INFO O ZÁSAHU 2016

 

 

1.1.

Na základě žádosti MKIS Holýšov, zastoupené ředitelem p. Ing. Zívalem, byla jednotka požádána o zajištění Novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, Táborová 428, na školním hřišti ZŠ. Jednotka vyjela s vozy CAS24 T815 a DA 10 Iveco. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum místa okolí, kde se bude odpalovat ohňostroj a provedla natažení vysokotlakého proudu k místu odpalu. Na místě fa. LAKY Ohňostroje Plzeň, která provedla odpal. Po ukončení ohňostroje, jednotka provedla pomocí vysokotlakého proudu prolití tůjí.

 

 

7.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela na žádost PČR OO Holýšov k odchytu zatoulaného psa s technikou OA MB Vito ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým Vrchem 462.Po příjezdu na MU zjištěno, že pes se nachází uvnitř budovy 462, a že ho hlídají obyvatelé budovy. Dále bylo zjištěno, že se jedná o fenu německého ovčáka hnědočerné barvy, která nejeví známky zranění.

Jednotka si psa převzala a převezla do přechodného útulku zřizovaného městem Holýšov.Po dobu zásahu nebyla na místě PČR OO Holýšov - KOIS informován.

 

 

22.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě železniční ve městě Holýšov na přejezd č. P615 s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na MU zjištěno: Jedná se o DN osobního vlaku (mašina 754 063-6, č. spoje 7414) a osobního automobilu Peugeot na trati Plzeň-Domažlice, žkm. 141,9. Ve vozidle se nachází zraněná osoba, která nejeví známky života. Jednotka ihned na pokyn ZZS započala s resuscitací a pokračovala až do příletu LZS Líně. Její lékař u osoby konstatoval exitus. Provedeno protipožární opatření a zajištění místa nehody.

Dále jednotka provedla prohledání okolí od místa střetu až do místa zastavení vlaku, zda se zde nenachází další zraněná osoba. Průzkumem nic nenalezeno. Dále jednotka provedla průzkum vlaku, zda se zde nenachází zraněné osoby, průzkumem též nic nenalezeno.

Jednotka vyčkala do příjezdu jednotky HZS SŽDC s.o. Plzeň a po domluvě s VZ, se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.1._2016_DN_Zeleznicni_-_Osobni_vlak_a_osobni_automobil_Holysov/

 

 

 

 

 

 

 

24.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru komínového tělesa ve městě Holýšov, ulice Kasárenská 734 (Průmyslová zóna II) s technikou CAS24 T815.

Po příjezdu na MU jednotka Holýšov, společně s jednotkou HZS PS Staňkov provedla průzkum okolí budovy. Na místě PČR OO Holýšov, jedná se o plamenné hoření komínového tělesa z boku budovy firmy Energy Steel. 

Po domluvě s VZ bylo provedeno nenásilné otevření uzavřeného okna pomocí speciálního nářadí. Poté člen jednotky Holýšov, společně s příslušníkem provedli průzkum budovy, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár naftového topení v komínovém tělese. Z tohoto důvodu bylo provedeno vypnutí kotle hlavním vypínačem a vytažení přisávacího zařízení z nádrže s naftou. Dále jednotka provedla uzavření okna, kterým byl proveden vstup.

Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Odkaz na foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/24.1_2016_Pozar_kominoveho_telesa_Holysov,_Prumyslova_zona_II

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 T-815 k odstranění padlého stromu přes komunikaci v Holýšově, ulice Politických vězňů. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o pád vzrostlého stromu přes místní komunikaci a telefonní vedení, a že na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov. Jednotka započala likvidaci stromu pomocí ruční motorové pily Husqvarna 365 special a po rozřezání prováděla úklid komunikace. Po dobu zásahu, byla zbývající část jednotky v záloze na hasičské zbrojnici. Jednotka se po celou dobu zásahu řídila pokyny velitele zásahu nprap. Radka Petráska. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/8.2_2016_TP_padly_strom,_Holysov,_Politickych_veznu

 

 

 

 

 

12.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru komínového tělesa ve městě Holýšov, ulice Husova, č.p. 310.Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že komínové těleso v bytě č.3 je horké a že majitel bytu již před příjezdem jednotky vyčistil kotel a vybral vymetací otvor komínového průduchu. Dále byla provedena kontrola komínu zrcátkem v místě vymetacího otvoru. Kontrola neprokázala žhavé usazeniny v komíně. Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Radku Petráskovi. Jednotka prováděla ve spolupráci s HZS hašení komína pomocí práškového RHP a vybírání hasiva z komínu. Pro neúčinný hasební efekt RHP velitel jednotky, po dohodě s VZ, povolal další techniku, DA 10 Iveco, s pískem přes mobilní telefon. Pro dohašení komína bylo požito cca. 10Kg suchého písku. Po celou dobu zásahu bylo prováděno osvětlení komínu z mobilní techniky. Jednotka se po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujích. 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/12.2.2016_Pozar_kominoveho_telesa_Holysov_Husova

 

 

 

 

 

 

20.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/26 cca 100 metrů za Holýšovem ve směru na Plzeň s technikou CAS24 T815 a RZA Opel Campo. Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o DN osobního automobilu Peugeot 307 HDI a člověka. Dle řidiče se sražený chodec na MU nenachází, utekl neznámo kam. 

Řidič osobního automobilu nezraněn. Jednotka ihned započala vyhledávání zraněné osoby v okolí MU. RZA vyslána do nedaleké ubytovny, zda se zde nenachází zraněná osoba - výsledek negativní. Na místo se dostavila LZS Líně, která taktéž prováděla vyhledávání osoby a nasvěcovala místo okolí. Dále se dostavila PČR OO Holýšov a ZZS. Z CAS24 T815 bylo provedeno osvětlení místa zásahu.

Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení předáno jejímu veliteli.

Na MU se dostavil pán, který tvrdí, že zraněná osoba se nachází v nedaleké hospodě. PČR a ZZS vyjela tuto skutečnost prověřit. Osoba nalezena s lehkým zraněním. Dále jednotka v místě zásahu prováděla řízení dopravy.

Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

29.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k požáru osobního automobilu ve městě Holýšov, ulice K Evobusu. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár motorového prostoru (okolí AKB) OA VW. Dále bylo zjišteno, že vozidlo se pokoušel uhasit majitel vozidla PHP práškovým. V době příjezdu jednotky vozidlo nehořelo plamenným hořením. Jednotka proto odpojila poškozený akumulátor a provedla kontrolu motorové přepážky z vnitřní části vozidla. Dále jednotka provedla zalití horkých míst pomocí vysokotlakého proudu. Po kontrole vozidla termokamerou a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Po příjezdu JPO HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Radku Petráskovi. Návrat na základnu bez zranění zasahujících a závad na technice. 

 

 

 

 

foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.2_2016_Pozar_osobniho_automobilu_Holysov

 

 

 

 

 

 

9.3.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 20 Tatra Ternno k záchraně osoby v bezvědomí v uzavřeném bytě do ul. Na Stráni 665. Dále dopřesněno, že u osoby se nachází malé děvče - vnučka. Po příjezdu na místo jednotce otevřela vnučka zraněné osoby. Zjištěno, že paní je již při vědomí. Provedeno prvotní vyšetření, příprava podkladů pro ZZS a kontrola zdravotního stavu do příjezdu ZZS. Zároveň si jednotka převzala do psychologické péče vnučku ZO, ke zmírnění stresové zátěže předána plyšová hračka. Po příjezdu HZS Staňkov předáno velení nprap. Petráskovi. Po příletu LZS paní předána do její péče. Jednotka na místě vyčkala s vnučkou do příjezdu její maminky. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3.

Na základě osobního oznámení pí. Špirkové se jednotka telefonicky spojila s OIS PK a provedla oznámení o požáru kotelny ve městě Holýšov, ulice Luční 603. Jednotka vyjela s CAS 2 T815. Po příjezdu na MU zjištěno, že majitelka rodinného domu již na místě. Jednota provedla průzkum v IDP ve sklepě rodinného domu, kterým bylo zjištěno, že ve sklepě dochází k zadýmení od zbytků paliva v plechové nádobě, které majitelka vybrala předešlý den z kotle. Jednotka tuto nádobu vynesla ven na volné prostranství. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Dále provedeno odvětrání sklepních prostor pomocí přetlakové ventilace. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS24 T815 a OA MB Vito k odchytu 4 ks Pávů ve městě Holýšov, ulice Jiráskova 181. Po příjezdu na MU zjištěno: Jedná se o 4 ks Pávů (1x samec, 3x samice). Pohybují se na zahradě u domu č.p. 181. Na místě se nachází osoba, která je v kontaktu s oznamovatelem. Majitel se momentálně nachází v Plzni, ale již je na cestě do Holýšova.  Jednotka se pokusila pomocí rojnice a odchytové sítě pávy odchytit, ale toto se nepodařilo. Jednotka tedy vyčkala příjezdu majitele. Po příjezdu domluveno, že majitel si odchyt pávů zařídí sám druhý den ráno. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/7.4_2016_TP_odchyt_4ks_Pavu

 

 

 

 

20.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (PDO 881) k likvidaci nebezpečného hmyzu do ulice PMV 545. Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o roj včel vylétávající z elektrického rozvaděče umístěného na budově u dětského hřiště. Jednotka použila na likvidaci prostředek Bandit super 10E (0,25 litru). Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích.

 

 

 

 

 

23.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela ke kontrole po zahoření půdního prostoru rodinného domu do kterého udeřil blesk ve městě Holýšov, ulice Smrková s technikou CAS24 T815.Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě majitel objektu, který provedl odpojení přívodu elektřiny a provedl likvidaci počínajícího požáru pomocí práškového RHP. Jednotka provedla kontrolu půdního prostoru. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli - nprap. Petráskovi. Jednotka se dále řídila pokyny VZ. Dále bylo ohlášeno majitelem vedle stojícího objektu, že jemu taktéž do rodinného domu udeřil blesk. Jednotka společně s příslušníkem PS Staňkov provedla kontrolu tohoto objektu. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky. Po dobu zásahu, byla na hasičské zbrojnici Holýšov záloha družstva 1+5. 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.5_2016_TP_-_uder_blesku_do_rodinnych_domu_Holysov

 

 

 

 

24.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k odstranění stromu, do kterého udeřil blesk ve městě Holýšov s technikou CAS 24 T815.Průzkumem zjištěno: Strom na soukromém pozemku je prasklý v 7 metrech od paty stromu. VZ si přes PČR OO Holýšov povolal majitele pozemku. Jednotka provedla odstranění stromu pomocí lezecké techniky a MRP Husqvarna 365. Po celou dobu kácení stromu, byla na místě přítomna majitelka pozemku. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/24.5_2016_TP_-_odtraneni_nebezpecneho_stromu_po_uderu_bleskem

 

 

 

 

1.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu na fasádě kulturního domu s technikou CAS24 T815 v počtu 1+3.
Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu zjištěno: Jedná se o roj včel na fasádě kulturního domu vedle vchodu do Kadeřnictví Nečinová ve výšce cca 4 metry. 
Jednotka pomocí nastavovacích žebříků, motorového vysavače Husqvarna a spreje Effect provedla likvidaci hmyzu a poté se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

1.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k likvidacai obtížného hmyzu na stromě vedle stánku s rychlým občerstvením s technikou CAS24 T815 v počtu 1+3.
Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu zjištěno: Jedná se o roj včel na stromě ve výšce cca 2 metry. 
Jednotka pomocí motorového vysavače Husqvarna a postřiku Bandit Super (0,2 litru) provedla likvidaci hmyzu a poté přejela na další likvidaci hmyzu (ECUD - 3216002772) do ulice Sadová 550 v Holýšově.

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/1.6_2016_TP_-_likvidace_hmyzu_Holysov

 

 

 

 

4.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě tří osobních automobilů se zraněním s technikou CAS24 T815 v počtu 1+6. Na základně zůstali v pohotovosti 1+1. Událost se má nacházet na silnici I/26 ve směru na Stod.

Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě již zasahuje jednotka PS Staňkov, PČR a ZZS. Událost se nachází již na území Plzeň - jih. Jednotka provedla zajištění MU a řídila se pokyny VZ.

Po odjezdu ZZS a domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/DN_4.6.2016_Terny/

 

 

 

 

1.6.

Na základě ohlášení jednotce o roji včel na fasádě domu v ulici Sadová 550 Holýšov pí. Trnkovou, jednotka po ohlášení radiostanicí na KOIS Pk, vyjela k likvidaci obtížného hmyzu s technikou CAS24 T815 v počtu 1+3.
Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu zjištěno: Jedná se o roj včel na na fasádě domu nad vchodem ve výšce cca 2 metry. 
Jednotka pomocí motorového vysavače Husqvarna a postřiku Bandit Super (0,2 litru) provedla likvidaci hmyzu a poté se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

5.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k čerpání vody z garáže v ulici Tř. 1. máje 563; Holýšov s technikou CAS 24 a DA10.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že valící se voda od lesa zatéká do garáže na již zmíněné adrese. Dále zjištěno, že majitel objektu si stav hladiny vody v garáži uhlídal sám a požaduje zahrazení místa, kudy voda vniká do objektu.

Jednotka provedla zahrazení místa pomocí igelitových pytlů a hlíny. 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo velení zásahu předáno nprap. Milanu Sedláčkovi. 

Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících.

Během zásahu bylo špatné spojení s KOIS přes RDS a neprocházeli kódy typických činností.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/TP_5.6.2016_Holysov_-_bourka/

 

 

 

 

5.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a DA10 o odčerpání vody ze sklepa v bytovém domě v ulici Horní č.p. 353; Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hladina vody ve sklepě je cca.20 cm. 

Jednotka provedla odčerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla v nejnižším bodě zaplaveného prostoru. Po odčerpání vody byl prostor předán oznamovatelce. 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/TP_5.6.2016_Holysov_-_cerpani_vody/

 

 

 

 

 

 

5.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci včelího roje do ulice K Višňovce č.p. 450; Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že roj se nachází v koruně stromu cca. 6m vysoko.

Jednotka roj zlikvidovala pomocí čtyř dílů nastavovacího žebříku a motorového vysavače. 

Po likvidaci roje se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/TP_5.6.2016_Holysov_-_vcely/

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci hmyzu do zahrádkářské kolonie v Holýšově ,,u Vacíkáče".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že roj včel je usazen v půdním prostoru chatky.

Jednotka provedla demontáž jedné střešní desky a provedla odsátí roje. Po odsátí byl půdní prostor ošetřen postřikem Bandit super.

Jednotka po dohodě s majitelkou objektu uvedla sřechu do původního stavu.

Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/TP_6.6.2016_Holysov_-_vcely/

 

 

 

 

 

16.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 T815 k dopravní nehodě dodávkového vozu a osobního automobilu ve městě Holýšov, ulice PMV 459.
Po příjezdu na MU zjištěno průzkumem: Na místě PČR OO Holýšov, DN dodávka a osobní automobil, kteří zadními částmi vozu drží pohromadě. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotky provedli ručně oddělení osobního automobilu od dodávkového.
Po domluvě s VZ a PČR se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.6_2016_DN_Holysov_PMV

 

 

 

 

 

 

 

25.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS24 T815 do chatové oblasti Lisov, k vytažení vozidla z rozvodněného potoka Hořina.
VZ si telefonicky přes KOIS Pk získal číslo na oznamovatele, s kterým se následně spojil a navigoval jednotku na MU.
Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě majitelka vozidla, vozidlo se nachází v těsné blízkosti rozvodněného potoka. Jednotka ve spolupráci s majitelkou vozu provedla
vytlačení na zpevněnou lesní cestu. Majitelka dále poučena VZ.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k požáru plastového kontejneru v plném rozsahu do ulice Táborová; město Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří plastový kontejner na papír a že kolemjdoucí občané odtáhli sousedící kontejner na sklo do bezpečné vzdálenosti. Dále zjištěno, že PČR OO Holýšov je již na místě.

Jednotka požár zlikvidovala jedním ,,C" proudem.

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi.

Po likvidaci jednotka doplnila CAS v ulici Tovární z podzemního hydrantu (cca. 500l).

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/6.7.2016_Pozar_kontejneru_Holysov/

 

 

 

 

 

 

 

7.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k vycházejícícmu kouři z lesa v okolí Průmyslové zóny II s technikou CAS24 T815 a CAS32 T148.
Po příjezdu na MU zjištěno: Ve firmě ARGMAN s.r.o. probíhá pálení klestu a dřeva, na místě osoba pověřená pálením.
Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. VZ provedl poučení majitele o povinnosti nahlášení pálení na KOIS Pk.

 

 

 

 

 

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k dopravní nehodě OA a motocyklu mezi obce Holýšov a Stod s technikou CAS 24 a RZA.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o náraz motocyklu do OA a že řidič motocyklu je již v péči ZZS Stod a LZS Líně. Dále bylo zjištěno, že posádka OA se subjektivně cítí v pořádku a nepožaduje lékařské vyšetření. 

Jednotka provedla protipožární opatření místa nehody a odchyt unikajícího paliva z motocyklu pomocí záchytné vany a sorbční rohože. Druhá část jednotky asistovala při ošetřování pacienta na žádost ZZS a LZS.

Po dobu záchranných prací byla silnice zcela uzavřená PČR. Po odletu vrtulníku LZS byly zprovozněny dva ze čtyř pruhů vozovky.

Po ukončení záchranných prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

16.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k vycházejícímu kouři z oken v bytovém domě v Holýšově, ulice Na Stráni č.p. 665 s technikou CAS 24 T815 a DA 10 L1Z.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o šedý vycházející kouř z oken v 1. N.P., na místě PČR OO Holýšov. Na zadní straně domu nastevřené okno. První průzkumná skupina pomocí dvou kusů nastavovacích žebříků, vysokotlakého proudu a IDP vnikla do bytové jednotky. Druhá průzkumná skupina provedla odpojení elektrické energie do bytu a provedla průzkum dalších podlaží. Průzkumem v bytě zjištěno, že se zde žádná osoba nenachází a na elektrickém sporáku došlo ke spálení potravin v hrnci. Jednotka hrnec vynesla na volné prostranství. Po příjezdu jednotky HZS PS staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Radku Petráskovi.
Dále jednotka provedla násilné otevření vstupních dveří - rozlomení FAB pomocí speciálního nářadí a pomocí přetlakové ventilace provedla nucené odvětrání bytové jednotky.
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/16.7_2016_Pozar-Spalene_potraviny_Na_Strani

 

 

 

 

 

23.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 do obce Vránov k čerpání vody.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zaplavení společného dvora domu č.p. 2 a chalupy č. 6. Dále zjištěno, že stodola patřící k domu č.p. 2 je zaplavená vodou a sklep chalupy č. 6 je také zatopený. Jednotka odčerpala vodu z vyjmenovaných prostorů pomocí plovoucího čerpadla a elektrického kalového čerpadla.

Při dalším průzkumu bylo zjištěno ještě několik zatopených domů v obci.

Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Milanu Sedláčkovi. 

Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.

Po odčerpání vody ve výše zmíněných objektech byla jednotka Holýšov odeslána k další události do obce Křenovy.

Během tohoto zásahu nedošlo ke zranění zasahujích ani ke škodám na technice a vybavení.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.7.2016_TP_Vranov_u_Stankova/

 

 

 

 

 

23.7.

Po likvidaci události v obci Vránov, byla jednotka KOIS HZS Pk odeslána na pomoc společně s HZS Staňkov jednotce Horšovský Týn do obce Křenovy k zprůjezdnění trati.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v kolejišti poblíž vlakové zastávky je několik popadaných listnatých stromů.

Jednotka popadané stromy rozřezala pomocí motorové pily Husqvarna 365 special a odklidila do bezpečné vzdálenosti od kolejí.

Po příjezdu vlaku jednotka pomáhala cestujícím z vlaku do evakuačního autobusu HZS Plzeň Košutka.

 

Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujích ani ke škodám na technice a vybavení jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.7.2016_TP_Krenovy/

 

 

 

 

 

24.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK vyjela jednotka do Staňkova, Domažlická 222 k čerpání vody ze zatopené studny.

Jednotka provedla: zamezení přítoku povrchové vody do studny vykopáním hrází , dále provedla vyčerpání vody ze studny. Po dobu zásahu na místě přítomen majitel.

Návrat na základnu bez závad.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/24.7.2016_TP_Stankov/

 

 

 

 

 

30.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPISPK vyjela jednotka k likvidaci sršňů. Na místě události zjištěno sršní hnízdo v mezistropu u vchodových dveří. Jednotka provedla rozebrání části venkovní izolace fasády a zlikvidovala sršně postřikem. Po dobu zásahu přítomna majitelka rodinného domu.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/30.7.2016_Holysov_likvidace_srsnu/

 

 

6.8.

Na základě telefonického oznámení od KOIS Pk VJ Holýšov, jednotka vyjela z ukázky ARGMAN sraz z areálu bývalých kasáren k dopravní nehodě jednoho motocyklu se zraněním jedné osoby v bezvědomí, směrem z Holýšov Nový Dvůr směr kasárna s technikou CAS 24 Tatra 815.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o DN 1x motocykl před mostem přes řeku Radbůzu ve směru na Holýšov. Zraněná osoba leží v příkopu, stěžuje si na bolesti zad a žeber. Jednotka provedla zajištění MU a protipožární opatření na motocyklu. Zraněné osobě poskytnuta předlékařská péče, nasazen krční límec a provedeno její vytažení z příkopu na páteřní desce SCOOP rám a následně přeložena na vakuová nosítka. Dále jednotka na žádost KOIS Pk provedla zajištění místa pro přistání vrtulníku, který přistál cca 100 metrů od DN a následně byl pacient předán do péče lékaře LZS. Po příjezdu jednotky HZS Pk, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na místo se dále dostavila ZZS Stod a PČR OO Stod. Jednotka dále spolupracovala se ZZS a LZS při ošetřování pacienta, kterého následně dopravila ve vakuových nosítkách do vrtulníku LZS. Dále jednotka provedla úklid komunikace od krve pomocí Sava a vody.
Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na ukázku do areálu bývalých kasáren.
Návrat na ukázku bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/6.8_2016_DN_Motocyklu_Holysov_smer_kasarna/

 

 

 

 

 

 

10.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu s technikou CAS 24 T 815 ve městě Holýšov, ulice Ruská 351. Po příjezdu na MU provedeným průzkumem jednotka zjistila: Jedná se o sršány, kteří zalétávají za dřevěné opláštění garáže. Na místě majitelka.
Jednotka provedla: rozebrání části obložení a provedla likvidaci hmyzu pomocí chemického postřiku Bandit Super 10 EW (0,2 litru). Obložení vráceno do původního stavu a poté jednotka odjela zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/10.8_2016_TP_-_likvidace_hmyzu_Holysov/

 

 

 

 

23.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě Dodávkového automobilu a motocyklu se zraněním, směr Holýšov - Stod s technikou RZA Opel a CAS 24 T 815.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno: Jedná se o DN dodávkového automobilu, motocyklu a nákladního automobilu ve směru na Holýšov na kopci Trný. Motocykl a zraněná osoba se nachází na vrchu Trný, dodávka pod kopcem cca 300 m od motocyklu ve směru na Holýšov. Nákladní automobil cca 200 metrů od motocyklu ve směru na Stod.
Jednotka provedla zajištění MU, protipožární opatření a prováděla do příjezdu ZZS Stod předlékařskou pomoc. Část jednotky, byla odeslána s RZA k dodávkovému automobilu, ze kterého vytékali provozní kapaliny a byl zde lehce zraněn řdič. Zde jednotka provedla zasypání provozních kapalin a prováděla předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli.
Dále jednotka provedla osvětlení místa zásahu a zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS Líně a byla nápomocna při transportu pacienta do vrtulníku LZS.
Po vyšetření události PČR DN, jednotka provedla ve spolupráci s HZS PS Staňkov úklid komunikace a naložení motocyklu na odtahovou službu. Po domluvě s VZ, se jednotka s CAS 24 T 815 a PS Staňkov vrátila na základnu. Na místě byla ponechána jednotka s RZA Opel, k zajištění MU, závěrečný úklid komunikace a asistenci při nakládání dodávkového automobilu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

Odkaz na foto:

23.8 2016 DN - http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.8_2016_Holysov-Trny_DN_MOTO_DODAVKA_NA/

 

 

 

24.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního vozidla Škoda Octavia a nákladního vozidla Daf   fa. Trans - Servis s.r.o. Králův Dvůr . 
Při příjezdu na místo události na místě zasahovala PČR a Zdravotní záchranná služba, která konstatovala smrt řidiče osobního vozidla . Jednotka provedla vyproštění zemřelé osoby za spolupráce s jednotkou HZSPK stanice Staňkov. 

 

 

 

 

24.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPISPK vyjela jednotka k požáru rodinného domu. Na místě události jednotka po provedeném průzkumu vypnula jističe el. proudu v domovním rozvaděči, násilně vnikla přes okno v přízemí do domu. Požár, který se nacházel v prvním nadzemním podlaží zlikvidovala za pomoci vysokotlakého proudu, dům byl odvětrán pomocí přetlakové ventilace HZSPK stanice Staňkov. V domě se nacházely dvě kočky a jeden pes, které byly vypuštěny na zahradu u domu. Na místě přítomna PČROO Holýšov a majitel domu. Návrat na základu bez závad.

 

 

11.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k požáru obchodu ve městě Stod, ulice Nádražní 231 s technikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje JSDH Stod, JSDH Chotěšov a HZS Nýřany. Požár se nachází na pravé straně v obchodě, kde právě provádí zásah JSDH Stod. VZ vydal VJ Holýšov pokyn, aby jednotka provedla vyhledání osob v bytových jednotkách nad místem požáru (I.NP)a případně provedla jejich evakuaci. Jednotka provedla celkem jeden násilný vstup přes dveře, kde bylo zjištěno, že se zde nachází místnost s uskladněnými matracemi. Dále bylo vyhledávání prováděno společně s jednotkou HZS Staňkov. Dále provedeno odpojení celé budovy od elektrické energie a na pokyn VZ, byli vylomeny vstupní dveře do obchodu, kde byla nasazena od JSDH Holýšov přetlaková ventilace. Od CAS 32 T148 bylo prováděno do CAS JSDH Stod doplňování vody (celkem 3000 litrů).
Po odvětrání obchodu a domluvě s VZ byla jednotka SDH Holýšov odeslána zpět na základnu.
Po celou dobu zásahu, byla na hasičské zbrojnici záloha 1+1 (Chloupek Josef, Jiránek Lukáš)v případě vzniku další události - oznámeno RDST na KOIS Pk.

 

Foto je bohužel méně kvalitní - foceno mobilem a v kouři –

http://hasiciholysov.rajce.net/11.9_2016_Pozar_obchodu_Stod

 

 

 

 

17.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s DA 10 L1Z IVECO na únik NL na pozemní komunikaci Holýšov-Staňkov v celé její délce. Průzkumem zjištěno, že skvrna se táhne již od Staňkova na silnici I/26 až k holýšovskému kostelu - ulice Politických vězňů.
Jednotka zajela až nad holýšovský hřbitov k zátočině, kde provedla její zasypání pomocí Absodan Plus.
Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo s VZ domluveno, že se skvrna nebude likvidovat. Jednotka dostala od HZS PS Staňkov 10 kg Absodan Plus, s kterým byla skvrna zasypána u kostela a obsypány kanalizační jímky, aby se zabránilo vtečení NL.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/17.9_2016_TP_Unik_nebezpecne_latky_na_pozemni_komunikaci_Holysov_-_Stankov

 

 

 

22.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS24 a RZA k dopravní nehodě ve městě Holýšov - ,,u hřbitova".
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov a jednotka HZS Staňkov. Dále bylo zjištěno, že řidič je mimo vozidlo a nejeví známky zranění. Vozidlo je mimo komunikaci v příkopu po levé straně směr Domažlice a nebrání provozu.
Jednotka provedla protipožární zajištění a kontrolu vozidla, kterou bylo zjištěno, že neunikají provozní kapaliny a odpojila AKB.
Po dohodě s PČR a VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez zranění zasahujících a závad na technice.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.9.2016_DN_Holysov

 

 

 

 

8.10.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 a lodním přívěsem k úniku oleje do kanalizace. Při výjezdu jednotky doplněna informace od místního občana, že se jedná o únik neznámé látky do potoka. Po příjezdu na místo zahájen průzkum po i proti směru toku potoka. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov jsme se řídili pokyny VZ. Neznámá látka ani zdroj úniku nebyl nalezen. Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.

 

 

11.10

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě 2 os. automobilů Audi A8 a BMW 525 , v obci Holýšov Tř.1 máje. Po příjezdu na MU a  provedeném průzkumu bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov. Jednotka provedla průzkum obou vozidel, zdali se ve vozidle nenachází zraněné osoby a z vozidel neunikají provozní kapaliny. Na žádost PČR OO Holýšov provedla jednotka uzavření cesty s vozem CAS24 T815, aby nebylo možno odbočit k MU, po příjezdu HZS ČR požární stanice Staňkov si velení zásahu přebral její velitel. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

http://hasiciholysov.rajce.net/11.10.2016_DN_Holysov

 

 

 

 

25.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k požáru kravína s ustájeným dobytkem s technikou CAS 24 T815 a CAS 32 T148 mezi obce Čečovice a Bukovec. Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již jednotky HZS PS Staňkov, JSDH Staňkov a Horšovský Týn, PČR OO Holýšov. Po domluvě s VZ HZS PS Staňkov odjela jednotka zpět na základnu.

 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/25.10.2016_Pozar_-_Bukovec

 

 

 

 

 

25.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru do objektu firmy ZF Staňkov - Ohůčov 25.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již HZS Staňkov a že se jedná o

prověřovací cvičení. Na pokyn VZ jednotka spolupracovala při identifikaci místa vzniku požáru na pultu EPS. Po

nalezení místa ohlášení požáru - nouzové tlačítku u východu z haly 2, jednotka vyzkoušela nasát z podzemní požární nádrže - úspěšně.

 

 

 

 

 

 

 

29.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela na pomoc ZZS k otevření uzavřených prostor s technikou CAS 24 T815 ve městě Holýšov, ulice Ruská 339.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě již ZZS Stod, která čeká u dveří bytu v 2.NP. O otevření dveří se již před příjezdem jednotky pokoušel soused, který provedl odšroubování štítku dveří. Na místo události se současně s jednotkou dostavila snacha majitelky bytu, která provedla odemčení dveří pomocí klíče. Jednotka společně se ZZS vstoupila do bytu, kde bylo zjištěno, že majitelka bytu sedí na gauči a nejeví známky života. Jednotka ihned položila zraněnou osobu na podlahu a spolupracovala při resuscitaci osoby. Lékař ZZS zanedlouho u osoby konstatoval smrt. Po sepsání podkladů pro ZOZ, bylo místo předáno PČR a
jednotka odjela zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

30.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky s technikou CAS 24 T815 ve městě Holýšov, nad areálem bývalých kasáren, směr Honezovice.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o požár lesní hrabanky o rozloze 2x3 metry "v Hanovkách". SaP jsou dostačující, požár zlikvidován pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Na místo se dostavila PČR OO Holýšov. Požár beze škody. Jednotka provedla pomocí ženijního nářadí obkopání a následné prolití požářiště. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ, PČR a po sbalení technických prostředků, se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/30.10_2016_Pozar_lesa_nad_kasarnami/

 

 

 

 

 

 

 

17.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS24 Tatra Terrno k požáru podkroví rodinného domu do obce, Dolní Kamenice 1. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov, která provádí násilný vstup do půdního prostoru. Na místě již také hlídka PČR OO Holýšov. Jednotka provedla odpojení rodinného domu od elektrické energie a prováděla likvidaci požáru v půdním prostoru. Po likvidaci požáru provedeno přirozené a nucené odvětrání, rozebírání konstrukcí a vynášení ohořelého materiálu před rodinný dům. Dále jednotka prováděla osvětlení místa zásahu a zajistila teplé nápoje pro zasahující. Po předání požářiště majiteli velitelem zásahu se jednotky vrátili zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/17.12_2016_Pozar_pudy_RD_Dolni_Kamenice/

 

 

 

 

 

17.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS24 Tatra Terrno k otevření bytu pro ZZS, kde se má nacházet zraněný muž, který není schopen otevřít. Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno: jedná se o byt č. 11 ve 4NP. Jednotka s osobou navázala kontakt, která si stěžuje na bolest nohy a nemůže se zvednout z postele. Dále zjištěno, že byt je uzamčen. Provedeno rozlomení FAB, a že je byt ještě zabezpečen horním zámkem, který je též uzamčen. Dveře následně otevřeny pomocí páčidla Hooligan. Po příjezdu jednotky HZS PS staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na místo se dostavila PČR OO Holýšov a ZZS Domažlice. Uvnitř seděla osoba na posteli a stěžuje si na bolest kyčle po pádu z předchozího dne (kyčel po operaci). Jednotka dále provedla provizorní opravu poškozeného horního zámku a provedla transport pacienta do vozu ZZS. Po domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela ke střetu osobního vlaku s osobou na trati č. 180 mezi zastávkami Holýšov a Dolní Kamenice.

Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov, která již sraženou osobu našla. Dále zjištěno že osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem a že všichni cestující ve vlaku včetně strojvedoucího nejsou zraněni.

Po příjezdu HZSP SŽDC se jednotka řídila pokyny velitele zásahu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.

Na základě vyhlášení poplachu prostřednictvím KOIS vyjela jednotka k dopravní nehodě jednoho OA do ul. Politických vězňů, Holýšov. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o 1 OA na střeše mimo komunikaci. Cestující z OA nezraněni, z vozidla neunikají kapaliny. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření a preventivně umístila pod motorovou část vozidla sorpční rohože. Po příjezdu HZS Staňkov místo zásahu předáno jejímu veliteli a po domluvě se jednotka vrací zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.12.2016_Dopravni_nehoda_Holysov/

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz