INFO O ZÁSAHU

 

 

01.01

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupené starostou p.Ing Pazour Antonín,byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje v obci Holýšov.Po příjezdu na místo události,provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest na střechu budovy Kulturního domu v Holýšově,provedla jednotka vytažení a následné odpálení novoročního ohňostroje ze střechy budovy Kdza pomoci vysokozdvižné plošiny na podvozku A-31.Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci vysokotlaké vody z CAS 24 T-815 a následně se  jednotka vrátila zpět na základnu bez závad.

 

 

 

 

18.01.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka stržené střeše v obci Holýšov ul.Mudr.Šlejmara.Po příjezdu na místo události a provedeném prvotním průzkumu,bylo zjištěno že se na ulici před budovou „Domu s pečovatelskou službou“nachází značná část střešní krytiny,nikdo není zraněn.Po dalším průzkumu jmenovaného objektu,všechna tři ubytovací podlaží a půda – nezjištěno zranění ani jiný kalamitní stav.Další průzkum provedla jednotka na střeše budovy,za dodržení bezpečnostních opatření – silný vítr.Na střeše zjištěno,že polovina střechy budovy je již bez kritiny,na střeše jsou částečně uvolěny kusy plechů na hřebeni,hrozilo jejich odtržení a následný pád na komunikaci - chodník,z toho důvodu byly dva kusy odtrženy,zbylé plechy byly břibity zpět k prkenému podloží střechy.Dále byl odtržen zhruba 10x0,5 m pás  střešní lepenky u kraje střechy,kteý též hrozil samovolným odtržením a páde na komunikaci – chodník.Na závěr provedla jednotka provizorní zakrytí místa pro „vylejzák“ na střechu kusem lepenky,kterou přibila ke střeše,aby do půdních prostorů nezatýkalo.

Budova byla předána správci objektu – p.Špirk Oldřich,o celé situaci byl informován majitel objektu Město Holýšov zastoupený starostou p.Ing.Pazourem Antonínem.

Předběžná škoda na majetku-střeše činí mím odhadem cca 100-150.000 Kč.Na místě PČR OO Holýšov.

Návrat na základnu bez závad a škod na majetku jednotky.

 

 

 

 

 

19.01.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka k padlému stromu na přístupové komunikaci – vozovce do „průmyslové zóny II“-bývalé kasárna v obci Holýšov.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci EC 6,5 Honda a MRP Husgvarna 365 ,odstranění padlého stromu – smrk,který byl přes celou komunikaci – vozovku.Po odstranění stromu z vozovky,prvedla jednotka průzkum přímo v prostoru „průmyslová zóna II“,kde odstranila dalsí čtyři padlé stromy – dva smrky a dva listnaté stromy.Poté se jednotka vracela zpět na základnu a to druhou přístupovou komunikací,které vede do této „průmyslové zóny II“ a to bývalou „poplachovou cestou“,kde provedla odstranění dalších třech padlých stromů – jedna borovice a dva listnaté stromy.Veškeré odstranění padlých stromů bylo provedeno za pomoci MRP Husgvarna 365 a EC 6,5 Honda.

Návrat na základnu beze škod a ztrát na materiálu jednotky.

 

 

 

 

 

19.01.

Na žádost p.Hanka Petr, jednotka vyjela k odstranění zborceného komínového tělesa na střeše lakovny-kotelny v průmyslové zóně II. v Holýšově. Po příjezdu na místo zásahu, jednotka provedla průzkum. Poté zahájila odstraňování suti ze střechy kotelny a provedla provizorní opravu střechy. Byla vyvezena paleta s mokrými briketami z kotelny na volné prostranství z důvodu nebezpečí samovznícení. Poté jednotka, po dohodě s uživatelem p.Hankou, odjela zpět na základnu – bez závad.

 

 

 

 

20.01.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka k požáru skleníku do obce Staňkov ul.Domažlická.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno,na místě zásahu přítomna JSDH Staňkov,žádná zraněná osoba,majitel objektu nepřítomen,hoří kotelna sousedící se skleníkem,ohřelé vstupní dveře do rodinného domku (rodinný dům spojen konstrukčně spolu s kotelnou a skleníkem).

Zřízeny dva bojové úseky,1BÚ-JSDH Staňkov ze dvora hořícího objektu-od CAS 25 RTHP natažen proud „B“s rozdělovačem a dva proudy „C“.

2BÚ-JSDH Holýšov ze dvora sousedního pozemku (č.p.172),kde museli být násilně vysazeny vrátka z vchodové brány k zprůchodnění k místu požáru,od CAS 24 T-815 jeden proud „B“a dva  proudy „C“-jeden na hašení hořícího objektu a druhý připraven na ochranu okolí sousedící budovy.Dále jednotka provedla odpojení elektroinstalace v celém objektu v rozvodové skříni na budově,dále provedeno zajištění místa zásahu.Následně po uhašení hořícího objektu kotelny jednotka za pomoci nastavovacích žebříků,trhacího háku,sekyrky a MRP Husgvarna provedla rozebrání a odstranění ohořelé (místy shořelé)konstrukce kotelny,střešní krytiny a provedla její dohašení na dvorku pozemku č.p.23.

Na místě zásahu dále přítomni JSDH Horšovský Týn,PČR OO Holýšov ,vyšetřovatel HZS PK ÚO Domažlice –

Škoda v šetření.Při zásahu došlo k poškození – prasknutí jedné hadice „C“ u JSDH Holýšov.

Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

 

21.01.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS Plzeň jednotka vyjela k padlému stromu na silnici I/26 mezi Holýšovem a Ohůčovem. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla likvidaci pomocí motorové pily a uklidila vozovku. Návrat na základnu bez  závad.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

05.02.

Na základě usnesení RM Holýšov ze dne 10.1.2005,byla jednotka požádána o likvidaci střechy na objektu č.33 v objektu průmyslová zóna II.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci nastavovacích žebříků a ručního nářadí rozebrání zbytku střechy od plechů.

Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

06.02.

Na základě usnesení RM Holýšov ze dne 10.1.2005,byla jednotka požádána o likvidaci střechy na objektu č.33 v objektu průmyslová zóna II.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci nastavovacích žebříků a ručního nářadí rozebrání zbytku střechy od plechů.

Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

24.02.

Na žádost p.Hanka Petr, vyjela jednotka k odstranění kovového odpadu – teplovodní potrubí,z budovy č.8 v objektu „průmyslová zóna II“ bývalé kasárna.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci rozbrušovacích pil,nastavovacích žebříků a ručního nářadí rozebrání-odstranění kovových trubek ve výše zmíněném objektu.Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

28.02

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k dopravní nehodě v obci Holýšov křižovatka ulic Táborová a Sokolovská. Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu, provedla jednotka zajištění místa nehody dvou osobních vozidel, zajistila předlékařskou pomoc zraněným osobám (řidičky) a provedla odpojení AKB havarovaných vozidel. Po příjezdu HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se řídila pokyny VZ z této jednotky. Po příjezdu PČR DI Domažlice a vyšetření nehody spolupracovala na odstranění následků dopravní nehody. Na místě zásahu přítomni PČR DI DO,ZZS Stod a HZS PK ÚO DO-PS Staňkov.

Návrat na základnu bez závad. Při zásahu nedošlo ke ztrátě ani poškození žádného materiálu jednotky.

Účastníci nehody:

Peugeot 309 –

Fiat Punto

 

 

 

 

02.03

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra 815 4X4 k dopravní nehodě v obci Holýšov křižovatka ulic Tovární a Jiráskova. Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu, provedla jednotka zajištění místa nehody. Dále jednotka provedla odstranění OA z pozemní komunikace. Byl proveden úklid vyteklých provozních kapalin z OA (motorový olej). Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice PS Staňkov se jednotka řídila rozkazy velitele zásahu.

Návrat na základnu bez závad. Při zásahu nedošlo  ke ztrátě ani poškození žádného materiálu jednotky.

Účastníci nehody:

Škoda Favorit –

Nákladní automobil MAN –

 

 

 

 

07.03.

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupeným p.Huml František-správce objektu „Průmyslová zóna II“,byla jednotka požádána o odstranění vyvráceného stromu po větrné smršti.Po příjezdu jednotky na místo zásahu a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci MRP Husgvarna 365 , navijáku na CAS 24 T-815 4x4 a navijáku na RZA OPEL CAMPO pokácení a následné rozřezání jednoho stromu (jasan) o průměru 50-60 cm.

Návrat na základnu bez závad a škod na materiálu jednotky.

 

 

 

 

 

12.03.

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupeným p.Huml František-správce objektu „Průmyslová zóna II“,byla jednotka požádána o odstranění padlého stromu po větrné smršti na objekt (střechu) výměníkové stanice.Po příjezdu jednotky na místo zásahu a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci MRP Husgvarna 365  a navijáku na RZA OPEL CAMPO strhnutí a následné rozřezání jednoho stromu (borovice) o průměru do 50 cm.

Návrat na základnu bez závad a škod na materiálu jednotky.

 

 

 

 

17.03.

Na základě požadavku města Holýšov, v zastoupení p.Huml, jednotka prováděla rozebírání střešní konstrukce budovy v havarijním stavu pomocí MRP Husgvarna 365 a nastavovacích řebříků. Návrat na základnu beze škod a ztrát na materiálu jednotky.

 

 

 

 

18.03.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k dopravní nehodě mezi obcemi Holýšov a Dolní Kamenice. Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu, provedla jednotka zajištění místa nehody osobního vozidla, provedla předlékařskou pomoc zraněné osobě (řidičky) a provedla odpojení AKB havarovaného vozidla. Po příjezdu HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se řídila pokyny VZ z této jednotky. Po příjezdu PČR DI Domažlice a vyšetření nehody spolupracovala na odstranění následků dopravní nehody ( odstraňování unikajících provozních kapalin – 5kg sorbentu; vyproštění havarovaného vozidla z příkopu pomocí navijáku z RZA Opel Campo; ). Na místě zásahu přítomni PČR DI DO,ZZS Stod a HZS PK ÚO DO-PS Staňkov.

Návrat na základnu bez závad. Při zásahu nedošlo ke ztrátě ani poškození žádného materiálu jednotky.

Účastníci nehody:

Ford Fiesta,

 

 

 

 

25.03

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PK, jednotka Holýšov vyjela k dopravní nehodě v obci Holýšov na křižovatce u Penny Marketu. Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu, provedla jednotka zajištění místa nehody tří osobních vozidel, zajistila předlékařskou pomoc zraněným osobám a provedla odpojení AKB havarovaných vozidel. Cestou KOPIS Plzeň byla povolána ZZS Stod. Tři zraněné osoby byli odvezeny k lékařskému ošetření do nemocnice Stod. Na místo události se dostavila JSDHO Stod, která provedla zajišťování místa dopravní nehody. Po příjezdu dopravní policie byla JSDHO Stod odeslána zpět na základnu. Po vyšetření nehody PČR, jednotka odstranila následky dopravní nehody.

Návrat na základnu bez závad. Při zásahu nedošlo ke ztrátě ani poškození žádného materiálu jednotky.

 

Na místě nehody přítomni: PČR DI DO, PČR Holýšov, ZZS Stod, JSDHO Stod

 

Účastníci nehody:

Citroen ……………….spolujezdkyně zraněná

Ford

Ford Escort  ……………….řidič i spolujezdkyně zranění

Chodec-              

               

 

 

 

 

 

03.04.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k dopravní nehodě na silnici I/26 Holýšov-Staňkov. Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu, provedla jednotka zajištění místa nehody havarovaného osobního vozidla , odpojení AKB a poskytla předlékařskou pomoc-řidička pouze v šoku . Po příjezdu HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se řídila pokyny VZ z této jednotky.  Na místě zásahu přítomni ZZS Stod a HZS PK ÚO DO-PS Staňkov.

Návrat na základnu bez závad. Při zásahu nedošlo ke ztrátě ani poškození žádného materiálu jednotky.

Účastníci nehody:

Ford Escort

Peugeot 205 –

 

 

 

 

 

 

03.04.

   Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě kamionu a autobusu na silnici I/26 mezi obcemi Křenovy a Semošice. Po příjezdu na místo zásahu se jednotka řídila pokyny velitele zásahu. Členové jednotky se podíleli na vyprošťování zraněného řidiče kamionu za pomoci vyprošťovacího zařízení, poskytovali předlékařskou pomoc. Dále jednotka provedla zajišťení místa nehody a osvětlení prostoru nehody pomocí osvětlovacího zařízení. Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

 

 

10.04.

Na základě žádosti města Holýšov ,zastoupené p.Hulín,vyjela jednotka k umytí vozovky v ulici Politických vězňů.Po příjezdu a provedeném průzkumu,provedla jednotka umytí komunikace za pomoci jednoho proudu „C“ od CAS 32 T-148 a doplnění CAS za pomoci PC Aqvafast.Voda na doplnění CAS byla brána na statku z rybníka.

Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

14.04.

Na základě písemné žádosti ČRS MO Holýšov – p.Poslední,byla jednotka požádána o asistenci a doplňování vody při výlovu rybníka Střelnice v obci Holýšov.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,provedla jednotka doplňování vody z CAS 32 T-148 za pomoci jednoho proudu „C“.Doplnění CAS bylo provedeno přímo z rybníka Střelnice .

Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

30.04.

Na základě žádosti města Holýšov-Ing.Pazour Antonín,vyjela jednotka obce Holýšov k postavení máje.Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu,provedla jednotka postavení máje za pomoci nastavovacích žebříků,trhacích háků,lan a MRP Husgvarna.

Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

05.05.

Na základě osobního nahlášení požáru kontejneru v obci Neměnice panem Dejlem (bytem Neměnice 5 ), byla tato událost telefonicky oznámena na KOPIS PK. Na žádost KOPIS PK vyjela jednotka JSDHO Holýšov na požár kontejneru v obci Neměnice. Po provedeném průzkumu byl zjištěn hořící komunální odpad v kovovém kontejneru. Tento hořící odpad byl uhašen vysokotlakým proudem z vozidla CAS 24 Tatra 815 a použití nastavovacího řebříku. Po uhašení komunálního odpadu byl kontaktován starosta obce pan Vavřička a místo události bylo předáno na dohled. Přítomna policie ČR.

 

 

 

08.05.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk vyjela jednotka k požáru osobního automobilu v ulici Na stráni v Holýšově. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem zjištěn požár automobilu Š 120 v motorové části vozu. Majitel vozu byl na místě a bez zranění. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud. Jednotka odpojila akumulátorovou baterii vozu. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu.

 

 

 

15.05.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka k otevření bytu v obci Holýšov ul.Husova .Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,bylo zjištěno,že v bytě se nachází osoba ,která je v ohrožení života,což bylo potvrzeno na místě přítomným lékařem ZZS Stod.Na místě dále přítomna PČR OO Holýšov.Jednotka provedla otevření bytu za pomoci za pomoci jednoduchého  ručního nářadí za přítomnosti PČR OO Holýšov.Při otevírání bytových dveří nedošlo k jejich celkovému poškození,po ukončení zásahu na žádost PČR uvedeny zpět do původního stavu (odstraněn a vrácen zpět pouze štítek dveří).Po příjezdu HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se jednotka řídila pokyny VS.Dále jednotka asistovala při poskytování předlékařské pomoci.

 

 

12.6.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS  PK vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu a cyklisty do obce Horní Kamenice.

Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu,bylo zjištěno,že na místě události je již přítomna HZS PK DO-PS Staňkov,a že se nejedná o střet osobního vozidla s cyklistou,nýbrž pouze o samotného cyklistu,který nezvládl jízdu na kole a havaroval.Po příjezdu ZZS Domažlice na místo události a předání zraněného cyklisty do její péče,se jednotka po domluvě s VZ vrátila zpět na základnu.Na místě zásahu přítomna též PČR OO Holýšov.

 

 

 

25.6.

Jednotka vyslána KOPIS HZS PK k odstranění padlého stromu do obce Hradec u Stoda.Na místě zjištěno.Vzrostlý strom padlý přes poz.komunikaci.

Jednotka strom rozřezala pomocí řetězových pil a odstranila mimo poz. komunikaci.Poté jednotka odeslána KOPIS HZS PK k dalším padlým stromům mezi Čečovice a Černovice.Při jízdě na místo padlých 8 stromů mezi Hradišťany a Všekary a další 2 mezi Všekary a Černovicemi.Stromy byly rovněž rozřezány a odstraněny mimo poz.komunikaci.Po příjezdu na komunikaci mezi Černovice a Čečovice zjištěno že na úseku cca 500 m leží 5 stromů a jeden hrozí rovněž pádem na poz.komunikaci.Strom byl pokácen a spolu s ostatními rozřezán a odklizen mimo poz.komunikaci.Poté byla jednotka odeslána KOPIS HZS PK k dalšímu stromu mezi obce Šlovice a Pocinovice a dále mezi obce Miřkov a Horšovský Týn na pomoc JSDH Horšovský Týn.V obci Šlovice byl strom již odstraněn.Mezi obcemi Miřkov a Horšovský Týn vzrostlý dub a akát zatarasili celou poz.komunikaci.Stromy byly rozřezány na kusy a pomocí navijáku CAS 24 odstraněny mimo poz.komunikaci

 

 

 

 

25.6.

Na základě upozornění pana Argmana na spadlé stromy v areálu Průmyslová zóna II. v Holýšově  jednotka informovala KOPIS HZS PK. Po domuvě vyjela jednotka k likvidaci této události. Na místě byly zjištěny čtyři padlé vzrostlé stromy přes silnici. Byla vyžádána další posilová jednotka JSDH Holýšov s CAS 24. Stromy byly rozřezány a odstraněny mimo komunikaci. Jednotka provedla další průzkum v areálu a provedla další tři likvidace padlých stromů a jejich úklid mimo vozovku.

 

 

 

15.7.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka v obci Holýšov do ulice Politických vězňů k tekoucí vodě.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,bylo zjištěno-zatopený dvorek rodinného domu pí.D. J. a silný přítok vody přes zeď z SVA a.s. Holýšov.Jednotka okamžitě nasadila PLC Honda ,PLC Aqvafast a kalové čerpadlo k odsávání vody.Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se řídila pokyny VZ z této jednotky ,který si převzal velení u zásahu.Byly vyrozuměny vodárny Holýšov (CHVAK),který provedl zastavení unikající vody z poškozeného potrubí v prostoru podniku SVA a.s. Holýšov,kam se mezitím přesunula jednotka HZS Staňkov k odčerpání laguny v místě prasklého potrubí-ve výkopu.Po odsátí vody z dvora rodinného domu se jednotka Holýšov též přesunula do podniku SVA a.s. Holýšov,kde pomáhala taktéž s odsáváním vody z výkopu-laguny.Dále jednotka zabezpečila kalové čerpadlo a kabeláž z podniku SVA a.s. Holýšov k dalšímu sání.

 

 

 

18.7.

Na oznámení KOPISu vyjela jednotka SDH Holýšov na požár bývalého kravína do obce Střelice.Po příjezdu na místo provedla jednotka průzkum a následně poté rozvinula dopravní vedení B od CAS 32 TERNO k rozdělovači a dvě útočné vedení C k hašení požáru střechy kravína.Po příjezdu jednotky HZS Staňkov se jednotka řídila pokyny VZ. CAS 32 T 148 byla nasazena na doplňování vody a na kyvadlovou dopravu vody  z jednotkou SDH Holýšov – A31 DA zřízeného čerpacího stanoviště (rybník v obci Střelice). Dále jednotka provedla osvícení místa zásahu .Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

 

 

23.7.

Na základě telefonické žádosti p.Has – fa.Strabak a města Holýšov - p.Hulín,vyjela jednotka ve městě Holýšov do ulice Tř.1.máje k mytí vozovky-komunikace.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,provedla jednotka za pomoci jednoho proudu C od CAS 32 umytí vozovky.Voda byla čerpána v požární nádrži v obci Dolní Kamenice za pomoci PLC Aqvafast. Mytí vozovky provedeno z důvodu pokládání nového koberce.

 

 

23.7.

   Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka vyhledávat dopravní nehodu na silnici I/26 v úseku HolýšovStaňkov. Po domluvě s operačním důstojníkem jednotka provedla další průzkum na silnicích v okolních obcích. Jednotka nenalezla žádnou dopravní nehodu a vrátila se zpět na základnu.

 

 

15.8.

Na základě žádosti tajemníka MÚ Holýšov pana Šefla vyjela jednotka 1+1 s TA k odchytu volně pobíhajících psů do Školní ulice v Holýšově.

Po provedeném průzkumu i přilehlých ulic jednotka toulavé psy nenalezla a tak se vrátila na základnu. O zásahu byl informován tajemník MÚ Holýšov .

 

 

 

 

31.8.

Na základě žádosti – p. Hanauer Arnošt, byla jednotka požádána o dodávku vody do soukromého rybníčka v chatové oblasti Hradec u Stoda. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, jednotka provedla dodávku vody pomocí jednoho proudu „C“. Dále jednotka prováděla doplňování vody v Hradci u Stoda z Lomu pomocí plovoucího čerpadla Froggy a třemi hadicemi „C“ do CAS 32 T-148. Jednotka dodala pomocí CAS 32 T-148 12 000 litrů vody. Po dodání vody a po domluvě s p. Hanauerem Arnoštem se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

1.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela s CAS 32 Tatra 148 na požár lesa do Hradišťan. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno hoření nízkého porostu lesa. Jednotka sestavila jeden útočný proud ,,C“, kterým byl požár likvidován.
Jednotka se řídila rozkazy velitele zásahu.

 

 

 

 

1.9.

Na základě žádosti ředitele KD města Holýšovp.Ing.Váchal,byla jednotka požádána o zajištění ohňostroje v obci Holýšov-prostor KD.Po příjezdu na místo události,provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest na střechu budovy Kulturního domu v Holýšově,provedla jednotka vytažení a následné odpálení ohňostroje ze střechy budovy KD.Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci vysokotlaké vody z CAS 24 T-815 a následně se  jednotka vrátila.

 

 

 

 

3.9.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka k ropné skvrně na silnici č.I/26 v obci Holýšov.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,byla zjištěna olejová skvrna v délce cca 500-700 m a to od křižovatky silnice u SVA a.s. až po křižovatku silnic u Penny marketu.

Jednotka provedla zajištění místa nehody spolu s PČR OO Holýšov, odklonění dopravy ze státní silnice přes obec Holýšov,dále provedla zasypání komunikace sorbetem Absodan a to vzhledem k délce ropné skvrny, především okolo kanalizačních vpustí. Cestou KOPIS Plzeň byla na místo zásahu povolána SUS (Správa a údržba silnic),která nepřivezla dostatečné množství sorbentu na likvidaci ropné skvrny (přijel s jedním košťátkem a dvěma 5 kg kyblíkama písku),  proto si jednotka zajistila dovoz svého  posypového materiálu  a to sorbetu Absodan.Dále potom jednotka provedla sběr použitého sorbetu z komunikace.Na místo události se v průběhu zásahu dostavila jednotka HZS PK ÚO DO-PS Staňkov,které bylo velení u zásahu předáno.

O průběhu likvidace ropné skvrny byl průběžně informován zástupce města Holýšov.

 

 

 

7.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka k dopravní nehodě mezi obcemi Všekary a Čečovice. Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn osobní vůz převrácený v příkopu na boku, opřený střechou o kmen stromu Řidič stále uvnitř, komunikoval, nestěžoval si na žádné zdravotní potíže.

Nemohl se dostat z vozu sám ani druhými dveřmi, protože byly zaklíněné kmenem stromu. Bylo provedeno zaklínění vozidla dvěma klíny. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice-stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Jednotka se podílela na vyproštění řidiče a zabezpečením vozidla proti převrácení.      

 

 

 

10.12.

Na základě vyhlášení KOPIS PK, jednotka vyjela na požár střechy rodinného domu u železničního přejezdu, silnice směr Horní Kamenice do města Staňkova. Po nahlášení výjezdu CAS 32 byla cisterna odvolána zpět na základnu a první družstvo jelo na místo zásahu s CAS 24 T 815 4x4

Po příjezdu k železničnímu přejezdu ve městě Staňkov, se jednotka řídila pokyny velitele zásahu a byla ponechána na místě určeném velitelem zásahu. Jednotka HZS Staňkov a JSDHO Staňkov prováděli průzkum v nahlášeném okolí místa zásahu. Při průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o požár střechy. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

12.12.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PM,vyjela jednotka k požáru plynového kotle do obce Střelice.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,bylo zjištěno,že se nejedná o požár kotle ale požár v okolí ledničky,provedla jednotka natažení vysokotlakého proudu od CAS 24 T-815 do zasaženého místa –garáže-kotelna rodinného domu,k ochlazení ohořelých věcí v garáži.Jednotka zajistila vypnutí hlavního uzávěru plynu na zasaženém objektu a vypnutí elektroinstalace.Dále jednotka začala provádět vynášení ohořelých věcí z garáže rodinného domu.Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu převzal její velitel.Dále jednotka provedla osvětlení místa zásahu za pomoci EC-6 Honda.Následně na žádost VZ provedla rozebrání zasažených podhledů v místě požáru,dále provedla kompletní vyklizení místa zasaženého požárem.Po ukončení prací a  domluvě s VZ byla odeslána zpět na základnu.