INFO O ZÁSAHU 2012

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou ing Pazour Antonín, byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje v obci Holýšov. Po příjezdu na místo události, provedeném průzkumu a přípravě přístupových cest provedla následné odpálení novoročního ohňostroje. Po skončení ohňostroje provedla jednotka prolití beden za pomoci džberové stříkačky a následně se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad.

 

 

 

21.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na ohlášený požár rodinného domu do města Staňkov (ulice Žižkova 214) s vozem CAS24 T-815 v počtu 1+4. Po příjezdu jednotky na ohlášené místo události bylo zjištěno, že na místě je již jednotka HZS PS Staňkov a PČR OO Holýšov, která hledá místo události. Na místo se také dostavila ZZS Stod. Zde místo události nebylo nalezeno. VZ HZS PS Staňkov bylo prostřednictvím KOIS PK oznámena změna události na ulici Husova 214. Jednotky proto přejeli na tuto adresu.

Po příjezdu jednotky na tuto adresu již začíná zasahovat JSDHO Horšovský Týn. Při průzkumu zjištěno, že na balkóně se nachází dvě osoby, které se nemohly dostat ven z domu. Tyto osoby byly evakuovány pomocí nastavovacích žebříků jednotkou HZS PS Staňkov. Dále bylo zjištěno, že I.patro bylo silně zakouřené, proto jednotky zasahovaly v IDP a že hoří podlaha rodinného domu v I. patře. Jednotka prováděla prohledávání zakouřených místností, protože bylo jedno dítě nezvěstné. Nakonec dítě bylo nalezeno v pořádku venku před RD. VJ Holýšov, prováděl měření pomocí termokamery společně s VZ HZS PS Staňkov. Jednotka pomáhala s dohašováním a rozebíráním podlahy a vynášením těchto částí. Po lokalizaci a částečné likvidaci byla jednotka po domluvě s VZ odeslána zpět na svou základnu.

 

 

2.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na požár komína ve městě Holýšov, ul. Jiráskova třída 159 s technikou CAS 24 T-815 v počtu 1+5.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno, že plameny již z komína nešlehají. Jednotka proto prohlédla vymetací otvor v půdním prostoru pomocí 3 ks nastavovacích žebříků, kde bylo zjištěno, že zde hoří usazené saze. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Člen JSDH Holýšov, vybavený IDP a opaskem, byl zajištěn okolo komínového tělesa a prováděl vymetání otvoru komínového tělesa pomocí kominické růžice. Další člen prováděl vybírání těchto sazí z vymetacího otvoru ve sklepních prostorech a jeho následné dohašování pomocí džberové stříkačky. Tyto saze byli vynášeny ven před budovu. Po skončení těchto prací VZ předal jednateli bytového družstva předávací protokol.

 

 

10.2.

Na základě vyhlášení poplachu cestou KOPIS Plzeň,vyjela jednotka k vyproštění u dopravní nehody zhruba 2 km za obcí Holýšov směr Staňkov na silnici č.I/26.Po příjezdu na místo události,bylo průzkumem zjištěno,že se jedná o osobní automobil,který se nachází mimo vozovku,řidička beze zranění (udává nevolnost) ,z vozidla neunikají provozní náplně a na místě je přítomna PČR OO Holýšov. Jednotka provedla zajištění místa události a po příjezdu jednotky HZS PK DO-PS Staňkov si přebírá velení její velitel.Jednotka dále ve spolupráci s jednotkou HZS Staňkov provedla odpojení AKB,vyčkala u řidičky do příjezdu ZZS Domažlice. Po odvozu řidičky ZZS na vyšetření do nemocnice Stod,se jednotka vrací na základnu. Návrat na základnu beze škod,ztrát a újmě na zdraví.

 

 

28.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS 24 T815 na požár lesního porostu do Holýšova – Nového Dvora, průmyslová zóna II. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, velitel jednotky Holýšov povolal ještě na místo zásahu CAS32 T148 z důvodu dodávky vody. Na místě zjištěno, že je zde několik ohnisek, které ohrožovaly blízký lesní porost. Na místě nebyla žádná odpovědná osoba.

Jednotka proto utvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dvěma útočnými proudy a započala s likvidací ohnisek. Místo zásahu bylo osvětleno pomocí osvětlovacího agregátu HONDA od CAS24 T815. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení zásahu předáno jejímu veliteli. Dále bylo prováděno doplňování vody z CAS32 T148 do CAS24 T815. Po likvidaci těchto ohnisek, bylo nalezeno ještě jedno, které bylo uhašeno pomocí vysokotlakého proudu od CAS 24 T 815.

Dále jednotka vyčkala společně s jednotkou HZS PK PS Staňkov do příjezdu odpovědné osoby, která měla toto pálení na starosti.

Po domluvě s VZ, jednotky odjeli načerpat vodu do Holýšova, ulice Tovární, kde bylo celkem načerpáno 13.500 litrů vody.

 

 

 

9.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozy RZA Opel a CAS 24 T815 k dopravní nehodě mezi obce Holýšov a Ohůčov. Po příjezdu na místo události, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu 3 osobních automobilů. Ve dvou vozech jsou zaklíněné osoby, ve třetím voze byl řidič nezraněn. Bylo provedeno zajištění místa nehody a protipožární opatření u vozidel, pomocí RHP a vysokotlakého proudu od RZA a CAS 24 T815. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Jednotka započala společně s HZS Staňkov s vyprošťováním osob pomocí hydraulického nářadí z automobilu Škoda Favorit, kde byly celkem dvě zaklíněné osoby. U řidiče byl lékařem ZZS konstatován exitus. Tento řidič byl vyproštěn a započalo se s vyprošťováním spolujezdce, který po vyproštění byl předán LZS Líně.

U vozidla Audi A4, byl zaklíněn pouze řidič, ostatní osoby byli již mimo vozidlo v péči ZZS Stod a ZZS Domažlice. Jednotka prováděla vyproštění řidiče pomocí hydraulického rozpěrného válce od HZS Staňkov. Po vyproštění, byla tato osoba předána do péče ZZS.

Dále jednotka prováděla předlékařskou pomoc a pomoc při transportu zraněných.

Po ukončení záchranných prací bylo vozidlo CAS24 T815 odesláno zpět na základnu.Následně byly prováděny práce likvidační, kde jednotka asistovala odtahové službě a prováděla odklizení následku dopravní nehody a sběr sorbentu.

 

Další info a fotky:

 

http://domazlicky.denik.cz/nehody/nevinny-ridic-favoritu-zaplatil-zivotem-20120309.html

 

http://www.novinky.cz/krimi/261467-pri-nebezpecnem-predjizdeni-se-srazila-tri-auta-jeden-clovek-zemrel.html

 

http://plzen.idnes.cz/pri-nehode-u-ohucova-zemrel-clovek-sest-lidi-je-zranenych-pzn-/plzen-zpravy.aspx?c=A120309_155710_plzen-zpravy_pp

 

 

 

 

17.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k požáru lesního porostu u obce Maškrov s technikou CAS 24 Tatra 815 Terrno a CAS 32 Tatra 148. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky, z větší části na otevřené pasece a i ve starším porostu. Po dohodě s VZ ze stanice Nýřany, jednotka vytvořila dopravní vedení jedné ,,B“ hadice a rozdělovač s dvěma útočnými proudy ,,C“ od vozu CAS 20 Iveco Magirus – stanice Nýřany. Dále bylo vytvořeno další dopravní vedení s jednou ,,B“ hadicí, rozdělovač s jedním útočným proudem ,,C“ od CAS 24 Tatra Terrno – JSDH Holýšov. Dále byla prováděna kyvadlová doprava vody s vozy CAS 24 i CAS 32 z obce Maškrov, kde jednotka také zřídila čerpací stanoviště s jedním Hasičem, který obsluhoval plovoucí čerpadlo Cyklon 1 z vozu CAS 24. S CAS 32 se provádělo doplňování vody do dalších CAS na MU. Po celou dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.

Při provádění kyvadlové dopravy vody byl lehce poškozen PP blatník na CAS 24 T-815

 

 

24.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo k dopravní nehodě osobního automobilu ve městě Holýšov na železničním přejezdu P616 na silnici I/26. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že účastníci dopravní nehody (2 osoby) se nachází mimo havarované vozidlo s lehkým zraněním. Dále bylo zjištěno, že vozidlo urazilo zabezpečovací zařízení železničního přejezdu, které se nacházelo v kolejišti a že vozidlo do kolejiště nezasahuje. Z důvodu bezpečnosti, VJ Holýšov nařídil uzavření jízdního pruhu směr Domažlice a pověřil PČR OO Holýšov řízením dopravy. Bylo provedeno protipožární zabezpečení  RHP PG6. Po příjezdu JPO HZS PK stanice Staňkov bylo předáno velení na MU veliteli družstva JPO Staňkov Milanu Sedláčkovi. Dále po příjezdu HZS SŽDC se jednotka řídila pokyny VZ HZS SŽDC Plzeň. Jednotka pomáhala s naložením havarovaného automobilu na odtahovou službu a dále odklízela rozbité zabezpečovací zařízení mimo kolejiště. Po celou dobu zásahu byly prováděny likvidační práce. Po skončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu

 

 

25.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu mezi obcemi Holýšov – Ohůčov na silnici I/26 s vozy RZA Opel a CAS 24 T-815.

Po příjezdu jednotky a provedeném průzkumu, bylo zjištěno, že na místě je již PČR Dop. oddělení a HZS PK PS Staňkov. Jedná se o DN jednoho osobního automobilu na boku v příkopu ve směru na Plzeň, v němž se nachází jedna zraněná osoba.

Jednotka prováděla zajištění místa nehody a protipožární opatření pomocí RHP. Dále bylo prováděno vyproštění osoby havarovaného vozu ve spolupráci z HZS PK PS Staňkov. Po vyproštění byla osoba předána do péče ZZS Stod. Dále bylo členem JSDH prováděno zastavení dopravy ve směru na Domažlice. Od CAS 24 T-815, bylo provedeno osvětlení místa zásahu. Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.

 

 

2.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK, jednotka vyjela na požár odpadkového koše do ulice Jiráskova třída na autobusovou zastávku s vozem CAS 24 T 815. Po příjezdu na místo události zjištěno že došlo k zahoření odpadu v koši. Jednotka provedla uhašení pomocí vysokotlakého proudu od CAS 24 T815. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ, na odpadkovém koši nevznikla žádná škoda a jednotka JSDH Holýšov se vrátila zpět na základnu.

 

 

20.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS 24 T-815 na požár průmyslového objektu do firmy MURR CZ s.r.o., kde se mělo jednat o požár lakovny, kde se měla pohřešovat jedna osoba.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Na místě se již nachází JSDH Stod, která nalezla a vynesla pohřešovanou osobu.

Po příjezdu jednotky HZS PK PS Nýřany, si velení na místě zásahu od JSDH Stod přebral velení na místě zásahu. Po domluvě VZ s VJ Holýšov, jednotka utvořila dopravní vedení na střechu objektu pomocí suchovodu a na střeše bylo vytvořeno 1x útočné vedení ,,C'' odkud bylo prováděno simulované hašení střechy dvěma členy jednotky, kteří byli vybaveni polohovacími opasky a IDP.

Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka provedla doplnění vody do CAS 24 T-815 v Holýšově, ulice Tovární z podzemního hydrantu (celkem 1700 litrů)

 

 

25.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních automobilů v Holýšově, ul. Jiráskova u Penny marketu s vozem RZA Opel Campo.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že s jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Na místě jedna zraněná osoba v péči ZZS Stod a druhá osoba nezraněna. Dále na místě PČR OO Holýšov. Jednotka provedla protipožární opatření. Po příjezdu jednotky HZS PK Stanice Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

17.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK, jednotka vyjela s vozem CAS 24 T815, k dopravní nehodě se zraněním v obci Holýšov v ulici Školní. Po příjezdu na místo události, zjištěno, že se jedná o DN dvou osobních automobilů na křižovatce ulic Luční a Školní. Lidé z havarovaných vozidel byli mimo vozidla. Čtyři dospělí a jedno dítě do tří let věku. Z vozidla neunikají žádná provozní náplně. Na místě PČR OO Holýšov.

Jednotka provedla zajištění místa nehody a na místě řídila dopravu. Po příjezdu ZZS Stod, bylo dítě prohlédnuto lékařem a předáno zpět jednomu z rodičů. Jedna zraněná (těhotná) žena, byla ZZS odvezena do nemocnice. Ostatní účastníci nebyli zraněni.

Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli.

Po domluvě s VZ HZS PK PS Staňkov, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

25.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k železničnímu přejezdu P616 křížící silnici I/26 v Holýšově. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o poražené zabezpečovací zařízení na kolejišti. Dále zjištěno, že na místě je již PČR DI Domažlice, která událost dokumentuje. Po příjezdu HZS ČR PS Staňkov bylo velení na MU předáno veliteli HZS, který velení dále předal Veliteli HZS SŽDC. Po zdokumentování události policií a odpojení zařízení od el. vedení odbornou osobou od SŽDC jednotka prováděla odklizení částí zabezpečovacího zařízení. Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.
Vozidlo, které tuto událost způsobilo, se na MU nenacházelo a je v pátrání PČR.

 

 

25.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu se zraněním s technikou CAS 24 a RZA. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:
- Dopravní nehoda jednoho osobního automobilu 
- Tři zraněné osoby, které se nachází mimo havarované vozidlo a komunikují
- Na MU je přítomna hlídka PČR - Dopravní oddělení a také RZS Stod
Jednotka pomáhala s ošetřením zraněných RZS a zajistila místo nehody RHP PG6 a vysokotlakým proudem. Po příjezdu HZS PK PS Staňkov bylo velení na MU předáno veliteli HZS. Po dohodě s VZ se CAS 24 vrátila po zajištění MU na základnu v 17:52h a na místě dále zůstavá RZA s družstvem 1+3, kterté ještě provede prohledání okolí, zda se zde nenachází nějaké osobní. Jednotka dále pomáhala s naložením havarovaného vozu na odtahovou službu. Po úplném zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

26.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě s RZA v obci Holýšov, křižovatka ulic Školní a Jiráskova.

Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu, bylo zjištěno: DN 2 osobních automobilů, 1 lehce zraněná osoba, osoby mimo vozidlo, z vozidla unikají provozní kapaliny.

Jednotka provedla: Zasypání uniklé kapaliny před kanálovou vpustí, zajištění místa nehody, odpojila AKB u VW Golf, předlékařskou pomoc zraněné osobě.

Po příjezdu jednotky HZS PK Stanice Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno veliteli HZS.

 

 

31.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24, CAS 32 A DA 10 k požáru nízké budovy do obce Semošice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár kůlny a společné střechy rodinného domu. Po nahlášení jednotky Veliteli Zásahu, hasiči v IDP na pokyn VZ začali s rozebíráním střechy a hašením krovu vysokotlakým proudem na odlehlejší straně budovy. Dále jednotka prováděla osvětlení místa zásahu halogenovým stožárem na CAS 24 a doplňování vody do CAS JSDH Staňkov a JSDH H. Týn z CAS 32. Ostatní členové jednotky pomáhali s evakuací nábytku a předmětů ze zasažené budovy. Po likvidaci požáru a po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

1.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi obcemi Dolní Kamenice a Horní Kamenice s RZA Opel Campo a CAS24 T815.

Po příjezdu na místo události zjištěno: Na místě již PČR OO Holýšov a HZS PK PS Staňkov. DN dvou os. automobilů, na místě jedna zraněná osoba.

Jednotka se řídila pokyny VZ.

Jednotka provedla zajištění místa nehody, odpojení AKB u vozidla Fiat Brava a Rover.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

23.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, se jednotka dostavila na základnu, kde se dozvěděla, že se jedná o planý poplach.

 

 

23.6.

Další planý poplach.

 

 

5.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra 815 Terrno k nahnutému stromu nad vozovku směr Stod. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomený a zavěšený strom na silnicí I/26 za kopcem terný v okrese Plzeň Jih. Jednotka řídila dopravu na MU a pomocí motorové pily Husqvarna 365 strom porazila.

 

 

14.7.

Na základě telefonického oznámení zástupcem velitele jednotky Holýšov, jednotka po oznámení na KOIS HZS PK vyjela k odstranění utržené větve mezi Dolní Kamenicí a Horní Kamenicí. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o utrženou větev listnatého stromu rostoucího podél komunikace, která zasahuje cca 2m do vozovky. Jednotka provedla pomocí motorové pily odstranění větve ze stromu a komunikace. 

 

 

17.7.

Na základě telefonického oznámení velitele stanice PS Staňkov npor. Radka Snášela, jednotka vyjela na taktické cvičení do firmy ZF Staňkov s.r.o., Ohůčov 25 s technikou CAS 24 T815 v počtu 1+5.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno, že na místě je již HZS PK PS Staňkov, proběhla evakuace zaměstnanců.

Po domluvě s VZ, jednotka pomocí suchovodu vytvořila jeden útočný ,,C'' proud na střechu objektu, odkud bylo prováděno hašení střechy budovy.

Po skončení taktického cvičení jednotka provedla zkušební sání z CAS 24 T815 z podzemní nádrže ve firmě. Dále byly vyzkoušeny nadzemní a podzemní hydranty a byla provedena prohlídka firmy.

 

 

17.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na otevření uzavřených prostor do ulice Americká 395, Holýšov s vozem CAS 24 T815, kde se měla nacházet starší osoba, která se neozývá.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno, že vchodové dveře do bytu již otevřeny sousedy, starší paní leží v koupelně na zemi, a komunikuje.

Jednotka provedla předlékařskou pomoc zraněné ženě. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli.

Po příjezdu ZZS Stod, jednotka pomohla s transportem zraněné ženy do vozu ZZS.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

20.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS 24 T815 v počtu 1+4 na požár lesního porostu mezi obcemi Holýšov a Dolní Kamenice.

Po příjezdu na místo události u komunikace čekala oznamovatelka, kterou VJ Holýšov, nechal jako spojku pro HZS Staňkov a popsala nám cestu k místu požáru.

Na místo požáru nemohla vyjet technika vlivem nepřístupného terénu. Jednotka se vydala pěšky na průzkum okolí. 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov si velení na místě zásahu přebral její velitel.

VJ a VZ se vydali s oznamovatelkou na místo požáru, kde bylo zjištěno, že hoří hrabanka cca 2x2 metry.

Dále bylo provedeno s jednotkou HZS okopání a prolití pomocí smáčedla požářiště. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

6.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozy CAS24 T815 a RZA Opel Campo na nákladní automobil, který hrozí pádem ze silnice za Holýšovem směrem na Stod na kopec Trný.

Po příjezdu na místo události zjištěno, že kamion je jedním kolem zadní nápravy nad srázem a nemůže vyjet a hrozí jeho zřícení. Na místě byl přítomen jeho řidič. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. 

Po domluvě  VZ a VJ Holýšov, jednotka Holýšov provedla vytažení kamionu pomocí el. navijáku od CAS24 T815 a dále tento kamion byl vytažen až na vrchol kopce Trný, protože tento kopec nemohl vyjet z důvodu jeho špatného naložení nákladu.

Dále jednotka prováděla řízení dopravy v místě zásahu.

 

 

12.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/26 směr Stod s technikou RZA a CAS 24. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v hlášené koloně je více nehod. Po příjezdu k hlášené události na MU dojížděla i RZS, které jednotka pomáhala s vyproštěním zraněné ženy mimo vozidlo a naložením do vozu RZS. Zároveň bylo vytvořeno označení místa nehody a protipožární zabezpečení havarovaných vozů pomocí RHP PG6 a vysokotlakého proudu. Po příjezdu HZS PS Staňkov bylo předáno velení veliteli HZS. Jednotka dále prováděla v součinnosti s PČR OO Holýšov kyvadlové řízení dopravy na MU. Po dohodě s VZ byla odeslána CAS 24 zpět na základnu. Po odvozu raněných byly zahájeny likvidační práce. Dále jednotka pomáhala s naložením jednoho vozu na vůz odtahové služby. Po ukončení likvidačních prací se jednotka s RZA vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

15.8.

Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu s technikou CAS 24 T 815 v počtu 1+4 na základě vyhlášení poplachu (KOPIS PK). Na místě události jednotka provedla rozřezání a odstranění padlého stromu z komunikace. Po úklidu komunikace se jednotka vrátila na základnu bez závad.

 

 

29.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 a RZA k dopravní nehodě směr Stod, podle informace cca. 500m za Holýšovem. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho OA v příkopu otočené na střechu. Dále bylo zjištěno, že na MU je ZZS a že zraněná osoba je v jejich péči. Jednotka provedla označení místa nehody a protipožární opatření. Po příjezdu HZS PK PS Staňkov bylo velení předáno VD směny ,,B". Ve spolupráci s HZS jednotka stabilizovala vozidlo pomocí nastavovacích žebříků.

 

 

9.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozem CAS24 T815 k dopravní nehodě v Holýšově (Jiráskova třída).

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno: DN jednoho osobního automobilu do betonového ostrůvku, zraněná osoba mimo vozidlo (krvácí z nosu), z vozidla uniká chladící kapalina, silnice I/26 je jedním jízdním pruhem neprůjezdná.

Jednotka provedla: Zajištění místa nehody (označení DN, zasypání provozní kapaliny, odpojení AKB), poskytla předlékařskou pomoc, řídila v místě zásahu provoz.

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli.

 

 

27.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k padlému stromu do Holýšova Průmyslová zóna II s technikou CAS 24 T-815. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o přelomený listnatý strom přes celou komunikaci. Jednotka tedy provedla likvidaci stromu pomocí motorové pily Husqvarna 365 Special. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

27.10.

Při návratu z události č.: 168502/-/3212005655/5177440040 byla KOIS ohlášena další událost. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 do Průmyslové zóny II, Holýšov k likvidaci dalšího padlého stromu. Jednotka provedla průzkum všech příjezdových cest do areálu, včetně celého areálu průmyslové zóny. Průzkumem nebyl nalezen, žádný strom přes cestu ani strom hrozící pádem.

 

 

1.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na požár rodinného domu do obce Staňkov II, ulice Jiráskova 346 s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na místo události provedeným průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov a PČR OO Holýšov.

Po domluvě s VZ, jednotka utvořila jeden útočný ,,C''  proud od rozdělovače HZS a pomocí 2ks nastavovacích žebříků rozbila skleněnou výplň oken a započala s hašením požáru podkrovních místností v IDP. Dále byl nasazen přetlakový ventilátor Hurrican a bylo provedeno odvětrání zakouřených prostor. Poté byla nalezena propanbutanová lahev 2l a vynesena mimo zasažený objekt.

Dále se jednotka podílela na vyklízení zasažených prostor do připraveného kontejneru a dohašovacích pracích.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila na základnu bez zranění zasahujících.

Na místě zásahu byla poškozena 1ks hadice ,,C'' o které byl informován VZ.

 

 

25.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi Holýšovem a Ohůčovem s vozy RZA Opel Campo a CAS 24 T815.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno: DN 1x osobní automobil mimo komunikaci na střeše, řidič nezraněn, na místě události PČR OO Holýšov.

Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel.

Na místě zásahu provedeno zajištění místa nehody RHP PG6.

CAS24 T815 byla VJ Holýšov po cestě k zásahu odvolána.

Na pokyn VZ, se jednotka vratila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

6.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 na otevření bytu na sídliště PMV č.p. 460. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že majitelka se nachází před domem a PČR OO Holýšov je již na místě. Byt se nacházel v 1. np. Jednotka provedla vstup do bytu pomocí dvou nastavovacích žebříků přes otevřené balkonové dveře. Za přítomnosti majitelky a PČR byl předán byta a vypnuta plynová trouba.

 

 

17.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozem CAS 24 T815 v počtu 1+4 k železniční nehodě rychlíku a traktoru do obce Hradec u Stoda.

Po cestě k zásahu v obci Střelice, jednotka potkala ZZS Stod, která nám předala informace, že na místě události není žádná zraněná osoba a že trakktor je mimo železniční přejezd a že ZZS se vrací na základnu.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno, že na místě je již PČR OO Stod. Osoba z traktoru je nezraněná a nestěžuje si na žádnou bolest.

Jednotka provedla průzkum vlaku, zda nedošlo ke zranění cestujících ( bez zranění ). Z traktoru a rychlíku nevytékají žádné provozní náplně.

Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli.

Na MU se dále dostavili tyto jednotky a služby: JSDHO Stod, HZS PS Staňkov, HZS SŽDC s.o. Plzeň a zástupci podniku, firmy SŽDC s.o.

Po příjezdu jednotky HZS SŽDC s.o. Plzeň a po domluvě jejího velitele a velitele HZS PS Staňkov se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

21:12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK, jednotka vyjela s vozy RZA Opel a CAS 24 T815 na dopravní nehodu silnice I/26 cca. 3 km za Holýšov směr Stod.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno: na místě jednotka HZS PS Staňkov, ZZS Stod a PČR OO Holýšov.

Jednotka na místě provedla protipožární opatření.

Po domluvě s VZ HZS PS Staňkov se jednotka vrátila zpět na základnu.