INFO O ZÁSAHU 2014

 

 

1.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS ČR PK jednotka vyjela s technikou CAS24 T-815 k požáru plastového kontejneru ve městě Holýšov, ul. Na Stráni. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o plastový kontejner na komunální odpad, a že již nehoří plamenem, ale pouze doutná. Jednotka proto provedla rozhrabání odpadu a prolití vodou za pomoci jednoho vysokotlakého proudu. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo předáno velení na MU jejímu veliteli družstva. Jednotka se dále řídila pokyny VZ.

 

 

 

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou p. Ing. Pazour Antonín, byla jednotka požádána o zajištění novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, Táborová 428, školní hřiště ZŠ. Jednotka vyjela s vozy CAS24 T815, DA 10 Iveco, MB Vito.

Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum místa okolí, kde se bude odpalovat ohňostroj a provedla natažení vysokotlakého proudu k místu odpalu.

Na místě fa. LAKY Ohňostroje Plzeň, která provedla odpal. Po ukončení ohňostroje, jednotka provedla pomocí vysokotlakého proudu prolití tújí.

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS ČR PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 a RZA k dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních automobilů směr Stod na kopci ,,Terný". Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v jednom havarovaném voze se nachází dvě zraněné osoby. Dále bylo zjištěno, že zraněný řidič vozidla Citroen Xsara si stěžuje na bolesti hrudníku a zad při hlubším dýchání. Jednotka Holýšov provedla ve spolupráci s jednotkou HZS Staňkov násilné otevření dveří za řidičem pomocí elektrického hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas. Po předání zraněných osob ZZS jednotka provedla odpojení AKB u vozidla Citroen. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.

 

 

8.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS24 T815 do LIDLU do řeznictví. Po příjezdu na místo události a provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach. Spuštěno čidlo EPS od horké páry.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

21.3.

Na základě vyhlášení poplachu vyjela jednotka s technikou CAS 24 Terrno v počtu 1+5 k nahlášenému úniku provozních kapalin do ulice Táborová u Základní školy v Holýšově. Po dojezdu a provedeném průzkumu jednotka zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a dále provedla kontrolu ulic Zahradní, Tylova (Bez úkapů).Po dojezdu HZS Staňkov si MÚ převzal velitel družstva HZS Staňkov.

 

 

11.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na otevření uzavřených prostor s technikou CAS24 Tatra 815, Holýšov, Táborová 430.

Po  příjezdu na MU zjištěno: Uživatel na místě s tříletou dcerou, vchodové dveře zabouchnuty, klíče uvnitř.

Jednotka vyčkala do příjezdu PČR OO Holýšov a provedla otevření bytu za pomocí sjížděče.

Po otevření bytu byl byt předán uživateli

 

 

22.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozem CAS24 T815 na otevření uzavřených prostor Holýšov PMV 482, kde se měla nacházet osoba v bezvědomí.
Po příjezdu na MU zjištěno: PČR OO Holýšov na místě. Syn a dcera majitele na místě, byt se nachází ve 3.NP.
Průzkumem zjištěno, že dveře jsou opatřeny bezpečnostním zámkem, proto bylo rozhodnuto o vniknutí do bytu za pomoci nastavovacích žebříků přes balkonové dveře.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení zásahu předáno jejímu veliteli.
Balkonové dveře byli otevřeny pomocí otevírače oken . Dveře nebyli poškozeny.
Po vniknutí do bytu, jednotka započala s první pomocí osobě v bezvědomí a otevřela vchodové dveře. Dále byla prováděna spolupráce ZZZ Stod a následný transport osoby do sanitního vozu.
Po odjezdu ZZZ Stod, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

24.4.

Po vyhlášení poplachu a přebírání zprávy od KOIS Pk, byla jednotka ponechána na základně v pohotovosti. Bylo upřesněno, že DN je bez zranění a úniku provozních kapalin, na MU dojede pouze jednotka HZS PS Staňkov.

 

 

 

26.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár lesa mezi Holýšovem a Dolní Kamenicí, místní název,, Nad Svážnicí" stechnikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148. Po příjezdu na MU zjištěno že hoří hrabanka a borové stromy na ploše cca 10 x 40 m. VJ Holýšov si povolal na místo zásahu další jednotku z důvodu kopcovitého terénu a jeho rychlosti šíření. Jednotka Holýšov utvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy a započala s hašením. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Během zásahu, bylo zřízeno čerpací stanoviště v Holýšově, ulice Tovární. Zde bylo celkem načerpáno 20800 litrů vody. Dále jednotka prováděla okopávání požářiště. Bylo použito smáčedlo pro lesní požáry - kartuše pevná velká. Po předání MU uživateli lesa p. Žák Jaroslav ml. se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu byla poškozena 1x hadice,,C".

 

 

 

 

 

30.4.

Na základě žádosti města Holýšov - Ing. Pazour Antonín, vyjela jednotka v obci Holýšov k postavění Máje. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedla jednotka postavení Máje za pomoci nastavovacích žebříků, trhacích háků, lan a motorové pily Husqvarna 445.

 

 

19.5.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 T815 do fy. Evobus, s.r.o. na likvidaci roje včel ohrožujícího zaměstnance podniku. Po příjezdu zjištěno, že na místě události se nachází oznamovatel , který nás nasměroval k roji včel. Krátce po příjezdu do firmy se na místo události dostavil místní včelař, který se zavázal k odchycení včel svépomocí. Po domluvě s oznamovatelem tedy jednotka likvidaci roje neprováděla.

 

 

23,5,

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na otevření bytové jednotky, Holýšov, PMV s vozem CAS24 T815.

Po příjezdu na MU, zjištěno: Na místě již zasahuje PČR OO Holýšov. Byt otevřela sama majitelka před příjezdem jednotky. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, si velení na MU převzal její velitel. Po domluvě s PČR a ZZS domluveno, že na místě již jednotky nejsou potřeba.

 

 

9.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela do ul. školní k hlášené dopravní nehodě. Po příjezdu na MU byl proveden

průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o muže, který zřejmě spadl z malého motocyklu. Jednotka provedla zajištění místa nehody a

základní vyšetření zraněného. Tyto informace poté byly předány lékaři RLP. Jednotka dále pomáhala s naložením a transportem zraněného do vozidla RLP. Během zásahu bylo velení na MU předáno VD HZS PS Staňkov. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

13.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS24 T815 k dopravní nehodě se zraněním na silnici I/26 ve směru na Plzeň, cca 100m za cedulí Plzeň-jih.
Po příjezdu na MU zjištěno: Jedná se o DN 1x os. automobilu v příkopu na kolech, který částečně zasahuje do silnice , zraněná osoba mimo vozidlo, stěžující si na bolest hrudníku.
Jednotka provedla předlékařskou pomoc, zajistila místo DN, odpojila Akumulátor a provedla protipožární opatření.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.
Po domluvě VJ Holýšov a VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

13.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár trávy u železnice, za mostem, přes řeku Radbůzu směrem na Plzeň, Holýšov - Nový Dvůr s vozy CAS24 T815 a CAS32 T148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že hoří tráva v okolí žel. trati, žkm. 141. Tráva zasažena na ploše 8x5 metrů.
Jednotka provedla uhašení pomocí jednoho ,,C" proudu.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.
Po domluvě s VZ, se jednotky vrátili zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad a zranění.
Jednotka Holýšov, provedla doplnění vody v ulici Tovární, cca 2000 litrů.

 

 

27.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozem CAS24 T815 na požár pražce v obci Holýšov, žel. přejezd P 617.
Provedeným průzkumem zjištěno, že doutná pražec. Jednotka provedla uhašení pomocí kropáče 10 l vody.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu a poté VJ Holýšov šel vyčkat a předat MU jednotce HZS SŽDC s.o.

 

 

30.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár (EPS) do domova pro seniory v Černovicích s technikou CAS24 T815.
Jednotka byla po cestě k zásahu odvolána KOIS Pk. Byl potvrzen planý poplach zaměstnanci domova pro seniory.

 

 

5.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou 
CAS 24 k dopravní nehodě na silnici I/26 mezi městy Holýšov a
Stod. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že 
se jedná o DN dvou OA, na místě již zasahuje HZS Staňkov, JSDH
Stod, ZZS a LZS.Dále bylo zjištěno, že z vozu Opel je zraněná osoba již 
vyproštěna a proto jednotka pomáhala posádce LZS s transportem
pacientky do helikoptéry. Dalším průzkumem zjištěno, že ve vozidle zn. 
Audi je stále zaklíněná osoba. Jednoka prováděla ve spolupráci s HZS
Staňkov a JSDH Stod vyprošťování zaklíněného řidiče pomocí hydraulického 
vyprošťovacího nářadí a dalších věcných prostředků. Dále
jednotka provedla protipožární zabezpečení místa zásahu hasicím 
přístrojem PG-6 a připraveným vysokotlakým proudem. Jednotka dále
prováděla během celého zásahu osvětlení MU pomocí světelného stožáru a 
EC Honda. Po zdokumentování MU Policií ČR jednotka uklidila
komunikaci. Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ a Řídícího 
důstojníka PK. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad a zranění.

Celkem: CAS 24 11Km 3,5Mth

 

 

 

 

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě 1 os. automobilu mezi obcemi Holýšov-Ohučov s technikou CAS 24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov. MU se nachází cca 1 km od Ohučova ve směru na Plzeň. Jednotka provedla zajištění místa nehody a řídila se pokyny VZ.
Po domluvě s Vz se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

2.8.

Na základě vyhlášení poplachu EPS z firmy Evobus Holýšov se jednotka vystrojila a vyzbrojila k zásahu.Jednotka byla po ohlášení na KOIS odvolána z důvodu planého poplachu.

 

 

3.8.

Na základě telefonické žádosti příslušníka PČR OO Holýšov, jednotka vyjela k odchytu psa do ulice Jiráskova k autobusové zastávce U obuvi.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o fenu,zřejmě křížené rasy. Fena nejevila žádné známky zranění a

neměla obojek ani žádnou identifikační známku. Proto byl pes převezen do přechodného útulku města Holýšov. Fence byla podána voda.

 

 

 

 

 

 

7.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky do obce Všekary ,,Na Barboře" s technikou CAS 32 a CAS 24. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky o rozměru cca. 3x3m. Jednotka provedla likvidaci požáru pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení zásahu veliteli družstva HZS Staňkov. Dále se jednotka řídila pokyny VZ. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

V průběhu zásahu opět nefungovalo radiové analogové spojení jednotky s KOIS HZS Pk. Jednotka se nemohla spojit s KOIS na území obcí Holýšov až Kvíčovice.

 

 

 

 

 

 

10.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár sporáku do restaurace U Nováků s technikou CAS24 T815 v počtu 1+5.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že sporák již nehoří - uhašen již zaměstnanci.
Jednotkou bylo provedeno: Odpojení spotřebiče od elektrické energie a přívodu plynu.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení zásahu předáno jejímu veliteli a jednotka se dále řídila jeho pokyny.
Po předání MU se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

20.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na otevření uzavřených prostor, ulice Husova tř. 309, Holýšov s technikou CAS 24 T815.
Po příjezdu na MU zjištěno, že uvnitř bytu se nachází půlroční dítě, matka venku, která si zabouchla klíče uvnitř bytu. Byt se nachází ve 2.NP.
Jednotka provedla vniknutí do bytu pomocí nastavovacích žebříků a provedla otevření ventilačky okna, pomocí nářadí RESCOP - W.
Na místě zásahu byla po celou dobu přítomna  PČR OO Holýšov. Dítě bylo v pořádku předáno matce a PČR.

 

 

 

 

23.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, se jednotka dostavila do hasičské zbrojnice. 

Při přebírání zprávy po RDST od KOIS Pk, byla jednotka ponechána na základně. Byl potvrzen planý poplach.

 

 

2.10.

Na oznámení KOPIS vyjela jednotka SDH Holýšov na DN - střet osobního auta s traktorem na komunikaci mezi Holýšovem a Dolní Kamenicí.Po příjezdu na místo DN jednotka provedla zajištění místa DN a následnou předlékařskou pomoc zraněným osobám z osobního automobilu.Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo velení zásahu předáno jejímu veliteli.

 

 

 

 

7.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na otevření uzavřeného bytu, Holýšov, Tylova 438, kde se měla nacházet paní, která volala o pomoc, s technikou CAS 24 Tatra 815.

Po příjezdu na MU zjištěno: Zabouchnutý byt v přízemí bytového domu. Na místě pečovatelka paní a zdravotní setra od místního praktického lékaře.

Jednotka provedla otevření bytu bez poškození dveří. Paní leží na zemi, při vědomí a stěžuje si na bolest ramene, kyčle a zad, proto VZ povolal prostřednictvím KOIS ZZS a dále PČR na zajištění uzamčení bytu.

Dále jednotka provedla předlékařskou péči a komunikovala se zraněnou. Po příjezdu ZZS jednotka pomohla s transportem zraněné do sanitního vozu a předala byt PČR.

 

 

9.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě dvou dodávek. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje HZS Domažlice. Dále zjištěno, že účastníci nehody jsou mimo havarovaná

vozidla. Jednotka provedla označení místa nehody a protipožární zajištění pomocí práškového přenosného hasícího přístroje. Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny VZ. Po předání zraněných osob do péče ZZS Domažlice se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 

 

 

 

 

16.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS24 T815 na likvidaci vosího hnízda do obce Holýšov, část obce Nový Dvůr. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě majitelka rodinného domu, syn je silný alergik, který je v domě. Vosí hnízdo se nachází cca ve 2m výšce nad

vchodovými dveřmi. Vosy zalézají do díry za omítku. Jednotka provedla pomocí nastavovacího žebříku a spreje Biolit Turbo 500 ml likvidaci vosího hnízda. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.10_2014_TP_-_likvidace_hmyzu/

 

 

 

16.10.

Po ohlášení pí. Schneiderové, že má zatopený sklep vodou do výšky 50 cm se VJ telefonicky spojil s KOIS Pk a tuto událost oznámil. Jednotka vyjela s vozem CAS24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno: Zatopený sklep o rozměrech 3 x 5 metrů do výšky cca 50cm. Ve sklepě se nachází

elektřina, proto byla následně odpojena. Po částečném odčerpání zjištěno, že byla závada na přívodu vody. Jednotka uzavřela hlavní přívod vody a pokračovala v čerpání. Po vyčerpání vody se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.10_2014_TP_-_cerpani_vody/

 

 

 

 

 

16.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozem RZA Opel Campo k dopravní nehodě dvou osobních automobilů se zraněním na silnici I/26 Holýšov, směr Ohůčov. Po příjezdu na MU zjištěno: Škoda Octavia mimo silnici (v příkopu), žena sedí v autě o kterou se starají projíždějící řidiči. Nestěžuje si na žádné bolesti. Jen šok. Jednotka nasadila krční límec. Druhé vozidlo se nachází na silnici o cca 50m dále. Řidič nezraněn. Po příjezdu ZZS, byla žena předána do jejich péče. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli a jednotka se řídila jeho pokyny. Po odjezdu ZZS a domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez

závad a zranění.

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.10_2014_DN_Holysov_-_Ohucov/

 

 

 

18.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár lesa do obce Všekary s technikou CAS24 T815. Po příjezdu na srazové místo - nádrž na návsi, zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek, okrsku č.13 Holýšov. Na nástupu, byly jednotky seznámeny vedoucím cvičení o postupu cvičení. Jednotka přejela s technikou do místního lesa. CAS24 T815 Holýšov, byla doplňována vodou z požární nádrže ve Všekarech pomocí dálkové dopravy vody hadicemi. Po ukončení cvičení, bylo provedeno jeho vyhodnocení a jednotky se vrátili zpět na základnu. 

 

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/18.10_2014_Proverovaci_cviceni_okrsku_c.13_Holysov_-_pozar_lesa_Vsekary

 

 

 

 

19.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě dvou OA mezi obcemi Holýšov a Ohůčov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU je již HZS Staňkov, ZZS Stod a že všichni účastníci nehody jsou mimo havarovaná vozidla. Jednotka tedy provedla označení místa nehody pomocí výstražných kuželů, vytvořila protipožární zabezpečení pomocí RHP. Dále jednotka ve spolupráci s HZS provedla odpojení AKB. Po dohodě s VZ dva členové jednotky řídili dopravu na MU.Po  příjezdu další hlídky PČR bylo řízení dopravy na MU předáno PČR. Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny VZ. 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/19.10.2014_DN_Holysov-Ohucov

 

 

 

 

 

 

 

23.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, se jednotka dostavila do hasičské zbrojnice. Po RDST, bylo KOIS Pk oznámeno, že se jedná o planý poplach, jednotka nemá vyjet.

 

 

 

 

 

 

 

2.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k požáru mysliveckého posedu do lesa místního názvu ,,Hanovky". Během cesty k MÚ se VJ spojil přes mobilní telefon s oznamovatelem a bylo smluveno místo setkání, odkud jednotku oznamovatel vedl až na MU. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří pneumatiky pojízdného posedu, a že okolí není nijak požárem zasaženo.Jednotka tedy provedla likvidaci požáru jedním vysokotlakým proudem s vodou. Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU veliteli HZS. Po průzkumu uzavřeného posedu Termokamerou a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

FOTO: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/2.11.2014_Pozar_posedu_Hanovky

 

 

 

1.12.

Jednotka byla ponechána KOIS Pk na základně. Byl potvrzen planý poplach.

 

 

 

 

 

 

12.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 T815 Tatra Terrno k dopravní nehodě os. automobilu. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o os. automobil převrácený na střeše mimo komunikaci cca 400 m od obce Kvíčovice. Mimo vozidlo se nachází jedna zraněná osoba, které jsme poskytli předlékařskou pomoc. Po příjezdu jednotky HZS PS staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po předání zraněné osoby ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

13.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozem CAS24 - T815 na otevření uzavřených prostor, kde se má nacházet nemohoucí osoba v obci Holýšov, Husova tř. 313. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě ošetřovatelka a PČR OO Holýšov. Jednotka provedla

vniknutí do bytu rozlomením vložky dveří. Nalezena starší paní na pohovce, bez zranění, jen neschopna pohybu po dopoledním zákroku kolene na chirurgii v NSP Stod. Na dveře namontována nová vložka FAB a klíče předány majitelce za přítomnosti PČR. Po domluvě s ošetřovatelkou

a PČR, byla povolána ZZS Stod. Po příjezdu ZZS a domluvě s PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

22.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 T 815 a DA MB Vito. Na místě proveden průzkum od sklepních prostor až po půdní prostor. Komín nebyl porušen ani zahřátý. Po příjezdu HZS PS Staňkov, byl zásah předán jejímu veliteli a jednotka se řídila jeho pokyny. Jednotka provedla: Zastavení přívodu vody do kotle a vybrání kotle a vymetacího otvoru. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu, bez újmy na zdraví a technice.

 

 

FOTO: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.12_2014_Pozar_komina_Novy_Dvur

 

 

28.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s vozy CAS24 T815 a CAS32 T148 na požár chatky do obce Lisov.

Po příjezdu na MU zjištěno: Chatka se nachází ve 3.fázi hoření, el.proud do chaty vypnut členem JSDH Holýšov. Na místě přítomna PČR, majitel objektu.

Jednotka započala v likvidaci požáru pomocí IDP Drager a vysokotlakého proudu od CAS24 T815 a utvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy. Byla nalezena jedna PB lahev (10kg) a pomocí vysokotlakého proudu byla ochlazována a následně vynesena z požářiště.

Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.

Dále jednotka prováděla po celou dobu zásahu osvětlení místa zásahu pomocí EC Honda a výsuvného stožáru z CAS 24 T815. Podílela se s ostatními jednotkami na rozebírání ohořelých konstrukcí a jejich následné dohašení. Po překontrolování požářiště Termokamerou a následnému předání MU majiteli, se jednotky vrátily zpět na základnu. Jednotka při cestě na základnu provedla dočerpání vody do CAS24 T815 v Holýšově, ulice Tovární cca 2000 litrů.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících.

Po celou dobu zásahu, bylo v hasičské zbrojnici Holýšov na pohotovosti družstvo 1+6. Tato věc byla RDST předána KOIS Pk.

 

 

Odkaz na foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/28.12_2014_Pozar_chatky_Lisov/