INFO O ZÁSAHU 2009

 

 

01.01.

Na základě žádosti města Holýšov,zastoupené starostou p.Ing Pazour Antonín,byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje v obci Holýšov. Po příjezdu na místo události,provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest na střechu budovy Kulturního domu v Holýšově, provedla jednotka vyzdvižení a následné odpálení novoročního ohňostroje ze střechy budovy KD za pomoci vysokozdvižné plošiny na podvozku A-31.Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci džberové stříkačky  a následně se  jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

20.01.

Na základě žádosti MÚ Holýšov jednotka vyjela k odchytu dvou štěňat na místní nádraží. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o nedávno narozená štěňata. Byl tedy kontaktován tajemník města, p. Šefl, se kterým se jednotka domluvila na odvozu štěňat do útulku v Plzni Valše. Štěňata se do tohoto útulku předala a VJ sepsal protokol o předání zvířete do péče s tamním ředitelem.

 

 

20.01

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PK, jednotka vyjela k požáru lesního porostu do města Staňkov – babydoly ( černá skládka ) vozidly T815 Terno a T148. Po příjezdu na místo události se jednotka řídila pokyny velitele zásahu. Jednotka prováděla hašení hořícího odpadu a prováděla kyvadlovou dopravu vody s následným doplňováním vody do CAS HZS PK ÚO Domažlice – pobočka Staňkov vozidly T815 TERNO a T148

 

 

30.01.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela na vyproštění osob z uzavřených prostor. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o otevření bytu, ve kterém se nachází zraněná osoba. Jednotka začala s vnikáním do uzamčeného prostoru s asistencí dcery zraněného a PČR. Družstvo se vybavilo prostředky první pomoci a po otevření bytu Družstvem HZS PK ÚO DO PS Staňkov jednotka pomáhala při ošetření zraněného. V bytě unikal plyn ze sporáku, který byl uzavřen a provedla se ventilace prostoru. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

10.02.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela k požáru lesního porostu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o udržovaný oheň o rozloze 1x1 metr. Jednotka začala hasební práce s použitím vysokotlaku. Dále jednotka ohniště rozebrala a prolila vodou. Po dohodě s VZ (HZS PK ÚO Domažlice PS Staňkov) jednotka převzala místo požářiště.

 

 

16.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela na požár kotelny do bývalého areálu pily do obce Holýšov Nový dvůr se dvěma cisternami a to s CAS 24 T815 4x4 a CAS 32 T148. Po příjezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří kotelna o rozměru cca 3x4m a v ní uskladněné dříví. Jednotka provedla natažení jednoho vysokotlakého proudu a začala provádět hasební práce. Při příjezdu HZS PK ÚO DO PS Staňkov, si převzal velení na místě zásahu nprap. Koriťák Martin Při požáru byla použita dýchací technika dvěma členy jednotky. Dále byla nasazena přetlaková ventilace a provádělo se odvětrání zakouřeného prostoru. Po uhašení a odvětrání zakouřeného prostoru jednotka prováděla s dalšími jednotkami vyklizení prostoru. Po vyklizení prostoru jednotka provedla dohašovací práce a ochlazení vnitřku kotelny pomocí vysokotlakého proudu. Po příjezdu vyšetřovatele HZS PK a domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

7.3.

Na oznámení pí. V.  jednotka vyjela k odchytu psa na adrese PMV 460. Po příjezdu na místo odchytu byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o cca. měsíční štěně. Jednotka psa převzala a odvezla do útulku v Plzni Valše, kde bylo předáno do péče ošetřovatelů.

 

 

 

12.3.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, jednotka vyjela k dopravní nehodě na vrchu Trný , silnice I/26 Holýšov-Stod. Po příjezdu na místo nehody a provedeném průzkumu ,bylo zjištěno ,že na místě nehody zasahuje ZZS Stod a lehce zraněný řidič je v její péči.Jednotka provedla protipožární zabezpečení místa nehody,dále zajištění místa nehody,z důvodu převráceného vozidla na střeše nemohlo dojít k odpojení AKB havarovaného vozidla.

Na místě zásahu dále přítomna PČR OO Holýšov a PČR DN DO.Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebral její velitel a jednotka se nadále řídila jeho pokyny.

 

 

 

12.3.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, jednotka vyjela k požáru osobního auta na silnici kasárna směr Honezovice. Po příjezdu na místo požáru a provedeném průzkumu, bylo zjištěno,že z motorového prostoru vozidla se kouří a jsou patrné plameny. Jednotka proto provedla otevření kapoty osobního vozidla a hašení za pomoci WAP z RZA v motorovém prostoru osobního vozidla VW POLO . Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se řídila pokyny jejího velitele.Na místě zásahu dále přítomna PČR OO Holýšov a PČR DN DO.

 

 

 

20.3.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka k požáru kontejneru v obci Holýšov ulice Ruská 338.Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,byl za pomoci vysokotlaké vody z CAS 24 T-815 kontejner (popelnice ) uhašen.Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel a jednotka se vrací zpět na základnu.

 

 

 

24.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela s RZA Opel Campo a CAS 24 T-815 k dopravní nehodě osobního automobilu do obce Staňkov. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se ve vozidle nachází jedna zraněná osoba. Jednotka provedla předlékařskou pomoc a fixaci krční páteře. Následně byl zraněný za asistence lékaře vyproštěn z vozidla a předán do péče RZS. Nadále jednotka provedla protipožární zajištění místa nehody a byl odpojen AKB. Členové jednotky pomáhali při nakládání havarovaného vozu odtahové službě.

Po odstranění následků dopravní nehody a zprovoznění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

28.3.

Na základě ohlášení ČRS MO Holýšov p. Poslední Karel, jednotka vyjela na pomoc při výlovu rybníka na dodávku vody do obce Holýšov Nový dvůr (Střelnice) s CAS 32 T-148. Po příjezdu na místo, jednotka provedla průzkum a natažení jednoho ,,C“ proudu a následně dodávala vodu do kádí. Dále jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po ukončení výlovu rybníka jednotka provedla umytí kádí ČRS MO Holýšov a poté se vrátila zpět na základnu.

 

 

31.3.

Na žádost firmy SHK Stod, zastoupená p. Motyčka, jednotka vyjela s CAS 24 do města Stod, areál bývalých kasáren k technické pomoci. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, při kterém jednotka zjistila, že je požadováno očištění vozovky v průjezdu. Čištění bylo provedeno pomocí vysokotlaku z CAS 24. Na požadovanou práci jednotka spotřebovala 7000 litrů vody.

 

 

5.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS jednotka vyjela s RZA a CAS 24 k dopravní nehodě mezi Holýšovem a Stodem ( silnice I/26, pod vrchem Terný okr. Plzeň jih). Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, a že zraněná osoba byla vyproštěna svědkem DN a předána do péče RZS před příjezdem jednotek. Jednotka tedy provedla protipožární opatření, odpojení AKB a označení místa nehody. Po příjezdu HZS PK Domažlice PS Staňkov VJ Holýšov předal velení Veliteli HZS. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

5.4.

Na žádost PČR OO Holýšov jednotka vyjela k odchytu psa, který se již nacházel na služebně policie. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o neagresivního psa (stafordšírský teriér). Jednotka psa převezla do přechodného útulku v areálu bývalých kasáren. Při návratu na základnu se jednotce ozval majitel psa. Po dohodě s majitelem jsme mu psa přivezli a předali zpět.

 

 

15.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS Plzeň, jednotka vyjela na ohlášenou dopravní nehodu mezi Holýšovem a Stodem s RZA Opel Campo a CAS24 T-815. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum, při kterém bylo zjištěno, že místo události se nachází v blízkosti Střelecké křižovatky a že se jedná o osobní automobil na střeše v příkopu (značky BMW). Na místě se již zasahuje ZZS Stod a má ve své péči zraněnou osobu. Jednotka provedla protipožární opatření. Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO PS Staňkov, si velení na místě zásahu převzal její velitel. Dále jednotka prováděla odstranění následků dopravní nehody, řídila dopravu na místě zásahu a asistovala odtahové službě při nakládání osobního vozidla. Po ukončení likvidačních prací a domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

16.4.

Jednotka vyjela k požáru osobního automobilu VW Golf s technikou CAS 24 T 815 Terrno a DA 10 Iveco v počtu 1+8 . Po dojezdu na místo události jednotka provedla průzkum, uhasila požár automobilu pomocí vysokotlakého proudu od CAS 24 a odpojila akumulátor. Před příjezdem jednotky se majitel pokoušel uhasit vozidlo PHP PG 1,5.

Místo události si převzal velitel stanice HZS ČR Staňkov pan Novák a po dohodě odeslal jednotku na základnu.

 

 

 

17.4.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k dopravní nehodě (vyproštění osob) pod vrch Trný mimo obec Holýšov. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, bylo zjištěno:

havarované vozidlo mimo vozovku, řidička mimo vozidlo bez známek zranění (na žádné si nestěžuje), na místě přítomna odtahová služba fa. Tesař, přijíždí ZZS Stod, přijíždí PČR OO Holýšov.

Dále jednotka provedla odpojení AKB. Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov si velení u zásahu přebírá její velitel a jednotka se následně vrací zpět na základnu.

 

 

23.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k otevření bytu na adrese Holýšov PMV 465. Ještě před příjezdem jednotky na místo zásahu byly na místě Policie ČR a RZS. V bytě byla uvězněná žena a nebyla schopna sama otevřít dveře bytu. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Jednotka Staňkov sama otevřela uzavřený byt. Návrat na základnu bez závad.

 

 

30.4.

Na základě žádosti města Holýšov-Ing.Pazour Antonín, vyjela jednotka v obci Holýšov k postavení máje. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedla jednotka postavení máje za pomoci nastavovacích žebříků, trhacích háků, lan a motorové pily Husgvarna.

 

 

4.5.

Na žádost PČR OO Holýšov jednotka vyjela k odchytu psa do sídliště na stráni. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se zde žádný pes nenachází. VZ byl zkontaktován příslušníkem PČR nprap. Votrubou, že se pes již nachází ve Francouzské ulici. Jednotka tedy přejela do zmíněné ulice a psa odchytila. Dále jednotka psa převezla do provizorního městského útulku v areálu bývalých kasáren.

 

 

6.5.

Po vyhlášení poplachu KOPIS PK a převzetí zprávy o události, byla jednotka přes KOPIS PK odvolána. Bylo zjištěno, že se jednalo o spuštění signalizace na PCO KOPIS PK pomocí EPS v Holýšově v Hypermarketu LIDL, ul. Jiráskova 172. Jednalo se o planý poplach.

 

 

16.5.

Na žádost města Holýšov jednotka vyjela na odchyt psa na náměstí 5. Května. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že pes nemá identifikační známku. Proto jsme psa odvezli do improvizovaného útulku města v areálu bývalých kasáren.

 

 

18.5.

Na žádost PČR OO Holýšov jednotka vyjela k odchytu psa v Holýšově v Americké ulici. Po příjezdu na místo byl pes již odchycen občany města. Jednotka psa převzala. Pes neměl identifikační známku, ale členové jednotky již jednou tohoto psa odchytávali a tak jej převezli na zahradu majitelky. Zde si psa převzali občané ze sousední zahrady s tím, že psa předají majitelce.

Odchyt byl prováděn za asistence PČR OO Holýšov.

 

 

22.5.

Na základě oznámení pí. Hrubantové se zástupce velitele jednotky spojil telefonicky s KOPIS PK a na základě vyhlášení poplachu jednotka vyjela na padlý strom v obci Holýšov, Nám. 5 května na autobusovou zastávku. Jednotka vyjela s CAS 24  T-815. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, že strom je padlý na autobusovou zastávku. Pomocí MP Husqvarna 365 jednotka provedla rozřezání stromu a jeho následné uklizení mimo zastávku. Dále VZ tuto událost oznámil telefonicky zástupci vedoucího MTBS panu Ladislavu Trnkovi, který se na místo události dostavil, a bylo mu oznámeno, že zbylý strom hrozí pádem. Po domluvě p. Trnky a VZ, bylo domluveno, že tuto událost si převezme.

 

 

23.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK, jednotka vyjela do obce Kvíčovice na požár nízké budovy. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 T-815, CAS 32 T-148 a DA 10 L1Z Iveco. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum. Průzkumem bylo zjištěno, že na místě již zasahuje HZS PK ÚO DO PS Staňkov a JSDHO Kvíčovice. Již je nataženo přívodní a dvě útočná vedení, které je napojeno na HZS Staňkov, jimž naše jednotka prováděla doplňování vody do CAS. Dále členové jednotky prováděli hašení z druhého útočného vedení z vně budovy a provedla ochlazování karavanu, který stál nedaleko stavební buňky. Dále jednotka nasadila přetlakovou ventilaci a osvětlovala místo zásahu z CAS 24 T-815. Po dohašení všech ohnisek na místě požáru jednotka začala provádět rozebírání střešní konstrukce pomocí trhacího háku, který byl následně poškozen, proto byl použit elektrický naviják z naší CAS 24 T-815 ke stržení celé konstrukce. Po celou dobu zásahu jsme se řídili rozkazy VZ. Po domluvě VZ s VJ JSDHO Holýšov se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

12.6.

13.6.

14.6.

15.6.

16.6.

Na základě oznámení 11.6 2009, zástupce fa. Strabag a.s pana Haase, bylo oznámeno Veliteli jednotky o pomoc při kropení betonové desky ve fa. Evobus Bohemia s.r.o. po dobu pěti dní a to vždy dopoledne a večer ve dnech 12.6 2009 – 16.6 2009. Jednotka vyjela 12.6 2009 s CAS 24 T815. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o betonovou desku o rozměrech cca 30x20metrů. Jednotka provedla pokropení pomocí vysokotlakého proudu ve všech udaných dnech. Jednotka se vrátila na základnu bez závad a zranění.

Kropení celkem: 12.6 2009 1x    vody 2000 litrů

                            13.6 2009 2x             2000 litrů

                            14.6 2009 2x             3000 litrů

                            15.6 2009 1x             1700 litrů

                            16.6 2009 1x             1700 litrů

 

Celkem:               CAS 24 T815    18 km  2 MTh   10 400litrů vody

 

 

 

29.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka s CAS 24 T 815 v počtu 1+5 k poskytnutí technické pomoci do Luční ulice v Holýšově . Na místě zjištěno , že se jedná o tři velké balvany v silnici  a je přítomna Policie ČR . Jednotka odstranila balvany za pomoci navijáku z CAS 24 . Při návratu na základnu jednotka nasadila kanálové rošty na tři kanály v Tylově ulici (vandalové odstranili kanálové rošty).

 

 

 

29.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka s CAS 24 T 815 v počtu 1+5 k poskytnutí technické pomoci -otevření bytu ,kde se nacházelo malé dítě do ulice Na Radosti v Holýšově. Po provedeném průzkumu jednotka provedla otevření zabouchnutých dveří bytu vniknutím otevřeným oknem za pomoci nastavovacího žebříku. Otevřený byt byl předán majitelce Haně M. za přítomnosti Policie ČR. Po příjezdu HZS ČR stanice Staňkov se jednotka řídila rozkazy VZ.

 

 

 

30.6.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS PM,vyjela jednotka k požáru do obce Staňkov v prostoru železniční stanice Staňkov. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu, provedla jednotka natažení jednoho útočného proudu „C“ od CAS jednotky SDH Staňkov a řídila se pokyny VZ z jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov. Pro nedostatek hadic v CAS jednotky SDH Staňkov, musela jednotka použít vlastní hadice ze své CAS 24 T-815 4x4.Dále se jednotka podílela na hasebních pracích v hořící budově a prováděla rozebrání ohořelé konstrukce schodů a její vynášení mimo budovu.

Po ukončení likvidačních prací jednotka pomohla s balením použitého materiálu a po domluvě s VZ se vrací na základnu.

 

 

 

15.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automobilů a dvou kamionů na silnici I/26 v úseku mezi ,,střelickou křižovatkou“ a Stodem. Při příjezdu k této dopravní nehodě byla zjištěna další nehoda dvou osobních vozidel v koloně. Posádky obou havarovaných automobilů byly venku a z jejich gestikulace jasně vyplývalo, že jim nic není a nepotřebují momentálně pomoc. Po příjezdu na místo hlášené události byly průzkumem zjištěny dva havarované kamiony Mercedes a Mercedes a dva havarované osobní vozy Fiat Punto a Š Forman. Z osobního auta Š Forman byly dvě zraněné osoby odvezeny RZS Stod ještě před naším příjezdem. Ostatní účastníci této nehody nejevili žádné známky poranění a sami to také potvrdili. Jeden člen jednotky byl vyslán na průzkum k dopravní nehodě dvou osobních vozidel v koloně Š Felicie a VW Polo. Účastníci této nehody také nejevili žádné známky poranění a sami to také tvrdili, ale řidička Felicie si začala stěžovat na bolest za krkem. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu.  Mezi tím jednotka odpojila AKB u vozu Fiat Punto, JSDH Stod u vozu Š Forman, dále jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Jednotka použila sorbent k zasypání unikajících provozních kapalin vozidel na vozovku, odpojila AKB u vozu VW, přesunula osobní vozy tak, aby nepřekážely další vyprošťovací technice, Fiat Punto byl odtažen pomocí lanového navijáku od RZA Opel Campo, pomáhala při nakládce kamionu na odtahový vůz, pomáhala s úklidem vozovky u obou dopravních nehod.    

 

Další informace zde: http://www.novinky.cz/krimi/173797-hromadna-nehoda-v-hustem-desti-ucpala-tah-na-zapade-cech.html

            

Video natočené R1 ZAK najdete zde: http://www.regionplzen.cz/video/video_export.asp?soubor=15413.flv

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, jednotka k požáru Domova důchodců v Černovicích byla připravena k výjezdu a na základě informace operačního důstojníka o tom, že se jedná o planý poplach, byl naší jednotce zrušen výjezd.

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela na únik ropných látek na bývalý tankodrom k vodárně s vozem RZA Opel Campo. Po cestě na místo události si velitel z RZA povolal ještě CAS 24 T-815, z důvodu většího množství sorbetu na místě události. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o dva vraky os vozidel – Citröen ZX a Volkswagen Passat a že z jednoho vozidla uniká olej. Na místě je již PČR OO Holýšov. Jednotka provedla zasypání skvrny pomocí sorbetu Absodan Plus. Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO PS Staňkov si velení na místě zásahu převzal její velitel. Po domluvě s VZ a PČR OO Holýšov, bylo domluveno, že oba vraky vozidel odstraní druhý den město Holýšov. Na místo události se též dostavil starosta města Ing. Antonín Pazour.

 

 

 

22.07.

22.7.2009 proběhlo taktické cvičení - výcvik na vodě ve spolupráci s HZS Domažlice - pobočka Staňkov. Cílem tohoto cvičení bylo zřízení provizorních norných stěn hadicemi "B", likvidace látek z vodní hladiny, vyhledávání utonulých.

 

 

23.07.

Jednotka vyjela s CAS  T815  v počtu 1+5 k provedení technické pomoci  ( záchraně osoby v uzavřeném bytě) na Tř. 1. máje 371 v Holýšově.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka zjistila, že osoba stojí před domem a ztěžuje si na pálení v krku z důvodu požití naředěného přípravku ,, Krtek,, a jevila známky vlivu alkoholu. Proto jednotka povolala ZZS PJ a PČR Holýšov. Dále provedla průzkum bytu a zajistila láhev s ze zbytkem požité látky. Jednotka spolupracovala ze ZZS a PČR. Po příjezdu jednotky HZS ČR stanice Staňkov jsme se řídili rozkazy VS HZS ČR.

 

 

 

30.07.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela se dvěma vozy CAS24 T-815 a CAS32 T-148 na požár pole a začínajícím požárem lesa. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že na místě již zasahuje JSDHO Stod, HZS PK ÚO Tachov PS Stříbro a že na místě je již PČR. Na místě zásahu jsme se řídili pokyny VZ, který po domluvě s VJ Holýšov, odeslal jednotku s CAS24 T-815 na průzkum na druhou stranu lesa. Na místě nebyli zjištěny žádné příznaky hoření , a proto se jednotka vrátila zpět na místo události. Členové JSDHO Holýšov provedli vystřídání hasičů JSDHO Stod a pokračovali v hašení požáru lesa. Po domluvě s VZ,se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

15.8.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň , vyjela jednotka k požáru lesa do obce Maškrov.Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu,bylo zjištěno že na místě již zasahují jednotky HZS a SDH,proto se jednotka spojila s VZ a plnila jeho úkoly.Jednotce byl přidělen jeden bojový úsek (nalevo od příjezdové cesty),kde prováděla hašení okraje lesa z CAS 32 T-148 za pomoci lafetových proudnic,dále zajistila regulovčíka dopravy na místo požáru a čerpací stanoviště z důvodu jediné a úzké přístupové cesty.Dále potom vozidlo CAS 24 T-815 provádělo doplňování ostatních  cisteren vodou za pomoci kyvadlové dopravy od nedalekého rybníka.Po lokalizaci bylo provedeno závěrečné dohašování za pomoci jednoho proudu „C“ od CAS 32 T-148.

Celková rozloha požáru cca 2 hektary okraje lesa.Na místě zásahu přítomno : HZS PK ÚO Nýřany,JSDH Stod,JSDH Zbůch,JSDH Chotěšov,PČR OO Stod,řídící důstojník HZS PK a vyšetřovatel HZS PK.

Při zásahu došlo k poškození jedné hadice „C“ (praskla).

 

 

18.8.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS HZS PK , vyjela jednotka k požáru rekreační chaty do obce Staňkov. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Jednotka doplňovala vodu do CAS HZS Staňkov a CAS JSDH Staňkov, dále se podílela na rozebírání konstrukce při dohašování požáru. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

24.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK jednotka vyjela na dopravní nehodu osobního automobilu na střeše ul. Luční, Holýšov s technikou RZA Opel Campo a CAS 24 Tatra 815. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se zde nalézá jedna zraněná osoba, kterou již ošetřují členové holýšovské jednotky, kteří byli na cestě do zbrojnice. Jednotka tedy provedla předlékařskou pomoc a zajištění místa nehody RHP PG6.

Po příjezdu HZS PK ÚO DO PS Staňkov bylo předáno velení veliteli HZS. Dále jsme se řídily rozkazy VZ.

 

 

 

 

30.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela na požár plastového kontejneru do ulice Jiráskova. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že kontejner se nachází celý v plamenech. Jednotka začala likvidovat požár za použití vysokotlaké vody z CAS 24 Tatra 815. Dále bylo zjištěno, že člen JSDHO Holýšov (Fait Pavel) při cestě do HZ odtlačil okolní kontejnery od hořícího, aby tak zamezil rozšíření požáru. Na likvidaci bylo spotřebováno 500 Litrů vody.

 

 

30.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela na požár plastového kontejneru do ulice Husova s technikou RZA Opel Campo a CAS 24

T-815. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří papír uvnitř kontejneru a začíná hořet bok kontejneru. Jednotka začala likvidovat požár za použití vysokotlaké vody z RZA a po příjezdu CAS 24 vysokotlakem z tohoto vozidla. Na likvidaci bylo spotřebováno 500 Litrů vody.

 

 

 

1.9.

   Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka k požáru podkrovního bytu na Náměstí T. G. Masaryka do obce Staňkov. Po příjezdu na místo události jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Členové jednotky v dýchacích přístrojích se podíleli na vyhledávání osoby uvnitř zasaženého bytu, po nalezení na její evakuaci mimo ohrožený prostor. Dále prováděli hašení vysokotlakým proudem od CAS 24 JSDH Staňkov, evakuaci propanbutanové tlakové lahve a rozebírání konstrukcí. Jednotka připravila záložní dopravní vedení a jeden proud  ,,C“  od CAS HZS Staňkov. Na odvětrání bytu jednotka nasadila přetlakový ventilátor.                  

 

Další informace zde:

 

http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=784&Itemid=1

a zde

http://domazlicky.denik.cz/pozary/pozar-bytu-si-vyzadal-jednu-obet20090901.html

 

 

8.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK byla jednotka svolána k požáru výškové budovy v obci Černovice. Po převzetí upřesňovací zprávy radiostanicí, byl výjezd jednotky odvolán operačním důstojníkem KOIS PK z důvodu planého poplachu (spuštění EPS).

 

 

 

26.9.

Na základě vyhlášení KOIS PK jednotka vyjela k požáru mlýna mezi Staňkovem a Osvračínem s technikou CAS 24 a CAS 32. Po příjezdu na místo zásahu VJ provedl průzkum s VZ a po domluvě si VZ povolal DA 10L1Z (PDO 884) pro zřízení čerpacího stanoviště. Jednotka vytvořila jeden útočný proud ,,C“ od plovoucího čerpadla ze zadní strany mlýna a druhý útočný proud ,,C“ od CAS 15 MB Atego ze zadní strany stodoly. Dále byl na druhém proudu použit Rambo Jet se smáčedlem (1xKartuše). Posádka DA vytvořila a řídila čerpací stanoviště, na kterém bylo použito kalové čerpadlo Subaru (1300l/min), kterým byly doplňovány cisterny CAS 20 T815 a CAS 15 MB Atego. Dále cisterny CAS 24 T815 (10500 litrů) a CAS 32 T148 (18000 litů) prováděly kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu. Jinak se jednotka řídila rozkazy VZ.

 

 

 

1.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK vyjela jednotka k požáru skladu na vlakovém nádraží v Holýšově. Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár nákladové rampy ze strany od kolejí. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud. Po příjezdu HZS PK ÚO Domažlice – stanice Staňkov jsme se řídili pokyny velitele zásahu. Jednotka se podílela na rozebírání části nákladové rampy. Bylo zjištěno, že zaměstnanec ČD se pokusil požár zlikvidovat RHP, avšak neúspěšně.

 

 

 

19.10.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k nahlášenému požáru lesa v katastru bývalých kasáren nyní „Průmyslová zóna II“.

Místo požáru ohlašoval pilot prolétajícího ultra lehkého letadla, a z důvodu nepřesného nahlášení místa požáru byla v průběhu jízdy k místu požáru jednotka cestou KOPIS Plzeň odvolána zpět na základnu. KOPIS Plzeň upřesnil a potvrdil jediné místo pálení, které bylo řádně nahlášené, a jeho obsluha měla pálení pod kontrolou.

 

 

 

19.10.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň, vyjela jednotka k požáru nízké budovy v obci Holýšov do ulice Táborová 433. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu,bylo zjištěno, že v bytě p.K. T. vychází kouř z komínového tělesa (komín ve zdi) přes sopouch hned vedle plynové karmy. Jelikož byt p.K. je vytápěn plynem a ne tuhým palivem hledal se zdroj kouře,který byl nalezen o patro níže v bytě p.P.,který je vytápěn krbovými kamny a kouř je sveden do stejného komínového tělesa,kde došlo zřejmě k závadě a kouř začal prosakovat do bytu nad ním. Jednotka dále provedla ihned po příjezdu odpojení plynu v budově a po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO-PS Staňkov se řídila pokyny jejího velitele, který si převzal velení u zásahu.

Dále jednotka provedla kontrolu komínového tělesa ze střechy budovy (bez závad), a následně provedla uhašení krbových kamen (vynesení oharků a jejich uhašení).

Používání krbových kamen bylo VZ do provedení řádné revize odborné osoby zakázáno a protokolárně sepsáno s p.P.  Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. Na místě přítomen zástupce MTBS Holýšov.

 

 

 

17.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 T-815 na požár dieselové lokomotivy na nádraží ve Staňkově. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje HZS ČR – stanice Staňkov. Řídili jsme se pokyny VJ HZS ČR až do převzetí velení HZS SŽDC. Jednotka použila jeden kus RHP CO2  5 Kg k likvidaci požáru (č. lahve: 9420845). Dále byli členové jednotky nastoupeni v přípravném postavení s IDP jako střídací / jistící skupina. Dále jsme se řídili pokyny VZ (HZS SŽDC).

 

 

 

25.11.

Na základně vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo a CAS 24 T815 k dopravní nehodě u města Stod. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje JSDHO Stod a ZZS a LZS. Dále bylo zjištěno, že se jedná o nehodu dvou OA, jedna zraněná osoba byla již vyproštěna z havarovaného vozu (Peugeot 405), a že druhá osoba je již usmrcena (zpráva lékaře ZZS). Jednotka tedy provedla protipožární opatření místa nehody. Dále byl jednotce vydán pokyn VZ k návratu na základnu, ale vzhledem k dopravní situaci a rozmístění vozidel IZS návrat nebyl možný. Proto tedy jednotka zůstala jako záloha na místě zásahu. Jakmile dop. situace umožnila a po domluvě s VZ jednotka odjela zpět na základnu.

 

 

 

2.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS, jednotka vyjela s vozy CAS 24 T-815 a CAS 32 T-148 na požár střechy Evobus Bohemia s.r.o. v Holýšově. Po příjezdu na místo velitel jednotky JSDH Holýšov na bráně u ostrahy převzal Operativní kartu celého objektu a pověřil ostrahu o vypnutí elektrické a plynové dodávky do celého objektu. Průzkumem bylo zjištěno, že hoří střecha haly nad nářezárnou. Poté jednotka přejela s vozem CAS 24 T-815 k areálu haly nářezárny, kde se napojila na suchovod. Průzkumná jednotka vybavená IDP začala provádět hašení jedním¨,,C‘‘ proudem od suchovodu ze střechy. Po příjezdu jednotky HZS PK ÚO DO PS Staňkov si velení na místě zásahu přebírá její velitel. Velitele jednotky JSDH Holýšov určil jako velitele úseku. Po příjezdu JSDH Staňkov bylo od jejich CAS prováděno doplňování vody do CAS 24 JSDH Holýšov. Druhé vozidlo CAS 32 T-148 provádělo čerpání vody z podzemní nádrže ( 45m3 ) a od této CAS bylo dále provedena dálková doprava vody pomocí hadic ,,B‘‘ do CAS 15 Mercedes HZS PK PS Staňkov. Dále jednotka prováděla dálkovou dopravu vody od nadzemního hydrantu do podzemní nádrže pomocí hadic ,,B‘‘. Po nahlášení likvidace VZ, bylo rozhodnuto o ukončení prověřovacího cvičení. Dále byli jednotky provedeny firmou Evobus Bohemia s.r.o. Holýšov a seznámeny s provozem a jejich riziky v případě vzniku mimořádné události. Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

22.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k dopravní nehodě ve městě Holýšov ul. Jiráskova, silnice I/26, cca. 2Om od křižovatky u Lidl. Jednotka vyjela s RZA a po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum. Byla zjištěna jedna zraněná osoba, která se stále nacházela v havarovaném vozidle, ze kterého vytékají provozní náplně. Velitel jednotky svolil k osobní pomoci od pí. Mareševá Alena, jelikož je prý zdravotní sestra. Paní Marešové byli poskytnuty OOPP pro práci se zraněnou osobou. Zraněnému byl nasazen krční límec a u vozidla jednotka odpojila AKB. Dále si VJ nechal povolat cestou KOIS CAS 24 Holýšov z důvodu velkého úniku kapalin a rizika vznícení.

Po příjezdu HZS PK ÚO DO PS Staňkov si velení převzal její velitel. CAS 24 byla odeslána zpět na základnu a zraněná osoba byla vyprošťována za asistence lékaře ZZS, kterému byla zraněná osoba poté předána. Jednotka dále řídila dopravu na místě společně s HZS a pomáhala s nakládáním vozu odtahové službě. Poté jsme uklízeli uniklé provozní náplně pomocí absodanu. Poté byla jednotka odeslána zpět na základnu.