INFO O ZÁSAHU 2013

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou p. Ing. Pazour Antonín, byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, Táborová 428, Školní hřiště ZŠ. Jednotka vyjela s vozy CAS24 T815, RZA Opel a DA10 Iveco.

Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum místa okolí, kde se bude ohňostroj odpalovat a provedla natažení vysokotlakého proudu k místu odpalu.

Na místě fa. LAKY Ohňostroje Plzeň, která provedla odpal novoročního ohňostroje. Po ukončení jednotka provedla závěrečný průzkum místa okolí, kde nebyli nalezeny žádné známky hoření.

 

 

 

2.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozy CAS24 T 815 a CAS32 T148 k požáru bývalého drážního domku ve Staňkově pod nádražím ČD.

Po příjezdu na místo události je již HZS PS Staňkov a PČR OO Holýšov. VJ Holýšov se vydal na průzkum s VZ a příslušníky HZS. Průzkumem zjištěno, že jsou ohořelé zárubně dveří a již nehoří.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

22.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě dvou OA a NA na ,,Střelické křižovatce". Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU již zasahuje ZZS Stod, která má jednu zraněnou osobu již ve své péči a že ostatní účastníci nehody jsou mimo havarovaná vozidla.Jednotka pomáhala s transportem zraněné osoby do vrtulníku LZS, provedla protipožární zajištění místa nehody a uzavření nádrže na LPG pohon u vozu Škoda Fabia.

Po příjezdu HZS PK PS Staňkov bylo předáno velení veliteli HZS. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

4.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozem CAS24 T815 v počtu 1+1 na požár kontejneru ve městě Holýšov, ulice Jiráskova.

Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PK PS Staňkov. Jednotka na místě zůstala jako záloha.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

7.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu cca 100 metrů za Holýšovem ve směru na Stod s technikou CAS 24 T815 v počtu 1+3.

Po příjezdu na místo události, se tato nehoda potvrdila. Na místě již zasahuje PČR OO Holýšov, která vyprostila jednu osobu z osobního automobilu. V osobním automobilu se nacházeli další tři zaklíněné osoby. VZ Holýšov, povolal na místo události ještě RZA Opel Campo v počtu 1+1. 

Jednotka započala s vyprošťováním zraněných osob pomocí elektrického vyprošťovacího zařízení od CAS24 T815 a vytvořila protipožární opatření pomocí vysokotlakého proudu. V tuto dobu na místo dojíždí také ZZS Stod, přilétá vrtulník LZS Líně a dojíždí jednotka HZS PK PS Staňkov. Velení na místě zásahu přebírá velitel HZS Staňkov. Po vyproštění zraněných osob z vozidla společně s jednotkou PS Staňkov, jednotka pomáhá ZZS a LZS s předlékařskou pomocí. U jedné z osob byl lékařem LZS konstatován exitus a tři osoby utrpěli těžká zranění. Řidič kamionu byl zraněn lehce. Dále se na MU dostavila také ZZS Plzeň a Domažlice. Dále jednotka pomáhala s transportem zraněných osob do vrtulníku a vozů ZZS.

VJ Holýšov, odeslal RZA Opel v počtu 1+1 do FN Plzeň Lochotín pro zdravotnický materiál použitý u zásahu. Toto bylo oznámeno i VZ. Jednotka s vozem CAS24 T815, byla ještě na místě ponechána.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila na základnu. 

 

 

 

 

 

12.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru nákladního vozidla. Na místě zjištěno, že požár nákladního vozidla byl uhašen před naším příjezdem řidičem nákladního vozidla za pomoci RHP PG 2. Po příjezdu JPO HZS Staňkov jsme se řídily příkazy VD HZS Staňkov.

 

 

15.4.

Na základě ohlášení přes radiostanici jednotka vyjela z výcviku z Dolní Kamenice s technikou CAS 24 T 815 a DA 10 Iveco na požár rodinného domu Honezovice, část obce Hradišťany 24. Dále vyjela CAS 32 T148 z hasičské zbrojnice Holýšov

Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu zjišťeno: Na místě již zasahuje JSDH Honezovice, která vytváří dopravní vedení od PS 12 z nedalekého potoka.Na místě PČR OO Stod. Požár rodinného domu v plném rozsahu, všechny osoby mimo ohrožený objekt. K RD vedou dráty vysokého  napětí. Kromě RD zasaženy požárem i dva osobní automobily. Naše jednotka vytvořila 2x ,,C¨ proud od rozdělovače JSDH Honezovice a 1x ,,C¨ proud od CAS 24 T 815.

Jednotka Holýšov započala s hašením objektu z vně i uvnitř budovy a hašením os. automobilů a provedla odpojení el. energie do budovy. VZ Holýšov povolal na místo energetiky pro odpojení vysokého napětí nad rod. domem. Dále bylo provedeno čerpací stanoviště z nedalekého potoka pomocí kalového čerpadla Subbaru od JSDH Holýšov, které doplňovalo CAS.

Po příjezdu jednotky SDH Stod VZ Holýšov nařídil vytvořit dva útočné proudy od jejich CAS z druhé strany budovy pomocí nastavovacích žebříků.

Od CAS32 T148 bylo prováděno doplňování vody do CAS JSDH Stod.

Po příjezdu jednotky HZS PK PS Stříbro, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli, kterému byli předány veškeré informace o místě události. Jednotka se začala řídit pokyny VZ HZS PK PS Stříbro.

Dále jednotka prováděla rozebírání střešní krytiny a evakuaci předmětů a oblečení, které ještě nebyli zasaženy požárem, nebo vodou. Po domluvě VJ Holýšov a VZ, bylo použito smáčedlo ( 2x kartuše) na dohašování skrytých ohnisek.

Po likvidaci požáru a domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

19.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na požár fotovoltaické elektrárny v obci Holýšov, nad hřbitovem s vozy CAS24 T815 a CAS32 T 148.

Po příjezdu na místo události, nebyl vizuélně vidět žádný kouř a plameny. Na místě bezpečnostní agentura SECURITAS, která hlídá tento objekt. Bezpečnostní agentura měla údajně na kameře zaznamenat požár, ale nedokázala specifikovat přesné místo.

Tento objekt je rozdělen na tři části a má dva majitele. 

Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel. Na místo se dostavil správce první a druhé fotovoltaiky pan Šraxl, který odemknul objekt, kde jednotky provedly průzkum a nebyli zde nalezeny žádné známky hoření.

Jednotka vyčkala na příjezd druhého správce, který odemknul třetí část a zde také nebyli nalezeny žádné známky hoření.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

 

22.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na požár rodinného domu do obce Staňkov, ul. Trnkova 224 s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na místo události provedeným průzkumem zjištěno: Na místě již zasahuje jednotka HZS PK PS Staňkov, JSDH Staňkov a PČR OO Holýšov. Požár je již uhašen.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

24.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 T815 a RZA Opel Campo k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu na silnici I/26 u holýšovského hřbitova. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje vrtulník letecké záchranné služby, která má ve své péči dvě zraněné osoby a PČR.

Jednotka provedla zabezpečení místa nehody, pomohla ZZS s transportem pacienta do vozu ZZS.

Jednotka se řídila pokyny VZ. Po domluvě VZ a VJ Holýšov, byla CAS24 T815 odeslána zpět na základnu a na místě byl ponechán RZA Opel Campo.

 

 

31.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k odčerpání studny do obce Kvíčovice, č.p. 14. Po příjezdu na MU byl s majitelkou proveden průzkum. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že studna přilehlá k budově č.p. 14 je prázdná a není zde ani další nebezpečí jejího zaplavení. Dále bylo zjištěno, že bahno přiteklo z přilehlého pole a po domluvě s majitelkou bylo dohodnuto, že si malé množství bahna v průjezdu do dvora odklidí sama.

 

 

1.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela na požár osobního automobilu do obce Dolní Kamenice. Při cestě k této události byla jednotka Holýšov odvolána a poslána na likvidaci padlého stromu mezi obce Všekary a Čečovice. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o listnatý strom, který je vyvrácený přes celou šířku vozovky. Jednotka provedla likvidaci stromu pomocí motorové pily Husqvarna 365 special a dále uklidila vozovku od zbytků stromu.

 

 

2.6.

Na základě vyhlášeného poplachu (KOIS HZS PK) vyjela jednotka k technické pomoci na místo události s technikou CAS 24 T 815 a DA 8 Iveco v počtu 1+11.Na místě  proveden průzkum vlastního místa události tak i zatopené zahrádkářské kolonie.Starosta města Holýšov byl požádán VZ o zajištění dovozu písku a pytlů.Písek a pytle dovezly zaměstnanci MTBS Holýšov.  Před vjezdem do domu č. 35 jednotka vybudovala provizorní hráz z pytlů s pískem k zabránění zatopení domu. V zahrádkářské kolonii bylo zjištěno, že se v jedné zahrádce nachází ve stoupající vodě prasata a ovce. Na místo byla povolána hlídka PČR MO Holýšov,která dopravila majitelku na místo události. Po dohodě s majitelkou pa. Horákovou jednotka provedla evakuaci tří prasat a sedmi ovcí ze zatopené zahrady do nezatopených prostor majitelky.  Při záchranných pracích byla nahlášena další událost PČR. Část jednotky s technikou DA 8 Iveco v počtu 1+3 vyjela k nahlášené události.

 

 

 

 

 

2.6.

Na základě oznámení události od PČR a dohodě s KOIS PK vyjela jednotka k události s technikou DA 8 Iveco v počtu 1+3.Na místě průzkumem zjištěno, že dešťová voda neodtéká do kanalizace a teče do sklepa RD.Jednotka odstranila nečistoty z kanalizace a poté odčerpala vodu ze zatopeného sklepa za pomocí motorového kalového čerpadla.

 

 

3.6.

Na žádost starosty města p. Ing. Antonína Pazoura jednotka vyjela s technikou DA 10 L1Z na monitorink rozvodněné řeky do ul. Politických vězňů. Při provádění průzkumu bylo zjištěno že, u domu č.p. 35 zatéká voda přes provizorní pytlovou hráz k tomuto objektu a že majitelé tohoto domu mají zaplavený kurník se slepicemi, který se nacházel na zahradě za domem. Jednotka tedy provedla evakuaci 26 slepic z této zahrady do suchých prostorů majitele. Dále jednotka provedla vyvýšení a zpevnění provizorní hráze před vjezdem na dvůr k domu. Jednotka po skončení těchto prací provedla průzkum zahrádkářské kolonie nacházející se v záplavové oblasti. Tímto průzkumem nebylo zjištěno žádné další ohrožení osob nebo zvířat. Po dobu zásahu byl na MU starosta města Holýšov.

 

 

5.6.-6.6.

Jednotka vyjela na žádost občanů a po dohodě s KOIS PK k odstranění následků povodně do zahrátkářské kolonie.Po provedeném průzkumu jednotka odčerpávala vodu  z nížin na místní komunikaci a vodních lafun na zahrádkách.Po odčerpání vody 5.6. 2013 čerpání přerušeno a jednotka se vrátila na základnu. Druhý den jednotka povedla opětovné odčerpání ztažené vody z okolních pozemků a vyčištění dvou studní. Odčerpávání vody dne 5.6.2013 od 15.45 hod do 20.00 hod .Dne 6.6.2013 od 8.20 hod do 14.50 hod . Při čerpávání studny došlo k poškození EKC Septik. 

 

 

7.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě dvou OA u hřbitova v Holýšově. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou OA a jednoho NA. Dále bylo zjištěno, že všichni účastníci nehody jsou mimo havarovaná vozidla a nejsou těžce zraněni. Po příjezdu HZS PK PS Staňkov si převzal velení zásahu její velitel. Jednotka řídila a odkláněla dopravu na místě události. Dále jednotka prováděla likvidační práce a pomáhala s naložením OA na odtahovou službu. Po ukončení lividačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

8.6.

Na žádost zahrádkářů v ul. Politických vězňů, jednotka vyjela na odčerpávání vody ze studen v zahrádkářské kolonii. Voda byla odčerpávána pomocí kalového čerpadla Subarru a hadic "B". 

 

 

 

 

9.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s vozem DA10 Iveco v obci Holýšov ulice Tř. 1. Máje 111 na odčerpání odtokového kanálu, který zaplavoval zahradu rodinného domu a odtud voda stékala do sklepa.

Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno: odtokový kanál je ucpaný a voda se vylila na zahradu rodinného domu. Přítok vody k tomuto kanálu je silný, proto jednotka započala odčerpávání vody z kanálu pomocí kalového čerpadla Subbaru a pomocí hadic odčerpávala tuto vodu do místní kanalizace.

VZ si na místo povolal vedoucího Technických služeb p. Trnku Ladislava, který kontaktoval vedoucího stavebního úřadu MÚ Holýšov p. Hulína, který se na místo události též dostavil. Po odčerpání vody, bylo místo události předáno p. Trnkovi, který na místo povolal z Tech. služeb města Holýšov bagr, který odkopal zeminu k šachtě a tato šachta byla vyčištěna.

 

 

 

 

 

10.6.

Na oznámení KOPIS vyjela jednotka SDH Holýšov, na monitoring - sesutí půdy z komunikace I/26 v Holýšově. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno sesutí půdy z konikace I/26 na záhrádku pí.Šímové. Na místě přízomna PČR OO Holýšov, která na místo povolala SÚS PK. Jednotka událost předala zástupci technických služeb Města Holýšov P. Trnkovi , který provedl další opatření- označení vozovky.

 

 

10.6.

Na oznámení vedoucího technických služeb města Holýšov p. Trnky vyjela jednotka SDH Holýšov k odčerpání vody z prostoru okolí domu č.p. 111 Holýšov.Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu nasadila jednotka k odčerpání vody motorové kalové čerpadlo Subaru a provedla odčerpání vody do kanalizace. Na místě přítomni pracovnící technických služeb Holýšov  a za město Holýšov p. Hulín.

 

 

10.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k odčerpávání vody v obci Holýšov, ulice Politických vězňů do místních zahrad odkud voda stékala z ostatních zahrad a studní s technikou DA10 Iveco.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, zjištěno, že zahrada je zaplavená, proto bylo započato odčerpávání vody pomocí PLMS Cyklon 1 a hadic do místní kanalizace.

Dále bylo zjištěno, že zahrady a studně jsou ve stejné úrovni vody s řekou, proto bylo čerpání přerušeno a místním zahrádkářům vysvětleno, že čerpání se bude provádět až po opadnutí vody v řece.

Dále na žádost starosty města byl proveden monitoring řeky Radbůzy od mostu přes řeku v Holýšově až po Pičmanův mlýn v Holýšov-Nový Dvůr.

 

 

 

 

 

13.6.

Na základě žádosti zahrádkářů  ul. Politických vězňů, Holýšov, jednotka vyjela s technikou DA10 Iveco k odčerpání vodních lagun a studní na jejich pozemky.

Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu jednotka započala s odčerpáváním pomocí kalového čerpadla Subbaru a PMS Cyklon 1.

 

 

 

6.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozem CAS24 T815 k odčerpání zatopených prostor do obce Staňkov, ulice Plzeňská 117, firma - MAGU Bohemia s.r.o.

Po příjezdu na místo události  a provedeném průzkumu zjištěno: Na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov a JSDH Staňkov, která již provádí odčerpávání vody pomocí Plovoucích čerpadel.

Po domluvě s VZ, jednotka nasadila PMS Cyklon 1 a započala s odčerpáváním zatopených prostor.

Po odčerpání vody a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

13.7.

Na základě telefonického oznámení KOIS Pk, jednotka vyjela z asistence Pekelný Ostrov Holýšov na požár fritovacího hrnce v Holýšově, Restaurace Český dvůr s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu zjištěno: Hoří olej ve fritovacím hrnci v kuchyni restaurace, část lidí je již mimo objekt, objekt je zakouřen, na místě jedna osoba lehce popálená na pravé ruce.

Jednotka provedla: Evakuaci všech zaměstnanců a hostů, vynesla fritovací hrnec mimo objekt kuchyně, kde bylo provedeno následné uhašení hrnce pomocí 1ks RHP PG 6.

Po příjezdu jednotky HZS Pk stanice Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Dále jednotka prováděla společně s jednotkou Staňkov zasypání vyvrženého oleje pomocí Absodan plus.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na asistenci Pekelný Ostrov v Holýšově.

Návrat bez závad a zranění.

S jednotku na místo zásahu vyjel i zdravotnický záchranář Bc. Michal Řepka Dis. z CD Sanitar s.r.o. Plzeň, který zajišťoval zdravotnickou pomoc na Pekelném Ostrově, který na místě zásahu poskytoval zraněné paní první pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

4.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela na likvidaci padlého stromu na silnici I/26; most ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o ulomené větve, které leží na komunikaci. Jednotka provedla odklizení větví mimo komunikaci.

 

 

 

 

 

4.8.

Na základě osobního ohlášení od p. Červěňák se velitel jednotky spojil s KOIS HZS PK, aby ohlásil událost na Železničním přejezdu v Holýšově - Nový dvůr. Jednotka po ohlášení na KOIS vyjela k likvidaci padlého stromu na železničním přejezdu. Při cestě k MU jednotka musela ještě zprůjezdnit ve mětě Holýšov ul. Pol. vězňů, kde byly popadané větve na cestu. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený listnatý strom, ležící v těsné blízkosti žel. přejezdu č. P615. Bylo tedy kontaktováno operační středisko HZS SŽDC s.o. a bylo požádáno o omezení žel. dopravy v tomto úseku. Po potvrzení tohoto omezení jednotka začala s likvidací stromu pomocí motorové pily. Po ukončení likvidačních prací bylo opět kontaktováno  operační středisko HZS SŽDC s.o. , kdy byl veliteli jednotky operačním oznámen další padlý strom na železnici v úseku mezi Holýšovem a Staňkovem. Tato skutečnost byla Velitelem jednotky oznámena KOIS HZS PK, kde operační důstojník rozhodl, že jednotka Holýšov má provést průzkum a následnou likvidaci.Po potvrzení o omezení dopravy v úseku Holýšov - Staňkov jednotka prováděla průzkum trati. Kvůli nepřístupnosti trati vozidlem byl průzkum prováděn jednou skupinou směrem od Holýšova a druhou skupinou od Staňkova směr Holýšov přímo po trati. Při průzkumu bylo odstraněno několik lehce navrácených akátů, které hrozily pádem. Průzkumem bylo zjištěno, že strom ležící přes trať se nachází na Km 146,7. Tento strom byl zlikvidován pomocí motorové pily a odklizen mimo trať. Jednotka se vrátila zpět k vozidlu ve Staňkově, kde byla průjezdnost trati č. 180 - Holýšov - Staňkov oznámena operačnímu středisku HZS SŽDC s.o. a KOIS HZS PK. Po dohodě s KOIS HZS PK se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

4.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k padlému stromu na elektrické vedení ve městě Holýšov č.p. 246. Po příjezdu na udanou adresu byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o zlomený strom, který strhl elektrické vedení, které přivádí elektřinu do domu č.p. 246. Dále bylo zjištěno, že vedení je padlé v řece a že izolovaný kabel je stále pod napětím. Dále bylo zjištěno přípojné místo tohoto vedení na druhé straně řeky, u tenisovích kurtů, a že jeden sloup tohoto vedení je také na zemi. Jednotka provedla ohraničení přípojného místa elektrického vedení bezpečnostní páskou. Velitel zásahu si přes KOIS HZS PK povolal technika energetiky. Po příjezdu technika byl znovu společně proveden průzkum. Technik uvedl, že ve spadlém vedení je 230V a že prozatím žádné nebezpečí nehrozí, proto jej nechá pod napětím.Dále bylo dohodnuto, že strom který leží na vedení si elektrikáři rozřežou vlastními prostředky. S technikem byl sepsán záznam o předání místa zásahu s upozorněním na nutnost zabezpečit místo poruchy el. vedení a zamezit přístup nepovolaným osobám k tomuto místu.

 

 

 

 

 

12.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár černé skládky v obci Holýšov s technikou CAS 24 T815. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu zjištěno, že hoří černá skládka 2x2m. Na místě oznamovatel. Jednotka provedla uhašení pomocí jednoho vysokotlakého proudu a rozhrabání skládky a následné dohašení. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Na místo události se dostavil starosta města Holýšov Ing. Pazour Antonín, kterému byla událost předána.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

 

 

6.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu s vozem CAS24 T815, kde se měli nacházet tři zraněné osoby mimo vozidlo.

Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno: Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov, PČR OO Holýšov, ZZS. Jednotka se řídila pokyny VZ HZS PS Staňkov. Jedná se o dopr. nehodu jednoho os. automobilu do stromu. Tři zraněné osoby mimo vozidlo v péči ZZS a HZS PS Staňkov.

Jednotka prováděla společně s jednotkou HZS a ZZS ošetřování zraněných osob. Dále provedla zajištění místa nehody a odpojení  AKB.                                                                                  

  Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

8.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK se jednotka vystrojila a vyzbrojila k požáru budovy v Černovicích. Při žádosti VJ o upřesnění události RDS, byla jednotka KOIS odvolána s tím, že se jedná o planý poplach.

 

 

27.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na únik hydraulického oleje za město Holýšov ve směru na Domažlice s vozy CAS24 T815 a RZA opel Campo.

Po příjezdu na MU zjištěno že na místě již PČR OO Holýšov. Jedná se o únik hydraulického oleje na silnici I/26 od křižovatky na Kvíčovice až do obce Ohůčov. Traktor s vlekem se nachází v obci Ohůčov a uživatel odstraňuje závadu na prasklé hadici.

Jednotka provedla zasypání křižovatky na Kvíčovice a nebezpečné zatáčky. Jednotka v místě prováděla řízení dopravy.

Na místo byla povolána také SÚS. Po příjezdu SÚS Domažlice se VZ domluvil aby na místo byl povolán sypač, který provede posyp uniklého oleje v celé její délce. Pracovníkem SÚS Domažlice bylo provedeno osazení výstražnými značkami o snížení rychlosti a výstraze o nebezpečí smyku. Poté bylo místo zásahu předáno pracovníkovi SÚS Domažlice a jednotka se vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

 

 

 

7.10.

Na oznámení KOPISu vyjela jednotka s CAS 24 Terrno v počtu 1+4 na dopravní nehodu tří osobních automobilů na komunikaci 1/26 v úseku Holýšov - Stod. Po příjezdu na místo události průzkumem jednotka zjistila  DN tří osobních aut. se zraněním jedné osoby.Jednotka provedla zajištění místa DN ,poskytla předlékařskou pomoc zraněné osobě (žena) a na místo povolala přes KOPIS PK ZZS Stod. Po příjezdu HZS Staňkov si místo události převzal VZ z HZS Staňkov a jednotka se řídila jeho pokyny.Po transportu zraněné osoby ZZS byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

 

 

 

15.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na signál PCO do fa. Evobus Bohemia, Holýšov s CAS24 T815. Jednotce byla KOIS Pk oznámeno, že se jedná o planý polach. Jednotka se vrátila zpět na základnu bez závad a zranění.

 

 

31.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár zahradní ocelové kůlny a hranice dřeva ve městě Holýšov, ul. Smrková s technikou CAS24 T815 a CAS32 T148.

Po příjezdu na místo události, průzkumem zjištěno, že hoří zahradní ocelová kůlna a v těsné blízkosti hranice dřeva, která je zasažena plamenem.

Jednotka provedla pomocí jednoho vysokotlakého proudu likvidaci. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Společně s jednotkou HZS PS Staňkov bylo provedeno rozebrání hranice dřeva a následné dohašení.       

 

 

7.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k odčerpání zatopeného sklepa v Holýšově, ulice Školní 78 s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov. Po domluvě s VZ, bylo domluveno že naše jednotka není na místě potřeba a proto byla odeslána zpět na základnu.

 

 

15.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozem CAS24 T815 na otevření uzavřených prostor PMV 524, Holýšov.

Po příjezdu na MU, jednotka provedla průzkum. Na místě majitelka bytu, PČR OO Holýšov. Klíč je zlomený v zámku. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, si velení na místě zásahu přebral její velitel. Společně s jednotkou HZS bylo provedeno otevření bytu. Dveře do bytu nepoškozeny. Byt předán majitelce.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.          

 

 

22.12.

Na základě vyhlášení požárního poplachu KOPIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě  dvou osobních vozidel do Staňkova s CAS 24 Tatra Terrno v počtu 1+5.  Po dojezdu na misto události a provedeném průzkumu jednotka spolupracovala s ZZS Domažlice,která měla již zraněnou řidičku naloženou v záchrance,dále zajistila místo DN, provedla protipožární zabezpečení a odpojení AKB,zamezila sorbentem šíření provozních kapalin po komunikaci .Na žádost PČR jednotka prováděla řízení dopravy.Po zadokumentování nehody PČR jednotka odstranila vozidla z komunikace na přilehlé parkoviště a místo střetu vozidel uklidila .Po dojezdu HZS Staňkov od jiné události velení převzal VD HZS Staňkov.