INFO O ZÁSAHU 2018

 

 

1.1.

Na základě žádosti starosty města Holýšov Mgr. Mendřec Jan, vyjela jednotka na požární asistenci při odpalování Novoročního ohňostroje do ul. Americká ( Kulturní dům) s technikou CAS 24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě firma, která bude provádět odpalování ohňostroje na místní komunikaci vedle kulturního domu. Jednotka provedla průzkum okolí, zda se v okolí odpaliště nenacházejí hořlavé látky a předměty. Po odpálení ohňostroje jednotka provedla kontrolu okolí odpaliště, zda nedochází k zahoření stromů a hořlavých předmětů (s negativním výsledkem) a poté se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě se zraněním v Holýšově, křižovatka ulic Sokolovská a Školní. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již ZZS Pk a má ve své péči jednu zraněnou osobu. Dále bylo zjištěno, že ostatní účastníci (3 osoby) nejsou zraněni a nepožadují lékařské ošetření. Jednotka tedy místo zabezpečila RHP práškovým a na vozidle Škoda Felicie odpojila AKB. Dále bylo průzkumem zjištěno, že z vozidel neunikají provozní kapaliny.

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi a jednotka se dále řídila jeho pokyny.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích.

 

 

 

Foto :      http://hasiciholysov.rajce.net/3.1.2018_DN_Holysov

 

 

 

 

 

3.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k úniku ropných produktů mezi města Holýšov a Stod. Při cestě k zásahu bylo průzkumem zjištěno, že drobné úniky jsou již ve městě Holýšov a že se nejedná o velké skvrny. Jednotka prováděla průzkum až pod kopec ,,Terný" na hranici okresů DO a PJ, kde počkala na jednotku HZS Staňkov a dohodla se na dalším postupu.

Na základě rozhodnutí VZ se likvidace neprováděla a jednotka byla odeslána zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujích.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k otevření uzavřeného prostoru ve městě Holýšov ul. Sokolovská č.p. 452, kde se zřejmě nachází starší paní, která neotevírá.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě na jednotku čeká dcera,která se nemůže na svou matku dozvonit a již den jsou bez kontaktu, sousedé svou sousedku již dva dny také neviděli. Na MU současně přijíždí na MU PČR OO Holýšov a RV ZZS Stod. Jednotka si od dcery zapůjčila klíč, kterým se povedlo vstupní dveře do bytu otevřít bez poškození. V bytě se pí. M. M. nenachází. Prohledány sklepní prostory - též negativní. Byt předán PČR.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

4.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, vyjela jednotka do obce Lisov k požáru dřevěného baru v rodinném domě s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 T 148. 

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka SDH Lisov a PČR OO Stod. Majitel a majitelka na místě, kteří provedli likvidaci a přirozené odvětrání před příjezdem jednotek. Nikdo z nich není zraněn a nepožaduje ZZS. Po příjezdu HZS PS Staňkov předáno velení na MU nprap. Petráskovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny. Dále provedeno dohašení pomocí 1 litru vody ze sklenice z baru. Po domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto:  http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/4.1.2018_P_Lisov

 

 

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/26 směr Domažlice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o DN 2 OA u odbočky na obec Kvíčovice a k Holýšovskému hřbitovu. Vozidla byla mimo komunikaci, na parkovišti hřbitova a ZZS je již na místě a má ve své péči jednu zraněnou osobu z celkového počtu šesti účastníků, kteří nejsou zraněni. Jednotka provedla protipožární opatření (Odpojení AKB a umístění RHP Práškový), opatření proti úniku provozních kapalin pomocí záchytných vaniček.

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Milanu Sedláčkovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.

 

 

 

 

Foto:    http://hasiciholysov.rajce.net/5.1.2018_DN_Holysov

 

 

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě ve městě Holýšov, křižovatka ulic Sokolovská a Francouzská. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o sraženého cyklistu dodávkovým automobilem. Cyklista je při vědomí, sedí v nákladovém prostoru dodávky a komunikuje. Jednotka provedla vyšetření cyklisty a po příjezdu ZZS byl předán do jejich péče. Řidič ani spolujezdec dodávky zraněni nebyly. Jednotka dále pomohla ZZS s transportem cyklisty do vozu ZZS.

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Milanu Sedláčkovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.

Návrat na základnu bez závad a bez zranění zasahujících.

 

 

 

Foto:

http://hasiciholysov.rajce.net/5.1.2018_DN_Holysov_cyklista

 

 

 

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru komína ve městě Holýšov, ulice Luční č.p. 274. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zahoření spalinové cesty rodinného domu. Bylo zkontrolováno vnější zdivo komínového tělesa v domě, zda není prasklé a zda nehrozí rozšíření požáru. 

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Milanu Sedláčkovi. 

Po dohodě s VZ bylo rozhodnuto o hašení komínového průduchu suchým pískem, který jednotka Holýšov doveze. Byla proto povolána další technika, která dovezla barel s pískem. Jednotka prováděla ve spolupráci s HZS hašení komínu a vybírání hasiva a hořící strusky z vybíracího otvoru ve sklepě domu. Hasivo a struska byly dále sypány do kovové popelnice patřící k dotčenému domu. Hasiči pracující ve sklepě používali dýchací techniku.

Během zásahu byla použita v prostorách domu přirozená ventilace.

 

 

 

 

 

 

12.1.

Jednotka byla KOPISem odvolána před výjezdem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela na adresu PMV 540, Holýšov k otevření bytu. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že PČR OO Holýšov. Ohlašovatelka nám oznámila, že její syn jí již otevřel, a že podezření na zranění se nepotvrdilo. VZ společně s PČR tuto skutečnost prověřili. Jednotka tedy nemusela byt otvírat a proto se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

20.1.

Jednotka byla při přebírání události přes základnovou RDST ponechána na základně v pohotovosti. 

 

 

23.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, jednotka vyjela k otevření bytu v Holýšově, Tř. 1. máje 100. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov a ZZS Pk Stod. Dále bylo zjištěno, že byt byl otevřen správcem objektu,který má záložní klíč. ZZS si zraněnou převzala do své péče. Jednotka dále zjistila, že zraněná se pokoušela otevřít si byt sama násilím, a že je poškozen štítek zámku. Jednotka tedy společně s policií provizorně opravila tento štítek na dveřích, aby bylo možné byt bezpečně uzavřít. Dále jednotka pomohla s transportem pacientky do vozidla ZZS. Místo si převzala PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

31.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 v počtu 1+4 k požáru ve firmě EvoBus s.r.o., který byl ohlášen pomocí EPS.
Jednotka po příjezdu na MU obdržela operativní kartu od ostrahy závodu, která nám oznámila, že provedla prověření poplachu, a že žádný požár nenašla. VJ společně s pověřenou osobou závodu provedla průzkum v oblasti hlášené EPS (fosfátovna a administrativní budova), kde nenašla žádné známky požáru. Během zásahu nebyli evakuováni zaměstnanci firmy na shromaždištích. Nebylo tedy možné zjistit, zda někdo nezpozoroval požár.
Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení pprap. Miroslavu Doubkovi, se kterým VJ znovu prošel MU.
Po ukončení průzkumu a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

11.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka na pomoc při pátrání po ztracené osobě nad Horní Kamenicí na Výtuňi s technikou CAS 24 Tatra Terrno 1+5 a DA 10 Iveco Daily 1+4.

Po příjezdu na srazové místo průzkumem zjištěno, že na místě již jednotka PS Staňkov a JSDH Horní Kamenice. Jednotka Holýšov po domluvě s VZ utvořila pátrací rojnici a započala s vyhledáváním ztracené osoby směr Spáleniště. Po propátrání cca 300 metrů jenotka SDH H. Kamenice nalezla ztracenou osobu, která byla zraněna a je prováděn její transport. JSDH Holýšov se vrátil zpět na srazové místo, kde se jednotka dozvěděla, že se jedná o prověřovací cvičení okrsku č. 13 Holýšov. Dále bylo prováděno ještě vyhledávání dalších čtyř osob, s poskytnutím první pomoci a jejich následný transport na srazové místo pomocí nosítek. Po vyhodnocení cvičení vedoucím cvičení se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

26.2.

Na základě žádosti KOPIS jednotka vyjela k nahlášené DN v Holýšove v ul. Americká. Technika CAS 24 Tatra Terrno, počet 1+3. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno:

- DN 1 osobní automobil Renault Megane

 - na místě se nenachází majitel/řidič, vozidlo na místě řidiče zamčené

 - dochází k úniku oleje z motorového prostoru Po příjezdu jednotky HZS Staňkov se jednotka řídila pokyny      velitele zásahu.

 

 

Foto:     http://hasiciholysov.rajce.net/26.2.2018_TP_Americka

 

 

 

 

 

 

27.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s vozidlem CAS 24 Tatra Terrno v počtu 1+5 k požáru sazí v komínovém tělese ve městě Holýšov, ulice Horní 359.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o bytový dům o třech nadzemních podlažích. Na MU oznamovatel, který jednotku vpustil do bytu, kde se topí. Vizuélní kontrolou nezjištěno v bytě žádné známky hoření ani kouře. Z komínového tělesa nejsou vidět žádné známky plamenného hoření. Po příjezdu jednotky HZS PS staňkov, bylo předáno velení zásahu jejímu veliteli. Jednotka PS Staňkov provedla měření v bytě okolo komínového tělesa pomocí termokamery. Člen jednotky SDH Holýšov vybaven kominickým nářadím, záchranným lanem a polohovacím opaskem provedl průzkum komínového tělesa ze střechy, kde bylo zjištěno, že v komínovém tělese dochází ke žhnutí usazených sazí. Dále provedeno vybrání kotle od pevného paliva, následné provádění stržení žhnoucích sazí v komínovém tělese pomocí kominického nářadí a následné vybírání stržených sazí ve vybíracím otvoru ve sklepníchprostorech.
Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na záladnu.
Návrat na záladnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 


Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/27.2_2018_Pozar_kominoveho_telesa_Holysov_ul._Horni

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k vyproštění osoby pod valníkem ve městě Holýšov, zahrádkářská kolonie - místní název Višňovka. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: 

- PČR OO Holýšov na MU, 

- Jenda zraněná osoba, která leží pod traktorovým valníkem, částečně zamotána do přetrhaného pletiva, je při vědomí a komunikuje. 

- Traktor s valníkem se nacházeli v uličce mezi zahradami ve svahovité cestě směrem od ulice ,,K Višňovce" k ulici ,,Husova", tzn. z kopce a částečně valník zasahuje do pozemku pana XY(pan XY se na MU dostavil také), kde valník také utrhal oplocení tohoto pozemku. Při příjezdu jednotky, byl valník již zajištěn pomocí dvou klínů. 

Jednotka provedla komplexní vyšetření zraněného(zjištěna bolestivost dolních končetin v oblasti kotníků, hrudníku a hlavy) a nasadila krční límec. Po příjezdu ZZS jednotka asistovala při ošetřování a provedla odstříhání pletiva pomocí pákových nůžek, ve kterém byl zraněný částečně zamotán. 

Dále jednotka ve spolupráci s HZS Staňkov vyprostila zraněného z pod valníku pomocí nosítek ,,Scoop rám". Po vyproštění zraněného, byl proveden jeho transport do vozu ZZS a následně do vrtulníku LZS.  

Po domluvě s PČR a VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících. 

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/4.3.2018_DN_Visnovka

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k úklidu po dopravní nehodě ve městě Holýšov, ulice Jiráskova, naproti čerpací stanici Euro Oil, silnice I/26.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU je již PČR OO Holýšov, která prováděla vyšetřování této dopravní nehody. Dále bylo zjištěno, že nikdo z účastníků DN není zraněn, a že z vozidel neunikají provozní náplně. 

Jednotka pomohla s odstraněním vozidel mimo komunikaci na parkoviště u čerpací stanice a provedla úklid vozovky. Během zásahu byla komunikace průjezdná oběma směry přes odbočovací pruh k čerpací stanici.

 

 

 

15.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření dveří na záchodcích místní základní školy, za kterými se má nacházet dítě trpící autismem a které vyhrožuje sebepoškozením.

Při dopravě na MU jednotka dostala zprávu od KOIS, že PČR OO Holýšov se již k chlapci dostala. Jednotka po příjezdu na MU provedla průzkum společně s HZS Staňkov, kterým bylo zjištěno, že se chlapec stále nachází na WC, ale již s otevřenými dveřmi. Dále bylo zjištěno, že na MU se nachází matka, se kterou chlapec nekomunikuje a odmítá s ní odejít. Po dohodě s VZ pprap. Davidem Dopirákem, jednotka zůstala na místě se zdravotním vybavením do příjezdu ZZS pro případ další agrese chlapce. Po příjezdu ZZS jednotka byla požádána o setrvání na MU pro případ součinnosti a transportu chlapce do vozu ZZS.

Záchranář ZZS se společně s matkou snažili chlapce přemluvit k odchodu, což se za nějakou dobu podařilo. Členové jednotky pomohli s transportem chlapce do vozu ZZS tím, že ho podpírali při chůzi, protože hrozilo, že si stále může chtít chlapec sám ublížit. Po předání chlapce ve vozidle ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření bytu s podezřením na sebevražedné úmysly muže, ulice Husova č.p. 303 s technikou CAS 24. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že na místě je již ZZS a PČR OO Holýšov, a že byt otevřel sám muž. Dále zjištěno, že s mužem již komunikuje lékař ZZS za přítomnosti policie uvnitř bytu. Po příjezdu HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi. Po dohodě VZ se ZZS a PČR se jednotky vrátily zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k údajnému požáru kotle, který bouchá do obce Hradišťany s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje JSDH Honezovice. V kotelně, kde je umístěn kotel na pevná paliva je přehřátý a jeho teplota dosahuje 130°C, pojistný ventil je otevřený a uniká horká pára. Jednotka SDH Honezovice provedla otevření kohoutu vedoucího od kotle do topení a tím se teplota začala snižovat. Majitelka domu, byla členem jednotky prohlédnuta, zda u ní nedošlo k popálení či opaření. Paní v pořádku, bez zranění, lehce v šoku. K plamennému hoření mimo kotel nedošlo. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, velení na MU předáno jejímu veliteli. Po snížení teploty jednotka provedla vybrání hořícího materiálu na volné prostranství, kde bylo následně prolito dvěma kbelíky vody.
Po poučení majitelky kotel dále nepoužívat a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/26.3_2018_TP_-_pretopeny_kotel_Hradistany

 

 

 

 

 

 

 

11.4,

KOIS Pk vyslalo jednotku k požáru travního porostu v těsné blízkosti kolejí za železniční stanicí Holýšov ve směru na Plzeň s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o požár travního porostu železniční meze u žkm. 141,9 - 600 metrů od železniční stanice Holýšov ve směru na Plzeň. Plocha zasažena požárem cca 30x5 metrů. VJ Holýšov informoval KOIS Pk o provedení zpomalení vlaků a použití zvukového signálu před MU. Jednotka provedla podhrabání kolejového svršku, kde provedla natažení jednoho jednoduchého proudu C a započala s likvidací požáru. Následně místem události projel spěšný vlak ve směru na Plzeň, který jel pomalou jízdou a bylo použito zvukové znamení. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na MU se dále dostavila jednotka HZS SŽDC s.o. Plzeň. Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se jednotky vrátily zpět na základnu. 
Jednotka Holýšov provedla doplnění vody v Holýšově, ul. Tovární, toto bylo telefonicky oznámeno na CHVAK (celkem 3400 litrů vody).
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 


Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/11.4_2018_Pozar_travy_u_trati_Holysov

 

 

 

 

 

 

13.4.

Na základě žádosti KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 Terrno a CAS 32 Tatra 148 k požáru tůjí v ulici Jiráskova 159 v Holýšově.
Po příjezdu na místo události (přístup z ulice Sokolovská) bylo průzkumem zjištěno:
- na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov
- jedná se skutečně o požár tůjí v blízkosti obytného domu dle nahlášené adresy
- ke zdolání požáru posatačí síly a prostředky jednotky HZS Staňkov

 

 Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/13.4_2018_Pozar_tuji_Holysov,_ulice_Sokolovska

 

 

 

 

 

 

 

18.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s vozidlem CAS 24 s posádkou 1+5 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do ulice Kasárenská ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: 

- DN dvou osobních automobilů 

- tři osoby, které jsou účastníky nehody, z toho jedna žena, která si stěžuje na bolest hlavy a krku po úderu hlavy při nehodě o volant. 

- z vozidel neunikají provozní kapaliny - komunikace je částečně průjezdná 

- Vozidla se nacházejí v křižovatce - Suzuki Swift má poškozenou zadní část (víko kufru, nárazník, mlhovka) a Seat Leon má poškozenou přední část (Nárazník, kapota, světla, chladič) 

Jednotka provedla komplexní vyšetření zraněné ženy a nasazení krčního límce. Po příjezdu ZZS a vozidla RV, byla žena předána do jejich péče. Ostatní účastníci si na žádné zdravotní komplikace nestěžují. Dále jednotka provedla označení MU pomocí výstražného trojúhelníku a protipožární opaření (umístění RHP a odpojení AKB u vozidla Seat Leon). 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi. Po odjezdu ZZS se jednotky vrátily zpět na základnu. 

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících. 

Vozidlo RZA zůstalo na základně připraveno s posádkou 1+1, které by v případě potřeby VJ povolal (KOPIS Informován). 

 


Fotografie:

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/18.4_2018_DN_Holysov%2C_ul._Kasarenska/

 

 

 

 

 

 

19.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k nedohašenému pálení hromady Holýšov, místní název Ostrov s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o pálení listí, dřevní hmoty a keřů po těžbě. Na místě se žádná odpovědná osoba nenachází. Jednotka provedla nasazení plovoucího čerpadla PH Cyklon na řeku Radbůzu, nasazen jedenútočný proud C a započala s likvidací odpadu. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/20.4_2018_Nenahlasene_paleni_odpadu_Holysov,_ostrov

 

 

 

 

 

6.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky s CAS 24 Tatra Terrno Holýšov, směr Holýšov Nový Dvůr.
Po příjezdu na MU na místě vyčkal příjezdu jednotek oznamovatel. Jedná se o požár lesní hrabanky o rozměrech 3x5 metru. Místní název na ,,Bobku".
Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci jedním vysokotlakým proudem od CAS 24 Tatra Terrno. Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu. Jednotka Holýšov provedla doplnění vody (1700 litrů) v Holýšově v ulici Tovární - nahlášeno telefonicky na CHVAK. 
Při jízdě na MU jednotka byla nucena přejet pole s Ozimním ječmenem v délce cca 200 metrů. Jiná příjezdová cesta k místu události nebyla možná.

 

 Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/6.5_2018_Pozar_lesni_hrabanky_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 na likvidaci obtížného hmyzu do ulice Školní ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o zalézající hmyz do dutiny na balkóně ve čtvrtém patře - byt vpravo.

Jednotka provedla vystříkání dutiny přípravkem ,,Bandit" a dutinu zacpala. Uživatel bytu, byl poučen o účinnosti tohoto přípravku a MU mu bylo předáno. Běhěm tohoto zásahu bylo špatné spojení s KOPIS přes analogovou i digitální síť.

Běhěm tohoto zásahu byla jednotka odeslána k události ECUD:3218003531. Po ukončení zásahu na události ECUD: 3218003531 se jednotka vrátila zkontrolovat účinnost provedených opatření při likvidaci hmyzu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9..5.

Na základě žádosti přes RDST KOPIS HZS Pk, jednotka ukončila zásah na události ECUD: 3218003528 a vyjela s technikou CAS 24 k ohlášenému požáru trafostanice ve městě Holýšov, ulice Politických vězňů. Po příjezdu na MU zde čekal oznamovatel, který tuto událost hlásil na tísňovou linku 158. Jednotka provedla kontrolu nacházející se trafostanice a dále pokračovala do míst, které nám oznamovatel určil, jako místo požáru. Na tomto místě jednotka nalezla rozlomený listnatý strom, který je opřený o elektrické vedení VN. 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi a po dohodě s ním se jednotka vrátila zpět k události ECUD: 3218003528.

Zásah proběhl bez závad na technice a bez zranění zasahujích.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k odčerpání vody po bouřce ve sklepním prostoru rodinného domu v ulici Na Terasách ve městě Holýšov.

Po příjezdu na MU byl s majitelem proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

- Přitékající voda z louky nad domem, která plní prostor u podúrovňového sklepního okénka

- cca. 5cm vody ve sklepních prostorách 

- zatékání vody přes podúrovňové sklepní okénko

Jednotka provedla vypnutí přívodu el. energie, protože voda, která protéká skrz již zmíněné okénko, teče přímo na vytápěcí zařízení tohoto domu (Bojler, kotel). Jednotka provedla odkrytí a pročištění odtokového kanálku v prostoru u okénka, před garáží domu a v technické místnosti rodinného domu. 

po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi a po dohodě s ním jednotka provedla odčerpání zbytků vody v domě pomocí el. vysavače na vodu Prkside a elektrocentrály Honda EC 6000. 

Po odčerpání vody, bylo MU předáno majiteli domu a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Zásah proběhl bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/9.5.2018_TP_vyplaveny_dum

 

 

 

 

 

 

10.5.

Na základě žádosti KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 Tatra Terrno k nahlášené dopravní nehodě OA s motocyklem do ulice Jiráskova, Holýšov.

Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno:

 - na místě již zasahuje PČR OO Holýšov a ZZS PK

 - jedna zraněná osoba (řidič motocyklu) v péči ZZS PK

 - dvě osoby z OA bez zranění

 - z motocyklu vytéká benzín

 

Jednotka provedla protipožární opatření přistavením přenosného hasicího přístroje, odpojením akumulátoru u OA a zasypání uniklého benzínu z motocyklu sorbentem. Dále provedla označení místa nehody výstražnými kužely. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov převzal velení nprap. Radek Petrásek a jednotka Holýšov nadále spolupracovala s dalšími složkami IZS na místě zásahu. 

 

 

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.net/10.5.2018_DN_Motorka_x_OA

 

 

 

 

 

 

 

18.5.

KOIS PK vyslalo jednotku SDH Holýšov s technikou CAS 24 T 815 k požáru zametacího vozu, který má být již uašen ve městě Holýšov, ulice Luční. Po příjezdu na MU součastně s jednoutkou PS Staňkov, byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU již zasahuje PČR Holýšov vozidlo uhašeno před příjezdem jednotek PO. Jednotka se řídila pokyny VZ.
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/18.5.2018_Pozar_zametaciho_vozu_Holysov

 

 

 

 

 

29.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS24 k železniční nehodě mezi obcí Hradec (PJ) a městem Holýšov. Jednotka zvolila trasu na MU okolo Průmyslové zóny II Holýšov, kde jednotka byla nucená rozřezat jeden vyvrácený listnatý strom, který byl přes celou vozovku (tato skutečnost nebyla ohlášena na KOPIS z důvodu špatného signálu pro RDST). Když se jednotka přiblížila k místu události, vybavila se nutnými prostředky (zdravotnický batoh, nosítka, vyprošťovací nástroj) a vydala se směrem ke kolejím pěšky. Po cca. 250m jednotka dorazila na MU - 140Km trati. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že ve vlaku se nachází 33 lidí, a že nikdo není zraněn. Dále bylo zjištěno, že vlak narazil do spadlého vzrostlého akátu, který je zaklíněn pod vlakem. Nebyl zjištěn žádný únik provozních kapalin. Po příjezdu jednotky HZS SŽDC bylo dohodnuto s jejím velitelem, že jednotka se vrátí zpět na základnu.

 

Foto a info:

https://www.krimi-plzen.cz/a/regioshark-najel-do-stromu/

 

 

 

8.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k transportu pacienta do vozu ZZS Pk ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým vrchem 498. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již ZZS, která si vyžádala spolupráci při snesení pacientky ze 3. patra do vozidla ZZS.

Jednotka provedla snesení pacientky po schodišti pomocí transportní plachty. Po předání pacientky ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

14.6.

Na oznámení KOPIS vyjela jednotka na vyhořelý elektrický rozvod bytového domu(paneláku).Po příjezdu na místo provedl velitel jednotky SDH Holýšov s VZ a jednotkou HZS Staňkov průzkum ve všech podlažích panelového obytného domu.Průzkumem zjištěna nadměrná vlhkost v šachtě elektrického rozvodu.Na místo povolán zaměstnanec ČEZ.Jednotka SDH Holýšov byla VZ odeslána zpět na základnu.Beze škody a zranění zasahujících.Návrat na základnu bez závad.

 

 

19.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno k likvidaci padlého stromu na železniční trať č. 180 Plzeň - Furth im Wald, žkm. 140,5, kde má údajně na MU stát osobní vlak.

Po příjezdu k nejbližšímu místu kolejí se jednotka vybavila prostředky pro likvidaci stromu a vydala se pěšky k místu události (cca 700 metrů). Po příchodu k MU zjištěno, že na místě stojí osobní vlak č. 7416, žkm. 140,5. Osobní vlak zastavil cca 2 metry od kmene stromu. Dle vlakvedoucího  ve vlaku cestuje cca 50 cestujících. Část jednotky provedla průzkum vlaku, zda není někdo zraněn, což se nepotvrdilo a druhá část jednotky provedla lividaci padlého stromu. Po likvidaci padlého stromu a domluvě s operačním technikem HZS SŽDC Plzeň, jednotka vyčkala do příjezdu jednotky HZS SŽDC a dále provedeno předání informací strojvedoucímu vlaku o setrvání na MU. Po příjezdu jednotky HZS SŽDC místo zásahu předánu veliteli směny. Po domluvě s VZ jednotky odjeli ososbním vlakem do žst. Holýšov, kde poté nasedli do svých vozidel.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/19.6_2018_TP_padly_strom_do_profilu_zeleznicni_trate,_Holysov

 

 

 

 

 

26.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci hmyzu do firmy EvoBus ve městě Holýšov. Po příjezdu do firmy bylo místo výskytu včelího roje upřesněno pracovníkem ostrahy (keř proti fosfátovně). Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že roj včel je tzv. rozlítaný. Jednotka provedla odsátí usazeného roje pomocí motorového vysavače Husqvarna BVX 125, poté bylo provedeno zkropení rozlítaného včelstva vodou z vysokotlakého proudu a další následné odsátí roje. Dále bylo místo rojení vystříkáno přípravkem Bandit.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/26.6_2018_TP_likvidace_Hmyzu,_Holysov

 

 

 

 

 

4.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci sršňů ve městě Holýšov, ulice PMV 459. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v obývacím pokoji v bytě ve 4.patře se v okolí svítidla, zavěšeného na stropě pohybuje několik sršňů. Jednotka provedla vypnutí přívodu elektrické energie do již zmíněného bytu a provedla demontáž svítidla. Po demontáži svítidla bylo zjištěno, že okolo elektrického vedení (kabel) není žádný prostor pro průlez hmyzu. Bylo provedeno vystříkání prostoru krytého lustrem přípravkem ,,Bandit", kterým byly zlikvidovány i přítomné sršně. Dále byla provedena VZ kontrola balkonu, kde se také nacházely další sršně. Bylo provedeno poučení uživatelky bytu, že sršni se do bytu zřejmě nedostaly přes lustr, ale otevřenou ventilačkou na balkon, která byla uzavřena.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

5.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a RZA k dopravní nehodě na silnici I/26 směr Staňkov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že místo dopravní nehody je u odbočky na obec Kvíčovice, a že PČR je na místě. Nehoda byla v pruhu směr Staňkov, vozidlo škoda Octavia se nacházelo před Fordem Mondeo. Škoda měla nabouranou zadní část vozu a Ford měl značně poničenou přední část a unikají z něj provozní náplně. Dále zjištěno, že dvě ženy si stěžují na bolest hrudníku (cestující z Ford Mondeo) a řidička Škody si stěžuje na mírnou bolest pravé dolní končetiny.

Posádka CAS 24 asistovala při ošetřování ZZS a posádka RZA provedla protipožární opatření MU pomocí práškového hasícího přístroje a odpojila AKB u obou vozidel.Po příjezdu HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/5.7.2018_DN_u_hrbitova

 

 

 

 

 

 

 

5.7.

Na základě žádosti KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k padlému stromu ve městě Holýšov, ulice Horní 355.Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o rozlomenou jabloň, která zasahuje přes chodník do vozovky. Jednotka provedla odstranění nalomené části pomocí motorové pily Husqvarna 365Sp. Po likvidaci jednotka provedla zametení komunikace a chodníku.

Návrat do místa dislokace bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/5.7.2018_TP_Strom

 

 

 

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě jednoho OA mezi Holýšovem a Ohůčovem.

Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná nehodu vozidla Škoda Rapid šedé barvy, které je ve výkopu pro stavbu mostu. Dále zjištěno, že na místě je již HZS Staňkov, PČR OO Holýšov a současně s jednotkou Holýšov přijela ZZS Pk, která si ihned převzala raněného řidiče, který se nacházel mimo již zmíněné vozidlo (při vědomí) do své péče. Jednotka provedla osvětlení MU pomocí automobilového stativu a elektrocentrály Honda. Dále jednotka odpojila akumulátor vozu a ujistila se, že z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny.

Po provedení všech pokynů VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu bylo na základně připraveno družstvo 1+2 s vozidlem RZA.

Návrat na základnu bez závad na technice bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/8.7.2018_DN_Holysov_Ohucov

 

 

 

 

 

 

11.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a RZA ke střetu osobního automobilu a osobního vlaku (č. vlaku PX352) na přejezd P619 ve městě Staňkov.

Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že na místě je již HZS Staňkov, a že se na místě nachází dvě zraněné dospělé ženy a dvě těžce zraněné děti. Část jednotky provedla průzkum ve vlaku, jestli jsou všichni cestující v pořádku, což se tímto průzkumem potvrdilo a další část jednotky okamžitě po příjezdu začala poskytovat předlékařskou první pomoc u všech zraněných osob. Po příletu LZS Líně a příjezdu ZZS Pk jednotka asistovala při ošetřování a resuscitaci zraněných. Dále jeden člen jednotky prováděl odklon silniční dopravy mimo místo události. Velitel jednotky na žádost vedoucího lékaře předával informace na operační středisko ZZS Pk a obráceně. 

Po odvozu všech zraněných byla CAS 24 odeslána zpět na základnu a na místě zůstala posádka RZA a velitel jednotky. 

Velitel jednotky HZS Staňkov na místo povolal psychologa a v mezidobí jeho příjezdu na místě poskytoval pomoc příbuzným zraněných bývalý příslušník HZS Pk, vyškolený v posttraumatické intervenční péči. Dále jednotka asistovala HZS SŽDC při nakládání vozidla (Ford Fusion) na odtahovou službu a při úklidu MU.

Po likvidaci události a po dohodě s VZ - velitel HZS SŽDC - se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci roje sršní ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým Vrchem 459. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že roj vylétává z praskliny panelového domu, těsmě pod střešním převisem ve výšce 4.NP. Velitel jednotky šel požádat o přístup na balkón, ze kterého by mohl zásah probíhat, ale uživatelé tohoto bytu nebyli přítomni. Proto byl na místo povolán AZ (automobilový žebřík) ze stanice Staňkov. Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU veliteli HZS Staňkov.

Jednotka provedla likvidaci pomocí spreje a přípravku Bandit z AZ jednotky Staňkov. Oznamovatel byl poučen o likvidaci a případném dalším postupu. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

22.7.

KOIS Pk vyslalo jednotku SDH Holýšov s CAS 24 Tatra Terrno ve městě Holýšov, ul. Vodní 73 k likvidaci vosíhohnízda.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v průměru cca 20 cm ve výšce cca 1,5 metru nad zemí schovaný v Břečťanu. V těsné blízkosti se nachází psí bouda. Oznamovatelka/majitelka na místě.
Jednotka provedla chemický postřik pomocí spreje EFFECT a samotné stržení hnízda do pytle. Místo bylo dále chemicky ošetřeno. Majitelka VZ poučena.

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.7_2018_TP_Likvidace_obtizneho_hmyzu_Holysov,_ul._Vodni

 

 

 

 

 

 

23.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda ve městě Holýšov, U tří borovic 742.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno sršní hnízdo v podhledu neomítnuté střešní konstrukce rodinného domu. Dále bylo ve spolupráci s oznamovatelkou nalezeno další vosí hnízdo v rámu střešního okna tohoto přízemního domu.

Jednotka provedla likvidaci sršní pomocí spreje ,,Efekt" a koncentrátu přípravku ,,Bandit" z nastavovacího žebříku. Vosí hnízda byla zlikvidována mechanicky ze střechy rodinného domu č.p. 742.

Po likvidaci hmyzu byla oznamovatelka poučena a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov,_U_Tri_Borovic

 

 

 

 

 

27.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci sršního hnízda na Hájovnu na ,,Výtůni". Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v podhledu střechy ve štítu je hnízdo sršní, které je zhruba ve výšce 4m. Jednotka provedla likvidaci sršní pomocí spreje ,, Effect" a koncentrátu ,,Bandit" z nastavovacích žebříků. Po likvidaci výše zmíněného hnízda bylo provedeno poučení uživatelů objektu a jednotka se vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/27.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov,_Vytun

 

 

 

 

30.7.

Na základně osobního oznámení p. Šlejmara na hasičskou zbrojnici, bylo oznámeno, že v Holýšově, ul. Mudr. Šlejmara 234 na zahradě u bazénu kde se nachází děti, v obložení Rychlého občerstvení Mňamka se v dutině odvětrání nachází sršní hnízdo. VJ Holýšov se telefonicky spojil s KOIS PK a tuto událost oznámil. Na místo události vyjela CAS 24 Tatra Terrno v počtu 1+4.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v zadní části Rychlého občerstvení Mňamka v dutině odvětrání, která sousedí s pozemkem p. Šlejmara, který má na místě děti, které jsou tímto hmyzem ohrožovány. VZ provedl průzkum stánku, zda hmyz nezalétává i do tohoto objektu (s negativním výsledkem). Jednotka provedla vystříkání dutiny pomocí insekticidního spreje EFFECT, následné rozebrání odvětrávací mřížky a vybrání hnízda. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/30.7_2018_TP_likvidace_hmyzu_Holysov,_Mudr._Slejmara

 

 

 

 

 

31.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci vosího hnízda v

Holýšově, Pod Makovým vrchem 463.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo zavěšené na stříšce na vchodovými dveřmi. Jednotka provedla postřik tohoto hnízda sprejem ,,Effect" a následně hnízdo mechanicky odstranila.

Po odstranění tohoto hnízda oznámila jiná uživatelka bytu tohoto domu další vosí hnízdo v zábradlí u zadního

východu, které jednotka odstranila stejným, výše popsaným způsobem.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov,_PMV

 

 

 

 

31.7.

Na základě vyhlýšení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k požáru trávy ve městě Holýšov; ulice Pod makovým vrchem, za domem č.p. 618.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že tráva již nehoří. Požár byl před příjezdem jednotky uhašen dvěma dětmi (politím kýblem vody), což VJ potvrdila oznamovatelka. Jednotka provedla prolití ohořelého místa (cca 0,5m2) dalšími 20l vody.

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU pprap. Davidu Dopirákovi,, který MU překontroloval a odeslal jednotku Holýšov zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

31.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci vos v elektrickém rozvaděči ve městě Holýšov, ulice Náměstí 5. Května 12. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že vosy vylétávají z elektro-rozvodné skříňky zabudované ve zdi rodinného domu. Po otevření rozvaděče bylo zjištěno, že vosy jsou za elektroměrovou deskou, kterou nelze sundat bez poškození plomby energetické firmy.

Jednotka proto provedla postřik okolí rozvaděče sprejem ,,Effect" a do rozvaděče umístila malé množství

přípravku ,,Bandit" v kalíšku. Nájemníci tohoto domu byly o způsobu likvidace informováni a seznámeni s výskytem vos ještě několik hodin po provedení zásahu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov%2C_Nam._5._kvetna/#P1070213.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru balíkovače za městem Holýšov, směr bývalá kasárna, okolo stavebnin u silnice I/26.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že balíkovač zn. Big Pack 1290 Xc je již odpojen od traktoru a zaměstnanci firmy Agro Staňkov se snaží balíkovač uhasit RHP. Požár se nerozšířil na pole ani na traktor.

Jednotka začala hasit silně kouřící pravou část balíkovače vysokotlakým proudem od CAS 24, přičemž hasiči používali IDP.

V době příjezdu HZS Staňkov již byla hlášena lokalizace a dále bylo předáno velení na MU nprap. Radku Petráskovi.

Na základě rozhodnutí VZ jednotka pomohla s vytažením uvízlého balíku ze stroje pomocí automobilového navijáku. Po vytažení a ujištění se, že ve vytaženém balíku neprobíhá hoření, se jednotka vrátila zpět na základnu. Po návratu na základnu jednotka provedla doplnění vody z podzemního hydrantu ve městě Holýšov, ulice Tovární.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/8.8.2018_P_balikovace_Holysov

 

 

 

 

 

9.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) k požáru strniště za obcí Hradec. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že zde již zasahuje JSDH Hradec, JSDH Stod a HZS Staňkov. Jednotka provedla hašení okraje požářiště z lafetové proudnice z CAS 32 a po lokalizaci jednotka zahájila hašení pomocí jednoho proudu ,,C". Po provedení likvidace a po dohodě s VZ pprap. Miroslavem Doubkem se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Při cestě na základnu jednotka doplnila vodu ve městě Holýšov, v ulici Tovární 6000l (CHVAK informován). Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů. 

Na žádost KOPIS HZS Pk byl zbytek jednotky během zásahu v pohotovosti na základně.

 

 

 

 

 

 

 

15.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k požáru lesního podrostu do obce Štichov s technikou CAS32 T148 v počtu 1+2.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov, která provádí likvidaci lesního podrostu o rozměrech cca 3x10 metrů. Po domluvě s VZ jednotka vyčkala na místě do úplné likvidace. Na místo se dále dotavila JSDH Staňkov.

Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

18.8.

18.8.2018 - Den 1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a CAS 32 (HDO 322) k požáru seníku ve městě Staňkov, firma Agro Staňkov.

Při cestě k zásahu se jednotka spojila přes RDST Matra s VZ nprap. Milanem Sedláčkem aby VJ co nejdříve získal informace o plánovaném nasazení SaP jednotky Holýšov. Na pokyn VZ se jednotka vystrojila VDP a po příjezdu na MU bylo vytvořeno dopravní vedení ,,B" s rozdělovačem a kartušovým tubusem od CAS 32 a jeden útočný proud ,,C", se kterým jednotka prováděla hašení s kartušovým smáčedlem (4 Ks) uvnitř seníku z pochozí lávky umístěné nad hořícím senem . Dále na pokyn velitele zásahu velitel jednotky provedl průzkum s cílem zjištění možného nasazení SaP ze zadní části seníku. Tímto průzkumem byly zjištěny dvoje vstupní dveře pod střechou seníku, ke kterým vede žebřík spojený s nefunkčním suchovodem. Dále bylo zjištěno, že chytlo posekané pole za tímto seníkem. VZ k tomuto požáru ihned vyslal vozidlo CAS 24 jednotky Holýšov, která provedla uhašení hořícího pole. Dále jednotka prováděla hasební práce seníku ze zadní části, již výše zmíněnými dveřmi ze žebříku pevně spojeného s budovou dvěma proudy ,,C" od rozdělovače přívodního vedení ,,B" CAS 24. 

V 16:48 vyjelo k události posilové družstvo s vozidlem OA MB Vito na žádost VJ.

Dále jednotka prováděla s CAS 24 hašení vyváženého sena na pole za hořícím seníkem pomocí jednoho proudu ,,C" a lafetovou proudnicí na CAS 24.

- osvětlování místa události (pole za seníkem).

- CAS 32 kyvadlová doprava vody na MU. 

Při poradě velitelů jednotek s VZ a ŘD bylo dohodnuto zredukování zasahujících hasičů na polovinu při zachování počtu CAS, tak aby mohlo probíhat plynulé střídání sil, které si každý VJ bude řídit sám.

- V 22:00 bylo odesláno jedno družstvo zpět na základnu k odpočinku.

- V cca. 23:20 byla VJ nahlášena strojníkem závada na CAS 32 - prasklé těsnění kulového ventilu. O této skutečnosti byl informován VZ a souhlasil s odjezdem CAS 32 na opravu do zbrojnice v Holýšově.

19.8.2018 - Den 2.

V 1:07h byla nahlášena VJ provedená oprava kulového ventilu na CAS 32 a byl na KOPIS nahlášen výjezd zpět na MU. O tomto byl informován VZ.

- CAS 32 kyvadlová doprava vody na MU a hašení z lafetových proudnic.

- Ve 2:00h proběhlo střídání zasahujícího družstva. 

- CAS 24 hašení vyvezeného sena pomocí jednoho proudu ,,C" a jednoho vysokotlakého proudu. V průběhu hasebních prací došlo k prasknutí vysokotlaké hadice cca. 15m od proudnice - VZ informován.

- V 11:00 proběhlo střídání zasahujícího družstva.

- V 18:00 proběhlo střídání zasahujícího družstva.

- Osvětlování místa události (pole za seníkem).

20.8.2018 - Den 3.

- CAS 24 hašení vyvezeného sena pomocí jednoho proudu ,,C" a lafetové proudnice

- Hašení uvnitř seníku za použití vzduchových dýchacích přístrojů.

- CAS 32 kyvadlová doprava vody na MU a hašení z lafet. proudnic.

Při poradě velitelů v 6:30h bylo dohodnuto s VZ střídání celé jednotky.

- V 9:14h odjezd.

Zásah proběhl bez zranění zasahujících hasičů.

V průběhu zásahu bylo na žádost KOPIS připraveno jedno družstvo 1+2 v hasičské zbrojnici s vozem RZA v případě vzniku dopravní nehody

 

 

 

Foto: 

http://hasiciholysov.rajce.net/18._-_20.8.2018_Pozar_seniku_Agro_Sta_kov

 

 

 

 

 

 

 

20.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci poletujících sršní ve školní tělocvičně, kde právě probíhá soustředění dětského basketbalového týmu.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě není nikdo hmyzem zasažen. Při průzkumy bylo zjištěno, že sršni do tělocvičny zalétávají otevřenými okny. Jednotka provedla uzavření oken a likvidaci tří poletujících sršní v tělocvičně pomocí spreje Effect. Vedoucí basketbalového týmu byl poučen o tom, že okna musí zůstat uzavřena do doby, kdy se v tělocvičně bude svítit a zároveň mu byl na místě zanechán zbytek nespotřebovaného spreje Effect.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

 

 

 

 

 

 

22.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru vyvezeného sena po požáru z události 3218007293 ve Staňkově.

Při cestě k zásahu bylo zjištěno, že na MU již zasahuje HZS Staňkov a JSDH Staňkov. Po domluvě s VZ jednotka zřídila čerpací stanoviště s technikou CAS 24 ve Staňkově ,,u brodu", kde doplňovala CAS zasahující na této události. Posádka s vozidlem CAS 32 prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště (pole za objektem seníku Agro Staňkov) a zároveň prováděla hašení z lafetové proudnice vozidla CAS 32.

Po ukončení zásahu jednotka provedla doplnění cisteren (9.400l) z podzemního hydrantu před hasičskou zbrojnicí JPO Staňkov.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

24.8.

Jednotka vyslána KOPIS PK k požáru osobního automobilu na silnici I/26 směrem na Stod.

Po příjezdu na místo zjištěno : - požár motorového prostoru vozidla Audi A  3

                                                 - řidič mimo vozidlo

                                                 - na místě zasahují kolemjedoucí příslušníci HZS Staňkov pomocí                                                                                                                                   cisterny ze stavby silnice

           provedeno  : - pomocí VRVN vnik do motorového prostoru

                                - uhašení požáru pomocí "C" proudu

                                - po příjezdu jednotky HZS Staňkov místo předáno veliteli HZS

                                - asistence při zdokumentování šetření události

Poté se jednotka vrátila zpět na základnu bez újmy na zdraví a technice.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/24.8_2018_Pozar_OA_Holysov_-_Trny

 

 

 

 

 

 

25.8.

Jednotka vyslána KOPIS P.K.na požár výškové budovy Holýšov Horní 362.

Na místě zjištěno : - z bytu vychází kouř a na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov

Jednotka se řídila pokyny velitele zásahu z HZS Staňkov.

Poté se jednotka vrátila zpět na základnu bez újmy na zdraví a technice.

 

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/25.8_2018_Pripalene_jidlo_na_plotne_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

30.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru ohlášenému přes PCO do objektu prodejny Lidl v Holýšově.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach způsobený otevřením pekárenské pece v době, kdy se opravovalo odsávací zařízení v prostoru pekárny a čidlo elektronické požární signalizace zachytilo kouř z již zmíněné pece. Dále zjištěno, že byly automaticky otevřeny odvětrávací světlíky na střeše prodejny, a že v prodejně není nikdo z nakupujících ohrožen. Po příjezdu HZS PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Milanu Sedláčkovi, který provedl zápis do požární knihy objektu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

V době trvání zásahu bylo v hasičské zbrojnici připraveno další družstvo k výjezdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno k likvidaci obtížného hmyzu ve městě Holýšov, ulice Americká č.p. 405.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo na odvětrávacím průduchu vedoucí do bytu. Jednotka provedla likvidaci pomocí spreje EFFECT a stržení hnízda do pytle. Následně byl vybrán i zbytek hnízda z odvětrávacího prostoru a vystříkání pomocí insekticidního přípravku BANDIT Super. Majitelé bytů poučeni.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/3.9_2018_TP_likvidace_obtizneho_hmyzu_Holysov,_Americka

 

 

 

 

 

 

3.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu ve městě Holýšov, Horní 366 s technikou CAS 24 Tatra Terrno.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo pod střechou bytového domu. Jednotka provedla likvidaci pomocí nastavovacích žebříků, spreje EFFECT a vystříkání v půdním prostoru pod parotěsnou folií pomocí insekticidního prostředku BANDIT Super. Majitelé bytů poučeni.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/3.9_2018_TP_likvidace_obtizneho_hmyzu_Holysov,_Horni

 

 

 

 

 

 

12.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření bytu do ulice Horní 367, město Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU je syn uživatelky bytu, která volá o pomoc. Dále bylo zjištěno, že byt klíčem nejde odemknout z důvodu zastrčeného klíče zevnitř bytu. Jednotka provedla vstup do bytu přes otevřené okno bytu (2. N.P.) za pomocí nastavovacích žebříků. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU pprap. Jiřímu Engelovi.

Společně s jednotkou HZS jsme provedli otevření bytu a základní vyšetření paní, která uklouzla ve vaně

a již sama neměla sílu vstát. Paní odmítla přivolání ZZS.

Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

16.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k technické pomoci do ulice Na Stráni č.p. 665 ve městě Holýšov.

Po příjezdu na MU se VZ spojil s oznamovatelkou, která ukázala, že ji přes strop (okolo prostupků s topením) teče voda z horního bytu. Jednotka provedla uzavření přívodu tepla ve vchodě 665. V tomto vchodě chybělo veškeré označení vedení médií i hlavních uzávěrů.

Ve spolupráci s PČR OO Holýšov byl kontaktován uživatel bytu, který na MU poslal svého zástupce. Za přítomnosti PČR a zástupce uživatele byl byt otevřen pomocí nástroje Rescop Tiger. Po otevření bytu bylo nalezeno poškozené topné těleso, ze kterého teče voda.

Pod tento únik byla vložena záchytná nádoba, kterou se zástupce uživatele zavázal v pravidelných intervalech

vylévat. Po předání bytu zástupci uživatele se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku PHM z

odstaveného traktoru a přívěsu mezi obce Holýšov a Ohůčov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že MU je u staveniště, kde se opravuje most. Dále zjištěno, že na MU je již PČR OO Holýšov, která na místo povolala SÚS kvůli obnově světelného značení objížďky staveniště, které řidič traktoru posunul tak, aby nepřekážel provozu při opravě závady (Info od PČR). Při příjezdu jednotky již na MU nebylo ani vozidlo ani řidič. Dále bylo zjištěno místo na kterém byly provozní kapaliny zhruba o rozloze 4m2 a pruh cca 30m dlouhý o šíři 40cm. Jednotka provedla likvidaci uniklých provozních kapalin pomocí sorbentu a ručního nářadí. Po likvidaci se na MU dostavila SÚS, která obnovila světelné značení objížďky.

Během zásahu byl provoz řízen kyvadlově PČR.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Během zásahu zůstalo v pohotovosti na základně další družstvo.

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.9.2018_uklid_vozovky/

 

 

 

 

 

19.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno k likvidaci vosího hnízda na Kulturní dům ve městě Holýšov, ulice Americká 516.

Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno: Jedná se o vosí hnízdo na střeše Kulturního domu v odvětrání střechy. Na střeše pracují dělníci, kteří provádějí instalaci bezpečnostních kamer a jsou vosami napadány. Jednotka provedla odstranění mřížky odvětrání a pomocí insekticidního spreje EFFECT likvidaci hnízda a vos. Poté mřížka zpět usazena a provedeno chemické ošetření okolí místa. Dělníci dále poučeni.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA (HDO 323) a CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě OA a NA na silnici I/26 směr Stod.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již ZZS, která má zraněnou ženu z OA již ve své péči ve voze a dále na místě zasahuje PČR OO Holýšov a OO Stod.

Průzkumem dále zjištěno:

- Osobní automobil tovární značky Ford Focus červené barvy se nachází v pozici na střeše cca. 10m

za křižovatkou (směr od Holýšova) na levé krajnici předkem vozu směr Stod. U tohoto vozidla nebyly aktivovány

Airbagy a byl zjištěn drobný únik provozních kapalin.

- Řidič NA bez zranění

Nákladní automobil tovární značky Mercedes Actros s návěsem se nachází zhruba 80 -100m za křižovatkou (směr od Holýšova) v pravém jízdním pruhu směr Stod. Nákladní automobil měl poškozenou

pravou přední část a utržený pravý blatník předního kola. U nákladního vozu nebyl zjištěn únik provozních kapalin.

Jednotka provedla protipožární opatření pomocí přenosných práškových hasících přístrojů u obou vozidel a vypnutí přívodu el. energie v osobním vozidle vypnutím zapalování a zhasnutím všech světel, jelikož nebylo možné se dostat k AKB.

Po příjezdu jednotky HZS stanice Nýřany bylo předáno velení na MU jejímu veliteli družstva.

Po odjezdu jednotky HZS stanice Nýřany bylo dále ve spolupráci s JSDH Stod prováděno:

- V průběhu vyšetřování a zdokumentování nehody PČR jednotka prováděla osvětlování MU pomocí osvětlovacího stožáru z CAS 24 a ručních svítilen.

- Po zdokumentování nehody PČR a příjezdu odtahové služby Auto-Tesař jednotka pomohla s naložením OA a

zlikvidovala uniklé provozní náplně pomocí 1Kg sorbentu.

- úklid cca. 30m délky komunikace od částí vozidel a skla ručním nářadím

Po likvidaci události se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Během zásahu bylo další družstvo na základně připraveno k výjezdu.

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/19.9.2018_Strelice/

 

 

 

 

 

20.9.

Jednotka byla KOPIS Pk odvolána ihned při výjezdu JPO s CAS 24 Tatra Terrno. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

23.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 do města Staňkov k technické pomoci - poškozená střecha větrem.

Jednotka měla dlouhou dobu dojezdu z důvodu:

- Během cesty k zásahu jednotka čekala na železničním přejezdu P618 na projetí vlaku.

- Jednotka se na MU události dopravovala s pomocí zásahového tabletu, který jednotku zavedl na špatné místo. VZ se tedy spojil s oznamovatelkou přes mobilní telefon a upřesnil trasu na MU.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že zásahová technika nemůže zajet přímo k ohrožené poškozené střeše domu - k domu není příjezdová cesta. VZ tedy vyloučil použití výškové techniky. Dále z důvodu silného větru a deště byla vyloučena oprava střechy pomocí lezecké techniky.

Jednotka tedy provedla opatření proti dešti na půdě pod poškozeným místem střechy pomocí plachty.

Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani ke zranění zasahujících hasičů.

Po likvidace události jednotka pokračovala k další události.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.9.

Při návratu jednotky z předchozí události byla jednotka KOPIS-em HZS Pk poslána k likvidaci popadaných stromů na cestách mezi obcemi Staňkov - Srbice - Poděvusy - Ptenín.

Jednotka u této události vystřídala HZS Pk PS Staňkov, která přejížděla k jiné události.

Jednotka rozřezala a odstranila:

Srbice - Hlohovčice 2x strom

Hlohovčice - Odbočka na obecc Čermná - 3x strom

Poděvousy - Ptenín 11x strom

Jednotka dále na cestách uklidila větší kusy větví, tak aby silnice byly bezpečně průjezdné. 

 

 

 

 

 

 

 

24.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k technické pomoci s odstraněním poškozeného listnatého stromu, který ohrožuje ubytovnu v areálu bývalých kasáren ve městě Holýšov.

Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vzrostlou osiku, cca 40m výšky a průměr kmenu v 80cm od země je cca 1m. Dále zjištěno, že sousední osika se již vyvrátila a poškodila kořeny dalšího stromu, který vlivem větru ohrožuje ubytovnu.

Jednotka provedla evakuaci ubytovny (ubytovací buňky vzdálené od stromu cca. 15m). Jelikož SaP jednotky na

bezpečné poražení stromu byly nedostatečné, jednotka se spojila se zástupcem města Holýšova,

který kontaktoval hajného městských lesů. S hajným bylo dohodnuto, že na MU pošle traktoristu, který pomůže s přetlačením nebezpečného stromu, který je součástí lesního porostu.

Po příjezdu traktoru na MU bylo provedeno pokácení nebezpečně poškozené osiky směrem od ubytovny do lesa.

Pokácení se obešlo bez poškození techniky, budov a bez jakéhokoliv poranění hasičů a ubytovaných osob.

Po likvidaci byl povolen vstup ubytovaným osobám zpět do ubytovny.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/24.9.2018_Technicka_pomoc_-_nebezpecny_strom_kasarna

 

 

 

 

 

 

26.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s DA Ford Transit v počtu 1+3 k evakuaci klientů z Centra sociálních služeb Černovice 28.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje HZS PS Staňkov, CPS Domažlice, PČR, ZZS, evakuace klientů CSS Černovic již probíhá do přistavených autobusů, a že se jedná o prověřovací cvičení složek IZS. Po domluvě s pobočníkem VZ, jednotka prováděla naložení klientů do autobusů jak chodících, tak i nechodících. Poté jednotka provedla naložení dvou klientů a jednoho personálu do vozidla DA Ford Transit a převezla je do Centra sociálních služeb v Domažlicích. Zde byli klienti vyloženi a předáni do péče personálu CSS Domažlice a Černovice. Dále provedeno vyložení klientů z autobusu, který si dále přebíral personál.
Po domluvě s vedoucím cvičení a VZ, byli klienti opět naloženy do autobusu a odvezeny zpět do Černovic. Jednotka naložila do DA Ford Transit tři klienty a jeden personál a taktéž byli dopraveni zpět do Černovic. Po vyložení klientů CSS Černovice a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/26.10_2018_Proverovaci_cviceni_Cernovice_-_evakuace_klientu

 

 

 

 

 

 

12.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k pomoci ZZS s transportem pacienta ve městě Holýšov, ulice Na podhrází 500. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již ZZS Pk Domažlice, a že zraněná osoba, která spadla ze schodů, se nachází ve sklepě rodinného domu.

Jednotka pomohla ZZS s naložením pacientky na vakuová nosítka a s jejím prvotním ošetřením. Dále jednotka transportovala pacientku do vozu ZZS.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno, k úniku neznámé látky do potoka ve městě Holýšov, Jiráskova třída.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již PČR OO Holýšov a uživatel pozemku (oznamovatel), kterému přes pozemek protéká potok ve kterém protéká neznámá látka. Průzkumem zjištěno, že neznámá látka se nachází nad tímto pozemkem o cca 50 metrů výše. V potoce se nachází hlína, která má oranžové zbarvení a na vodní hladině se nachází mastný film. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotka se dále na MU řídila jeho pokyny. VZ se telefonicky spojil s Chemickou laboratoří Třemošná, a se kterými byl domluven další postup: Zřejmě se jedná o bakterie v potoce, CHL Třemošná na MU dojede druhý den ráno.

Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky

 

 

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/13.10_2018_TP_-_Unik_latky_do_potoka_Holysov,_Jiraskova_tr

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.

Na oznámení z KOPIS vyjela jednotka na DN - střet dvou OA v Holýšově na křižovatce u kostela.Po příjezdu na místo určení bylo průzkumem zjištěno: DN dvou OA se zraněním obou řidičů ,z OA vytekájící provozní náplně,oba OA blokují komunikaci Plzeň - Domažlice.Jednotka zajistila místo DN provedla předlékařskou pomoc u obou řidičů a jejich následné předání do péče ZZS.Jednotka odpojila AKB u obou OA .Po příjezdu HZS Staňkov si velení u DN převzal VZ z HZS Staňkov a jednotka se dále řídila jeho pokyny.Jednotky s použitím sorbentu ABSODAN provedly posyp uniklých provozních náplní na komunikaci. Po zadokumentování místa DN PČR odstranily jednotky následky DN.Poté jednotka Holýšov byla VZ odeslána zpět na základnu.Bez zranění zasahujících.Návrat na základnu bez závad. 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.net/Dopravni_nehoda_18.10.2018_Holysov

 

 

 

 

 

18.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření zabouchnutého bytu do ulice PMV 462, město Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že oznamovatel čeká před domem, zabouchnutý byt se nachází v prvním nadzemním podlaží vpravo. Dále bylo zjištěno že v bezpečnostním zámku je zlomený klíč, a že tělesně postižená uvnitř bytu komunikuje a je v pořádku. 

Jednotka se pokusila otevřít byt pomocí sjížděčů, ale tato metoda nebyla účinná. Jednotka dále ve spolupráci s HZS PS Staňkov sestavila dva díly nastavovacích žebříků a příslušník HZS do bytu vstoupil oknem za pomoci nástrojů Rescop W. Po otevření bytu bylo zjištěno, že osoba uvnitř bytu je v pořádku a nepotřebuje lékařské ošetření. Dále zjištěno, že střelka zámku je speciálního tvaru, který znemožnil otevření pomocí sjížděčů. 

Jednotka po dohodě s uživatelem bytu poskytla nový zámek FAB, který také namontovala do dveří.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

19.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno HDO 321 (1+5) a CAS 32 Tatra 148 HDO 322 (1+2) k požáru sklepní kóje (zde se mají nacházet kanystry s benzínem a uhlí) ve městě Holýšov, ulice Horní č.p. 355.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje PČR OO Holýšov, kteří pomáhali s evakuací lidí ze vchodu, kde hoří. Jedná se o požár sklepní kóje, která je v plamenech, celý vchod a sklep silně zakouřený. JPO Holýšov ve spolupráci s PČR provedla odpojení vchodu č.p. 355 od elektrické energie a plynu. Jednotka se vybavila IDP a byli utvořeny dvě průzkumné skupiny. Jedna skupina provedla likvidaci požáru pomocí dopravního vedení s rozdělovačem a jedním útočným C proudem ve sklepních místnostech a druhá provedla kontrolu prostor směrem nahoru, zda se někdo nenachází v bytových jednotkách a přitom otevřela okna na chodbě, aby bylo prováděno přirozené odvětrání. Od PČR a majitelky bytu nad místem požáru podány informace, že v bytové jednotce se nachází pes. Proto VJ Holýšov odeslal průzkumnou skupinu, která se vrátila z prohledání horních pater, aby provedla záchranu psa z tohoto bytu. Pes evakuován a předán v pořádku majitelce bytu. VJ Holýšov dal PČR pokyn, aby provedla evakuaci z okolních vchodů. Dále provedeno násilné vniknutí do vedlejších sklepních kójí za účelem možnosti zjištění skrytých ohnisek. Dále povedena násilná otevření několika sklepních okének směrem před budovu, k zajištění možnosti odvětrání a rychlejší likvidaci požáru.

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.

Po likvidaci ohniska požáru byla nasazena přetlaková ventilace k odvedení kouře ze zakouřených prostor. Místo zásahu osvětleno z CAS 24 Tatra Terrno. Po domluvě s VZ se jednotka podílela na částečném vyklizení sklepní kóje před budovu. Na MU povolán VJ Holýšov starosta města Mgr. Mendřec Jan na žádost VZ. 

Po předání místa zásahu VZ a závěrečné kontrole se jednotka na pokyn VZ vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/19.10_2018_Pozar_sklepni_koje_Holysov,_ul._Horni

 

 

 

 

 

 

25.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s vozem CAS 24 k dopravní nehodě dvou OA na silnici I/26, mezi obcemi Staňkov - Vránov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

- Na MU zasahuje HZS PS Staňkov, ZZS přijíždí na MU.

- DN 2x OA a 1x NA

- dvě zraněné osoby, které jsou již vyproštěny

- únik provozních kapalin z NA Renault a OA Ford.

Po dohodě s VZ, jednotka provedla uzavření komunikace a zabezpečení NA, který se nacházel cca. 150-200m od osobních automobilů. Jednotka provedla protipožární opatření u NA a provedla zasypání uniklých provozních kapalin.

Dále jednotka provedla přípravu plochy pro přistání LZS AČR.

Po zdokumentování nehody PČR jednotka provedla zametení komunikace a odstranění následků dopravní nehody.

V průběhu provádění likvidačních prací byla jednotka HZS Staňkov odvolána k události 277142032. 

Dále jednotka pomohla s naložením osobních automobilů na odtahovou službu a provedla zasypání uniklých provozních kapalin z osobního automobilu Ford pomocí sorbentu Absodan Plus.

Po likvidaci události v 10:37 jednotka přejížděla k události 277142032. 

Během zásahu nedošlo k poškození techniky ani ke zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/25.10.2018_Dopravni_nehoda_Vranov

 

 

 

 

 

 

25.10.

V průběhu zásahu u události číslo 277132032 byla jednotka kontaktována KOPIS HZS Pk s žádostí o pomoc při likvidaci uniklého oleje ze zemědělského stroje ve městě Staňkov, ulice nádražní. 

Po likvidaci události 277132032 jednotka přejela na pomoc HZS PS Staňkov s likvidací cca. 100l hydraulického oleje do města Staňkov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU zasahuje HZS PS Staňkov a PČR OO Holýšov. Dále bylo zjištěno, že porouchaný zemědělský stroj (Postřikovač s hydro-pohonem) se nachází v křižovatce ulic Baarova a Nádražní a že olej je projíždějícími vozidly ,,roztahán" od křižovatky ulic Nádražní a Rašínova na křižovatku ulic Domažlická, Příčná a silnice II/185. Tento úsek byl uzavřen příslušníky HZS a PČR.

Jednotka provedla posyp komunikace sorbentem Absodan Plus pomocí posypového vozíku a jeho následný sběr. Po příjezdu SÚS Domažlice jednotka dosypala kritická místa pro brždění a následně pracovník SÚS rozmístil značky s omezením rychlosti a výstrahou nebezpečí smyku v již zmíněném úseku.

Po ohlášené likvidaci VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/25.9.2018_unik_oleje_Stankov

 

 

 

 

 

31.10.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k technické pomoci ve městě Holýšov, ulice Ruská 344, kde se měla nacházet osoba, která má zabouchnutý byt a je před domem pouze ve spodním prádle (oznamovatelka).

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že oznamovatelka čeká před domem, že dveře bytu (přízemí, byt č.1 - vlevo) jsou osazeny bezpečnostním kováním, ale je pouze zabouchnuto. Jednotka provedla otevření pomocí planžetového sjížděče a tím umožnila vstup uživatelce do bytu. Otevření bytu proběhlo bez jakéhokoliv poškození dveří či zámku.

Při otevření bytu byla přítomna PČR OO Holýšov.

Jednotka HZS Pk PS Staňkov byla po otevření bytu odvolána při cestě k zásahu.

Po předání bytu uživatelce se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

5.11.

Jednotka Holýšov vyslaná KOPI P.K.k otevření uzamčeného bytu v Holýšově Ruské ulici č.344.
Na místě zjištěno : 

- majitelka na místě společně s PČR
- majitelka udává, že dveře jsou uzamčené a ztratila klíče
- uvnitř bytu je pravděpodobně zapálená svíčka
Provedeno : 

- pomocí speciálního nářadí otevřeno okno
- vniknutí do bytu přes okno a odemknutí dveří náhradními klíči
- byt předán majitelce

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s CAS24 Tatra Terrno k otevření uzavřených prostor ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým vrchem.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě přede dveřmi čeká majitelka byt a její dcera, na místě PČR OO Holýšov. Byt se nachází ve 3. NP uprostřed, který je pouze zabouchnutý a klíče se nacházejí v zámku uvnitř bytu.

Jednotka provedla pomocí speciálního nářadí nenásilné vniknutí do bytu. Byt předán majitelce bytu za přítomnosti PČR bez poškození.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK,jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k otevrení uzavřených prostor ve městě Holýšov, ulice PMV 621.
Po příjezdu na MU zjištěno: Paní XXX se nachází před domem,dveře do bytu zabouchnuté,klíče uvnitř.
Na místě PČR OO Holýšov. Jednotka vnikla do bytu přes okno pomocí speciálního nářadí bez poškození a majtelce umožnila vstup do bytu.
Po sepsání podkladú pro ZOZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

17.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě s technikou CAS 24 Tatra Terrno za město Holýšov, na vrch Trný.
Po příjezdu na MU, průzkumem zjištěno: Jedná se o DN divokého prasete a dvou OA na vrchu Trný. Jedno vozidlo na silnici na kolech v pomalém pruhu ve směru na Holýšov,řidič nezraněn. Druhé vozidlo na střeše mimo silnici v lese ve směru na Holýšov, z tohoto vozidla přes víčko tankovací nádrže mírně uniká nafta, řidič tohto vozidla zraněn lehce (bolest ramene, otřesen), tomuto řidiči poskytnuta předlékařská první pomoc a tepelný komfort ve vozidle JSDH Holýšov. Po příjezdu vozidla ZZS, byla osoba předána do jejich péče. Uhynulé divoké prase se nachází v pomalém pruhu ve směru na Stod a jeho ostatky jsou roztahány na cca 50 metrech. Dále provedeno protipožární zabezpečení u havarovaných vozidel, zajištění místa nehody a nasvětlení MU. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na místo se dostavila také PČR OO Holýšov a PČR DN Domažlice, která provedla vyšetření DN. Po domluvě s VZ a vyšetření nehody PČR, JSDH Holýšov provedla odklizení ostatků prasete mimo komunikaci a následné omytí komunikace pomocí vysokotlakého proudu od biologických zbytků (1000 litrů vody). Na MU se dostavila SÚS, která provedla naložení ostatků divokého prasete. 
Po naložení vozidla, které se nacházelo mimo komunikaci a domluvě s VZ, jednotka odjela doplnit vodu do CAS v Holýšově, ulice Tovární. Po doplnění vody se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/17.12_2018_DN_Holysov,_Trny_-_2x_OA_a_divoke_prase

 

 

 

 

 

 

27.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k pátrání po pohřešované osobě do obce Dolní Kamenice s technikou CAS 24 Tatra Terrno, RZA Opel Campo, DA 10 Iveco Daily a DA Ford Tranzit.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již čeká PČR OO Holýšov. Na MU se dále dostavily jednotky HZS PK PS Staňkov, JSDH Dolní Kamenice, JSDH Staňkov. 
Jednotka se dále řídila pokyny PČR. Po domluvě s PČR družstvo JSDH Holýšov s RZA Opel Campo jelo prohledat okolí ,,Kejvákovy vyhlídky". Na místo se dále dostavil operativec PČR. Při rozdělování prohledávacích úseků byla paní nalezena na zahradě jednoho z rodinných domů v pořádku a bez zranění. Po domluvě s PČR se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

28.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k otevření uzavřených prostor ve městě Holýšov, ulice Táborová 429. 
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov. Jeden z příslušníků PČR odjel pro náhradní klíče k matce pořešovaného. Byt se nachází ve 
3.NP byt číslo 7. Dveře uzamčeny. Osoba na bouchání nereaguje. Po příjezdu příslušníka PČR byt otevřen náhradními klíči. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. 
Pohřešovaná osoba nalezena v obývacím pokoji bez zranění, pouze v podnapilém stavu. Po domluvě s PČR a VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) a CAS 24 (HDO 321) k požáru garáže do obce Dolní Kamenice u č.p. 1.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje HZS PS Staňkov, a že požár garáže je již v plném rozsahu a oheň zasáhl střechu sousedního domu č.p. 9. Jednotka se řídila pokyny VZ.

Jednotka provedla násilný vstup do domu č.p. 9 vylomením vložky zámku a za doprovodu policisty z OO PČR Holýšov provedla průzkum domu, zda se zde nenachází osoby, popřípadě zda oheň neproniknul do 1. patra tohoto domu. Průzkumem nebyly nalezeny žádné osoby, ale bylo zjištěno zakouřené 1. patro, a tak byla provedena přirozená ventilace otevřením oken na severní straně domu. Dále byla zjištěna zvýšená teplota pomocí termokamery okolo střešního okna v obývacím pokoji. Dále jednotka provedla odpojení domu od el. energii shozením jističů v přízemí domu.

Jednotka prováděla doplňování CAS 20 jednotky HZS od které bylo vedeno dopravní a útočné vedení. Jednotka celkem doplnila 11.600l vody (1x CAS 32 - 8.200l + 1x CAS 24 - 3.400l).

Dále jednotka prováděla rozebírání střešní krytiny na střeše domu č.p. 9 okolo střešního okna, kde bylo zjištěno několik skrytých ohnisek.

Po ohlášené likvidaci jednotka zůstala na MU se ZPP a PČR s vozidlem CAS 32. Po ukončení spolupráce se ZPP se jednotka vrátila zpět na základnu.

Při cestě na základnu jednotka doplnila obě CAS vodou v ulici Tovární, město Holýšov z podzemního hydrantu (toto bylo oznámeno KOPIS a firmě CHVAK a.s.).

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto:

http://hasiciholysov.rajce.net/29.12.2018_Pozar_garaze_D._Kamenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz