INFO O ZÁSAHU 2015

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov zastoupené starostou Mgr. Jan Mendřec, jednotka vyjela k asistenci při odpalování novoročního ohňostroje ve městě Holýšov na školním hřišti. Po příjezdu na místo nechal VZ vytvořit jeden útočný ,,C" proud k místu odpalování. Po odpálení ohňostroje byl znovu proveden průzkum okolí, kterým bylo zjištěno, že se nikde nenacházejí skrytá ohniska nebo žhavé kousky ohňostroje. Místo odpálení ohňostroje bylo předáno místnímu školníkovi.

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na požár OA do ulice MUDr. Šlejmara 590, Holýšov s technikou CAS24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o požár motorové části OA před pneuservisem. Zaměstnanci pneuservisu požár lokalizovali pomocí 3 ks RHP práškového a odpojili AKB. Jednotka provedla likvidaci pomocí vysokotlakého proudu. 
Po příjezdu HZS PS Staňkov si velení na MU převzal její velitel.
Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících
Po dobu zásahu bylo v záloze na hasičské zbrojnici družstvo 1+3

 

 

2.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 do ulice nádražní ve městě Holýšov ke spolupráci s ZZS. Dle informací se má v blízkosti kolejiště nacházet zraněná osoba. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že ZZS je již na místě a že zraněná osoba se nachází na druhé straně kolejiště. Jednotka zraněného vynesla ze svahu a naložila na vakuová nosítka. Dále jednotka pomáhala s transportem zraněného do vozu ZZS.

Po příjezdu HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno Veliteli družstva ze Staňkova.

 

 

6.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS se jednotka dostavila do hasičské zbrojnice. KOIS bylo oznámeno, že se jedná o planý poplach.
Jednotka tedy nevyjela.

 

 

16.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k úniku plynu z prokopnuté přípojky do obce Hradec u č.p. 162 s technikou CAS24 T815. 
Po příjezdu na MU, zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka z PS Staňkov a PČR OO Stod. Po příjezdu techniků RWE, VZ předal MU a jednotka se vrátila zpět na základnu. 

 

 

23.2.

Po vyhlášení poplachu KOIS Pk a při předávání informací z KOIS Pk po RDST, byla jednotka odvolána. Bez zranění členů JSDH Holýšov.

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho OA se zraněním k obci Ohůčov s CAS24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov a PČR. Osoba již mimo vozidlo, kterou si do své péče převzala ZZS. Jednotka provedla zajištění místa nehody a protipožární opatření pomocí RHP. Po dohodě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

16.3.

Jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k úniku provozních kapalin do ulice Táborová v obci Holýšov. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o únik oleje v celé délce ulice. Jednotka započala s likvidací úniku pomocí sorbentu DN-1 Absodan. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov se jednotka řídila pokyny VZ. Po ukončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad na technice nebo újmy na zdraví.

 

 

17.3.

Na oznámení z KOPISu vyjela jednotka SDH Holýšov na požár osobního automobilu do obce Kvíčovice. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno,že požár byl likvidován místními občany před příjezdem jednotky.Po příjezdu jednotky HZS Staňkov se jednotka řídila pokyny VZ. Návrat jednotky na základnu bez závad.

 

 

 

 

 

26.3.

Výcvik nositelů DT v Horšovském Týně.

 

 

 

 

30.3.

Na základě vyhlášení poplachu HZS PK KOIS byla jednotka povolána k požáru domova důchodců v Černovicích. Při ohlášení jednotky na KOIS byla jednotka odvolána s informací, že se jedná o planý poplach.

 

 

 

 

 

30.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS24 do Průmyslové zóny II k odstranění padlého stromu přes silnici. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený smrk přes silnici. Jednotka strom zlikvidovala pomocí RMP Husqvarna 365 Special. Dále jednotka provedla monitoring všech přístupových cest do průmyslové zóny. Monitoringem nebyly zjištěny žádné další padlé stromy. 

 

 

 

 

31.3.

Na základě vyhlášení poplachu HZS PK KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 k nahlášenému zdi torza stodoly v ulici Jiráskova ve městě Holýšov. Po příjedu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: části zdiva padlé na přístřešku kůlny a náporem větru pohybující se část zdi, která pádem ohrožuje okolní objekty - garáž, přilehlé přístřešky. Na místo byla povolána plošina MTBS Holýšov. Po jejím příjezdu jednotka prováděla rozebírání části zdiva. Z důvodu nedostatečného dosahu plošiny, jednotka pokračovala v rozebírání zdiva pomocí lezecké techniky. Na místě PČR a majitel objektu a majitelé sousedních objektů. Po příjezdu HZS Staňkov bylo velení předáno Jejímu veliteli. 

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.3.2015_TP_Jiraskova/

 

 

 

 

 

 

31.3.

Na základě vyhlášení poplachu HZS PK KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci padlého stromu do ul. Politických vězňů. Jednotka provedla likvidaci padlého stromu pomocí RMP Husqvarna 365 Sp.

 

foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.3.2015_TP_Pol._veznu/

 

 

 

 

 

31.3.

Na základě vyhlášení poplachu HZS PK KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 k uvolněným ventilačním střešním světlíkům do fa. Wkts.r.o. Holýšov. Po příjezdu průzkumem zjištěno: uvolněné střešní světlíky. Jednotka spolupracovala se zaměstnancem výše jmenované firmy při provizorním upevnění světlíků na střeše firmy.

 

 

 

 

 

 

31.3.

Na základě vyhlášení poplachu HZS PK KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci padlého stromu do ul. Nádražní.Jednotka provedla likvidaci padlého stromu pomocí RMP Husqvarna 365 Sp.

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.3.2015_TP_Nadrazni/

 

 

 

 

 

7.4.

Na základě oznámení KOPIS vyjela jednotka na únik oleje na komunikaci I/26 za obec Holýšov (od mostu přes řeku Radbuzu k stavebninám).

Po příjezdu prováděla jednotka likvidaci úniku olejové skvrny (cca 50 m) společně s jednotkou HZS Staňkov.

 

 

14.4.

Na základě telefonického oznámení od KOIS PK veliteli jednotky Holýšov, vyjela jednotka na žádost Policie OO Holýšov k odchytu zatoulaného psa v Holýšově, ulice Jiráskova (u Penny) s OA MB Vito.

Po příjezdu na MU, zjištěno, že na místě je již PČR, která již odchytla psa. Pes - kříženec, nemá žádná viditelná zranění. Jednotka převzala psa od PČR a odvezla psa do areálu bývalých kasáren v Holýšově  (Průmyslová zóna II), kde byl pes dán do přechodného útulku města. Psa si do své péče přebral zástupce města p. Špiler Radek. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

21.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním ve městě Holýšov - Nový Dvůr, ul. Kasárenská s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na MU, zjištěno: PČR OO Holýšov na místě, DN dvou os. automobilů, všechny osoby mimo havarovaná vozidla. Na místě celkem 4 zraněné osoby (dva dospělí, dvě děti). Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotka provedla zajištění MU, protipožární opatření, poskytla předlékařskou pomoc zraněným osobám. Dětem byli předány 2 ks plyšových hraček od JSDH Holýšov. Po odjezdu ZZS se zraněnými a po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

30.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka na požár nízké budovy do obce Honezovice. Po cestě k zásahu bylo KOIS ověřena uzavírka mostu v Hradci u Stoda. CAS24 T815 jela trasu - Stod-Ves Touškov-Honezovice. CAS32 T148 jela trasu Stod-Hradec-Honezovice. Po příjezdu společně s jednotkou SDH Stod a provedeném průzkumu zjištěno: Místní jednotkou a majitelem požár lokalizován. Jedná se o stodolu, požár v části kurníku. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotka provedla dohašovací práce jedním ,,C" proudem od JSDH Stod a dále provedla záchranu živých slepic a vynesení uhynulých slepic. Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění zasahujících. 

 

 

 

odkaz na foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/30.4_2015_Pozar_kurniku_Honezovice

 

 

 

 

 

 

 

11.5.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k otevření uzavřeného bytu do ul. Na Stráni 671, Holýšov. Jednotka provedla ve spolupráci s HZS Staňkov nenásilný vstup do přízemního bytu oknem za použití speciálního nářadí Rescop. Poté se jednotka vrátila na základnu bez újmy na zdraví nebo škodě na technice.

 

 

20.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na EPS, která hlásila požár na PCO s technikou CAS24 T815 do fa. Evobus Bohemia s.r.o.. Zaměstnanci firmy provedli samovolně evakuaci před budovu. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, si velení na MU převzal její velitel. Po provedeném průzkumu s odpovědnou osobou, bylo zjištěno, že se spustilo čidlo vlivem zvíření prachu od průmyslového vysavače. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

29.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK se jednotka připravila k výjezdu na požár do firmy Evobus Bohemia s.r.o. Před výjezdem byla jednotka odvolána z důvodu planého poplachu způsobeného EPS.

 

 

3.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru stohu ve městě Holýšov ul. Politických vězňů. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dohořívání stohu z předchozího zásahu jednotky Holýšov z téhož dne. Jednotka prováděla prolévání stohu z lafetových proudnic od CAS 32. Po příjezdu HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno veliteli HZS.

Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny VZ.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/3.6_2015_Pozar_stohu_Holysov-Novy_Dvur_1/

 

 

 

 

 

3.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru stohu ve městě Holýšov ul. Politických vězňů. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dohořívání stohu z předchozího zásahu jednotky Holýšov z téhož dne. Jednotka prováděla prolévání stohu z lafetových proudnic od CAS 32. Po příjezdu HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno veliteli HZS.

Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny VZ.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/3.6_2015_Pozar_stohu_Holysov-Novy_Dvur_2/

 

 

 

 

 

 

 

18.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě s následným zahořením v motorové části, s technikou CAS 24 T815. Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o DN jednoho OA a NA, bez zranění, bez známek zahoření v motorové části, s únikem provozních kapalin z OA, které brání provozu jedním jízdním pruhem. Na MU již zasahuje PČR Domažlice. Jednotka provedla posyp unikajících provozních kapalin, zajištění místa nehody a protipožární opatření. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu, bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů. 

 

 

 

 

 

20.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou OA na kopci Trný - silnice I/26 s technikou CAS24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno, jedná se o DN dvou osobních automobilů cca 1 km za Holýšovem ve směru na Holýšov, bez zranění, vozidla blokují dopravu. Na místě již zasahuje PČR OO Holýšov. Jednotka provedla zajištění místa DN, protipožární opatření. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení zásahu předáno jejímu veliteli. Dále jednotka prováděla řízení dopravy, asistovala odtahové službě při nakládání vozidla BMW a provedla úklid vozovky. Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

Odkaz na foto:  http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/20.6_2015_DN_Trny

 

 

 

1.7.

Po vyhlášení poplachu KOIS PK, se jednotka dostavila do Hasičské zbrojnice, kde se dozvěděla že se jedná o planý poplach. Jednotka nevyjela.

 

 

4.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru OA na parkovišti u LIDLU v obci Holýšov s technikou CAS24 T815. Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že motorový prostor OA je již uhašen pomocí 2 ks práškového RHP, kteří poskytli zaměstnanci LIDLU. Na místě majitel OA, PČR OO Holýšov. Jednotka provedla dohašení motorového prostoru pomocí vysokotlakého proudu. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících.

 

 

 

 

Odkaz na foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/4.7_2015_Pozar_OA_u_LIDLU/

 

 

5.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka na otevření výtahu, kde se nachází osoba, které je nevolno, Holýšov, PMV 499, s technikou CAS24 T815. Po cestě na MU, se jednotka dozvídá od KOIS, že osoba je již vyproštěna. Po příjezdu na MU, zjištěno, že osoba je již mimo výtah. Paní je nevolno a vystresovaná. Jednotka ji poskytovala psychickou pomoc. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ, se jednotka vratila zpět na základnu.

 

 

11.7.

Na základě oznámení od KOIS HZS PK přes GSM vyjelo družstvo 1+4 s technikou CAS 24 k otevření bytu ve městě Holýšov, ulice PMV 462. Po příjezdu na MU bylo zjištěno, že na místě již zasahue jednotka HZS PS Staňkov a PČR OO Holýšov a že v bytě se nachází tříměsíční štěně. Jednotka prováděla ve spolupráci s JPO Staňkov a PČR otevření bytu z vnitřní strany bytu. Po otevření bytu byl uživatelce namontován nový zámek FAB a provizorně opraven mechanizmus kliky, který si uživatelka vyzkoušela a prohlásila za funkční.Psa si maitelka převzala. Po předání bytu a po dohodě s VZ pprap. Dopirákem se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

12.7.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 T148 k požáru lesa mezi obce Holýšov a Holýšov-Nový Dvůr. Na železničním přejezdu u obce Nový Dvůr očekával jednotku oznamovatel požáru, který jednotku navedl

na místo požáru. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o doutnající požářiště o rozloze 3 x 8 metrů. Jednotka provedla uhašení požáru jedním C proudem z CAS 24 Tatra Terrno. Po uhašení požáru se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/12.7.2015_Pozar_lesa_Holysov

 

 

 

 

 

16.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, vyjela jednotka s CAS24 T815 a CAS32 T148 k požáru do obce Ohůčov 25. Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení jednotek PO a zaměstnanců fy. ZF Ohůčov. Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov. Po domluvě s VZ, byli z JSDH Holýšov vytvořeny dvě průzkumné skupiny po dvou členech, kteří postupně prohledávali objekt (hala a administrativní část), zda se v něm nenacházejí osoby. Po provedeném průzkumu průzkumnými skupinami, bylo utvořeno dopravní vedení od CAS32 T148 přes suchovod na střechu firmy a od rozdělovače dva útočné proudy. Dva členové JSDH Holýšov, vypomáhali jednotce SDH Staňkov, s utvořením dopravního vedení přes suchovod na střechu firmy. Dále bylo od CAS32 T148 prováděno sání z požární nádrže přes sací hrdlo nádrže, jež se ukázalo jako nefunkční.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.7_2015_Proverovaci_cviceni_ZF_Stankov/

 

 

 

 

 

 

17.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru OA ve městě Holýšov, Politických vězňů 420 s technikou CAS24 T815. Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu zjištěno, že se jedná o DN jednoho OA na střeše mimo komunikaci. Nejedná se o požár ( vlivem deště na rozpálený výfuk, docházelo k odpařování vody). Ve voze cestoval pouze řidič. Řidič mimo OA, nezraněn. Prostřednictvím KOIS PK, byla povolána PČR. Jednotka provedla zajištění místa nehody a protipožární opatření. Po příjezdu jednotky HZS PS Nýřany, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě VJ a VZ, byla jednotka Holýšov ponechána na místě události, z důvodu jiné mimořádné události jednotky HZS PS Nýřany. Majitel si zajistil sám odtah a převrácení vozidla. Po převrácení vozidla zpět na kola, jednotka provedla odpojení akumulátoru a vozidlo bylo následně odtaženo. Po domluvě s PČR, se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění. Po celou dobu zásahu, byla na hasičské zbrojnici záloha družstva 1+3.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/17.7_2015_DN_Holysov_Novy_Dvur/

 

 

 

 

 

 

 

18.7.

Na základě vyhlášení polachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 32 T-148 v počtu 1+2 na dohled nad dohořívající slámou v obci Jeníkovice. Po příjezdu na MU byl spolu s VZ proveden průzkum MU a převzetí požářiště od JSDH Domažlice. Jednotka v průbehu dne pravidelně prováděla kontrolu přilehlých polí a rozhrabování kupek slámy. Ve 12:30h majitel slámy přehrnul prohořívající kupky. V 13:00h si VJ povolal na MU DA Mercedes Benz Vito s týlovým zabezpečením. Večer, cca v 19:00h opět majitel přehrnul slámu a VZ rozhodnul o prolití zhruba 1/3 požářiště. Jednotka provedla prolití pomocí dvou otočných proudnic z CAS 32. Po příjezdu družstva HZS Domažlice bylo předáno MU a jednotka Holýšov se vrátila zpět na základnu. Voda do CAS 32 byla doplněna v Holýšově v ul. Tovární z podzemního hydrantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS32 v počtu 1+3 k požáru lesa většího rozsahu u obce Doubrava. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje více JPO. VJ se přes RDS spojil s VZ. Dle pokynů VZ dva členové Holýšov prováděli hašení v bojovém úseku č.2 a další dva prováděli kyvadlovou dopravu vody na MU z obce Rochlov. CAS 32 dodala na požářiště celkem 24.000l vody. Během kyvadlové dopravy bylo najeto 24Km. Dle pokynu VZ jednotka v 00:04h 22.7.2015 odjela zpět na základnu.

 

 

30.7.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno na požár trávy do Průmyslové zóny II., Holýšov. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o doutnající trávu v příkopu u cesty vedoucí okolo skladu s uhlím (Paliva Čermák) o rozloze 5 x 2 m. Požár se před příjezdem jednotky pokoušeli vědry hasit přihlížející osoby, avšak zásah byl neúčinný. Jednotka zahájila hašení požáru za pomoci jednoho proudu C. Zároveň bylo místo nasvíceno osvětlovacím stožárem z CAS 24. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov se jednotka řídila pokyny VZ. Po uhašení požáru se jednotka vrátila na základnu bez újmy na zdraví nebo škodě na technice.

 

 

31.7.

Po telefonickém oznámení starosty města Holýšov p. Mgr. Mendřec Jan veliteli jednotky, že se na chatce kluboven TOM Holýšov "VYSOČI TEČA" uhnízdil roj sršňů, který ohrožuje vedoucí a děti. VJ tuto skutečnost ohlásil telefonicky na KOIS PK. Jednotka vyjela na likvidaci v počtu 1+2 s technikou CAS 24 T 815.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v opláštění Klubovny TOM Holýšov "VYSOČI TEČA" nad vchodem do kluboven cca ve 2,5 metrech. Jednotka provedla likvidaci pomocí 1 ks nastavovacího žebříku a postřiku 0,2 litru BANDIT Super 10 EW. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

3.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, vyjela jednotka k doutnající lesní hrabance o rozloze 1x1 metr s technikou CAS 24 T 815. Oznamovatelka měla na jednotky vyčkat na adrese PMV 477. Po příchodu oznamovatelky bylo jednotkám sděleno, že se na MU s technikou nedostaneme. Jednotka Holýšov svezla oznamovatelku pod MAKOVÝ VRCH  ke " TŘEM BOROVICÍM". Zde se jednotka vybavila dvěma kusy džberových stříkaček s vodou a smáčedlem, krumpáčem a společně s oznamovatelkou se vydala pěšky 500 metrů s převýšením 70 metrů. Po příchodu na MU zjištěno, že se jedná o doutnající hrabanku cca 2x2 metry na nejvyšším bodě Makového vrchu - "NA VYHLÍDCE". Jednotky provedli okopání hrabanky a prolití pomocí džberovek. Po celou dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ. Po likvidaci a domluvě s VZ, se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/3.8_2015_Pozar_hrabanky_Holysov/

 

 

 

 

 

3.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, vyjela jednotka k požáru lesa, nebo pole ve městě Holýšov, směr Tankodrom s technikou CAS 32 T 148 a CAS 24 T 815. Oznamovatel z Kvíčovic - p. Podávka (revírník) viděl vycházet v okolí Tankodromu hustý černý dým. Jednotky Holýšov projeli Tankodrom, ale žádný požár nebyl nalezen. Po domluvě s VZ, se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

6.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, vyjela jednotka k požáru lesa mezi obcemi Hradec-Ves Touškov-Lisov s technikou CAS 32 T 148 1+2, CAS 24 T 815 1+5 a DA 10 Iveco 1+4. Jednotky Holýšov se v obci Hradec rozdělili - CAS 32 jela směrem na obec Lisov, CAS 24 a DA 10 směrem na Ves Touškov. Jednotka s CAS 32 zjistila, že ze strany od Lisova se nedá zajet k místu požáru a proto se vydala směrem zpět na Ves Touškov. Po příjezdu k lesu, zde čekala jednotka Stod s VEA Felicia, která nás navedla spolu s HZS Staňkov na MU. Po příjezdu na MU zjištěno, že se k místu nedá zajet s CAS, proto jednotka provedla pokácení 2 ks borovic, poté se jednotka dostala blíže k požáru.  Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky o rozloze cca 150 x 100 metrů. Na místě hajný, který jel jednotce s CAS 32 a DA 10 Iveco naproti a navedl je k rybníku vzdáleném od požáru cca 150 metrů.  Jednotka od CAS 24 T 815 utvořila dopravní vedení "B" s rozdělovačem a dva útočné proudy "C" a započala s hašením požáru. Dále bylo od CAS prováděno osvětlení místa zásahu a byly spotřebované celkem 2 ks tuhého smáčedla - kartuše.  Od CAS 32 bylo utvořeno sací vedení a dopravní vedení 8 ks "B" s rozdělovačem od nedalekého rybníka a dva útočné proudy. Od DA 10 Iveco bylo připraveno v pohotovosti kalové čerpadlo Subbaru s přívodním vedením u nedalekého rybníka které bylo později zrušeno. Jednotka se po celou dobu zásahu řídila pokyny VZ. Po domluvě s VZ a telefonicky VJ Holýšov s KOIS PK, byli tři členové JSDH Holýšov ( Ing. Dopirák Radek, Votruba Jan a Fait Pavel st.) odeslány zpět na základnu z důvodu pohotovosti na vozidlo RZA Opel Campo v případě vzniku DN na Holýšovsku a Staňkovsku.

Dále se jednotka podílela na dohašování místa požáru. Po předání místa požáru a domluvě s VZ, se jednotky Holýšov vrátili zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících.

 

 

 

 

Odkaz na foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/6.8._2015_Pozar_lesa_mezi_obcemi_Hradec_a_Ves_Touskov

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k větvi padlé na elektrickém vedení cca 100 m před obcí Dolní Kamenice. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o ulomenou větev ležící na el. vedení, které křižuje komunikaci. Prostřednictvím KOIS byla vyžádána spolupráce s ČEZ. Na místo se dostavil pracovník ČEZu s plošinou. Pracovník ČEZu usoudil, že bude nutné vypnout elektřinu, což učinil. Následně jednotka zastavila dopravu, a pomocí plošiny provedla motorovou pilou odřezání padlé větve z elektrického vedení. Jednotka dále provedla úklid vozovky. Poté pracovník ČEZu opět zprovoznil dodávku elektřiny. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu bez újmy na zdraví nebo škodě na technice.

 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/8.8.2015_TP_Padla_vetev_na_draty_el._napeti_Dolni_Kamenice

 

 

 

 

 

 

10.8.

Na oznámení KOPIS vyjela jednotka na požár pole a lesního porostu u obce Močerady. Po příjezdu na místo určení se jednotka řídila pokyny VZ z HZS Staňkov. Jednotka rozvinula 1 C proud od rozdělovače dopr. vedení z CAS 20 MB ATEGO k likvidaci požáru lesního porostu. Dále jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody z vytvořeného čerpacího stanoviště v obci Močerady. Po dohodě s VZ jednotka prováděla likvidaci požáru lesního porostu pomocí lafetových proudnic z CAS 32.

Po likvidaci byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

Bez zranění.

Při zásahu došlo k poškození 1 hadice C .

Po dobu zásahu jednotka držela hotovost na základně na vozidle RZA v počtu 1+3 (oznámeno telefonicky na KOPIS HZS PK)

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/10.8.2015_Pozar_lesa_Mocerady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru stohu slámy mezi obce Staňkov a Puclice s technikou CAS 24 a CAS 32.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje HZS Staňkov a JSDH Staňkov. Dále byl průzkumem nalezen zdroj hasební vody (rybník) v těsné blízkosti požáru.

Jednotka tedy zřídila čerpací stanoviště u tohoto rybníku a dále dopravovala pomocí CAS 24 vodu pro techniku JSDH Staňkov v celkovém objemu 200.000 litrů.

CAS 32 prováděla kyvadlovou dopravu vody z čerpacího stanoviště zřízeného v Puclicích. CAS 32 dopravila na MU vodu o celkovém objemu 84.000 litrů.

Dále jednotka prováděla hašení jedním útočným ,,C" proudem s kartuší tuhého smáčedla (2ks-velké) napojeným na rozdělovač HZS Staňkov.

Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny VZ.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/14.8.2015_Pozar_stohu_Stankov/

 

 

 

 

 

 

22.8.

Na základě telefonické žádosti PČR OO Holýšov, jednotka vyjela k odchytu tří psů na místní nádraží. Po příjezdu na MU bylo zjištěno, že na místě je již PČR. Jednotka provedla odchyt jednoho psa, který měl na obojku známku trojúhelníkového tvaru s vyraženým číslem 9414 a nápisem Holýšov (Černý labradorský retrívr, pes). Další dva psy se nepodařilo odchytit.

Jednotka převezla ochyceného psa do útulku města Holýšov, kde byl pes prohlédnut a nejevil žádné známky poranění. Psovi byla poskytnuta voda.

Po příjezdu na základnu byl zapůjčen klíč od areálu, kde se útulek nachází, p. G, který se o psa bude starat do návratu pověřené osoby p. Š.

 

 

 

6.9.

Na základě vyhlášení poplachu HZS Pk KOIS, jednotka vyjela s technikou CAS 24, CAS 32 a DA Mercedes k požáru včelínu do obce Kvíčovice. 

Jednotka po příjezdu na MU provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří včelín a porost na přilehlé stráni. Dále bylo zjištěno, že se na MU nachází majitel.

Jednotka vytvořila dopravní vedení ,,B" s rozdělovačem od CAS 24 a dva proudy ,,C", se kterými se prováděla požární obrana až do příjezdu další jednotky.

Jednotka dále prováděla dohašovací práce. 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU pprap. Radku Dopirákovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.

 

 

 

16.9.

Na základě žádosti HZS Pk ÚO Domažlice se jednotka zúčastnila taktického cvičení na letišti v obci Koloveč.

Tématem cvičení byl pád letadla s následným požárem lesa.

Jednotka Holýšov byla vyslána od hasičské zbrojnice v Kolovči v 9:45h. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje několik jednotek. VJ Holýšov se spojil s velitelem bojového úseku ,,Hašení", který jednotce vydal pokyny pro hašení.

Jednotka prováděla hašení lesa pomocí dopravního vedení ,,B" s rozdělovačem a dvěma útočnými proudy ,,C".

Během hašení musela jednotka kvůli nedostatku vody přerušit hasební práce na cca.15 min.

Jednotka se po dobu zásahu řídila pokyny Velitele úseku.

 

 

 

 

 

17.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru stromů u fotbalového stadionu v Holýšově s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na MU a provedeným průzkumem zjištěno, že na místě již PČR OO Holýšov. Jedná se o požár suché trávy, listí na ploše cca 10 x 3 metry a pařezu, který se nacházel pod břehem řeky Radbůzy. Požár je na břehu řeky Radbůzy u fotbalového stadionu FK Holýšov. Jednotka provedla hašení pomocí jednoho vysokotlakého proudu. K hašení pařezu pod břehem, byl použit pracovní polohovací pás a lano, kterým byl člen jednotky ukotven ke stromu a prováděl likvidaci požáru vysokotlakým proudem. Dále byla doplněna voda do CAS 32 T815 jednotce PS Staňkov.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/17.9_2015_Pozar_u_reky_Radbuzy_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

 

20.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk, jednotka vyjela s vozidlem CAS 24 v počtu 1+3 k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu cca 50m za Holýšovem směr Stod. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že vozidlo mírně zasahuje do vozovky a že z něj neunikají žádné provozní kapaliny. Dále zjištěno, že na MU je hlídka dopravní policie, která si spolupráci vyžádala.

Jednotka provedla protipožární opatření a označení stojícího vozidla.Dále jednotka několik minut prováděla kyvadlové řízení dopravy.

Jednotka se po dohodě s PČR, která si zajistí MU sama a KOIS vrátila zpět na základnu.

Po dobu zásahu bylo v hasičské zbrojnici v pohotovosti družstvo 1+1 s RZA kvůli dopravní nehodě, která byla dál směr Stod.

Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/20.9.2015_DN_Holysov

 

 

 

 

 

 

3.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela s CAS 24 T815 na otevření uzavřeného bytu, kde se má nacházet osoba, která nereaguje na volání.

Po příjezdu na MU, zjištěno - na místě dcera majitelky bytu s manželem, kteří se nemohou dostat do bytu. Jednotka se nejprve pokusila do bytu dostat oknem přes ventilačku pomocí nářadí RESCOP-W, které se jevilo jako neúčinné a proto jednotka provedla vylomení vložky FAB na vstupních dveřích do bytu a vytržení řetízku na dveřích. Majitelka bytu narozena 1929, byla nalezena bez známek života cca 1 metr za vstupními dveřmi. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli a jednotka se řídila jeho pokyny. Dále byla poskytnuta náhradní vložka FAB na opravu a zajištění vstupních dveří bytu dceři majitelky.

Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

14.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela ke spuštění čidla na EPS ve městě Holýšov, prodejna LIDL, Nádražní 172 s technikou CAS 24 Tatra 815. Jednotka byla KOIS informována, že se jedná o planý poplach, ale má dojet na místo a provést kontrolu.

Po příjezdu na MU na jednotku již čekala zástupkyně vedoucí prodejny, která jednotce ukázala spuštěné čidlo. Bylo zjištěno, že došlo ke spuštění čidla technikem, který prováděl údržbu a vlivem zvíření prachu došlo ke spuštění čidla. Jednotka provedla zápis do požární knihy a poučila zástupkyni vedoucí prodejny o dalším postupu.

 

 

 

1.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho OA se zraněním ve městě Holýšov, ulice Jiráskova třída s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na MU provedeným průzkumem zjištěno: Na místě již PČR OO Holýšov, jedná se o DN jednoho OA ve směru na Plzeň u křižovatky k LIDLU, jedna zraněná osoba mimo vozidlo, z vozidla unikají provozní kapaliny. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření, poskytla předlékařskou pomoc zraněné osobě a kyvadlově řídila v místě nehody provoz na silnici I/26. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po příjezdu ZZS Stod byla zraněná osoba předána do jejich péče. Dále po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez zranění členů jednotky a závadě na technice.

 

 

Odkaz na foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/1.11_2015_DN_1xOA_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

3.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k úniku nafty na pozemní komunikaci do ul. Nádražní v obci Holýšov. Po příjezdu zjištěno, že na místě se již nachází PČR OO Holýšov, a že se jedná o naftovou skvrnu přes celou šířku komunikace, začínající na odbočce ze silnice I/26 a končící u odbočky k obchodu Lidl. Další dvě skrvny posléze nalezeny u nádražní budovy. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu pomocí elektrocentrály a osvětlovacího stožáru. Po příjezdu jednotky HZS Pk - PS Staňkov bylo velení zásahu předáno jejímu veliteli. Jednotky společně provedli likvidaci naftové skvrny za pomocí sorbentu Absodan Plus.Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. Bez újmy na zdraví nebo škodě na technice. 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/3.11.2015_Unik_NL_Jiraskova

 

 

 

7.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k úklidu po dopravní nehodě jednoho OA ve městě Holýšov - u hřbitova s technikou CAS 24 T815 v počtu 1+5. Po příjezdu na MU a provedeným průzkumem zjištěno: Na místě PČR OO Holýšov, jedná se o DN jednoho OA (Citroen Xantia TDI) mimo komunikaci, bez zranění řidiče  a spolujezdkyně. Z vozidla unikají provozní kapaliny. Řidič si po chvíli začal stěžovat na bolest levého předloktí, ale ZZS nepožadoval. Jednotka provedla obvázání obinadlem a doporučila řidiči navštívit lékaře.

Jednotka provedla zajištění místa DN, protipožární opatření, zasypání provozních kapalin a vyčkala do příjezdu PČR DN Domažlice. Po zadokumentování nehody PČR, jednotka provedla odklizení následků po DN a provedla vytažení vozidla z parku pomocí lanového navijáku od CAS 24 T815 a toto vozidlo bylo dále odtaženo na parkoviště u hřbitova, kde si majitel zajistil sám další odtah vozidla, poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

odkaz na foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/7.11_2015_DN_Holysov_u_hrbitova/

 

 

 

 

 

 

15.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci padlého stromu pod kopcem Trný směr Stod. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený listnatý strom, který zasahuje do jízdního pruhu směr Stod-Holýšov.

Jednotka provedla rozřezání stromu pomocí JMP Husqvarna 365SP a sklizení mimo komunikaci. Dále jednotka prováděla řízení dopravy v MU.

Při příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov bylo předáno velení zásahu pprap. Jiřímu Engelovi.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/15.11.2015_TP_Trny

 

 

 

 

 

 

 

16.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k vycházejícímu kouři ze zásuvek po zatopení v kamnech ve městě Holýšov s technikou CAS24 T815 v počtu 1+6.

Po příjezdu na MU na nás již venku čekal oznamovatel, který nás dovedl do 3. NP do bytové jednotky, odkud vycházel kouř ze zásuvek. Jednotka provedla odpojení bytu od elektrické energie a provedla rozebrání zásuvky, kde bylo zjištěno, že nedochází zřejmě k zahoření el. kabelů. Dále jednotka připravila do bytu RHP sněhový a provedeno natažení vysokotlakého proudu a vyčkala na příjezd jednotky HZS PS Staňkov s Termokamerou.

Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Radku Petráskovi. Jednotka PS Staňkov, zjistila pomocí termokamery, že se jedná o požár komínového tělesa a tím došlo k popraskání jeho stěn a docházelo ke kouři vycházejícího ze zásuvek a vypínačů.

Dále jednotka provedla osvětlení MU pomocí teleskopického stožáru od CAS24 T815. Dále bylo zjištěno, že v bytě ve 2. NP dochází taktéž k zakouření. Po provedení průzkumu zjištěno, že kouř vychází z obložení dveří, proto jednotka provedla jejich odstranění, zde bylo zjištěno, že také došlo k popraskání komínového tělesa. Lidem obývajícím tyto byty bylo doporučeno, aby opustili své byty a jednotky provedli přirozené odvětrání.

Jednotka prováděla společně s jednotkou HZS vyčištění komínového tělesa, kde bylo zjištěno, že komín je v horní části zcela ucpaný. Po domluvě s VZ, bylo od JSDH Holýšov povolána další technika ( DA10 Iveco) na dovoz suchého písku z hasičské zbrojnice Holýšov. Po vysypání dvou kýblů písku, bylo zjištěno, že ani písek nepomáhá, proto bylo po další domluvě s VZ domluveno, že DA 10 Iveco, pojede s jedním příslušníkem ( Ing. Dopirák Radek - zasahující s jednotkou JSDH Holýšov) pro jiné nářadí na čištění komínů ( DA 10 Iveco ujeto 19 km). Jednotka Holýšov, použila z CAS24 T815 jeden RHP práškový 6 kg na uhašení sazí v komínovém tělese. Po uhašení, sražení a vybrání sazí z vymetacího otvoru, bylo komínové těleso a zdi v bytech zkontrolovány termokamerou.

Po domluvě s VZ, se JSDH Holýšov vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.11_2015_Pozar_komina_a_zasuvek,_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk byla jednotka svolána do hasičské zbrojnice k technické pomoci. 

Při ohlášení na KOIS byla jednotka odvolána.

 

 

 

 

 

 

 

10.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru zářivky ve výšce 6-7m ve výrobní hale firmy Wupperman kovotechnika s.r.o. Holýšov. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 v počtu 1+4. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že zářivka již nehoří plamenem a že odkapané hořící plasty na zemi uhasili zaměstnanci vodou. Jednotka provedla protipožární zabezpečení pomocí RHP CO2. Velitelem byl zavolán elektrikář firmy, který světlo odpojil od el. energie. Po příjezdu jednotky HZS bylo velení předáno veliteli družstva nprap. Radku Petráskovi. Dále jednotka provedla kontrolu svítidla ve výšce v plošinovém koši umístěném na vysokozdvižném vozíku firmy. Po zjištění, že již nehrozí opětovné vzplanutí svítidla se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/10.12.2015_Pozar_zarivky

 

 

 

 

 

 

17.12.

Na požádání tajemnice Města Holýšova paní Štenglové JSDHO Holýšov provedla převoz odchyceného psa do Plzeňského útulku.

 

 

 

 

 

 

 

26.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky ve městě Holýšov - nad kasárnami s technikou CAS24 T815. Po příjezdu ke kasárnám, na nás již čekal oznamovatel, který jednotku poslal na místo události a dále vyčkal na jednotku HZS PS Staňkov.

Po příjezdu na MU, zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky a kořenů stromů na ploše cca 6x6 metrů. Jednotka vytvořila jednoduché vedení ,,C" a provedla likvidaci požáru. Dále bylo provedeno obkopání požářiště a následné prolití. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.

Jednotka provedla po cestě ze zásahu doplnění vody z podzemního hydrantu ve městě Holýšov v ulici Tovární - celkem 3400 litrů vody.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění členů jednotky.

 

 

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/26.12_2015_Pozar_lesni_hrabanky_Holysov/

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz