INFO O ZÁSAHU 2019

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou Mgr. Liborem Schröpferem jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321), CAS 32 (HDO 322) a DA L1Z (HDO 324) k požární asistenci při odpalování novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, prostranství Na Stráni a Pod Makovým vrchem. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již pyrotechnická firma s jejíž zástupcem se VJ dohodl na ochranném pásmu. 

Během ohňostroje jednotka zabezpečovala ochranné pásmo proti vstupu neoprávněných osob. 

Po ukončení ohňostroje jednotka provedla průzkum s cílem nalezení nežádoucího hoření.

Jednotka prolila pouze těsné okolí odpalované pyrotechniky pomocí vysokotlakého proudu. Dále jednotka počkala 20 minut a průzkum provedla znovu. Žádná ohniska nalezena nebyla a tak se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 

 

 

12.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k požáru vchodových dveří rodinného domu do obce Dolní Kamenice č.p. 23.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje PČR OO Holýšov a HZS PS Staňkov. Jedná se o požár vchodových dveří do rodinného domu, který je opuštěný. Lokalizaci provedl člen místní jednotky pomocí hasícího spreje. Likvidaci provedla jednotka PS Staňkov. Jednotka se proto začala řídit pokyny VZ. Průzkumná skupina JSDH Holýšov provedla pomocí VDP průzkum uvnitř objektu , zda se zde nenacházejí osoby (negativní). Dále provedeno otevření oken pro přirozené odvětrání objektu.
Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/12.1_2019_Pozar_vstupnich_dveri_rodinneho_domu,_Dolni_Kamenice

 

 

 

 

 

 

 

21.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k čerpání vody ve sklepě rodinného domu ve městě Holýšov, ulice Školní.
Po příjezdu na MU současně s jednotkou HZS PS Staňkov provedeným průzkumem zjištěno, že došlo k narušení přívodu vody v rodinném domě a vlivem výšky hladiny vody, voda zatéká do vedlejšího domu, kde hrozí zaplavení kotle a technologie. Jednotka provedla pomocí malého el. kalového čerpadla odčerpávání vodu, kde hrozilo zaplavení kotle a technologie a v rodinném domě pomocí velkého el. kalového čerpadla spolu s jednotkou HZS.
Po odčerpání vody a závěrečném průzkumu jednotka po domluvě s VZ, se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/21.1_2019_TP_-_cerpani_vody,_Holysov

 

 


 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci popadaných stromů vlivem hustého sněžení a zatížení stromů na silnici I/26 na kopec Trný. Po příjezdu na MU zjištěno, že se zde nachází celkem 7x vyvrácený strom (smrky), který leží na komunikaci. JPO provedla odstranění těchto stromů pomocí ŘMP Husqvarna 365 a v místě události řídila kyvadlově dopravu. Dále bylo z rozhodnutí VZ pokáceno celkem 3ks smrků, které bezprostředně ohrožovali BESIP.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci spadlého stromu na plot ve městě Holýšov, ulice K Višňovce 616.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o spadlý smrk na plot rodinného domu, majitel na místě. Jednotka provedla likvidaci stromu pomocí MŘP Husqvarna 365 a jeho následné odklizení mimo pozemek rodinného domu.

KOIS Pk odesílá jednotku na jinou událost - přejezd k události ID - 282772032

 

 

3.2.

Přejezd od události ID - 282765032 s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) na silnici I/26 - kopec Trný.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se zde nacházejí celkem dva spadlé smrky, které byli zlikvidovány pomocí MŘP Husqvarna 365. Jednotka v MU řídila kyvadlově dopravu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění padlého stromu na OA do ulice Ruská ve městě Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o rozlomenou túji, která větvemi leží na kapotě OA tovární značky Škoda Octavia 1.9 TDI, RZ 3P3 1448. Dále bylo zjištěno, že majitel automobilu není přítomen. Jednotka událost nechala zdokumentovat PČR OO Holýšov a na pokyn hlídky ulomené části stromu odstranila pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Výše zmíněné vozidlo nejevilo známky většího poškození, což bylo zdokumentováno.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácenou borovici a břízu. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dvě vyvrácené borovice. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

3.2.

Na základě osobního ohlášení o spadlém stromu v ulici Kasárenská, město Holýšov, řidičem OA se jednotka spojila s KOPIS HZS Pk a událost předala. Jednotka byla k této události poslána s technikou CAS 24 (HDO 321).

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený dub.

Jednotka provedla likvidaci dubu pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

4.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dvě vyvrácené borovice. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

4.2.

NA základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k vyvrácenému a prasklému stromu do mateřské školy v ulici Luční, město Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený vysoký Jinan na zahradě mateřské školy a o další jinan, který má prasklou větev, která zasahuje mimo pozemek MŠ.

Jednotka provedla odstranění vyvráceného stromu pomocí motorové pily Husqvarna 365 a odstranila veškerý dřevní materiál mimo areál MŠ. Dále jednotka provedla odříznutí prasklé větve, ale při dalším průzkumu bylo zjištěno, že je prasklý hlavní kmen. Vzhledem k poloze stromu, jednotka nemohla provést odstranění tohoto stromu a tak se VZ spojil se starostou města Holýšova panem Mgr. Liborem Schröpferem a informoval ho o vzniklé situaci s doporučením na odstranění tohoto stromu. Starosta města na MU poslal vedoucího technických služeb města, pana Ladislava T., kterého VZ seznámil se situací. Jednotka provedla označení nebezpečné oblasti pomocí vytyčovací pásky a se vzniklou situací VZ seznámil i zástupkyni ředitelky, které byla předána informace o zákazu vstupu všech osob do vytýčeného nebezpečného prostoru až do odstranění poškozeného stromu, které provede MTBS Holýšov.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácenou borovici. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

Fotogalerie na sněhovou kalamitu není nijak rozdělena dle datumů, nebo událostí. Ponechána jako celek:

 

http://hasiciholysov.rajce.net/3.-4.2_2019_Snehova_kalamita_-_popadane_stromy_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

16.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou OA na silnici I/26 do obce Ohůčov, kdy jedno z vozidel má hořet. Jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo a CAS 24 Tatra Terrno. 

Po příjezdu jednotky s RZA Opel Campo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o čelní střet dvou OA na silnici I/26 cca 200 metrů za obcí Ohůčov, ve směru na Staňkov. Jedno vozidlo se nachází na komunikaci a druhé vozidlo je mimo komunikaci v silničním příkopu kompletně zasaženo požárem. Průzkumem nebylo možné určit, zda se v hořícím OA nenacházejí osoby. Jednotka započala ihned s likvidací požáru pomocí vysokotlakého proudu z RZA. Po příjezdu HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po dojezdu CAS 24 Tatra Terrno, byl nasazen další vysokotlaký proud od CAS. Řidiči Audi byla poskytována předlékařská pomoc do příjezdu ZZS. Po likvidaci požáru vozidla, nebyli ve vozidle nalezeny žádné osoby. Dále provedeno zasypání uniklých provozních náplní pomocí ABSODAN Plus (celkem 10 kg) u vozidla Audi a protipožární opsatření, zajištění místa události. Po domluvě s VZ bylo provedeno zajištění místa pro přistání vrtulníku na silnici I/26 za pomocí PČR OO Holýšov odklonem dopravy. Jednotka dále asistovala ZZS, LZS, HZS při ošetřování a transportu zraněných osob do vrtulníku LZS a vozidel ZZS. 

Po domluvě s VZ se druhé družstvo s CAS 20 Tatra Terrno vrací na základnu a RZA Opel Campo ponechán na MU. 

Družstvo s RZA asistovalo s naložením vozidel na odtahovou službu a úklidu komunikace. Po domluvě s VZ se první družstvo vrací na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/16.2_2019_DN_2xOA_s_pozarem,_Ohucov

 

 

 

 

 

 

17.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k otevření uzavřených prostor s technikou CAS 24 Tatra Terrno, ve městě Holýšov, ulice PMV, kde se má nacházet v uzamčené koupelně agresivní pacient.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS Stod a PČR OO Holýšov. V koupelně se nachází agresivní žena, která odmítá jakoukoliv pomoc od složek IZS. Žena je léčena pro psychické problémy. Jednotka s ženou navázala komunikaci a pokoušela se ženu přesvědčit, aby opustila koupelnu. Toto se nepodařilo. Na MU se dostavila jednotka HZS PS Staňkov a velení na MU předáno jejímu veliteli. Dále se na místo dostavila její matka, která schválila násilné vniknutí do koupelny. Jednotka provedla vylomení koupelnových dveří pomocí páčidla PARATECH. Ženu se nakonec podařilo přesvědčit, aby dobrovolně odjela se ZZS k dalšímu vyšetření do FN Plzeň. 

Po domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k odstranění stromu do ulice Americká ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že strom (smrk, cca 15m vysoký) je zlomený cca. 40cm od země, a že je přes celou vozovku. Dále bylo zjištěno, že nikdo nebyl pádem stromu zraněn a nevznikla škoda na jiném majetku.

Celá situace byla na MU fotograficky zdokumentována. 

Strom byl odstraněn pomocí motorové pily Husqvarna 365. Dále jednotka zametla chodníky a místní komunikaci.  VZ informoval starostu města Holýšova pana Libora Schröpfera a také technické služby.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/4.3.2019_TP_Odstraneni_stromu_Holysov

 

 

 

11.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru trafostanice a trávy okolo ní do ulice Politických vězňů ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří tráva pod sloupem s trafostanicí, a že z trafostanice uniká olej, ale již dále nejiskří. Během hašení travního porostu jednotkou HZS Staňkov byly zkontrolovány dráty el. vedení, zda se v nějakém místě těchto drátů nedotýká strom nebo ulomená větev - negativní. 

Po uhašení a odjezdu HZS jednotka zůstala na MU a čekala na příjezd pracovníků ČEZ. Po příjezdu pracovníků ČEZ byla odpojena el. energie na předchozím sloupu těmito pracovníky, kterým bylo MU předáno.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/11.3.2019_P_-_trafostanice_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku nebezpečné látky do ulice Sokolovská. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o rozlitý použitý motorový olej, který se nachází vedle kontejnerů na tříděný odpad a že je kontaminována plocha cca. 1x1m travního porostu. 

Jednotka provedla zasypání plochy sorbentem. Velitel zkontaktoval starostu města Holýšova, který na MU poslal zástupce městských technických služeb p. Ladislava Trnku. S p. Trnkou byl dohodnut následující postup:

Technické služby odbagrují kontaminovanou zeminu, kterou dále předají k likvidaci do sběrného dvora a na toto místo navezou zeminu novou.

Po předání MU p. Trnkovi jsme se vrátili zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

Dne 14.3.2018 v 15h proběhla kontrola MU - kontaminovaná zemina odbagrována a na toto místo navezena zemina nová. Plocha odstraněné zeminy cca. 2x2m, hloubka neznámá.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/13.3.2019_unik_ropnych_produktu_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

21.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k úniku hydraulického oleje z autobusu ve městě Holýšov, ulice nádražní 297.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o únik hydraulického oleje z hadice posilovače řízení autobus VDL. Řidič autobusu na místě. Na MU se dále dostavila PČR OO Holýšov. Jednotka provedla zahraničení a posyp uniklé kapaliny pomocí 15 kg ABSODAN Plus - DN 1. S řidičem domluveno, že hadice bude přeříznuta z důvodu rachlejšího odtoku unikající kapaliny, která bude zachytávána do plastového kyblíku. Po ukončení těchto prací, byl autobus odstaven ke krajnici místní komunikace, byl proveden nový posyp pod autobusem. Řidiči na místě ponechány cca 2 kg ABSODAN Plus - DN 1, kterým bude po opravě autobusu v případě potřeby posypána silnice. Jednotka provedla závěrečný úklid komunikace a po předání MU řidiči autobusu se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez nzranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/21.3_2019_unik_nebezpecne_latky%2C_Holysov%2C_ulice_Nadrazni/

 

 

 

 

 

 

6.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k nakloněné pouliční lampě na parkovišti Penny Marketu ve městě Holýšov.
Po příjezdu na MU  průzkumem zjištěno, že se jedná o nakloněnou pouliční lampu na parkovišti Penny Marketu vedle nakládací rampy. Jednotka provedla zajištění MU vytyčovací páskou a lampu zajistila proti pádu pomocí nastavovacích žebříků a klínů. VZ se spojil s vedoucím prodejny Penny Market,aby kontaktoval svého nařízeného a zjednal nápravu poškozené lampy. Po telefonické domluvě bylo domluveno, že během dne, bude provedena oprava veřejného osvětlení. Vedoucí poučen, aby provedl seznámení se svými podřízenými o zákazu vstupu na nakládací rampu, dokud nebude provedena oprava. Dále poučeni i zaměstnanci maso/uzeniny ZEMAN. Dále jednotka vyčkala příjezdu a zadokumentování PČR DI Domažlice. Po odjezdu PČR jednotka ponechala na místě vytyčovací pásku a provedla odstranění zajištění veřejného osvětlení. MU předáno vedoucímu prodejny Penny Market.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

 

Foto:

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/6.4_2019_TP_-_naklonena_lampa_verejneho_osvetleni_Penny%2C_Holysov

 

 

 

 

 

 

14.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k úniku plynu z překopnuté plynové přípojky ve firmě EvoBus Bohemia, s.r.o., K Evobusu 610, Holýšov.
Po příjezdu na MU zjištěno, že MU se nachází na stavbě nové haly. Jedná se o překopnutou středotlakou plynovou přípojku těsně před novou halou, kterou překopnul bagr, který prováděl výkopové práce. Dále na místě stavbyvedoucí, která potvrdila uzavření plynu v celém areálu fy. EvoBus. Plyn již neuniká. Hala je částečně zasažena unikajícím plynem. Členové JPO v izolačním dýchacím přístroji provedli přirozené odvětrání haly otevřením oken a vjezdových vrat. Na MU se dále dostavila jednotka HZS PS Staňkov. Velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

Foto: 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/14.4_2019_Unik_nebezpecnych_latek_do_ovzdusi_-_unik_plynu%2C_Evobus%2C_Holysov

 

 

 

 

 

26.4.

Na základě písemného oznámení od KŘ HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) na letiště Plzeň-Líně k taktickému cvičení na téma: pád letadla. Po příjezdu na shromaždiště techniky jednotka čekala na pokyn k výjezdu na MU. Po udělení pokynu k výjezdu, jednotka vyjela na MU. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje několik JPO a posádek ZZS včetně LZS. Na pokyn Náčelníka štábu jednotka pomáhala na stanovišti třídění a odsunu zraněných, kde se dále řídila pokyny Vedoucího odsunu a Vedoucího lékaře. Po odsunu všech zraněných se jednotka nahlásila Štábu VZ jako volná k dalším činnostem. Na základě rozhodnutí Štábu jednotka dostala pokyn k návratu na základnu.  

 

 

 

 

 

 

29.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k úniku nafty s CAS 24 Tatra Terrno ve městě Holýšov, ulice Táborová.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o naftu, nezjištěného množství, která se táhne ulicemi Tř. 1. Máje, Táborová, Sokolovská, Tylova a parkoviště před supermarketem PRAMEN. Vlivem četného deště, namíchaná nafta s vodou zatéká do kanálu, která ústí do ČOV Holýšov. Jednotka provedla zasypání nejhorších míst pomocí 15 kg ABSODAN Plus DN-1 a na místo události si povolala jednotku HZS PS Staňkov. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, velení na MU předáno nprap. Petráskovi. Po domluvě s VZ, VJ Holýšov informoval o stavu starostu města Holýšov Mgr. Schröpfera Libora, který informoval správce ČOV Holýšov, který bude situaci monitorovat. 

Po domluvě s VZ se obě jednotky vrací zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.4_2019_TP_-_unik_nafty%2C_Holysov%2C_Taborova/

 

 

 

 

 

 

30.4.

Na základě žádosti starosty města Holýšov - Mgr. Schröpfer Libor, vyjela jednotka ve městě Holýšov, náměstí na Výhedech k postavení Máje. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedla jednotka postavení Máje za pomoci nastavovacích žebříků, trhacích háků, lan a soukromé motorové pily Husqvarna (Engel Marek). 

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k otevření uzavřených prostor, ve městě Holýšov, ulice Ruská 337.

Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že oznamovatelka/matka čeká před vchodem do bytového domu. Dveře jsou pouze zabouchnuty průvanem, uvnitř dvě malé děti 11 měsíců, které dle matky spí. Na MU se dostavila PČR OO Holýšov. Jednotka provedla nenásilný vstup do bytu pomocí speciálního nářadí. Děti spí, jsou v pořádku a předány matce. Dveře nepoškozeny.

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 (HDO 321) v počtu 1+3 k dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla na silnici I/26 za městem Holýšov, směr Domažlice. 
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu motocyklu Harley Davidson a osobního vozidla Audi Q7. Motocykl se nacházel v pravém jízdním pruhu směr Domažlice, těsně u svodidel cca. 25 metrů od začátku mostu a vedle motocyklu se nacházeli dvě zraněné osoby, kterým poskytovala PČR OO Holýšov předlékařskou pomoc. Dále bylo zjištěno, že osobní vozidlo, které bylo účastníkem nehody, je odstavené na blízké čerpací stanici v Holýšově. V tomto vozidle se nacházel řidič a dvě děti. Posádka vozidla nebyla zraněná, ale dětem byly věnovány plyšové hračky pro zmírnění stresové situace, které byly svědkem.
Po příjezdu ZZS, si lékař vyžádal přes velitele jednotky Holýšov, povolání letecké záchranné služby. 
Velitel jednotky Holýšov si na místo události povolal RZA Opel Campo (HDO 323) v počtu 1+2 k zajištění přistávací plochy pro vrtulník LZS na fotbalovém hřišti, které bylo místu nejblíže.
Místo nehody bylo zajištěno proti požáru RHP práškovým a byla odpojena AKB u motocyklu.
Jednotka prováděla ve spolupráci se ZZS ošetřování zraněných osob a následný transport do vozu ZZS a vrtulníku LZS. 
Po transportu zraněných osob byla CAS 24 odeslána VZ zpět na základnu a na MU byl ponechán RZA. Posádka RZA dále pracovala na likvidačních pracích a byla k dispozici PČR při vyšetřování a uzavírce silnice I/26.
Po předání MU PČR se jednotka vrátila na pokyn VZ na základnu.

Při návratu na základnu posádka RZA dovezla zapomenutý zdravotnický materiál na výjezdovou základnu ZZS Pk Stod.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/2.6_2019_DN_OA_MOTO%2C_Holysov

 

 

 

 

 

 

3.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) v počtu 1+5 k požáru odsávacího zařízení do firmy Evobus ve městě Holýšov.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že všichni přítomní zaměstnanci jsou v bezpečí mimo zakouřenou část výrobního prostoru. Dále bylo zjištěno, že odsávací zařízení hoří plamenem a je zakouřená i svařovací kabina robotického ramena. Jednotka ve spolupráci s HZS Staňkov provedla odpojení zasaženého zařízení od el. energie stisknutím nouzového tlačítka a shozením jističe v el. rozvaděči tohoto zařízení.
Dále jednotka prováděla hašení zasaženého zařízení pomocí RHP CO2 ve vlastnictví firmy Evobus. Dále byl proveden průzkum svařovací kabiny robotického ramena, zda uvnitř nedochází k plamennému hoření - negativní. Po odpojení odsávacího vedení (kouřovodu) se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.
Během zásahu bylo na základně připraveno další družstvo 1+3.

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/3.6_2019_Pozar_odsavani_svarovaciho_robota,_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

16.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k otevření uzavřených prostor s technikou CAS 24 Tatra Terrno ve městě Holýšov, ulice Husova třída 414.
Dle informací KOIS Pk po RDST již mělo být volání oznamovatele podezřelé. Voláno na KOIS Pk 2x. Po prvé byl oznamovatel odkázán na zámečnickou firmu a podruhé bylo nahlášeno jídlo na plotně.  
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již PČR OO Holýšov a oznamovatel. Oznamovatel (uživatel bytu) silně pod vlivem alkoholu. Jedná se o podkrovní byt na uvedené adrese ve 3 NP na pravé straně od schodiště. Jednotka provedla nenásilné vniknutí do bytu pomocí sjížděče (pouze poškozeno těsnění dveří) za přítomnosti PČR. Průzkumem zjištěno, že na elektrickém sporáku se žádné jídlo nevaří, je vypnutý, trouba vypnuta a taktéž se nic nevaří. Po domluvě s PČR a VZ domluveno, že se jedná o zneužití jednotky SDH Holýšov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO321) k otevření bytu ve městě Holýšov.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se na místě nachází oznamovatelka, která uvádí strach o bývalého manžela. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o byt ve kterém nikdo nereaguje na zvonění ani bouchání na dveře. Po příjezdu PČR OO Holýšov se jednotka pokusila o otevření bytu pomocí dveřního sjížděče, ale bylo zjištěno, že dveře jsou zamčené. Jednotka tedy již ve spolupráci s HZS PS Staňkov sestavila tři díly nastavovacího žebříku a příslušník HZS pomocí nářadí Rescop W vniknul do bytu přes okno ve druhém patře. Po otevření bytu byla provedena ve spolupráci s PČR prohlídka bytu, kterou nebyla zjištěna přítomnost osob. 
Dle pokynů VZ npor. Ing. Davida Dopiráka byl proveden průzkum ještě ve sklepních a skladovacích prostorech bytového domu - také s výsledkem negativním.
Po předání MU PČR se jednotka vrátila na základnu.

 

 

28.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel se čtyřmi zraněnými osobami, z toho jedna osoba ve vozidle zaklíněna za obec Ohučov - silnice I/26, ve směru na Domažlice s technikou RZA Opel Campo (HDO 323) a CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321).
Po příjezdu na MU zjištěno, že místo události se nachází cca 150 metrů za obcí Ohučov ve směru na Domažlice. Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov, PČR OO Holýšov, ZZS. Jedná se o čelní střet dvou osobních automobilů. VW Caddy LIFE - zde cestovala pouze řidička, která je ve vozidle zaklíněna. Seat Alhambra - zde cestovali tři osoby, které jsou mimo vozidlo, z toho dvě dospělé osoby a jedno nezletilé dítě. Z obou vozidel unikají provozní kapaliny. 
Jednotka provedla zajištění MU, protipožární opatření, zajistila místo pro přistání vrtulníku LZS. Pomáhala s ošetřováním zraněných osob. S jednotkou HZS provedla společně vyproštění řidičky z VW Caddy za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Dále provedla transport dvou osob do vrtulníku LZS a dvou osob do vozidla ZZS. Nezletilé holčičce byla předána plyšová hračka berušky pro zmírnění stresové situace. Po odjezdu zraněných osob a domluvě s VZ, se CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) vrací zpět na základnu. Po celou dobu je silnice I/26 zcela uzavřena. Na místě zůstává RZA Opel Campo (HDO 323) 1+2. Pomocí el. navijáku od RZA Opel jedno z vozidel odtaženo ke krajnici a poté zprovozněn jeden jízdní pruh, který byl kyvadlově řízen PČR. Dále provedeno ve spolupráci s HZ Staňkov asistence při nakládání vozidel na odtahovou službu a závěrečný úklid komunikace.
Po domluvě s VZ se jednotka vrací zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/28.6_2019_DN_2x_OA_s_vyprostenim_osoby,_Ohucov

 

 

 

 

 

29.6.

Jednotce SDH Holýšov vyhlášen poplach na požár na PCO fa. Evobus Bohemia s.r.o., Holýšov. 
Jednotka SDH Holýšov byla KOIS Pk odvolána přes RDST těsně před výjezdem vozidla. Odpovědnou osobou potvrzen planý poplach. Na místo události dojíždí pouze jednotka HZS PK PS Staňkov s CAS 20 Tatra Terrno (PDO 131).

 

 

 

 

 

 

1.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK, jednotka vyjela k požáru pole za město Holýšov, ve směru na Plzeň s technikou CAS 32 Tatra 815 6x6 (HDO 322) a CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321).
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o požár částečně posekaného pole s obilím. MU se nachází těsně za Holýšovem, ve směru na Plzeň, po pravé straně. Požár se rychle šíří směrem k lesu, kvůli povětrnostním podmínkám. Nasazena otočná proudnice od CAS 32 a od CAS 24 1x C proud, jeden vysokotlaký proud a lopaty za použití IDP, aby se zabránilo rozšíření požáru do lesa.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno pprap. Doubkovi. S VZ domluveno, že čerpací stanoviště se utvoří v Holýšově, v ulici Tovární z podzemního hydrantu. Na MU se dále dostavili jednotky SDH Staňkov a SDH Stod. Po likvidaci požáru, bylo ještě na pokyn VZ prolito požářiště pomocí otočných proudnic z CAS 32 Tatra 815 (JSDH Holýšov) a CAS 30 Tatra 815-7 (HZS Staňkov). 
Po domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

Celkem spotřebováno vody (JSDH Holýšov): 19 800 litrů

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/1.7_2019_Pozar_castecne_posekaneho_pole%2C_Holysov/

 

 

 

 

 

7.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) k požáru lesního porostu v obci Ohůčov. Při cestě k zásahu byla jednotka navedena k MU jednotkou HZS Staňkov. Při přiblížení k MU bylo zjištěno, že lesní porost již prohledává HZS Staňkov a JSDH Staňkov. Po nalezení místa požáru byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár malé rozlohy, zřejmě po nedovoleném pálení odpadu v lesním porostu.
Během hasebních prací jednotky JSDH Staňkov jsme ve spolupráci s HZS Staňkov provedli rozhrabání odpadu a obkopání požářiště pomocí ručního nářadí.
Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

8.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) ve městě Holýšov, ulice Horní.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v jehličnatém stromě o rozměrech cca 15x10 cm ve výšce cca 1 metr. Na místě oznamovatelka. Dále na místě velký pohyb malých dětí. Již tři děti štípnuty. Jednotka provedla stržení hnízda do igelitového pytle a jeho následnou likvidaci. Místo výskytu bylo chemicky ošetřeno pomocí insekticidního spreje Effect. Oznamovatelka a děti poučeny o možném návratu vracejících se vos. 
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

9.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k požáru pole za městem Holýšov, směr Ohůčov, katastrální území Kvíčovice s technikou CAS 32 (HDO 322) a CAS 24 (HDO 321).

Po příjezdu prvního prvního vozidla (HDO 322) byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří strniště o rozloze cca. 500x100m a několik slisovaných balíků slámy. CAS 32 okamžitě započala požární obranu, tak aby bylo zamezeno dalšímu šíření požáru pomocí otočné proudnice a od CAS 24 byl natažen vysokotlaký proud k ochraně odstaveného traktoru s balíkovačem.

Společně s dalšími jednotkami bylo zlikvidováno plamenné hoření strniště a členové jednotky započali s rozebíráním hořících balíků pomocí kopáčů, vidlí a hrábí. Takto rozebrané balíky byly dohašovány pomocí vysokotlakého proudu od CAS 24.

CAS 32 doplnila vodu jednotce HZS Staňkov do CAS 30 (PDO 132). Po naplnění CAS 32 na čerpacím stanovišti v Kvíčovicích ještě jednotka provedla prolití požářiště pomocí otočné proudnice.

Během zásahu byly poškozeny zásahové kalhoty značky Vochoc Firehors plus - spálená levá nohavice (ke zranění nedošlo). Tato škoda byla nahlášena veliteli zásahu.

Během tohoto zásahu jednotka brala vodu pro doplnění CAS ve městě Holýšov, ul. Tovární z podzemního hydrantu - celkem 19.800l a na čerpacím stanovišti v Kvíčovicích  - celkem 11.600l.

Po nahlášené likvice VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

Foto:

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/9.7.2019_Pozar_pole_Kvicovice

 

 

 

 

 

 

11.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních automobilů mezi městy Holýšov a Stod s technikou CAS 24 Tatra Terrno.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o DN dvou OA na horizontu kopci Trný. Jedno z vozidel nedobrzdilo (Ford Focus) a nabouralo do před ním jedoucího, či stojícího vozidla (Škoda Superb). Obě vozidla na komunikaci, Ford Focus v rychlém pruhu a Škoda Superb v pomalém pruhu. Na místě již zasahuje PČR OO Holýšov a ZZS Stod, která měla ve své péči již dvě zraněné osoby z vozidla Ford (žena a dítě). Všechny osoby byli již mimo havarovaná vozidla. Ve vozidle Ford Focus cestovaly celkem 4 (2x dospelí, 2x dítě) osoby a ve vozidle Škoda Superb 2 osoby (2x dospělí). 
Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření a provedla zasypání uniklých provozních kapalin pomocí sorbentu ABSODAN Plus. Řidička z vozidla Škoda Superb si po chvíli začala stěžovat na bolest krční páteře a bolesti zad. ZZS na MU povolává další vozidlo ZZS. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nstržm. Boudovi. Doprava v místě nehody byla řízena kyvadlově PČR. Jednotka poskytla nezletilému účastníkovi plyšovou hračku hasiče, pro zmírnění stresové situace. 
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/11.7_2019_DN_2x_OA_se_zranenim%2C_Holysov%2C_Trny

 

 

 

 

 

11.7.

Na základě vyhlášení poplach KOIS PK, jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky pod kopec Trný s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a CAS 32 Tatra 815 6x6 (HDO 322).
Po příjezdu na MU již čekala PČR, která nás dovedla na místo události. Zjištěno, že se jedná o požár lesního podrostu, pařezů, listí a části kmenu stromů dubu o rozměrech cca 16x15 metrů. Požár se nachází v části smíšeného lesa, místní název ,,v údolíčku" (GPS: 49°36'4,053"N , 13°6'53,720"E).
Jednotka započala hasební práce pomocí jednoho vysokotlakého proudu, dále rozšířeno o dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný proud od CAS 24 Tatra Terrno. Na místo se dále dostavila jednotka HZS PS Staňkov, JSDH Staňkov a JSDH Stod. Velení na MU předáno nstržm. Boudovi. Voda do CAS 24 Tatra doplňována z CAS 32 Tatra 815. Zjištěno, že vlastníkem lesa jsou Lesy ČR. VJ Holýšov se spojil s revírníkem Lesů ČR p. Podávkou, který se na MU zanedlouho dostavil. Po likvidaci požáru, následném předání požářiště revírníkovi a domluvě s VZ, se jednotky vrátili zpět na základnu. Doplnění vody do CAS 32 Tatra 815 6x6 provedeno z podzemního hydrantu ve městě Holýšov, ulice Tovární.

Při jízdě k zásahu již v lesním porostu, bylo poškozeno u CAS 24 Tatra Terrno pravé přední, vnější osvětlení okolí vozidla o část stromu, který vyčníval do lesní cesty (poškozena mřížka a plastový kryt osvětlení) - nahlášeno VZ, který provedl fotodokumentaci.


 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/11.7_2019_Pozar_lesni_hrabanky%2C_Holysov%2C_pod_Trnym

 

 

 

 

11.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci obtížného hmyzu ve městě Holýšov, ulice Lesní č.p. 630.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o rozlítaný roj vos, který zalétá do spár ve štítu rodiného domu mezi Itongem a krovem. Jednotka provedla pomocí 3 ks nastavovacích žebříků, insekticidního spreje Effect a Bandit Super 10 EW likvidaci vos a preventivní vystříkání spár. Majitelka domu poučena, aby v nejbližší době okna neotvírala a děti se nezdržovali v blízkosti výskytu vos z důvodu možného návratu vracejících se vos. Majitelka dále poučena o zadělání spár.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/11.7_2019_Technicka_pomoc_-_likvidace_hmyzu%2C_Holysov

 

 

 

 

 

21.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k technické pomoci do ulice Horní, kde se měl nacházet pes zaklíněný mezi skříňovou postelí a zdí.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo potvrzeno tvrzení oznamovatele. Jednotka pouze pootočila psa tak aby předními packami dosáhl na zem (přední část těla měl pes pod postelí) a poté už pejsek vylezl sám.
Po vyproštění byl pes (borderkolie jménem Bad) prohlédnut a nejevil známky zranění.
Po předání psa majitelce se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

23.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) ve městě Holýšov, na parkoviště k obchodnímu domu LIDL, k otevření uzamčeného automobilu, kde se má nacházet dítě.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov, matka dítěte, která si omylem v autě zabouchla klíče od auta. Od matky zjištěno, že dítěti jsou 3 měsíce. Uvnitř zamčené je cca 6 minut. Na MU se dostavila jednotka HZS PS Staňkov a velení na místě zásahu bylo předáno jejímu veliteli. Jednotka pomocí klínků, nafukovacích balónků a drátu provedla otevření vozidla společně s jednotkou HZS. Dítě v pořádku předáno jeho matce. Dítěti věnována plyšová hračka Hasiče. 
Po sbalení prostředků a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.7_2019_TP_-_otevreni_automobilu%2C_Holysov%2C_ul._Nadrazni/#IMG_20190723_101833.jpg

 

 

23.7.

Jednotka vyjela dle určení KOPIS PK s CAS32 T815 k požáru lesa do Štichova.Po dojezdu na místo události a provedeném průzkumu jsme rozvinuli jeden C proud k  požářišti. Mezi tím přijela jednotka HZS DO stanice Staňkov a její velitel si převzal velení a rozhodl, že požár zlikviduje pomocí vlastní techniky.Tak jsme po dohodě útočné vedení zrušili. Návrat na základnu bez závad.

 

 

 

 

 

 

 

26.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k nálezu ampulí nebezpečných látek, sarin, yperit atd. ve městě Holýšov, Jiráskova třída 108.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno: Jedná se o areál bývalé továrny SVA. Na bráně čeká oznamovatel, který na místo nálezu dovedl jednotky. VZ a VJ Holýšov se vydaly na průzkum do budovy, kde byli ampule nalezeny. Na místě zjištěno, že se jedná o bývalý sklad civilní obrany. Ve skladu nalezeny detekční trubičky na bojové chemické látky do přístroje CHP 71. VZ se spojil s chemickou laboratoří Třemošná a po jejich domluvě se detekční trubičky ponechají na místě. Laboratoř Třemošná si detekční trubičky vyzvedne v pondělí. 
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/26.7_2019_TP_-_nalez_ampuli_do_pristroje_CHP_ke_zjisteni_bojovych_chemickych_latek%2C_Holysov/

 

 

 

 

 

 

27.7.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a Tatra 815 6x6 (HDO 322) k požáru nízké budovy do obce Střelice.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o požár lisu na slámu JOHNDEER, který je mimo budovu kompletně zasažen požárem, který byl vytažen majitelem pomocí traktoru JOHNDEER RZ: P01 8118 (požárem poškozena zadní část). Dále hoří střecha budovy, ve které byl zaparkován lis na slámu, dřevěné brikety, další uskladněný materiál a pracovní stroje. V budově dále uskladněno PHM (převážně motorová nafta). Na místě PČR OO Stod.
Jednotka vytvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dva proudy C v dýchací technice a hašení probíhalo za pomocí tuhého smáčedla (kartuše - velká). První proud zaměřen na likvidaci požáru lisu na slámu a střechy budovy. Druhý proud zaměřen na likvidaci požáru uvnitř budovy a zamezení šíření požáru směrem ke skladu PHM. Po příjezdu družstva s CAS 32 Tatra 815 bylo od této CAS zahájeno doplňování vody do CAS 24 Tatra Terrno. Po příjezdu jednotky HZS PK PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno nprap. Zubovi. Dále provedeno vypnutí elektrické energie do budovy a uzavření komunikace z důvodu padající střešní krytiny. Po likvidaci požáru, bylo od CAS 24 Tatra Terrno zrušeno dopravní i útočné vedení. Na místo se dále dostavily jednotky JSDH Stod a HZS Plzeň-Střed s AZ 30 Iveco. Dohašovací práce probíhali od útočného vedení z CAS HZS PS Staňkov. CAS 32 Tatra 815 dále prováděla doplnění vody do CAS HZS Staňkov. Rozebírání střešní konstrukce probíhalo za pomoci AZ 30 Iveco. Družstvo z CAS 24 Tatra Terno bylo po dobu těchto prací připraveno pro případ jiné události. Po likvidaci požáru proběhlo odklizení trosek střešní krytiny z pozemní komunikace a po předání místa zásahu se jednotky vrátili zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/27.7_2019_Pozar_hospodarske_budovy_a_balikovace%2C_Strelice  

 

 

 

 

 

 

10.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k úklidu po dopravní nehodě na obchvat města Staňkova s technikou CAS 24 (HDO 321).
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu nákladního automobilu Scania R410 a osobního vozidla Škoda Fabia.
Místo nehody je mezi obcí Ohůčov a odbočkou na město Staňkov. Nákladní automobil má poškozenou pravou přední část, je bez úniku PHM, je odstaven v odbočovacím pruhu a řidič není zraněn ani nepožaduje lékařské ošetření. Osobní automobil se nachází v pravém příkopu směr Ohůčov v pozici na kolech a je taktéž bez úniku PHM a dvě osoby se nachází mimo vozidlo, které nejsou viditelně zraněny a nepožadují lékařské ošetření.
Jednotka provedla protipožární zabezpečení místa nehody pomocí ručních hasících přístrojů a odpojení akumulátoru u osobního vozidla. Dále bylo řízena doprava přes místo události, které bylo po dobu zásahu průjezdné, ale s ohledem na bezpečnost zasahujících byla snížena rychlost projíždějících vozidel.
Cestujícím z osobního automobilu byly vzhledem k nepříznivému deštivému počasí poskytnuty 2Ks termofolií.
Po zdokumentování nehody PČR jednotka provedla odklizení částí vozidel z komunikace a provedla oplach od drobných částí vysokotlakým proudem. Po příjezdu odtahové služby, jednotka pomohla s naložením osobního vozidla. 
Po domluvě s PČR byla nákladnímu vozu dovolena jízda do obce Ohůčov, kde bylo vozidlo odstaveno a proběhlo došetření nehody.
Po ukončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/10.8_2019_DN_NAxOA_bez_zraneni%2C_Stankov/

 

 

 

 

 

 

14.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k otevření zabouchnutého bytu ve městě Holýšov, ulice Na Radosti č.p. 321.
Po příjezdu na MU zjištěno, že paní je venku, zmatená a neví zda uvnitř nemá jídlo na plotně. Na místě PČR OO Holýšov. Jednotka započala s otevřením bytu pomocí speciálního nářadí za přítomnosti PČR. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Zubovi. Vchodové dveře do bytové jednotky se podařilo otevřít bez poškození. Po sepsání podkladů a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

16.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno k otevření rodinného domu ve městě Holýšov, ulice Jiráskova třída 497.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS Stod a PČR OO Holýšov. PČR oznámila jednotce, že dům je již otevřený a není nás na místě třeba. Po sepsání podkladů pro ZOZ se jednotka vrátila zpět na základnu. 
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

19.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k prověření možného požáru v areálu bývalých kasáren (průmyslová zóna II), kde oznamovatel vidí z Holýšova zvláštní světlo po bouřce a domnívá se, že může hořet.
Po příjezdu do bývalých kasáren se VZ domluvil s PČR OO Holýšov, aby prověřila jednu část areálu a jednotka Holýšov druhou část areálu. Průzkumem žádné známky požáru nenalezeny. Po domluvě VZ s PČR se událost eviduje jako planý poplach.

 

 

 

 

 

 

24.8.

Na základě žádosti KOPIS vyjela jednotka s OA Škoda Roomster (HDO 326) k vyžádané pomoci ZZS s transportem pacienta.
Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno:
 - na místě ZZS
 - pacient sedící na lavičce neschopen sám se zvednout
Jednotka pomohla pacienta zvednout a naložit na nosítka ZZS. Po domluvě následovala ZZS do Nemocnice Stod, kde
asistovala u polohování pacientu u RTG a přemístění pacienta na lůžko v chirurgické ambulanci.
Během zásahu nedošlo ke zranění členů jednotky ani ke škodám na technice JSDH. Cesta k zásahu bez potíží.

 

 

 

 

 

 

 

28.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k transportu pacienta do vozu ZZS.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že ZZS je již na místě a že se jedná o nadměrného pacienta. Záchranář ZZS si na MU povolal vozidlo pro převoz nadměrných pacientů. Po dobu čekání na další vozidlo ZZS jednotka provedla vyklizení společných prostorů od botníků a dekorací, tak aby byl dostatečný prostor pro transport. Po příjezdu vozu pro nadměrné pacienty jednotka provedla transport pacienta do vozu ZZS pomocí transportní plachty.
Po předání pacienta jednotka uvedla společné prostory do původního stavu a odjela zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

29.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k čerpání zatopeného sklepa rodinného domu ve městě Holýšov, ulice Tovární 493.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že před rodinným domem se vlivem silného deště vytvořila velká laguna vody, která zatéká na pozemek a následně do sklepa domu. Jednotka nasadila plovoucí motorové čerpadlo PH Cyklon na odčerpání laguny. Po snížení hladiny a zamezení zatékání vody na pozemek započala jednotka s odčerpáním zatopeného sklepa pomocí elektrického kalového čerpadla. Toto se jevilo jako málo účinné, proto VZ na místo povolal DA 10 L1Z Iveco (HDO 324) s motorovým kalovým čerpadlem , které bylo následně nasazeno na odčerpání sklepa. Na místě ponecháno družstvo s DA 10 L1Z na dočerpání vody a družstvo s CAS 24 Tatra 815 přeposláno KOIS HZS PK na událost ECUD: 3219008479. Po odčerpání vody a předání místa majitelce družstvo s DA L1Z přejíždí na žádost KOIS HZS PK na událost ECUD: 3219008480

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s CAS 24 tatra Terrno (HDO 321) z události ECUD: 3219008469 na odčerpání vody ze sklepa bytového domu ve městě Holýšov, ulice Jiráskova tř. č.p. 144.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o zatopené sklepení v bytovém domě, kde se skladuje uhlí, které se zde momentálně nenachází. Jednotka pomocí el. kalového čerpadla provedla odčerpání vody. Po odčerpání vody KOIS HZS PK jednotku přeposílá na událost ECUD: 3219008478

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s DA 10 L1Z (HDO 324) z události ECUD: 3219008469 na odčerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu ve městě Holýšov, ulice Jiráskova tř. č.p. 161.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o zatopený sklep v rodinném domě. Jednotka provedla odčerpání vody pomocí kalového čerpadla Subbaru. Po odčerpání vody jednotka přeposlána KOIS HZS PK k události ECUD: 3219008471

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) z události ECUD: 3219008479 k odčerpání vody z bytového domu ve městě Holýšov, ulice Italská č.p. 176.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopené sklepní prostory v bytovém domě. Jednotka provedla pomocí elektrického kalového čerpadla odčerpání vody. Následně jednotka KOIS HZS PK přeposlána na událost ECUD: 3219008473

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s DA 10 L1Z Iveco (HDO 324) z události ECUD: 3219008480 na odčerpání vody z rodinného domu ve městě Holýšov, ulice Třída 1. Máje 111.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že voda ve sklepě již opadá a není možno zbytek vody odčerpat. Majitel si provede odčerpání vody vlastními silami. Jednotka KOIS HZS PK přeposlána na událost ECUD: 3219008472

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s DA 10 L1Z Iveco (HDO 324) z události ECUD: 3219008471 na monitoring ve městě Holýšov na Náměstí 5. Května.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o ucpané kanalizační vpustě a na náměstí se tvoří laguny. Jednotka provedla vyčištění košů kanalizačních vpustí a tím voda začala odtékat. Jednotka přeposlána KOIS HZS PK na událost ECUD: 3219008482

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku z události ECUD: 3219008471 na pomoc při pytlování a ustavení protipovodňových pytlů do obce Kvíčovice. Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje JSDH Kvíčovice, kteří provádějí pytlování. Jednotka pomohla s pytlováním a sestavením protipovodňové hráze z pytlů okolo mateřské školy. Po ukončení stavby hráze se jednotka vrátila zpět na základnu. Při příjezdu na základnu jednotka odvolána VJ Holýšov k zatopenému podsklepení mateřské školy ve městě Holýšov, ulice Školní ECUD: 3219008486

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) z události ECUD: 3219008478 na pomoc při čerpání vody ve městě Holýšov, ulice Táborová 428 - Základní škola Holýšov.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje HZS PS Staňkov a JSDH Staňkov. Po domluvě s VZ jednotka pomáhala s vysáváním zbytků vody a vymetáním vody do odtokového kanálu, odkud byla voda následně odčerpávána mimo objekt. Po domluvě s VZ a KOIS HZS Pk jednotka přeposlána na čerpání vody ve městě Holýšov, ulice Americká 405, ECUD: 3219008485

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) z události ECUD: 3219008473 na čerpání vody ze zatopeného sklepa bytového domu ve městě Holýšov, ulice Americká 405.
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o zatopené sklepy na již uvedené adrese. Jednotka pomocí elektrického kalového čerpadla provedla odčerpání vody. Následně jednotka přejela na čerpání vody ve městě Holýšov, ulice Školní, budova mateřské školy ECUD: 3219008486

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

 

 

29.8.

KOIS HZS PK přeposlalo jednotku s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) z události ECUD: 3219008485, DA L1Z Iveco z události ECUD: 3219008482 k čerpání zatopeného podsklepení v Mateřské škole, ulice Školní, ve městě Holýšov.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zaměstnanci mateřské školy provádějí kýblování. Jednotka provedla odčerpání vody ze sklepních prostor pomocí elektrického kalového čerpadla. Na místo povolán OA Škoda Roomster, který na místo dovezl vysavač na vodu, se kterým bylo provedeno dočerpání zbytku vody. Na místě události byla po celou dobu ředitelka MŠ Leváková Daniela DiS. Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

 

 

 

Odkaz na všechny fota z 29.8.

 

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.8_2019_TP-cerpani_vody_-_Holysov%2C_stavba_protipovodnovych_hrazi_-_Kvicovice/

 

 

 

 

 

 

30.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a DA 10 (HDO 324) k čerpání vody ze sklepa.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o zatopený sklep o rozměrech cca 1,5m x 5m. Jednotka provedla odčerpání vody ze sklepa pomocí elektrického kalového čerpadla. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že je zaplavená i kotelna rodinného domu, proto jednotka provedla odčerpání i prostoru kotelny. Po odčerpání vody a předání MU majitelce rodinného domu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

31.8.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k otevření bytu ve městě Holýšov, ulice Pod makovým vrchem 488.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že uživatelka bytu je na chodbě domu i s malým dítětem, a že je poškozený jazýček zámku, který blokuje dveře. Jednotka provedla vyražení zlomeného jazýčku do vnitřku dveřní zárubně pomocí ručního nářadí. Vchodové dveře byly špatně seřízené s dveřní zárubní a tak při tlaku na dveře, který byl nutný pro jejich volné otevření došlo k poškození dveří. O této skutečnosti byla vyrozuměna i majitelka bytu, toho času v Praze. Uživatelé bytu byly seznámeni se způsobenou škodou a předchozím špatným stavem dveří a jejich zámku. Po předání MU velitelem zásahu a policií České republiky se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

2.9.

Na základě žádosti ředitelky Základní školy Holýšov pí. Mgr. Hynčíkové Moniky jednotka vyjela na odčerpání zatopené kotelny v Základní škole ve městě Holýšov, ulice Táborová č.p. 428 s DA 10 L1Z Iveco Daily (HDO 324).
Po příjezdu na MU nás již pí. ředitelka očekávala a umožnila nám vstup do areálu ZŠ a sklepních prostor bývalé kotelny v ZŠ. Průzkumem zjištěno, že se jedná o bývalou kotelnu, která je zatopená po přívalovém dešti ze dne 29.8 2019. Jednotka provedla vyčerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla a motorového kalového čerpadla Subbaru. Po ukončení těchto prací, bylo místo předáno školníkovi p. Horákovi Jiřímu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/2.9_2019_TP_-_cerpani_byvale_kotelny%2C_ZS_Holysov/

 

 

 

 

 

 

3.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS PK jednotka vyjela k valící se vodě ve městě Holýšov, ulice Školní s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 324).
Po příjezdu na MU nás již očekávala oznamovatelka, která nám oznámila, že v celé ulici se valí voda. Jednotka průzkumem zistila, že se jedná o vypoštění bazénu na soukromém pozemku u rodinného domu v ulici Malá č.p. 229. Jednotka se zkontaktovala s majitelem, který nám událost potvrdil (poničený bazén z krupobití 29.9 2019). Událost vedena jako planý poplach.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

4.9.

Jednotka byla KOPIS PK odvolána ihned při výjezdu JPO s CAS 24 Tatra Terrno. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k záchraně kočky z parapetu ve třetím patře budovy ve městě Holýšov-Nový Dvůr, Politických vězňů 293.
Po příjezdu na MU zjištěno: Kočka na parapetu, již druhý den. Majitelka na místě. Shodou okolností na místě i majitel budovy, kde se kočka nachází. Ten umožnil majitelce kočky vstup do své budovy a ta si kočku vyzvedla. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Petráskovi. Po sepsání podkladů a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz