INFO O ZÁSAHU 2018

 

 

1.1.

Na základě žádosti starosty města Holýšov Mgr. Mendřec Jan, vyjela jednotka na požární asistenci při odpalování Novoročního ohňostroje do ul. Americká ( Kulturní dům) s technikou CAS 24 T815. Po příjezdu na MU zjištěno: Na místě firma, která bude provádět odpalování ohňostroje na místní komunikaci vedle kulturního domu. Jednotka provedla průzkum okolí, zda se v okolí odpaliště nenacházejí hořlavé látky a předměty. Po odpálení ohňostroje jednotka provedla kontrolu okolí odpaliště, zda nedochází k zahoření stromů a hořlavých předmětů (s negativním výsledkem) a poté se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě se zraněním v Holýšově, křižovatka ulic Sokolovská a Školní. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již ZZS Pk a má ve své péči jednu zraněnou osobu. Dále bylo zjištěno, že ostatní účastníci (3 osoby) nejsou zraněni a nepožadují lékařské ošetření. Jednotka tedy místo zabezpečila RHP práškovým a na vozidle Škoda Felicie odpojila AKB. Dále bylo průzkumem zjištěno, že z vozidel neunikají provozní kapaliny.

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi a jednotka se dále řídila jeho pokyny.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujích.

 

 

 

Foto :      http://hasiciholysov.rajce.net/3.1.2018_DN_Holysov

 

 

 

 

 

3.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k úniku ropných produktů mezi města Holýšov a Stod. Při cestě k zásahu bylo průzkumem zjištěno, že drobné úniky jsou již ve městě Holýšov a že se nejedná o velké skvrny. Jednotka prováděla průzkum až pod kopec ,,Terný" na hranici okresů DO a PJ, kde počkala na jednotku HZS Staňkov a dohodla se na dalším postupu.

Na základě rozhodnutí VZ se likvidace neprováděla a jednotka byla odeslána zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujích.

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno k otevření uzavřeného prostoru ve městě Holýšov ul. Sokolovská č.p. 452, kde se zřejmě nachází starší paní, která neotevírá.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě na jednotku čeká dcera,která se nemůže na svou matku dozvonit a již den jsou bez kontaktu, sousedé svou sousedku již dva dny také neviděli. Na MU současně přijíždí na MU PČR OO Holýšov a RV ZZS Stod. Jednotka si od dcery zapůjčila klíč, kterým se povedlo vstupní dveře do bytu otevřít bez poškození. V bytě se pí. M. M. nenachází. Prohledány sklepní prostory - též negativní. Byt předán PČR.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

4.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, vyjela jednotka do obce Lisov k požáru dřevěného baru v rodinném domě s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 T 148. 

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje jednotka SDH Lisov a PČR OO Stod. Majitel a majitelka na místě, kteří provedli likvidaci a přirozené odvětrání před příjezdem jednotek. Nikdo z nich není zraněn a nepožaduje ZZS. Po příjezdu HZS PS Staňkov předáno velení na MU nprap. Petráskovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny. Dále provedeno dohašení pomocí 1 litru vody ze sklenice z baru. Po domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto:  http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/4.1.2018_P_Lisov

 

 

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici I/26 směr Domažlice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o DN 2 OA u odbočky na obec Kvíčovice a k Holýšovskému hřbitovu. Vozidla byla mimo komunikaci, na parkovišti hřbitova a ZZS je již na místě a má ve své péči jednu zraněnou osobu z celkového počtu šesti účastníků, kteří nejsou zraněni. Jednotka provedla protipožární opatření (Odpojení AKB a umístění RHP Práškový), opatření proti úniku provozních kapalin pomocí záchytných vaniček.

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Milanu Sedláčkovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.

 

 

 

 

Foto:    http://hasiciholysov.rajce.net/5.1.2018_DN_Holysov

 

 

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě ve městě Holýšov, křižovatka ulic Sokolovská a Francouzská. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o sraženého cyklistu dodávkovým automobilem. Cyklista je při vědomí, sedí v nákladovém prostoru dodávky a komunikuje. Jednotka provedla vyšetření cyklisty a po příjezdu ZZS byl předán do jejich péče. Řidič ani spolujezdec dodávky zraněni nebyly. Jednotka dále pomohla ZZS s transportem cyklisty do vozu ZZS.

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Milanu Sedláčkovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.

Návrat na základnu bez závad a bez zranění zasahujících.

 

 

 

Foto:

http://hasiciholysov.rajce.net/5.1.2018_DN_Holysov_cyklista

 

 

 

 

 

 

5.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru komína ve městě Holýšov, ulice Luční č.p. 274. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno zahoření spalinové cesty rodinného domu. Bylo zkontrolováno vnější zdivo komínového tělesa v domě, zda není prasklé a zda nehrozí rozšíření požáru. 

Po příjezdu HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Milanu Sedláčkovi. 

Po dohodě s VZ bylo rozhodnuto o hašení komínového průduchu suchým pískem, který jednotka Holýšov doveze. Byla proto povolána další technika, která dovezla barel s pískem. Jednotka prováděla ve spolupráci s HZS hašení komínu a vybírání hasiva a hořící strusky z vybíracího otvoru ve sklepě domu. Hasivo a struska byly dále sypány do kovové popelnice patřící k dotčenému domu. Hasiči pracující ve sklepě používali dýchací techniku.

Během zásahu byla použita v prostorách domu přirozená ventilace.

 

 

 

 

 

 

12.1.

Jednotka byla KOPISem odvolána před výjezdem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela na adresu PMV 540, Holýšov k otevření bytu. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že PČR OO Holýšov. Ohlašovatelka nám oznámila, že její syn jí již otevřel, a že podezření na zranění se nepotvrdilo. VZ společně s PČR tuto skutečnost prověřili. Jednotka tedy nemusela byt otvírat a proto se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

20.1.

Jednotka byla při přebírání události přes základnovou RDST ponechána na základně v pohotovosti. 

 

 

23.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, jednotka vyjela k otevření bytu v Holýšově, Tř. 1. máje 100. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov a ZZS Pk Stod. Dále bylo zjištěno, že byt byl otevřen správcem objektu,který má záložní klíč. ZZS si zraněnou převzala do své péče. Jednotka dále zjistila, že zraněná se pokoušela otevřít si byt sama násilím, a že je poškozen štítek zámku. Jednotka tedy společně s policií provizorně opravila tento štítek na dveřích, aby bylo možné byt bezpečně uzavřít. Dále jednotka pomohla s transportem pacientky do vozidla ZZS. Místo si převzala PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

31.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 v počtu 1+4 k požáru ve firmě EvoBus s.r.o., který byl ohlášen pomocí EPS.
Jednotka po příjezdu na MU obdržela operativní kartu od ostrahy závodu, která nám oznámila, že provedla prověření poplachu, a že žádný požár nenašla. VJ společně s pověřenou osobou závodu provedla průzkum v oblasti hlášené EPS (fosfátovna a administrativní budova), kde nenašla žádné známky požáru. Během zásahu nebyli evakuováni zaměstnanci firmy na shromaždištích. Nebylo tedy možné zjistit, zda někdo nezpozoroval požár.
Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení pprap. Miroslavu Doubkovi, se kterým VJ znovu prošel MU.
Po ukončení průzkumu a po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

11.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka na pomoc při pátrání po ztracené osobě nad Horní Kamenicí na Výtuňi s technikou CAS 24 Tatra Terrno 1+5 a DA 10 Iveco Daily 1+4.

Po příjezdu na srazové místo průzkumem zjištěno, že na místě již jednotka PS Staňkov a JSDH Horní Kamenice. Jednotka Holýšov po domluvě s VZ utvořila pátrací rojnici a započala s vyhledáváním ztracené osoby směr Spáleniště. Po propátrání cca 300 metrů jenotka SDH H. Kamenice nalezla ztracenou osobu, která byla zraněna a je prováděn její transport. JSDH Holýšov se vrátil zpět na srazové místo, kde se jednotka dozvěděla, že se jedná o prověřovací cvičení okrsku č. 13 Holýšov. Dále bylo prováděno ještě vyhledávání dalších čtyř osob, s poskytnutím první pomoci a jejich následný transport na srazové místo pomocí nosítek. Po vyhodnocení cvičení vedoucím cvičení se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

26.2.

Na základě žádosti KOPIS jednotka vyjela k nahlášené DN v Holýšove v ul. Americká. Technika CAS 24 Tatra Terrno, počet 1+3. Po příjezdu jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno:

- DN 1 osobní automobil Renault Megane

 - na místě se nenachází majitel/řidič, vozidlo na místě řidiče zamčené

 - dochází k úniku oleje z motorového prostoru Po příjezdu jednotky HZS Staňkov se jednotka řídila pokyny      velitele zásahu.

 

 

Foto:     http://hasiciholysov.rajce.net/26.2.2018_TP_Americka

 

 

 

 

 

 

27.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s vozidlem CAS 24 Tatra Terrno v počtu 1+5 k požáru sazí v komínovém tělese ve městě Holýšov, ulice Horní 359.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o bytový dům o třech nadzemních podlažích. Na MU oznamovatel, který jednotku vpustil do bytu, kde se topí. Vizuélní kontrolou nezjištěno v bytě žádné známky hoření ani kouře. Z komínového tělesa nejsou vidět žádné známky plamenného hoření. Po příjezdu jednotky HZS PS staňkov, bylo předáno velení zásahu jejímu veliteli. Jednotka PS Staňkov provedla měření v bytě okolo komínového tělesa pomocí termokamery. Člen jednotky SDH Holýšov vybaven kominickým nářadím, záchranným lanem a polohovacím opaskem provedl průzkum komínového tělesa ze střechy, kde bylo zjištěno, že v komínovém tělese dochází ke žhnutí usazených sazí. Dále provedeno vybrání kotle od pevného paliva, následné provádění stržení žhnoucích sazí v komínovém tělese pomocí kominického nářadí a následné vybírání stržených sazí ve vybíracím otvoru ve sklepníchprostorech.
Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na záladnu.
Návrat na záladnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 


Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/27.2_2018_Pozar_kominoveho_telesa_Holysov_ul._Horni

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k vyproštění osoby pod valníkem ve městě Holýšov, zahrádkářská kolonie - místní název Višňovka. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: 

- PČR OO Holýšov na MU, 

- Jenda zraněná osoba, která leží pod traktorovým valníkem, částečně zamotána do přetrhaného pletiva, je při vědomí a komunikuje. 

- Traktor s valníkem se nacházeli v uličce mezi zahradami ve svahovité cestě směrem od ulice ,,K Višňovce" k ulici ,,Husova", tzn. z kopce a částečně valník zasahuje do pozemku pana XY(pan XY se na MU dostavil také), kde valník také utrhal oplocení tohoto pozemku. Při příjezdu jednotky, byl valník již zajištěn pomocí dvou klínů. 

Jednotka provedla komplexní vyšetření zraněného(zjištěna bolestivost dolních končetin v oblasti kotníků, hrudníku a hlavy) a nasadila krční límec. Po příjezdu ZZS jednotka asistovala při ošetřování a provedla odstříhání pletiva pomocí pákových nůžek, ve kterém byl zraněný částečně zamotán. 

Dále jednotka ve spolupráci s HZS Staňkov vyprostila zraněného z pod valníku pomocí nosítek ,,Scoop rám". Po vyproštění zraněného, byl proveden jeho transport do vozu ZZS a následně do vrtulníku LZS.  

Po domluvě s PČR a VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících. 

 

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/4.3.2018_DN_Visnovka

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k úklidu po dopravní nehodě ve městě Holýšov, ulice Jiráskova, naproti čerpací stanici Euro Oil, silnice I/26.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU je již PČR OO Holýšov, která prováděla vyšetřování této dopravní nehody. Dále bylo zjištěno, že nikdo z účastníků DN není zraněn, a že z vozidel neunikají provozní náplně. 

Jednotka pomohla s odstraněním vozidel mimo komunikaci na parkoviště u čerpací stanice a provedla úklid vozovky. Během zásahu byla komunikace průjezdná oběma směry přes odbočovací pruh k čerpací stanici.

 

 

 

15.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření dveří na záchodcích místní základní školy, za kterými se má nacházet dítě trpící autismem a které vyhrožuje sebepoškozením.

Při dopravě na MU jednotka dostala zprávu od KOIS, že PČR OO Holýšov se již k chlapci dostala. Jednotka po příjezdu na MU provedla průzkum společně s HZS Staňkov, kterým bylo zjištěno, že se chlapec stále nachází na WC, ale již s otevřenými dveřmi. Dále bylo zjištěno, že na MU se nachází matka, se kterou chlapec nekomunikuje a odmítá s ní odejít. Po dohodě s VZ pprap. Davidem Dopirákem, jednotka zůstala na místě se zdravotním vybavením do příjezdu ZZS pro případ další agrese chlapce. Po příjezdu ZZS jednotka byla požádána o setrvání na MU pro případ součinnosti a transportu chlapce do vozu ZZS.

Záchranář ZZS se společně s matkou snažili chlapce přemluvit k odchodu, což se za nějakou dobu podařilo. Členové jednotky pomohli s transportem chlapce do vozu ZZS tím, že ho podpírali při chůzi, protože hrozilo, že si stále může chtít chlapec sám ublížit. Po předání chlapce ve vozidle ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela k otevření bytu s podezřením na sebevražedné úmysly muže, ulice Husova č.p. 303 s technikou CAS 24. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že na místě je již ZZS a PČR OO Holýšov, a že byt otevřel sám muž. Dále zjištěno, že s mužem již komunikuje lékař ZZS za přítomnosti policie uvnitř bytu. Po příjezdu HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi. Po dohodě VZ se ZZS a PČR se jednotky vrátily zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad a zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k údajnému požáru kotle, který bouchá do obce Hradišťany s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje JSDH Honezovice. V kotelně, kde je umístěn kotel na pevná paliva je přehřátý a jeho teplota dosahuje 130°C, pojistný ventil je otevřený a uniká horká pára. Jednotka SDH Honezovice provedla otevření kohoutu vedoucího od kotle do topení a tím se teplota začala snižovat. Majitelka domu, byla členem jednotky prohlédnuta, zda u ní nedošlo k popálení či opaření. Paní v pořádku, bez zranění, lehce v šoku. K plamennému hoření mimo kotel nedošlo. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, velení na MU předáno jejímu veliteli. Po snížení teploty jednotka provedla vybrání hořícího materiálu na volné prostranství, kde bylo následně prolito dvěma kbelíky vody.
Po poučení majitelky kotel dále nepoužívat a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/26.3_2018_TP_-_pretopeny_kotel_Hradistany

 

 

 

 

 

 

 

11.4,

KOIS Pk vyslalo jednotku k požáru travního porostu v těsné blízkosti kolejí za železniční stanicí Holýšov ve směru na Plzeň s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o požár travního porostu železniční meze u žkm. 141,9 - 600 metrů od železniční stanice Holýšov ve směru na Plzeň. Plocha zasažena požárem cca 30x5 metrů. VJ Holýšov informoval KOIS Pk o provedení zpomalení vlaků a použití zvukového signálu před MU. Jednotka provedla podhrabání kolejového svršku, kde provedla natažení jednoho jednoduchého proudu C a započala s likvidací požáru. Následně místem události projel spěšný vlak ve směru na Plzeň, který jel pomalou jízdou a bylo použito zvukové znamení. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Na MU se dále dostavila jednotka HZS SŽDC s.o. Plzeň. Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se jednotky vrátily zpět na základnu. 
Jednotka Holýšov provedla doplnění vody v Holýšově, ul. Tovární, toto bylo telefonicky oznámeno na CHVAK (celkem 3400 litrů vody).
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 


Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/11.4_2018_Pozar_travy_u_trati_Holysov

 

 

 

 

 

 

13.4.

Na základě žádosti KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 Terrno a CAS 32 Tatra 148 k požáru tůjí v ulici Jiráskova 159 v Holýšově.
Po příjezdu na místo události (přístup z ulice Sokolovská) bylo průzkumem zjištěno:
- na místě již zasahuje jednotka HZS Staňkov
- jedná se skutečně o požár tůjí v blízkosti obytného domu dle nahlášené adresy
- ke zdolání požáru posatačí síly a prostředky jednotky HZS Staňkov

 

 Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/13.4_2018_Pozar_tuji_Holysov,_ulice_Sokolovska

 

 

 

 

 

 

 

18.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s vozidlem CAS 24 s posádkou 1+5 k dopravní nehodě dvou osobních automobilů do ulice Kasárenská ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno: 

- DN dvou osobních automobilů 

- tři osoby, které jsou účastníky nehody, z toho jedna žena, která si stěžuje na bolest hlavy a krku po úderu hlavy při nehodě o volant. 

- z vozidel neunikají provozní kapaliny - komunikace je částečně průjezdná 

- Vozidla se nacházejí v křižovatce - Suzuki Swift má poškozenou zadní část (víko kufru, nárazník, mlhovka) a Seat Leon má poškozenou přední část (Nárazník, kapota, světla, chladič) 

Jednotka provedla komplexní vyšetření zraněné ženy a nasazení krčního límce. Po příjezdu ZZS a vozidla RV, byla žena předána do jejich péče. Ostatní účastníci si na žádné zdravotní komplikace nestěžují. Dále jednotka provedla označení MU pomocí výstražného trojúhelníku a protipožární opaření (umístění RHP a odpojení AKB u vozidla Seat Leon). 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi. Po odjezdu ZZS se jednotky vrátily zpět na základnu. 

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících. 

Vozidlo RZA zůstalo na základně připraveno s posádkou 1+1, které by v případě potřeby VJ povolal (KOPIS Informován). 

 


Fotografie:

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/18.4_2018_DN_Holysov%2C_ul._Kasarenska/

 

 

 

 

 

 

19.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k nedohašenému pálení hromady Holýšov, místní název Ostrov s technikou CAS 24 Tatra Terrno a CAS 32 Tatra 148.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o pálení listí, dřevní hmoty a keřů po těžbě. Na místě se žádná odpovědná osoba nenachází. Jednotka provedla nasazení plovoucího čerpadla PH Cyklon na řeku Radbůzu, nasazen jedenútočný proud C a započala s likvidací odpadu. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/20.4_2018_Nenahlasene_paleni_odpadu_Holysov,_ostrov

 

 

 

 

 

6.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky s CAS 24 Tatra Terrno Holýšov, směr Holýšov Nový Dvůr.
Po příjezdu na MU na místě vyčkal příjezdu jednotek oznamovatel. Jedná se o požár lesní hrabanky o rozměrech 3x5 metru. Místní název na ,,Bobku".
Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci jedním vysokotlakým proudem od CAS 24 Tatra Terrno. Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu. Jednotka Holýšov provedla doplnění vody (1700 litrů) v Holýšově v ulici Tovární - nahlášeno telefonicky na CHVAK. 
Při jízdě na MU jednotka byla nucena přejet pole s Ozimním ječmenem v délce cca 200 metrů. Jiná příjezdová cesta k místu události nebyla možná.

 

 Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/6.5_2018_Pozar_lesni_hrabanky_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 na likvidaci obtížného hmyzu do ulice Školní ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o zalézající hmyz do dutiny na balkóně ve čtvrtém patře - byt vpravo.

Jednotka provedla vystříkání dutiny přípravkem ,,Bandit" a dutinu zacpala. Uživatel bytu, byl poučen o účinnosti tohoto přípravku a MU mu bylo předáno. Běhěm tohoto zásahu bylo špatné spojení s KOPIS přes analogovou i digitální síť.

Běhěm tohoto zásahu byla jednotka odeslána k události ECUD:3218003531. Po ukončení zásahu na události ECUD: 3218003531 se jednotka vrátila zkontrolovat účinnost provedených opatření při likvidaci hmyzu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9..5.

Na základě žádosti přes RDST KOPIS HZS Pk, jednotka ukončila zásah na události ECUD: 3218003528 a vyjela s technikou CAS 24 k ohlášenému požáru trafostanice ve městě Holýšov, ulice Politických vězňů. Po příjezdu na MU zde čekal oznamovatel, který tuto událost hlásil na tísňovou linku 158. Jednotka provedla kontrolu nacházející se trafostanice a dále pokračovala do míst, které nám oznamovatel určil, jako místo požáru. Na tomto místě jednotka nalezla rozlomený listnatý strom, který je opřený o elektrické vedení VN. 

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi a po dohodě s ním se jednotka vrátila zpět k události ECUD: 3218003528.

Zásah proběhl bez závad na technice a bez zranění zasahujích.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k odčerpání vody po bouřce ve sklepním prostoru rodinného domu v ulici Na Terasách ve městě Holýšov.

Po příjezdu na MU byl s majitelem proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:

- Přitékající voda z louky nad domem, která plní prostor u podúrovňového sklepního okénka

- cca. 5cm vody ve sklepních prostorách 

- zatékání vody přes podúrovňové sklepní okénko

Jednotka provedla vypnutí přívodu el. energie, protože voda, která protéká skrz již zmíněné okénko, teče přímo na vytápěcí zařízení tohoto domu (Bojler, kotel). Jednotka provedla odkrytí a pročištění odtokového kanálku v prostoru u okénka, před garáží domu a v technické místnosti rodinného domu. 

po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi a po dohodě s ním jednotka provedla odčerpání zbytků vody v domě pomocí el. vysavače na vodu Prkside a elektrocentrály Honda EC 6000. 

Po odčerpání vody, bylo MU předáno majiteli domu a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Zásah proběhl bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

http://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/9.5.2018_TP_vyplaveny_dum

 

 

 

 

 

 

10.5.

Na základě žádosti KOPIS vyjela jednotka s technikou CAS 24 Tatra Terrno k nahlášené dopravní nehodě OA s motocyklem do ulice Jiráskova, Holýšov.

Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno:

 - na místě již zasahuje PČR OO Holýšov a ZZS PK

 - jedna zraněná osoba (řidič motocyklu) v péči ZZS PK

 - dvě osoby z OA bez zranění

 - z motocyklu vytéká benzín

 

Jednotka provedla protipožární opatření přistavením přenosného hasicího přístroje, odpojením akumulátoru u OA a zasypání uniklého benzínu z motocyklu sorbentem. Dále provedla označení místa nehody výstražnými kužely. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov převzal velení nprap. Radek Petrásek a jednotka Holýšov nadále spolupracovala s dalšími složkami IZS na místě zásahu. 

 

 

 

foto: http://hasiciholysov.rajce.net/10.5.2018_DN_Motorka_x_OA

 

 

 

 

 

 

 

18.5.

KOIS PK vyslalo jednotku SDH Holýšov s technikou CAS 24 T 815 k požáru zametacího vozu, který má být již uašen ve městě Holýšov, ulice Luční. Po příjezdu na MU součastně s jednoutkou PS Staňkov, byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU již zasahuje PČR Holýšov vozidlo uhašeno před příjezdem jednotek PO. Jednotka se řídila pokyny VZ.
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/18.5.2018_Pozar_zametaciho_vozu_Holysov

 

 

 

 

 

29.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS24 k železniční nehodě mezi obcí Hradec (PJ) a městem Holýšov. Jednotka zvolila trasu na MU okolo Průmyslové zóny II Holýšov, kde jednotka byla nucená rozřezat jeden vyvrácený listnatý strom, který byl přes celou vozovku (tato skutečnost nebyla ohlášena na KOPIS z důvodu špatného signálu pro RDST). Když se jednotka přiblížila k místu události, vybavila se nutnými prostředky (zdravotnický batoh, nosítka, vyprošťovací nástroj) a vydala se směrem ke kolejím pěšky. Po cca. 250m jednotka dorazila na MU - 140Km trati. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že ve vlaku se nachází 33 lidí, a že nikdo není zraněn. Dále bylo zjištěno, že vlak narazil do spadlého vzrostlého akátu, který je zaklíněn pod vlakem. Nebyl zjištěn žádný únik provozních kapalin. Po příjezdu jednotky HZS SŽDC bylo dohodnuto s jejím velitelem, že jednotka se vrátí zpět na základnu.

 

Foto a info:

https://www.krimi-plzen.cz/a/regioshark-najel-do-stromu/

 

 

 

8.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k transportu pacienta do vozu ZZS Pk ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým vrchem 498. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již ZZS, která si vyžádala spolupráci při snesení pacientky ze 3. patra do vozidla ZZS.

Jednotka provedla snesení pacientky po schodišti pomocí transportní plachty. Po předání pacientky ZZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

14.6.

Na oznámení KOPIS vyjela jednotka na vyhořelý elektrický rozvod bytového domu(paneláku).Po příjezdu na místo provedl velitel jednotky SDH Holýšov s VZ a jednotkou HZS Staňkov průzkum ve všech podlažích panelového obytného domu.Průzkumem zjištěna nadměrná vlhkost v šachtě elektrického rozvodu.Na místo povolán zaměstnanec ČEZ.Jednotka SDH Holýšov byla VZ odeslána zpět na základnu.Beze škody a zranění zasahujících.Návrat na základnu bez závad.

 

 

19.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno k likvidaci padlého stromu na železniční trať č. 180 Plzeň - Furth im Wald, žkm. 140,5, kde má údajně na MU stát osobní vlak.

Po příjezdu k nejbližšímu místu kolejí se jednotka vybavila prostředky pro likvidaci stromu a vydala se pěšky k místu události (cca 700 metrů). Po příchodu k MU zjištěno, že na místě stojí osobní vlak č. 7416, žkm. 140,5. Osobní vlak zastavil cca 2 metry od kmene stromu. Dle vlakvedoucího  ve vlaku cestuje cca 50 cestujících. Část jednotky provedla průzkum vlaku, zda není někdo zraněn, což se nepotvrdilo a druhá část jednotky provedla lividaci padlého stromu. Po likvidaci padlého stromu a domluvě s operačním technikem HZS SŽDC Plzeň, jednotka vyčkala do příjezdu jednotky HZS SŽDC a dále provedeno předání informací strojvedoucímu vlaku o setrvání na MU. Po příjezdu jednotky HZS SŽDC místo zásahu předánu veliteli směny. Po domluvě s VZ jednotky odjeli ososbním vlakem do žst. Holýšov, kde poté nasedli do svých vozidel.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/19.6_2018_TP_padly_strom_do_profilu_zeleznicni_trate,_Holysov

 

 

 

 

 

26.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci hmyzu do firmy EvoBus ve městě Holýšov. Po příjezdu do firmy bylo místo výskytu včelího roje upřesněno pracovníkem ostrahy (keř proti fosfátovně). Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že roj včel je tzv. rozlítaný. Jednotka provedla odsátí usazeného roje pomocí motorového vysavače Husqvarna BVX 125, poté bylo provedeno zkropení rozlítaného včelstva vodou z vysokotlakého proudu a další následné odsátí roje. Dále bylo místo rojení vystříkáno přípravkem Bandit.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/26.6_2018_TP_likvidace_Hmyzu,_Holysov

 

 

 

 

 

4.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci sršňů ve městě Holýšov, ulice PMV 459. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v obývacím pokoji v bytě ve 4.patře se v okolí svítidla, zavěšeného na stropě pohybuje několik sršňů. Jednotka provedla vypnutí přívodu elektrické energie do již zmíněného bytu a provedla demontáž svítidla. Po demontáži svítidla bylo zjištěno, že okolo elektrického vedení (kabel) není žádný prostor pro průlez hmyzu. Bylo provedeno vystříkání prostoru krytého lustrem přípravkem ,,Bandit", kterým byly zlikvidovány i přítomné sršně. Dále byla provedena VZ kontrola balkonu, kde se také nacházely další sršně. Bylo provedeno poučení uživatelky bytu, že sršni se do bytu zřejmě nedostaly přes lustr, ale otevřenou ventilačkou na balkon, která byla uzavřena.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

5.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a RZA k dopravní nehodě na silnici I/26 směr Staňkov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že místo dopravní nehody je u odbočky na obec Kvíčovice, a že PČR je na místě. Nehoda byla v pruhu směr Staňkov, vozidlo škoda Octavia se nacházelo před Fordem Mondeo. Škoda měla nabouranou zadní část vozu a Ford měl značně poničenou přední část a unikají z něj provozní náplně. Dále zjištěno, že dvě ženy si stěžují na bolest hrudníku (cestující z Ford Mondeo) a řidička Škody si stěžuje na mírnou bolest pravé dolní končetiny.

Posádka CAS 24 asistovala při ošetřování ZZS a posádka RZA provedla protipožární opatření MU pomocí práškového hasícího přístroje a odpojila AKB u obou vozidel.Po příjezdu HZS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Janu Zubovi. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/5.7.2018_DN_u_hrbitova

 

 

 

 

 

 

 

5.7.

Na základě žádosti KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k padlému stromu ve městě Holýšov, ulice Horní 355.Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o rozlomenou jabloň, která zasahuje přes chodník do vozovky. Jednotka provedla odstranění nalomené části pomocí motorové pily Husqvarna 365Sp. Po likvidaci jednotka provedla zametení komunikace a chodníku.

Návrat do místa dislokace bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/5.7.2018_TP_Strom

 

 

 

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k dopravní nehodě jednoho OA mezi Holýšovem a Ohůčovem.

Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná nehodu vozidla Škoda Rapid šedé barvy, které je ve výkopu pro stavbu mostu. Dále zjištěno, že na místě je již HZS Staňkov, PČR OO Holýšov a současně s jednotkou Holýšov přijela ZZS Pk, která si ihned převzala raněného řidiče, který se nacházel mimo již zmíněné vozidlo (při vědomí) do své péče. Jednotka provedla osvětlení MU pomocí automobilového stativu a elektrocentrály Honda. Dále jednotka odpojila akumulátor vozu a ujistila se, že z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny.

Po provedení všech pokynů VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu bylo na základně připraveno družstvo 1+2 s vozidlem RZA.

Návrat na základnu bez závad na technice bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/8.7.2018_DN_Holysov_Ohucov

 

 

 

 

 

 

11.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a RZA ke střetu osobního automobilu a osobního vlaku (č. vlaku PX352) na přejezd P619 ve městě Staňkov.

Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že na místě je již HZS Staňkov, a že se na místě nachází dvě zraněné dospělé ženy a dvě těžce zraněné děti. Část jednotky provedla průzkum ve vlaku, jestli jsou všichni cestující v pořádku, což se tímto průzkumem potvrdilo a další část jednotky okamžitě po příjezdu začala poskytovat předlékařskou první pomoc u všech zraněných osob. Po příletu LZS Líně a příjezdu ZZS Pk jednotka asistovala při ošetřování a resuscitaci zraněných. Dále jeden člen jednotky prováděl odklon silniční dopravy mimo místo události. Velitel jednotky na žádost vedoucího lékaře předával informace na operační středisko ZZS Pk a obráceně. 

Po odvozu všech zraněných byla CAS 24 odeslána zpět na základnu a na místě zůstala posádka RZA a velitel jednotky. 

Velitel jednotky HZS Staňkov na místo povolal psychologa a v mezidobí jeho příjezdu na místě poskytoval pomoc příbuzným zraněných bývalý příslušník HZS Pk, vyškolený v posttraumatické intervenční péči. Dále jednotka asistovala HZS SŽDC při nakládání vozidla (Ford Fusion) na odtahovou službu a při úklidu MU.

Po likvidaci události a po dohodě s VZ - velitel HZS SŽDC - se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci roje sršní ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým Vrchem 459. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že roj vylétává z praskliny panelového domu, těsmě pod střešním převisem ve výšce 4.NP. Velitel jednotky šel požádat o přístup na balkón, ze kterého by mohl zásah probíhat, ale uživatelé tohoto bytu nebyli přítomni. Proto byl na místo povolán AZ (automobilový žebřík) ze stanice Staňkov. Po příjezdu HZS Staňkov bylo předáno velení na MU veliteli HZS Staňkov.

Jednotka provedla likvidaci pomocí spreje a přípravku Bandit z AZ jednotky Staňkov. Oznamovatel byl poučen o likvidaci a případném dalším postupu. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

 

 

 

 

22.7.

KOIS Pk vyslalo jednotku SDH Holýšov s CAS 24 Tatra Terrno ve městě Holýšov, ul. Vodní 73 k likvidaci vosíhohnízda.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v průměru cca 20 cm ve výšce cca 1,5 metru nad zemí schovaný v Břečťanu. V těsné blízkosti se nachází psí bouda. Oznamovatelka/majitelka na místě.
Jednotka provedla chemický postřik pomocí spreje EFFECT a samotné stržení hnízda do pytle. Místo bylo dále chemicky ošetřeno. Majitelka VZ poučena.

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/22.7_2018_TP_Likvidace_obtizneho_hmyzu_Holysov,_ul._Vodni

 

 

 

 

 

 

23.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k likvidaci sršního hnízda ve městě Holýšov, U tří borovic 742.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno sršní hnízdo v podhledu neomítnuté střešní konstrukce rodinného domu. Dále bylo ve spolupráci s oznamovatelkou nalezeno další vosí hnízdo v rámu střešního okna tohoto přízemního domu.

Jednotka provedla likvidaci sršní pomocí spreje ,,Efekt" a koncentrátu přípravku ,,Bandit" z nastavovacího žebříku. Vosí hnízda byla zlikvidována mechanicky ze střechy rodinného domu č.p. 742.

Po likvidaci hmyzu byla oznamovatelka poučena a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov,_U_Tri_Borovic

 

 

 

 

 

27.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci sršního hnízda na Hájovnu na ,,Výtůni". Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že v podhledu střechy ve štítu je hnízdo sršní, které je zhruba ve výšce 4m. Jednotka provedla likvidaci sršní pomocí spreje ,, Effect" a koncentrátu ,,Bandit" z nastavovacích žebříků. Po likvidaci výše zmíněného hnízda bylo provedeno poučení uživatelů objektu a jednotka se vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/27.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov,_Vytun

 

 

 

 

30.7.

Na základně osobního oznámení p. Šlejmara na hasičskou zbrojnici, bylo oznámeno, že v Holýšově, ul. Mudr. Šlejmara 234 na zahradě u bazénu kde se nachází děti, v obložení Rychlého občerstvení Mňamka se v dutině odvětrání nachází sršní hnízdo. VJ Holýšov se telefonicky spojil s KOIS PK a tuto událost oznámil. Na místo události vyjela CAS 24 Tatra Terrno v počtu 1+4.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v zadní části Rychlého občerstvení Mňamka v dutině odvětrání, která sousedí s pozemkem p. Šlejmara, který má na místě děti, které jsou tímto hmyzem ohrožovány. VZ provedl průzkum stánku, zda hmyz nezalétává i do tohoto objektu (s negativním výsledkem). Jednotka provedla vystříkání dutiny pomocí insekticidního spreje EFFECT, následné rozebrání odvětrávací mřížky a vybrání hnízda. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto:http://hasiciholysov.rajce.net/30.7_2018_TP_likvidace_hmyzu_Holysov,_Mudr._Slejmara

 

 

 

 

 

31.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci vosího hnízda v

Holýšově, Pod Makovým vrchem 463.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo zavěšené na stříšce na vchodovými dveřmi. Jednotka provedla postřik tohoto hnízda sprejem ,,Effect" a následně hnízdo mechanicky odstranila.

Po odstranění tohoto hnízda oznámila jiná uživatelka bytu tohoto domu další vosí hnízdo v zábradlí u zadního

východu, které jednotka odstranila stejným, výše popsaným způsobem.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov,_PMV

 

 

 

 

31.7.

Na základě vyhlýšení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k požáru trávy ve městě Holýšov; ulice Pod makovým vrchem, za domem č.p. 618.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že tráva již nehoří. Požár byl před příjezdem jednotky uhašen dvěma dětmi (politím kýblem vody), což VJ potvrdila oznamovatelka. Jednotka provedla prolití ohořelého místa (cca 0,5m2) dalšími 20l vody.

Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU pprap. Davidu Dopirákovi,, který MU překontroloval a odeslal jednotku Holýšov zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

31.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k likvidaci vos v elektrickém rozvaděči ve městě Holýšov, ulice Náměstí 5. Května 12. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že vosy vylétávají z elektro-rozvodné skříňky zabudované ve zdi rodinného domu. Po otevření rozvaděče bylo zjištěno, že vosy jsou za elektroměrovou deskou, kterou nelze sundat bez poškození plomby energetické firmy.

Jednotka proto provedla postřik okolí rozvaděče sprejem ,,Effect" a do rozvaděče umístila malé množství

přípravku ,,Bandit" v kalíšku. Nájemníci tohoto domu byly o způsobu likvidace informováni a seznámeni s výskytem vos ještě několik hodin po provedení zásahu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/31.7_2018_TP_Likvidace_hmyzu_Holysov%2C_Nam._5._kvetna/#P1070213.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 a CAS 32 k požáru balíkovače za městem Holýšov, směr bývalá kasárna, okolo stavebnin u silnice I/26.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že balíkovač zn. Big Pack 1290 Xc je již odpojen od traktoru a zaměstnanci firmy Agro Staňkov se snaží balíkovač uhasit RHP. Požár se nerozšířil na pole ani na traktor.

Jednotka začala hasit silně kouřící pravou část balíkovače vysokotlakým proudem od CAS 24, přičemž hasiči používali IDP.

V době příjezdu HZS Staňkov již byla hlášena lokalizace a dále bylo předáno velení na MU nprap. Radku Petráskovi.

Na základě rozhodnutí VZ jednotka pomohla s vytažením uvízlého balíku ze stroje pomocí automobilového navijáku. Po vytažení a ujištění se, že ve vytaženém balíku neprobíhá hoření, se jednotka vrátila zpět na základnu. Po návratu na základnu jednotka provedla doplnění vody z podzemního hydrantu ve městě Holýšov, ulice Tovární.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/8.8.2018_P_balikovace_Holysov

 

 

 

 

 

9.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) k požáru strniště za obcí Hradec. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že zde již zasahuje JSDH Hradec, JSDH Stod a HZS Staňkov. Jednotka provedla hašení okraje požářiště z lafetové proudnice z CAS 32 a po lokalizaci jednotka zahájila hašení pomocí jednoho proudu ,,C". Po provedení likvidace a po dohodě s VZ pprap. Miroslavem Doubkem se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Při cestě na základnu jednotka doplnila vodu ve městě Holýšov, v ulici Tovární 6000l (CHVAK informován). Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů. 

Na žádost KOPIS HZS Pk byl zbytek jednotky během zásahu v pohotovosti na základně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz