INFO O ZÁSAHU

 

 

01.01.

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupené starostou p.Ing Pazour Antonín,byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje v obci Holýšov.Po příjezdu na místo události,provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest na střechu budovy Kulturního domu v Holýšově,provedla jednotka vyzdvižení a následné odpálení novoročního ohňostroje ze střechy budovy KD za pomoci vysokozdvižné plošiny na podvozku A-31.Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci vysokotlaké vody z CAS 24 T-815 a následně se  jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

09.01.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, jednotka k požáru Domova důchodců v Černovicích byla připravena k výjezdu a na základě informace operačního důstojníka o tom, že se jedná o planý poplach, byl naší jednotce zrušen výjezd .

 

 

26.01.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k padlému stromu na silnici I/26 mezi obcemi Holýšov a Stod (poblíž Střelické křižovatky).

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,provedla jednotka odstranění padlého stromu mimo vozovku (komunikaci),

dále provedla zajištění místa události a odklizení polámaných větví z komunikace.Po dobu zásahu jednotka prováděla řízení dopravy

v místě události.Na místo zásahu se dostavila PCŘ OO Holýšov.

 

 

 

26.01.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS HZS PK, vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu padlého do potoka, v ulici Politických vězňů v obci Holýšov. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, byl zjištěn havarovaný osobní vůz mimo vozovku v potoce, řidič mimo vozidlo bez zranění a na místě přítomna PČR OO Holýšov. V potoce byla zjištěna nepatrná olejová skvrna, jednotka neprodleně vytvořila provizorní hráz (nornou stěnu) z hadice „B“proti úniku ropných látek do řeky a odpojila AKB v havarovaném voze. Dále jednotka zabezpečila místo dopravní nehody, a provedla zasypání sorbetem.Po příjezdu HZS PK ÚO DO-PS Staňkov, si velení u zásahu přebírá VS. Jednotka se dále řídila jeho pokyny, a následně asistovala při vyprošťování vozidla s odtahovou službou,provedla sběr použitého sorbetu a odstranění následků dopravní nehody. O dopravní nehodě vyrozuměn zástupce obce Holýšov –starosta p.Ing.Antonín Pazour.Při dopravní nehodě došlo k poškození zábradlí mostíku,který je přes potok.

K zamoření vodního zdroje nedošlo.

 

 

 

20.02.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka k požáru budovy do prostoru bývalých kasáren ,nyní „průmyslová zóna II“ .Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,bylo zjištěno,že ve zděné budově zasažené požárem se nenachází žádné osoby,a v prostoru půdy zjištěno ohnisko požáru (prohořelá střecha). Mezitím jednotka vytvořila dopravní vedení od CAS 24 T-815 a dva útočné proudy C k hašení požáru střešní konstrukce. Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si přebral velení velitel této jednotky p.Ponocný a jednotka se řídila jeho pokyny.

Dále bylo průzkumem zjištěno v přízemní garáži zasaženého objektu požárem, uložení plastových kanystrů a barelů v kterých se nacházela nafta.jednotka provedla vypáčení zámku na této garáži a evakuaci těchto barelů a kanystrů. Veškerá činnost za použití VDP Saturn.Dále jednotka vytvořila čerpací stanoviště u podzemního hydrantu v prostoru „průmyslové zóny II“,a za pomoci CAS-32 T-148 prováděla kyvadlovou dopravu vody.

Dále jednotka provedla označení nebezpečné oblasti v prostoru požáru – nezakrytý septik.Dále jednotka prováděla rozebírání konstrukcí i za pomocí vysokozdvižné plošiny. Jednotka zajistila dovoz teplých tekutin na místo zásahu.

Po likvidaci požáru si jednotka převzala místo zásahu-požářiště.

 

 

 

21.02.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka v obci Holýšov do ulice tř.1.Máje 392 k sundání kočky ze stromu.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno,že se kočka  nachází v korunách stromu ve výšce zhruba 10-14m,na místě majitelka kočky.Jednotka za pomoci nastavovacích žebříků vylezla na strom a potom po větvích až ke kočce,kterou umístila do připraveného pytle a následně snesla na zem,kde byla předána majitelce.

 

 

 

12.03.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla na silnici I/26 mezi obcemi Holýšov a Staňkov. Po příjezdu na místo zásahu (křižovatka u holýšovského hřbitova) byla zjištěna havárie Š 125L   a nákladního vozu DAF. Jednotka poskytla předlékařskou pomoc. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov a záchranné služby spolupracovala s těmito jednotkami.

Fotografie nebyli na přání POLICIE pořízeny.

 

Fotografie a video můžete vidět v tomto článku:

 

http://domazlicky.denik.cz/cerna_kronika/do-stret-s-nakladnim-autem-zena-neprezila20080312.html

 

 

 

13.03.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k požáru nízké budovy do obce Lisov. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu, bylo zjištěno,že požárem je zasažena budova stodoly již  ve třetí fázi hoření (bez střešní krytiny,prohořelé trámy,vrata do stodoly již pouze obvodové trámy vrat) elektřina v celém prostoru pozemku (stodola i obytný dům) vypnuta – provedena kontrola jističů. Jednotka okamžitě provedla natažení dopravního vedení „B“ s rozdělovačem a dva útočné proudy „C“ na hašení hořící stodoly. Po příjezdu DA-8/A-31 jednotka provedla neprodleně zřízení čerpacího stanoviště u rybníka v obci Lisov za pomocí dvou plovoucích čerpadel (PLC Aqvafast+PLC Honda GXV 120).

Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel-p.Sedláček a jednotka se řídí jeho pokyny.

Jednotka dále prováděla kyvadlovou dopravu vody za pomoci CAS 32 T-148.Dále jednotka za pomoci EC Honda 6,5 KWA a osvětlovacího stožáru od CAS 24 T-815 provedla osvětlení místa zásahu. Po uhašení požáru budovy jednotka prováděla rozebírání prohořelé konstrukce (strop) za pomoci nastavovacích žebříků a vynášení prohořelých částí (dřevo) ven před stodolu,jednotka dále provedla přeházení a prolití prohořelé hromady dřeva,uhlí a slámy složené uvnitř budovy.

V průběhu zásahu jednotka zajistila za pomoci vozidla VAZ 2104 dovoz teplého čaje, pitné vody a občerstvení pro zasahující.

Po likvidaci požáru provedla jednotka složení použitého materiálu zpět do vozidel a po domluvě s VZ byla odeslána zpět na základnu.

V průběhu zásahu došlo k poškození jedné hadice „C“-proříznuta o plechy nacházející se v budově-stodole.

Celkem čerpací stanoviště doplnilo 46.400 lit vody (RTHP-2x,T-148-6x,T-815-1x).

 

 

 

17.03.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka do obce Holýšov k úniku-olejové skvrně v ulici u Auto Volf. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu,bylo zjištěno,že se jedná o ropnou skvrnu zřejmě od benzínu či nafty táhnoucí se v délce cca 100 m ,na místě události PČR OO Holýšov .Jednotka provedla zasypání úseku sorbetem Absodan a jeho následné sebrání.Následným průzkumem,o který byla požádána PČR bylo zjištěno,že ropná skvrna se přerušovaně táhne dále do sídliště v délce cca 1 km a to od ul.Luční až po ul. na Stráni č.p.666.Jednotka provedla zasypání všech kanalizačních vpustí,které se nacházeli na vozovce v tomto úseku,aby se ropná látka nedostala do kanalizace.Následně byl VZ kontaktován zástupce města Holýšov-starosta p.Ing. Pazour Antonín,s ním bylo dohodnuto,že následné uklizení komunikace provede MTBS Holýšov-byl kontaktován jejich vedoucí p.Cihlář. Použitý sorbent,byl uložen na stanici do barelu k následné likvidaci.

 

 

 

4.4.

Na základě telefonické žádosti pí.K. N.,vyjela jednotka k vozidlu mimo komunikaci na silnici I/26 v prostoru křižovatky Střelice. Po příjezdu k místu události , provedeném průzkumu a zajištění místa nehody,bylo zjištěno :

Vozidlo VAZ –LADA   se nachází mimo komunikaci v příkopě a zčásti zasahuje do komunikace,řidič pí.K. N. beze zranění v mírném šoku.Jednotka za pomoci navijáku na vozidle RZA provedla vytažení a následný doprovod tohoto vozidla do obce Hradec u Stoda.

 

 

 

12.04.

Na základě žádosti ČRS MO Holýšov vyjela jednotka s CAS 32 T 148 1+1 na dodávku vody při výlovu rybníka .

Celkem dodáno 12 000 l vody z řeky Radbuzy. 

 

 

 

12.04.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě čtyř osobních automobilů na silnici I/26 mezi obcemi Křenovy a Staňkov. Po příjezdu na místo zásahu se jednotka řídila pokyny VZ z jednotky HZS Staňkov, která již na místě zasahovala. Jednotka poskytovala předlékařskou pomoc čtyřem zraněným osobám a prováděla protipožární opatření. Následně jednotka spolupracovala s ZZS a LZS při ošetřování a transportu zraněných osob. Současně jednotka spolupracovala s jednotkou HZS Staňkov při vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Po zadokumentování místa DN PČR  provedla jednotka úklid části vozovky. Poté byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad.

Po návratu na základnu bylo vozidlo TA VAZ 1+1 odesláno do nemocnice v Domažlicích  pro vakuové nosítka použité u dopravní nehody.

 

 

 

17.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka na požár v Holýšově  - průmyslová zóna 2 (areál bývalých kasáren). Jednotka SDH Holýšov provedla průzkum v celém prostoru bývalých kasáren – příznaky hoření a ani požár nebyl nalezen.Po dohodě s velitelem jednotky HZS Staňkov byla jednotka odeslána zpět na základnu.

 

 

18.4.

Na základě usnesení rady městy ,vyjela jednotka k asistenci při svařování.pálení v obci Holýšov – „průmyslová zóna II“ v lese-starý parovod uložený v lese.Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu,jednotka asistovala firmě Mettfer Plzeň při rozřezávání – pálení potrubí autogenem v prostoru lesa.Po skončení pálení jednotka provedla závěrečný průzkum a vrátila se zpět na základnu.

 

 

 

06.05.

Na oznámení z KOPIS HZS PK vyjela jednotka SDH Holýšov  s vozidlem CAS 24 T 815  v počtu 1+4 na požár skladu PHM v areálu letiště Líně.Po příjezdu na místo zásahu se jednotka řídila pokyny VZ a VBÜ . Jednotka vytvořila dopravní vedení k rozdělovači a útočný proud od rozdělovače na likvidaci požáru  budovy PHM (východní část budovy) . Na rozdělovač od dopravního vedení se jednim útočným proudem C připojila jednotka SDH Stod ,která taktéž prováděla likvidaci požáru budovy PHM (východní část). Vozidlo CAS 24 z SDH Holýšov bylo doplňované z vozidel CAS 32 z jednotky SDH Dobřany a HZS PK Plzeň – Košutka.  Jednalo se o prověřovací cvičení jednotek HZS a SDH Plzeňského kraje. Po likvidaci a VZ ukončeném cvičení byl proveden nástup na vyhodnocení cvičení. Po vyhodnocení cvičení se jednotka SDH Holýšov vrátila zpět na základnu.

 

 

07.05.

Na oznámení z KOPIS HZS PK vyjela jednotka SDH Holýšov s vozidlem CAS 24 T 815 v počtu 1+5 na požár návěsu nákladního auta na komunikaci 1 třídy za městem Staňkov . Po oznámení VZ ,že SaP na místě zásahu stačí ,byla jednotka při jízdě k zásahu odvolána zpět na základnu.

 

 

13.5.

Na základě žádosti města Holýšov, jednotka vyjela k technické pomoci – zalití štěrku rozestavěného chodníku. Po příjezdu a provedeném průzkumu jednotka provedla zalití štěrku za pomoci jednoho proudu ,,C“, vedeného od CAS 32 T 148. Po dokončení prací jednotka doplnila cisternu z hydrantové sítě u mostu na hasičskou zbrojnicí.

 

 

19.05.

   Na základě vyhlášení poplachu cestou  KOPIS HZS PK vyjela jednotka k úklidu po dopravní nehodě v obci Holýšov na silnici I/26.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,bylo na místě nehody zjištěno,že se jedná o dopravní nehodu ( nezvládnuté řízení) vozidla Škoda –Felicia .Řidič se nacházel mimo havarované vozidlo,komunikoval,bez zjevného zranění,nestěžuje si na žádnou bolest.Jednotka provedla odpojení AKB u havarovaného vozidla a zajištění místa nehody.

Na místě přítomna PČR OO Holýšov.Po příjezdu jednotky HZS PK DO-ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel.

Po domluvě s VZ se jednotka vrací zpět na základnu a na místě zůstává jednotka HZS Staňkov.

 

 

 

 

29.05.

Na základě žádosti se zástupcem fa. Wupperman Kovotechnika s.r.o Holýšov, jednotka vyjela s vozem CAS 24 T815 na odčerpání vody z podzemní nádrže o objemu 45m3. Po provedeném průzkumu bylo vytvořeno přívodní vedení z požární nádrže do CAS 24 T815 a dopravní vedení bylo svedeno do místní kanalizace, kam byla voda odčerpána. Po částečném odčerpání bylo nasazeno el. kalové čerpadlo a voda byla zcela odčerpána. Dále jednotka provedla natažení vysokotlakého proudu a provedla vnitřní očištění požární nádrže, a znova bylo provedeno odčerpání vody. Celková spotřeba vody byla 1700 litrů. Po domluvě se zástupcem firmy se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

29.05.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek v Holýšově, ul. Politických vězňů. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum. Byla zjištěna nebezpečná látka v potoce, který se vlévá do řeky Radbuzy. Jednotka vytvořila provizorní nornou stěnu na potoce a ve spolupráci s HZS PK ÚÓ Domažlice PS Staňkov vytvořila nornou stěnu z hadice ,,B“ na řece. Dále jsme zajistili osvětlení místa zásahu z agregátů

CAS 24 T 815 Terno. Po dohodě s VZ, PČR a zástupci odboru životního prostředí jednotka převzala místo zásahu. Dne 30.5.2008 v 2:45h byla provedena kontrola norné stěny VJ dle ,,záznamu o předání místa zásahu“. Při kontrole nebyl zjištěn žádný únik látek za nornou stěnou.

 

 

 

01.06.

 

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela k požáru chaty do obce Střelice. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka zjistila, že přístupové vrátka k chatě  jsou zamčená a bylo nutné dřevěné „plaňky“ na vrátkách vylomit. Při průzkumu bylo zjištěno, že v chatě se nenachází žádná osoba. Poté bylo zřízeno dopravní vedení a 2 útočné proudy z vozidla CAS 32 T148 ( 2 x hadice „B“, rozdělovač a 4 x hadice „C“ ). Místo zásahu bylo osvětleno z agregátu CAS 24. Na rozkaz VZ jednotka vytvořila 1x útočný proud „C“ pro hašení pomocí smáčedla ( 180 litrů ). Při dohašování bylo nutné použít dýchací přístroj S5. Po dohašení a odkouření požářiště jednotka rozebírala ohořelou konstrukci chaty. Dále se  řídila pokyny VZ HZS PK ÚO Domažlice PS Staňkov.

 

 

 

 

02.06.

Na základě oznámení pana Ř. se jednotka spojila s KOPIS HZS PK a na rozkaz operačního důstojníka vyjela k dopravní nehodě v bývalých kasárnách. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum. Dotčené osoby již bylo mimo vozidlo. Pan A. V. si stěžoval na bolesti zad. Proto jednotka uložila zraněného na rovný povrch a zafixovala krční páteř krčním límcem. Dále jednotka zabezpečila vozidlo proti vznícení odpojením akumulátoru a hasicím přístrojem. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice PS Staňkov bylo velení předáno této jednotce. Dále jsme se řídili rozkazy VZ.

 

 

 

04.06.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PM,vyjela jednotka v obci Holýšov k úniku ropných produktů na vozovku v ul.Pod Makovým vrchem u prodejny TUTY.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu ,provedla jednotka zasypání vozovky – komunikace sorbetem Absodan.Dále jednotka provedla ohraničení kanálových vpustí taktéž sorbetem.Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO – PS Staňkov se řídila pokyny jejich velitele.Následně jednotka provedla sklizení sorbentu z komunikace a po domluvě s VZ se vrátila zpět na základnu

 

 

12.6.

Jednotka vyjela k asistenci při likvidaci (pálení) starého parovodu (potrubí) v objektu „průmyslová zóna II“-bývalé kasárna v obci Holýšov. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,bylo zjištěno,že potrubí je navozeno podél komunikace v lese zhruba na čtyřech místech.Z tohoto důvodu provedla jednotka ochlazování a smáčení míst,kde se potrubí přepalovalo na menší kusy.Po přepálení a naložení veškerého potrubí byl proveden závěrečný průzkum a prolití všech míst,kde se potrubí krátilo.

 

 

25.6.

 Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka k poskytnutí technické pomoci do Sokolovské ulice v Holýšově. Po příjezdu na místo zásahu byla zjištěna padlá část stromu (břízy) na komunikaci v Sokolovské ulici. Po odtažení stromu mimo komunikaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

27.6.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PK, vyjela jednotka k dopravní nehodě čtyř vozidel na silnici I/26 v prostoru křižovatky Střelice. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, bylo zjištěno, že je zde zřejmě dítě v šoku. Do příjezdu ZZS se část jednotky o toto dítě postaralo.Dále bylo zjištěno, že z vozidla Mercedes unikají provozní kapaliny. Jednotka provedla zajištění místa nehody hasicím přístrojem PG 6, odpojila AKB a označila místo nehody oranžovými kužely. Dále jednotka likvidovala uniklé provozní kapaliny pomocí sorbentu Absodan (10 kg).  Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO- PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel a jednotka se dále řídí jeho pokyny.

 

 

 

30.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka k poskytnutí technické pomoci do Luční ulice v Holýšově. Po příjezdu na místo zásahu byly zjištěny 4 kusy balvanů na silnici. Policie ČR byla na místě. Dva byly odvaleny ručně a k odstranění zbylých dvou balvanů byl použit naviják  z CAS 24. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu.

 

 

 

30.6.

Na základě oznámení p. E. Jiří o viditelném kouři z lesa u bývalé obce Trubce směrem po betonové cestě do Průmyslové zóny II. a následném telefonickém oznámení na KOPIS Plzeň, jednotka vyjela na průzkum nahlášené události. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, jednotka zjistila nepovolené pálení klestí, vykopaného koření, pneumatiky a trávy bez přítomnosti dohlížející osoby. Jednotka provedla uhašení požáru na ploše cca 5m2 pomocí vysokotlakého hašení z vozidla CAS  24 Tatra Terrno. Spotřeba vody 1 000 litrů.

 

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PM vyjela jednotka k dopravní nehodě za obcí Holýšov na silnici I/26 nad hřbitovem.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno,že se jedná o jedno osobní vozidlo Škoda Felicia SPZ 5S8 4019 řidič Son Van Trong (zraněná osoba),která se nacházela mimo vozidlo a na místě již zasahuje jednotka HZS PK ÚO DO-PS Staňkov.Jednotka se řídila pokyny VZ,zabezpečila místo nehody,spolupracovala s ZZS Stod a řídila provoz na komunikaci.Po odvozu zraněné osoby záchrannou službou,byla jednotka po domluvě s VZ odeslána zpět na základnu.

 

 

 

9.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK,  jednotka vyjela na dopravní nehodu 2. os. vozidel v Holýšově ulice Sokolovská. Jednotka vyjela s dvěma zásahovými vozy – RZA Opel Campo a CAS24 Tatra 815 Terrno. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu jednotka zjistila, že na místě události se nachází dvě zraněné osoby. Dále jednotka provedla na žádost řidiče Opelu Kadett p. H J násilné otevření předních levých dveří a poskytla těmto osobám předlékařskou pomoc. Dále jednotka provedla odpojení akumulátorů a zajištění místa nehody. Po příjezdu HZS PK ÚO DO – PS Staňkov si převzal velení zásahu její velitel – p. Novák Josef a jednotka se řídila jeho pokyny. Po předání zraněných ZZS Stod a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Po ukončení zásahu musela jednotka s vozem VAZ 2104 zajet pro použitý materiál u zásahu do Stodské nemocnice.

 

 

 

12.7.

Jednotka na základě oznámení PČR OO Holýšov a po telefonickém oznámení na KOPIS PK p. Jiřím E. vyjela k silniční dopravní nehodě (úklid po dopravní nehodě) na silnici I/26, křižovatka u holýšovského hřbitova. Po příjezdu na místo události a zjištěném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního Citroen Xantia  a nákladního automobilu Scania rumunské značky , dopravní policie již na místě. Jednotka provedla úklid střepů a plastů po DN. Po domluvě s PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela k požáru polního porostu s CAS 24 T 815 4x4, CAS 32 T 148. Po provedeném průzkumu se zjistilo, že hoří sláma cca na 150m2 a jeden lisovaný balík slámy. Jednotka vytvořila jeden útočný proud ,,C“ a balík slámy byl rozhrnut a uhašen i s ostatním porostem. Požářiště bylo oboráno traktorem firmy AGRO Staňkov, jíž pole patří. V době příjezdu jednotky, byla již na místě PČR a zástupce majitele objektu. Místo bylo předáno zástupci firmy.

 

 

21.7.

Na základě žádosti PČR se jednotka telefonicky spojila s KOPIS PK a na rozkaz vyjela k padlému stromu přes vedení. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o izolované telefonické vedení. Likvidace padlého stromu byla provedena z horní plošiny CAS 24 motorovou pilou. Po odstranění části stromu z vedení byl zbytek nalomeného kmene poražen a rozřezán a dále odstraněn z komunikace.

 

 

1.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela k požáru lesního porostu. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár nízkého lesního porostu. Při dopravě na místo zásahu musela být použita motorová pila, aby se i ostatní cisterny mohly na toto místo dostat. Po příjezdu CAS 32 bylo vytvořeno dopravní vedení a dva útočné proudy ,,C“ jímž byl požár likvidován. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice PS Staňkov velitel jednotky předal velení VD této jednotky. Dále se jednotka řídila rozkazy VZ.Během zásahu došlo k poškození jedné hadice ,,C“ a k utržení hledacího světlometu na CAS 24 T815 4X4.

 

 

 

4.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela k odstranění padlého stromu. Po příjezdu na místo zásahu jednotka odklidila strom mimo komunikaci. Po úklidu komunikace se jednotka vrátila na základnu.

 

 

 

5.8.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň vyjela jednotka k požáru lesa v obci Holýšov. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, bylo zjištěno, že na okraji lesa zhruba 120m od cesty se nachází dvě ohniště o rozloze každého 2x2m.Jednotka SDH se nadále řídila pokyny velitele jednotky (VZ) HZS PK ÚO DO-PS Staňkov, která byla též na místě zásahu. Jednotka za pomoci jednoho proudu ,,C“ od CAS 24 Terrno provedla prolití ohnišť a ručním nářadím provedla okopání ohnišť.

Na místě zásahu též PČR OO Holýšov,dále informován zástupce města –starosta p.ing.Pazour a správce lesa p. Žák.

Po ukončení zásahu si místo zásahu protokolárně převzal VJ SDH Holýšov p. Zelený K.

V 15:28 hod. jednotka provedla dle nařízení VZ kontrolu požářiště. Při průzkumu nebyly zjištěny žádné známky hoření.

 

 

 

6.8.

Na základě žádosti města Holýšov v. z. p. Hulín jednotka vyjela s CAS 32 k pokropení lesní cesty v Holýšově, místní název ,,Na příroďáku“. Jednotka použila lafetovou proudnici na CAS k pokropení cesty v délce cca 300 m. Po pokropení se jednotka vrátila zpět na základnu bez zranění a závad na technice.

 

 

 

26.8.

   Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k uhašení nepovoleného ohniště na Makový vrch. Na křižovatce pod sídlištěm Slepičí vrch na nás čekal oznamovatel události  a zavedl nás na místo zásahu. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno neuhašené ohniště v křovinách u lesa. Na likvidaci byl použit jeden proud ,,C“. Škoda žádná nevznikla.

 

 

28.8

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k požáru trávy mezi obce Holýšov a Dolní Kamenice. Na silnici u Dolní Kamenice nás zastavili oznamovatelé a upřesnili místo zásahu. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem zjištěn požár slámy na poli nedaleko jezu. Na likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu.

 

 

4.9.

Na základě vyhlášení KOPIS PK jednotka vyjela na požár lesního porostu nad Horní Kamenicí. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hoří lesní hrabanka a kořeny stromů. Jednotka vytvořila jeden útočný proud ,,C“, kterým byl požár likvidován. Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO PS Staňkov si její velitel převzal velení na místě zásahu a jednotka se dále řídila jeho pokyny. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

4.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu (dodávky) na silnici I/26 mezi obcemi Holýšov a Stod. Po příjezdu k místu události, provedeném průzkumu, zajištění místa nehody a protipožárního opatření, bylo zjištěno:vozidlo Iveco-Daily se nachází v příkopu a z části zasahuje do komunikace, uvnitř vozidla se nachází zraněný řidič při vědomí, ZZS Stod byla na místě. Před příjezdem ZZS Stod byla provedena první pomoc a odpojení AKB Františkem K. ( členem JSDH Holýšov), který tudy projížděl. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Jednotka spolupracovala s jednotkou HZS Staňkov a ZZS Stod při vyproštění zraněné osoby z havarované dodávky. Po zdokumentování místa dopravní nehody PČR jednotka provedla úklid vozovky. Poté byla jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na základnu.

 

 

10.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na železnici mezi Holýšovem a Dolní Kamenicí. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, při němž nebyla zjištěna přítomnost osob ve vozidle. Jednotka provedla protipožární opatření. Po příjezdu na místo jednotky HZS ČR PK ÚO DO PS Staňkov, velitel JSDHO předal velení na místě zásahu VD Jednotky Staňkov. Dále po příjezdu HZS SŽDC se jednotka řídila rozkazy VZ. Jednotka prováděla řízení provozu, pomáhala odstranit vozidlo z trati a dále uklidila místo nehody.

Při zásahu řidič CAS 24 najel ke krajnici vozovky, která se utrhla. CAS se vyprostila za pomoci druhé CAS.

 

 

 

24.10.

Na základě písemné žádosti ČRS MO Holýšov-p.Poslední, byla jednotka požádána o asistenci a doplňování vody při výlovu rybníka Trný v obci

Holýšov. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu, provedla jednotka doplňování vody z CAS 32 T-148 za pomocí jednoho proudu

,,C“. Doplnění CAS bylo provedeno u jezu ,, Pitchmana

 

 

25.10.

Na základě písemné žádosti ČRS MO Holýšov-p.Poslední, byla jednotka požádána o asistenci a doplňování vody při výlovu rybníka Trný v obci

Holýšov. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu, provedla jednotka doplňování vody z CAS 32 T-148 za pomocí jednoho proudu

,,C“. Doplnění CAS bylo provedeno u jezu ,, Pitchmana

 

 

9.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela s RZA Opel Campo k dopravní nehodě mezi Holýšov a Ohůčovem. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum. Jednotka osvítila místo nehody technikou a zajistila vozidlo hasicím přístrojem. Dále jsme se řídili rozkazy VZ. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

17.11.

Na základě žádosti starosty města Holýšov, p. ing. Antonín Pazour, jednotka vyjela k odchytu psa u Penny marketu. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že pes je přivázaný ke stojanu na jízdní kola. Dále bylo zjištěno, že pes má identifikační známku. Byl tedy přivolán tajemník města, který zjistil majitele psa. Po zjištění majitele mu byl pes předán.

 

 

 

23.11.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, jednotka vyjela k nahlášenému požáru průmyslové-zemědělské budovy (cihelna) v obci Stod. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o taktické ( prověřovací ) cvičení. Jednotka se řídila pokyny velitele bojového úseku.

 

 

 

5.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k požáru obchodního domu LidlHolýšově se zprávou, že reagovalo kouřové čidlo na pultu centrální ochrany. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum v objektu masny, pekárny a skladu kde čidlo reagovalo. Nikde nebyly známky zahoření či požáru, jednalo se o planý poplach. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Po chvíli byla jednotka odvelena zpět na základnu.

 

 

13.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici I/26 mezi obcemi Holýšov a Ohůčov.       

Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn převrácený osobní vůz Opel Corsa v příkopu. V době příjezdu na místo zásahu byla zraněná řidička mimo havarovaný vůz. Jednotka poskytla zraněné předlékařskou pomoc. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice- stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Byl vypnut klíček v zapalování vozu, k AKB nebylo možno se dostat a odpojit ji.         

 

 

30.12.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka k dopravní nehodě v katastru obce Holýšov na vrchu Trný silnice I/26.Po příjezdu na místo nehody bylo průzkumem zjištěno : na místě nehody přítomna PČR OO Holýšov,ZZS Stod,havarované osobní vozidlo mimo komunikaci,zraněná osoba v péči ZZS.Jednotka provedla zajištění místa nehody,AKB odpojena po nárazu.Po příjezdu jednotky HZS PK DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel.Zraněná osoba ošetřena na  místě.Po domluvě s VZ se jednotka vrací zpět na základnu.