INFO O ZÁSAHU 2017

 

 

1.1.

Na základě žádosti starosty města Holýšov Mgr. Mendřec Jan, vyjela jednotka na požární asistenci při odpalování Novoročního ohňostroje do ul. Americká ( Kulturní dům) s technikou CAS 24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě firma, která bude provádět odpalování ohňostroje na místní komunikaci vedle kulturního domu. Jednotka provedla průzkum okolí, zda se v okolí odpaliště nenacházejí hořlavé látky a předměty. Po odpálení ohňostroje jednotka provedla kontrolu okolí odpaliště, zda nedochází k zahoření stromů a hořlavých předmětů (s negativním výsledkem) a poté se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/1.1_2017_Asistence_pri_Novorocnim_ohnostroji

 

 

 

 

 

27.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 Tatra Terrno k požáru v rodinném domě v ul. Školní 95, Holýšov. Po příjezdu na místo zjištěno, že dvě osoby obývající rodinný dům jsou již venku z budovy. Jedná se o požár jednoho pokoje v 2. nadzemním podlaží v plném rozsahu. Majitel před příjezdem jednotky provedl odpojení el. energie a plynu. Jednotka nasadila k hašení vysokotlaký proud. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov předáno velení jejímu veliteli. Na CAS 24 napojen jeden proud C52 pro jednotku HZS Staňkov. Jednotka dále prováděla odvětrání zakouřeného prostoru pomocí přetlakového ventilátoru. Po zadokumentování události vyšetřovatelem požárů jednotka vynášela ohořelé předměty ven z budovy, aby mohla být následně z místnosti odčerpána hasební voda. Starosta města, který se dostavil na místo zásahu zajistil přistavení kontejneru na vynášené předměty a zuhelnatělé zbytky po požáru. Jednotka rovněž zajistila teplé nápoje pro zasahující hasiče. 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/27.1.2017_Pozar_RD_Holysov

 

 

 

 

 

 

31.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě Holýšov ul. Sokolovská se zraněním jedné osoby s technikou CAS 24 Tatra 815.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje PČR OO Holýšov a ZZS Stod, která má již v péči lehce zraněnou osobu. Jednotka provedla zajištění MU a protipožární zabezpečení u vozidla Škoda Octavia. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Radku Petráskovi. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.


 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/31.1_2017_DN_Holysov_ul._Sokolovska

 

 

 

 

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo a CAS 24 T815 k dopravní nehodě jednoho nákladního automobilu mezí obcemi Staňkov-Holýšov na silnici I/26.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o DN kamionu a křesla, které leželo na komunikaci I/26. Událost se nachází ve směru od Domažlic na Plzeň cca 200 metrů před městem Holýšov. Kamion lehce poškozen, řidič polské národnosti nezraněn, požadoval pouze PČR SDN k zadokumentování události. Jednotka provedla zabezpečení MU a kyvadlově na místě zásahu řídila dopravu. Po příjezdu jednotky jednotky HZS PS Staňkov a zadokumentování události, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli a poté se jednotka SDH Holýšov vrátila zpět na základnu.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/3.2_2017_DN_NA_u_stavebnin

 

 

 

 

 

18.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k požáru komínového tělesa s technikou CAS 24 Tatra Terrno ve městě Holýšov, ulice Husova 310. Po příjezdu na MU zjištěno: Majitel na místě, který vyčkal příjezdu jednotky. Z komínového tělesa již nevychází plamené hoření. Majitel provedl před příjezdem jednotky vybrání tuhého paliva z kotle. Po příjezdu jedontky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotky společně provedli sražení žhavých sazí v komínovém tělese pomocí kominického nářadí a poté vybrání sazí z vybíracího otvoru. Po ukončení těchto prací a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/18.2_2017_Pozar_komina_Holysov,_Husova

 

 

 

 

 

 

16.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotky vyjela k požáru travního porostu ve městě Holýšov, ulice Na Stráni s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, na místě PČR OO Holýšov. Jedná se o požár travního porostu a křoví o rozloze cca 20x20 metrů. Jednotka provedla likvidaci pomocí jednoho vysokotlakého proudu a jednoduchého proudu ,,C". Po příjezdu
jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na místo se dostavil starosta města Holýšov p. Mgr. Mendřec Jan. Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se jednotka vrátitila zpět na základnu.
Na základně v pohotovosti: Votruba Jan, Chloupek Josef, Říčka Bronislav.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.3_2017_Pozar_travy_Na_Strani

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k požáru trávy a tújí do obce Neuměř č.p. 59 s technikou CAS 24 Tatra Terrno a DA 10 Iveco.
Po příjezdu na MU zjištěno, na místě již zasahuje místní jednotka a občané obce, kteří se pokouší travní porost lokalizovat pomocí lopat a kbelíků s vodou. Jedná se o požár travního porostu o rozměrech cca 25x25 metrů a několika tújí na sousedícím pozemku. Jednotka utvořila dopravní vedení s rozdělovačem a jedním proudem ,,C" a započala s lokalizací požáru. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na silnici č. 19348 jednotka prováděla kyvadlové řízení dopravy z důvodu stojící techniky.
Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednotka provedla doplnění vody z podzemního hydrantu v Holýšově, ulice Tovární.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/1.4.2017_Pozar_travy_Neumer/

 

 

 

 

 

 

 

17.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno a RZA Opel Campo k dopravní nehodě dodávkového vozidla mezi obcemi Holýšov-Ohůčov na silnici I/26.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje jednotk HZS PS Staňkov a PČR OO Holýšov. Jedná se o dodávkový automobil na střeše napříč silnicí. Mimo vozidlo se nachází dvě zraněné osoby, které si jednotka převzala do své péče a prováděla předlékařskou pomoc. Dále zjištěno, že ve vozidle se nachází další dvě osoby, z toho jedna zaklíněná žena. Jednotka provedla zajištění místa nehdy, protipožární opatření a zajistila místo pro přistání vrtulníku LZS. Dále spolupracovala s jednotkou HZS při vyprošťování zraněné ženy a jejím následném transportu do vrtulníku LZS. Po odjezdu vozidel ZZS, vrtulníku LZS a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů jednotky.
Vozidlo DA L1Z - Ford Transit odjel do FN Lochotín k vyzvednutí vakuové matrace 2x (JSDH Holýšov, HZS Staňkov) a páteřové desky HZS Staňkov. 
Jednotce HZS Staňkov, byli tyto prostředky předány ješte na MU DN.
Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/17.4_2017_DN_Ohucov_-_1x_dodavka_na_strese_s_vyprostenim_osob/

 

 

 

 

 

 

 

23.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno a DA Iveco Daily k požáru střechy RD v ul. Výtuňská 387, Staňkov. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o požár krovu střechy a hasební zásah již provádí HZS Staňkov společně s JSDH Staňkov. Jednotka SDH Holýšov ponechána na místě v záloze a v době likvidace požáru odeslána zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

8.5.

Na základě ohlášení události KOIS Pk přes mobilní telefon (jednotka se v tu chvíli nacházela v Horní Kamenici), jednotka vyjela k odchytu vystresovaného bobra, který se nachází v Holýšově, ve Francouzké ulici. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU je již PČR OO Holýšov, a že bobr se nachází pod zaparkovaným osobním vozidlem. 

Jednotka se pokusila bobra odchytit pomocí odchytové tyče a plastové nádoby, neúspěšně. Majitel vozu byl požádán, aby s tímto vozem popojel. Po odstranění vozidla byl bobr nahnán do plastové nádoby a byl tak odchycen. Po odchytu jednotka za asistence PČR byla bobra vypustit u Srbického potoka v Dolní Kamenici. Bobr po vypuštění utekl do potoka a odplaval. Během zásahu nebyl zraněn bobr ani zasahující.

 

 

 

Foto:

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/8.5.2017_TP_-_Odchyt_bobra_Holysov

 

 

 

 

 

 

14.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k technické pomoci do ulice Borová, ve městě Holýšov. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 (PDO 881) a DA10L1Z (PDO 884). Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že voda přitékající z lesa přes vodní propustky nemá kam odtékat a zaplavuje sklep garáže u rodinného domu č.p. 722. Dále bylo zjištěno, že vodní propusť, která pokračuje dále od tohoto domu je zřejmě ucpaná. Jednotka tedy provedla odčerpání vodní laguny plovoucím čerpadlem a pomocí jednoho proudu ,,C" se pokusila tuto propusť pročistit. Pročištění se nezdařilo. VZ se spojil se starostou města p. Mgr. Janem Mendřecem, který se dostavil na MU. Po konzultaci se starostou bylo dohodnuto, že město se ráno následujícího dne postará o opravu propusti a zkontaktoval zástupce Městských technických a bytových služeb p. Ladislava Trnku, který se na MU též dostavil. Majitel ohrožené garáže vytvořil provizorní odtok, tak aby voda tekla mimo garáž. Majitel domu č.p. 722 byl seznámen s dalším postupem a souhlasil s ním. Dále bylo dohodnuto s majitelem, že vodu, která ještě prosákne do sklepa garáže si odčerpá během noci sám, pomocí ponorného čerpadla v jímce sklepa. Poté jednotka ještě jednou odčerpala znovuvytvořenou lagunu plovoucím čerpadlem a poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu bylo špatné analogové radiové spojení s KOPIS. Jednotka musela během zásahu použít pro spojení s KOPIS mobilní telefon. Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích hasičů.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/14.5_2017_TP_cerpani_vody_Holysov#

 

 

 

 

 

 

 

17.5.

Jednotka byla před výjezdem odvolána KOIS Pk. Potvrzeno, odpovědnou osobou, že se jedná o planý poplach.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě dodávky za kopec Terný směr Stod. Jednotka vyjela s technikou CAS 24 T-815 a na základně bylo připraveno družstvo 1+1 s RZA Opel. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: - DN jednoho vozidla po nárazu do stromu,, cca 200m od ,,Střelické križovatky´´ ve směru na Holýšov. - jedna zaklíněná osoba ve vozidle (spolujezdec), - na místo přijíždí ZZS Stod - řidič mimo vozidlo Jednotka provedla protipožární zajištění MU, zastabilizovala vozidlo proti pohybu pomocí stabilizačních tyčí a provedla předlékařskou pomoc u řidiče havarovaného vozidla. Další část jednotky spolupracovala při ošetření zaklíněného člověka. Po přípravě zaklíněného zdravotnickou záchrannou službou jednotka začala ve spolupráci s HZS Staňkov vyprošťovat. Po vyproštění zraněné osoby jednotka spolupracovala při ošetřování a dále pomohla zraněného odnést do vrtulníku LZS. Po zkončení záchranných prací jednotka pomáhala s vytažením a naložením havarovaného vozidla. Dále jsme roztřídili přepravovaný náklad na nářadí a nástroje, které odvezla firma Autotesař společně s hav. vozidlem a náklad, který si později převzala SÚS Starý Plzenec. Po ukončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.5_2017_DN_dodavky_u_Strelicke_krizovatky

 

 

 

 

 

 

 

17.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou OA - silnice I/26, křižovatka na obec Střelice s technikou CAS 24 Tatra Terrno a RZA Opel Campo.

Po příjezdu na MU a provedeném průzkumu zjištěno: Na místě již zasahuje PČR OO Holýšov. Jedná se o DN dvou osobních vozidel. Vozidlo Dacia Duster na boku, v příkopu ve směru na Holýšov, druhé vozidlo Honda CR-V na silnici, ve směru na Stod. Na místě se nachází dvě zraněné osoby - mimo vozidlo, každá osoba z jednoho vozidla. Jednotka provedla předlékařskou péči zraněným osobám do příjezdu ZZS, dále provedla zajištění místa události, protipožární opatření na vozidlech, odpojení AKB u vozidla Dacia Duster. U vozidla Honda CR-V AKB nebyla možnost odpojení. V místě zásahu jednotka řídila dopravu. Na místo se dále dostavila ZZS Tachov a ZZS Domažlice, PČR OO Stod a jednotka z PS Staňkov - předáno velení na MU jejímu veliteli.

Po odjezdu ZZS a domluvě s VZ, se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka s RZA Opel odjela do Nemocnice Stod pro krční límec.

 

 

 

 

FOTO: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/17.6_2017_DN_2x_OA_Strelicka_krizovatka/

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru louky mezi obce Štichov a Čečovice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří část louky a lesní podrost o rozloze cca. 30x50m. Jednotka vytvořila dopravní vedení ,,B" a dva útočné proudy ,,C", kterými se provádělo boční hašení a jeden proud z otočné proudnice na CAS 24, se kterou se provádělo frontální hašení. Po příjezdu CAS 32 bylo zahájeno doplňování vody do CAS 24 JPO Holýšov. CAS 32 prováděla kyvadlovou dopravu vody od čerpacího stanoviště ve Štichově zřízené místní jednotkou. Dále bylo provedeno prolití požářiště ze dvou otočných proudnic na CAS 32. Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU pprap. Jiřímu Engelovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Při cestě na základnu bylo provedeno doplnění cisteren v Holýšově, ul. Tovární z podzemního hydrantu provozovaného firmou CHVAK.

 

 

 

 

Foto:

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.6.2017_P_Stichov/

 

 

 

 

 

 

 

18.7.

KOIS Pk vyslalo jednotku SDH Holýšov s technikou CAS 24 Tatra Terrno k úniku NL na pozemní komunikaci, která se stala následkem DN. Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje PČR DI Domažlice, která v místě zásahu řídí dopravu. DN se nachází na silnici I/26 u odbočky k vlakovému nádraží. jedná se o DN dodávkového a nákladního automobilu. Dodávka zasahuje v jednom jízdním pruhu ve směru na Plzeň. Po domluvě s PČR jednotka provedla odtlačení dodávkového automobilu na místní komunikaci a provedla protipožární opatření. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotky provedli posyp a následný úklid komunikace. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/18.7_2017_DN_Holysov

 

 

 

 

 

 

19.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a lodním přívěsem do obce Hradec u Stoda, do zatopeného lomu, k záchraně osoby z vody. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov, HZS Domažlice (velitel čety), velící důstojník kraje, ZZS Pk a LZS AČR. Jednotka provedla osvětlení MU a tři členové jednotky prováděli vyhledávání osoby pomocí člunu. Jeden člen jednotky poskytoval bratru pohřešovaného intervenční péči. Po nalezení pohřešovaného potápěčem PČR, jednotka pomáhala s vytažením pohřešovaného z vody. Po rozhodnutí lékařky ZZS neresuscitovat, jednotka provedla odklizení technických prostředků a po dohodě s VZ se jednotka vrátila na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích. Po dobu tohoto zásahu bylo na zbrojnici připraveno družstvo 1+2 v případě jiné události, což bylo nahlášeno na KOPIS HZS Pk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 do ulice Pod Makovým vrchem, ve městě Holýšov k otevření uzavřených prostor. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že paní volající o pomoc se nachází v bytě ve 3 patře vlevo, a že na MU přijíždí ZZS. Jednotka navázala komunikaci se zraněnou a pokusila se otevřít bytové dveře nedestruktivním způsobem, což se nepovedlo.
Při příjezdu HZS Staňkov na místo události bylo předáno velení zásahu nprap. Milanu Sedláčkovi. Po dohodě s VZ a obyvateli sousedního bytu, jednotka provedla společně s příslušníky HZS vstup ke zraněné přes balkón sousedního bytu. Po otevření bytových dveří si zraněnou převzala do péče ZZS. Jednotka dále pomohla s transportem zraněné do vozu ZZS. Po uzavření a předání bytu PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad a zranění.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.

Na základě ohlášení události KOPIS HZS Pk jednotka vyjela do firmy Mahle - Behr v ulici Pol. vězňů, Holýšov. Jednotka na bráně zmíněné firmy dostala informaci, že se má jednat o požár v tzv. granulárně, a že evakuace zaměstnanců již probíhá. Jednotka provedla průzkum ohroženého prostoru i přilehlé výrobní haly. Během průzkumu bylo VZ (HZS Staňkov) oznámeno požární hlídkou, že všichni zaměstnanci jsou mimo výrobní prostory. Průzkumem nebyl žádný požár nalezen a průzkumná skupina byla odvolána ven, kde se dozvěděla, že se jedná o cvičení. Po vyhodnocení cvičení se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.

Jednotka po převzetí zprávy RDST byla KOPIS HZS Pk odvolána s informací, že se jedná o planý poplach potvrzený oprávněnou osobou. Během zásahu nedošlo ke zranění hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 T-818 Terrno k dopravní nehodě v Holýšově v ulici Politických vězňů.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, který se nachází na zahradě patřící k rodinnému domu č.p. 134. Dále bylo zjištěno, že ve vozidle cestovali tři osoby, které jsou mimo vozidlo a že nikdo další zraněn není.

Jednotka provedla předlékařské vyšetření u cestujících a po příjezdu ZZS na MU je předala do jejich péče.

Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi.

Dále jednotka provedla ve spolupráci s HZS Staňkov odpojení obou AKB vozidla, provedla protipožární zajištění havarovaného vozu a označení nehody výstražnými kužely.

Po ukončení likvidačních prací se jednotka vrátila na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích.

 

 

 

Foto:

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/12.8.2017_DN_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 do ulice Tovární ve městě Holýšov k požáru odpadního kontejneru.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří kontejner na papír, který je již zcela shořelý, a že další kontejner, který se nacházel v bezpečné vzdálenosti, není ohrožen.

Jednotka provedla likvidaci požáru jedním vysokotlakým proudem. Dále jednotka provedla fotodokumentaci MU společně s PČR.Velitel jednotky o požáru tohoto kontejneru informoval starostu města pana Mgr. Jana Mendřece.

Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích.

 

 

 

Foto:

http://hasiciholysov.rajce.net/20.8.2017_P_Kontejner_Holysov

 

 

 

 

 

 

8.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 k požáru skladu sena a slámy do města Chotěšov. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří sklad sena a slámy připojený na kravín, a že zde zasahuje již více jednotek. Velitel jednotky se proto spojil s VZ a dohodli se, že jednotka bude provádět dohašování vyvezené slámy a sena z hořícího seníku na dvoře zemědělské farmy. Jednotka tedy prováděla prolévání a rozebírání balíků sena a slámy pomocí jednoho proudu ,,C" a vidlí. Jednotka na dohašování použila dva kusy kartušového smáčedla.

Po úplném vyvezení sena a slámy ze skladu, jednotka vyprázdnila cisternu a vrátila se zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících.

 

 

 

Foto:

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/8.9.2017_P_Chotesov

 

 

 

 

 

 

 

11.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka s technikou CAS 24 Tatra Terrno k otevření dveří rodinného domu - Slepá 251, Holýšov, kde volá starší pán o pomoc.
Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě již PČR OO Holýšov. Jednotka provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že všechna okna na rodinném domě jsou uzavřena. Vchod do rodinného domu uzamčen. Provedeno otevření vjezdových vrat na pozemek. Pokus o navázání komunikace se zraněnou osobou. Provedeno otevření vstupních dveří do rodinného domu pomocí speciálního nářadí (vytržení vložky FAB). Zraněná osoba nalezena v kuchyni na zemi - při vědomí, komunikuje. Jednotka provedla prvotní vyšetření pána a provedla jeho naložení do vakuové matrace. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Dle vyjádření PČR se zde má ještě nacházet jedna osoba. PČR povolává na MU ZZS. Jednotka dalším průzkumem nalezla další osobu, ženu, která je nemohoucí a ve špatném psychickém stavu. Po příjezdu ZZS zraněná osoba - muž předán do jejich péče. ZZS povolává druhou ZZS pro ženu. Jednotky pomohly ZZS s transportem pacientů do vozidla ZZS.
Na místo povolán PČR starosta města Holýšov p. Mgr. Mendřec Jan. Po domluvě s VZ jednotka provedla odpojení el. energie v RD a uzavření propan-butanové lahve. Po domluvě s PČR jednotka provedla uzamčení vstupních dveří pomocí speciálního nářadí a PČR provedla zapečetění RD.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9.

Na základě vyhlášení poplachu, jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na silnici I/26 směr Stod cca. 2Km za Holýšovem s technikou CAS 24. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o zlomený suchý listnatý strom, který zasahuje do poloviny pravého jízdního pruhu. Po vytvoření fotodokumentace VZ jednotka provedla odstranění zlomeného stromu do příkopu. Dále jednotka provedla monitoring stromů směr Stod až ke ,,střelické" křižovatce, kde se jednotka s CAS otočila a vrátila se zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujích hasičů.

Po dobu zásahu bylo špatné spojení s KOPIS přes RDST - komunikace byla přerušovaná a nesrozumitelná.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/14.9.2017_TP_zlomeny_strom/

 

 

 

 

 

 

 

17.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k technické pomoci ve městě Holýšov do ulice Horní č.p. 365.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v podkrovním bytě (byt č.5) teče voda, která protéká skrz strop do bytů (byt č.3 a č.4) pod ním. V bytě č.5 nikdo nereagoval na výzvy k otevření a tak jednotka uzavřela hlavní uzávěr vody v domě a v bytě č. 4 odpojila el. energii. VJ se dohodnul s PČR, aby se pokusila kontaktovat uživatele bytu, ze kterého voda vytéká. 

Po příjezdu jednoky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU pprap. Jiřímu Engelovi, se kterým se VJ dohodnul na povolání další techniky JSDH Holýšov a to DA 10 L1Z s průmyslovým vysavačem na vodu. Po příjezdu DA jednotka vysála vodu v bytě č.4. Po příchodu uživatele bytu č.5 byl znovu proveden průzkum, kterým VZ zjistil , že je prasklá přívodní hadice ke kohoutku ve dřezu kuchyňské linky. Po uzavření hlavního přívodu vody do bytu byl otevřen hlavní uzávěr vody v domě. Jednotka provedla odsátí vody i v bytě č.5. Po závěrečné kontrole bytů v 1. patře a poučení jejich uživatelů se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujích.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/17.9.2017_TP_uzavreni_vody_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

21.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vjela jednotka k ohlášenému požáru ve městě Holýšov, ulice Politických vězňů s technikou CAS 24 Tatra Terrno.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov a zástupci městského úřadu Holýšov. Na místě dále pán, který na ohništi pálí různé předměty. Jednotka na rozhodnutí zástupců MěÚ Holýšov, provedla uhašení ohniště pomocí jednoduchého proudu C. Po příjezdu Jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domuvě VZ a ZPP se jednotka vrátila na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto:https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/21.9_2017_Pozar_-_nenahlasene_paleni_Holysov%2C_ul._Politickych_veznu/

 

 

 

 

 

 

 

22.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního automobilu mezi město Holýšov a Stod (silnice I/26) - kopec Trný s technikou CAS 24 Tatra Terrno a RZA Opel Campo. V náákladním automobilu se má nacházet zaklíněná, zraněná osoba.
Po příjezdu na MU zjištěno, na místě již PČR OO Holýšov, na místo přilétá vrtulník LZS Líně. Zraněná osoba mimo vozidlo v péči kolemjedoucích řidičů. Jednotka provedla zajištění místa přistání LZS a prováděla předlékařskou první pomoc. Po přistání LZS, pacient předán do jejich péče. Dále provedeno zajištění MU a protipožární opatření. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Dále se jednotka řídila pokyny VZ. Po vyšetření DN PČR DI a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.9_2017_DN_kamionu_vrch_Trny/

 

 

 

 

 

 

 

29.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k otevření uzavřených prostor do ulice PMV č.p. 543.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v bytě ve 3NP jsou tři osoby uvězněny na balkóně tohoto bytu. Na MU je dcera jedné z uvězněných, která bydlí naproti uzavřenému bytu. Jednotka otevřela byt pomocí ,,sjížděcích planžet" za asistence již výše zmíněné dcery a PČR OO Holýšov. Dále jednotka otevřela balkónové dveře a předala již otevřený byt uživatelům. Všechny osoby, které byly na balkóně byly v pořádku. 

Otevření bytu proběhlo bez poškození vchodových dveří.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru nákladního automobilu ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale o technickou závadu na levém zadním kole nákladního vozidla Iveco - Euro Cargo , která rozehřála zadní nápravu na vysokou teplotu. Dále bylo zjištěno, že řidič vozidla na toto kolo použil práškový hasící přístroj. Jednotka tedy začala s ochlazováním ohřátého prostoru vozidla vysokotlakým proudem.

Po příjezdu HZS Staňkov bylo velení na MU předáno pprap. Jiřímu Engelovi. Při ochlazování byla použita termokamera. Po dostatečném ochlazení a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

Foto: 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.9.2017_TP_-_nakladni_vozidlo/

 

 

 

 

 

 

 

6.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno a DA 10 Iveco k otevření bytu, odkud vytéká voda - Holýšov, PMV.
Po příjezdu na MU zjištěno, že
se jedná o byt č. 4 v 2.NP. Dle vyjádření sousedů, nikdo není doma. Jednotka provedla uzavření hlavního přívodu vody a odpojení el. energie do bytu č. 4.
Po příjezdu PČR OO Holýšov a domluvě odjela PČR shánět majitelku bytu, kterou se nepovedlo najít. PČR zajela do zaměstnání uživatele bytu, kterého následně dovezla. Uživatel provedl otevření bytu a jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o poškozený kohoutek vody k pračce. Dále provedeno uzavření vody v bytu č. 4 a opět puštěn hlavní uzávěr vody. Uživatel poučen, jak používat vodu do opravy kohoutku. Po domluvě s PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/6.10_2017_TP_otevreni_bytu,_tece_voda,_Holysov

 

 

 


 

 

10.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela technikou CAS 24 k dopravní nehodě OA a NA na silničním obchvatu Staňkova. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov a LZS AČR Líně, řidič z NA je mimo vozidlo, a že řidič OA je zaklíněn ve vozu. Jednotka společně s HZS Staňkov provedla vyproštění zraněného muže a dále asistovala lékařům při ošetřování pacienta. Dále jednotka odpojila AKB OA a vytvořila protipožární zajištění místa nehody RHP. 

Po odletu LZS a odjezdu ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujích.

Po dobu zásahu bylo družstvo 1+1 s RZA Opel Campo v pohotovosti na základně.

 

 

 

Foto:   http://hasiciholysov.rajce.net/10.10.2017_DN_Stankov

 

 

 

 

 

 

18.10.

Na základě žádosti PČR a po dohodě s KOPIS HZS Pk jednotka vyjela technikou RZA Opel Campo na úklid uniklých provozních kapalin automobilu do ulice Kasárenská ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě se nenachází žádné vozidlo a hlídka PČR odjela prověřit podezření na viníka tohoto úniku. Jednotka provedla fotodokumentaci a zlikvidovala uniklé kapaliny pomocí dvou Kg sorbentu.

Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

19.10.

Na žádost p. Pavlíka Zdeňka ( OOZ v PO) a fy. ZF Staňkov, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno do fy. ZF Staňkov s.r.o., k provedení tlakové zkoušky suchovodů.

Po příjezdu na MU zjištěno - Pavlík Zdeněk na MU. Jednotka provedla natlakování suchovodů (celkem 4x). Poté návrat

na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

29.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA k popadaným větvím do ulice Politických vězňů. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o nalomené větve, které zasahují do vozovky. Jednotka provedla odstranění těchto větví pomocí motorové pily. 

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

Během zásahu bylo špatné spojení s KOPIS přes RDST a neprocházely KTČ.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/29.10.2017_TP_orkan_Herward

 

 

 

 

 

 

29.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA a CAS 24 k pádu stromů na komunikaci ve městě Holýšov, cesta do průmyslové zóny II. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o zlomený smrk, který je zavěšen v koruně dubu, který je také prasklý. 

Jednotka proto uzavřela silnici v obou směrech a provedla odstranění obou stromů pomocí motorové pily a lanového navijáku. Po uklizení komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

4.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření bytu v Holýšově, ulice Táborová 429. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v bytě ve třetím patře vlevo se má nacházet kamarád oznamovatele. Jednotka se společně s PČR snažila s osobou v bytě spojit, ale nenastala žádná zpětná reakce. Jednotka tedy začala provádět otevření pomocí sjížděčů. Během činnosti muž uvnitř bytu sám otevřel dveře. Prohlídkou bylo zjištěno, že muž je nezraněný a je v podnapilém stavu. Byt si dále převzal jeho uživatel bez poškození a škod na vstupních dveřích.

 

 

 

 

 

 

 

16.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra 815 k dopravní nehodě OA mimo komunikaci na silnici I/26 katastr obce Kvíčovice.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS Stod, PČR OO Holýšov a PČR DN. Současně příjíždí jednotka HZS PS Staňkov. Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření a nasvítila MU stativem z CAS. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 


Foto:
http://hasiciholysov.rajce.net/16.11_2017_DN_OA_Kvicovice

 

 

 

 

 

 

18.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k odchytu volně pobíhajícícho koně ve městě Holýšov, část obce Nový Dvůr.
Po příjezdu na MU zjištěno, že koně se podařilo odchytit oznamovatelům, kteří ho odvedli na louku. Na místo se dostavila PČR OO Holýšov. Jednotka si koně převzala. Kůň byl lehce zraněn nad pravým okem. Dva členové jednotky se s koněm vydali pěšky k hasičské zbrojnici Holýšov a zbytek jednotky se vrátil zpět na základnu. Fotografie koněbyla zveřejněna na sociální síťi, přes kterou se podařilo majitele koně dohledat. 
Jednotka koně provizorně ustájila na pozemku místního svazu chovatelů, který sídlí vedle hasičské zbrojnice. Koníkovi byla podána voda.
Majitel si koně vyzvedl za přítomnosti PČR OO Holýšov. 

 Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/18.11_2017_TP_Odchyt_kone_Holysov_-_Novy_Dvur

 

 

 

 

 

 

19.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi obcemi Dolní Kamenice a Horní Kamenice s technikou CAS 24 a RZA. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o nehodu jednoho osobního automobilu, který po nehodě zůstal na střeše v příkopu, že řidička je mimo vozidlo a cestovala sama. Jednotka poskytla řidičce předlékařskou pomoc a ošetřila jí krvácející povrchová zranění. Dále jednotka provedla označení MU dopravními kužely a protipožární zabezpečení vozidla. Během zásahu nebylo možné odpojit AKB, proto jednotka pouze vypnula zapalování a světla havarovaného vozidla. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi. Po předání MU se velitelé dohodli, že se jednotka Holýšov vrátí na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/19.11.2017_DN_Dolni_Kamenice

 

 

 

 

 

 

 

23.11.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou OA s technikou CAS 24 Tatra Terrno. DN se má nacházet u odbočky na Vránov a má se jednat o čelní střet dvou OA. Po cestě na MU z KOIS Pk podána informace, že se DN nachází na obchvatu města Staňkov - silnice I/26.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na se jedná o čelně-boční náraz dvou OA, jedná se o obchvat města Staňkov - křižovatka na letiště. Jedno vozidlo na komunikaci (Alfa Romeo 159) a druhé mimo komunikaci (Škoda Fabia). Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov, která má v péči jednu zraněnou osobu z vozidla mimo komunikaci, dále na MU PČR OO Holýšov a současně s JSDH Holýšov přijíždí ZZS Stod, později ZZS Domažlice. 

Jednotka po dohodě s VZ provedla zajištění MU, protipožární opatření, prohlédla řidiče z druhého vozidla, ten nezraněn a provedla zasypání uniklých provozních kapalin. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.11_2017_DN_Stankov-obchvat/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz