INFO O ZÁSAHU 2019

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou Mgr. Liborem Schröpferem jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321), CAS 32 (HDO 322) a DA L1Z (HDO 324) k požární asistenci při odpalování novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, prostranství Na Stráni a Pod Makovým vrchem. 

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již pyrotechnická firma s jejíž zástupcem se VJ dohodl na ochranném pásmu. 

Během ohňostroje jednotka zabezpečovala ochranné pásmo proti vstupu neoprávněných osob. 

Po ukončení ohňostroje jednotka provedla průzkum s cílem nalezení nežádoucího hoření.

Jednotka prolila pouze těsné okolí odpalované pyrotechniky pomocí vysokotlakého proudu. Dále jednotka počkala 20 minut a průzkum provedla znovu. Žádná ohniska nalezena nebyla a tak se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 

 

 

12.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k požáru vchodových dveří rodinného domu do obce Dolní Kamenice č.p. 23.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje PČR OO Holýšov a HZS PS Staňkov. Jedná se o požár vchodových dveří do rodinného domu, který je opuštěný. Lokalizaci provedl člen místní jednotky pomocí hasícího spreje. Likvidaci provedla jednotka PS Staňkov. Jednotka se proto začala řídit pokyny VZ. Průzkumná skupina JSDH Holýšov provedla pomocí VDP průzkum uvnitř objektu , zda se zde nenacházejí osoby (negativní). Dále provedeno otevření oken pro přirozené odvětrání objektu.
Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/12.1_2019_Pozar_vstupnich_dveri_rodinneho_domu,_Dolni_Kamenice

 

 

 

 

 

 

 

21.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k čerpání vody ve sklepě rodinného domu ve městě Holýšov, ulice Školní.
Po příjezdu na MU současně s jednotkou HZS PS Staňkov provedeným průzkumem zjištěno, že došlo k narušení přívodu vody v rodinném domě a vlivem výšky hladiny vody, voda zatéká do vedlejšího domu, kde hrozí zaplavení kotle a technologie. Jednotka provedla pomocí malého el. kalového čerpadla odčerpávání vodu, kde hrozilo zaplavení kotle a technologie a v rodinném domě pomocí velkého el. kalového čerpadla spolu s jednotkou HZS.
Po odčerpání vody a závěrečném průzkumu jednotka po domluvě s VZ, se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/21.1_2019_TP_-_cerpani_vody,_Holysov

 

 


 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci popadaných stromů vlivem hustého sněžení a zatížení stromů na silnici I/26 na kopec Trný. Po příjezdu na MU zjištěno, že se zde nachází celkem 7x vyvrácený strom (smrky), který leží na komunikaci. JPO provedla odstranění těchto stromů pomocí ŘMP Husqvarna 365 a v místě události řídila kyvadlově dopravu. Dále bylo z rozhodnutí VZ pokáceno celkem 3ks smrků, které bezprostředně ohrožovali BESIP.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci spadlého stromu na plot ve městě Holýšov, ulice K Višňovce 616.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o spadlý smrk na plot rodinného domu, majitel na místě. Jednotka provedla likvidaci stromu pomocí MŘP Husqvarna 365 a jeho následné odklizení mimo pozemek rodinného domu.

KOIS Pk odesílá jednotku na jinou událost - přejezd k události ID - 282772032

 

 

3.2.

Přejezd od události ID - 282765032 s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) na silnici I/26 - kopec Trný.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se zde nacházejí celkem dva spadlé smrky, které byli zlikvidovány pomocí MŘP Husqvarna 365. Jednotka v MU řídila kyvadlově dopravu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění padlého stromu na OA do ulice Ruská ve městě Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o rozlomenou túji, která větvemi leží na kapotě OA tovární značky Škoda Octavia 1.9 TDI, RZ 3P3 1448. Dále bylo zjištěno, že majitel automobilu není přítomen. Jednotka událost nechala zdokumentovat PČR OO Holýšov a na pokyn hlídky ulomené části stromu odstranila pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Výše zmíněné vozidlo nejevilo známky většího poškození, což bylo zdokumentováno.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácenou borovici a břízu. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dvě vyvrácené borovice. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

3.2.

Na základě osobního ohlášení o spadlém stromu v ulici Kasárenská, město Holýšov, řidičem OA se jednotka spojila s KOPIS HZS Pk a událost předala. Jednotka byla k této události poslána s technikou CAS 24 (HDO 321).

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený dub.

Jednotka provedla likvidaci dubu pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

4.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dvě vyvrácené borovice. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

4.2.

NA základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k vyvrácenému a prasklému stromu do mateřské školy v ulici Luční, město Holýšov.

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený vysoký Jinan na zahradě mateřské školy a o další jinan, který má prasklou větev, která zasahuje mimo pozemek MŠ.

Jednotka provedla odstranění vyvráceného stromu pomocí motorové pily Husqvarna 365 a odstranila veškerý dřevní materiál mimo areál MŠ. Dále jednotka provedla odříznutí prasklé větve, ale při dalším průzkumu bylo zjištěno, že je prasklý hlavní kmen. Vzhledem k poloze stromu, jednotka nemohla provést odstranění tohoto stromu a tak se VZ spojil se starostou města Holýšova panem Mgr. Liborem Schröpferem a informoval ho o vzniklé situaci s doporučením na odstranění tohoto stromu. Starosta města na MU poslal vedoucího technických služeb města, pana Ladislava T., kterého VZ seznámil se situací. Jednotka provedla označení nebezpečné oblasti pomocí vytyčovací pásky a se vzniklou situací VZ seznámil i zástupkyni ředitelky, které byla předána informace o zákazu vstupu všech osob do vytýčeného nebezpečného prostoru až do odstranění poškozeného stromu, které provede MTBS Holýšov.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 k odstranění popadaných stromů na silnici I/26 směr Stod, místní název ,,Terný".

Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácenou borovici. Jednotka provedla odstranění pomocí motorové pily Husqvarna 365.

Vzhledem k velmi špatným povětrnostním podmínkám a stavu vozovky se jednotka jela otočit s technikou na křižovatku na I/26 x Střelice.

Návrat na základnu bez závad na technice a zranění zasahujících hasičů.

 

 

Fotogalerie na sněhovou kalamitu není nijak rozdělena dle datumů, nebo událostí. Ponechána jako celek:

 

http://hasiciholysov.rajce.net/3.-4.2_2019_Snehova_kalamita_-_popadane_stromy_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

16.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou OA na silnici I/26 do obce Ohůčov, kdy jedno z vozidel má hořet. Jednotka vyjela s technikou RZA Opel Campo a CAS 24 Tatra Terrno. 

Po příjezdu jednotky s RZA Opel Campo byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o čelní střet dvou OA na silnici I/26 cca 200 metrů za obcí Ohůčov, ve směru na Staňkov. Jedno vozidlo se nachází na komunikaci a druhé vozidlo je mimo komunikaci v silničním příkopu kompletně zasaženo požárem. Průzkumem nebylo možné určit, zda se v hořícím OA nenacházejí osoby. Jednotka započala ihned s likvidací požáru pomocí vysokotlakého proudu z RZA. Po příjezdu HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po dojezdu CAS 24 Tatra Terrno, byl nasazen další vysokotlaký proud od CAS. Řidiči Audi byla poskytována předlékařská pomoc do příjezdu ZZS. Po likvidaci požáru vozidla, nebyli ve vozidle nalezeny žádné osoby. Dále provedeno zasypání uniklých provozních náplní pomocí ABSODAN Plus (celkem 10 kg) u vozidla Audi a protipožární opsatření, zajištění místa události. Po domluvě s VZ bylo provedeno zajištění místa pro přistání vrtulníku na silnici I/26 za pomocí PČR OO Holýšov odklonem dopravy. Jednotka dále asistovala ZZS, LZS, HZS při ošetřování a transportu zraněných osob do vrtulníku LZS a vozidel ZZS. 

Po domluvě s VZ se druhé družstvo s CAS 20 Tatra Terrno vrací na základnu a RZA Opel Campo ponechán na MU. 

Družstvo s RZA asistovalo s naložením vozidel na odtahovou službu a úklidu komunikace. Po domluvě s VZ se první družstvo vrací na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/16.2_2019_DN_2xOA_s_pozarem,_Ohucov

 

 

 

 

 

 

17.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela k otevření uzavřených prostor s technikou CAS 24 Tatra Terrno, ve městě Holýšov, ulice PMV, kde se má nacházet v uzamčené koupelně agresivní pacient.

Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje ZZS Stod a PČR OO Holýšov. V koupelně se nachází agresivní žena, která odmítá jakoukoliv pomoc od složek IZS. Žena je léčena pro psychické problémy. Jednotka s ženou navázala komunikaci a pokoušela se ženu přesvědčit, aby opustila koupelnu. Toto se nepodařilo. Na MU se dostavila jednotka HZS PS Staňkov a velení na MU předáno jejímu veliteli. Dále se na místo dostavila její matka, která schválila násilné vniknutí do koupelny. Jednotka provedla vylomení koupelnových dveří pomocí páčidla PARATECH. Ženu se nakonec podařilo přesvědčit, aby dobrovolně odjela se ZZS k dalšímu vyšetření do FN Plzeň. 

Po domluvě s VZ se jednotky vrátili zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

4.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k odstranění stromu do ulice Americká ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že strom (smrk, cca 15m vysoký) je zlomený cca. 40cm od země, a že je přes celou vozovku. Dále bylo zjištěno, že nikdo nebyl pádem stromu zraněn a nevznikla škoda na jiném majetku.

Celá situace byla na MU fotograficky zdokumentována. 

Strom byl odstraněn pomocí motorové pily Husqvarna 365. Dále jednotka zametla chodníky a místní komunikaci.  VZ informoval starostu města Holýšova pana Libora Schröpfera a také technické služby.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/4.3.2019_TP_Odstraneni_stromu_Holysov

 

 

 

11.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru trafostanice a trávy okolo ní do ulice Politických vězňů ve městě Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že hoří tráva pod sloupem s trafostanicí, a že z trafostanice uniká olej, ale již dále nejiskří. Během hašení travního porostu jednotkou HZS Staňkov byly zkontrolovány dráty el. vedení, zda se v nějakém místě těchto drátů nedotýká strom nebo ulomená větev - negativní. 

Po uhašení a odjezdu HZS jednotka zůstala na MU a čekala na příjezd pracovníků ČEZ. Po příjezdu pracovníků ČEZ byla odpojena el. energie na předchozím sloupu těmito pracovníky, kterým bylo MU předáno.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

Foto: http://hasiciholysov.rajce.net/11.3.2019_P_-_trafostanice_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku nebezpečné látky do ulice Sokolovská. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o rozlitý použitý motorový olej, který se nachází vedle kontejnerů na tříděný odpad a že je kontaminována plocha cca. 1x1m travního porostu. 

Jednotka provedla zasypání plochy sorbentem. Velitel zkontaktoval starostu města Holýšova, který na MU poslal zástupce městských technických služeb p. Ladislava Trnku. S p. Trnkou byl dohodnut následující postup:

Technické služby odbagrují kontaminovanou zeminu, kterou dále předají k likvidaci do sběrného dvora a na toto místo navezou zeminu novou.

Po předání MU p. Trnkovi jsme se vrátili zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících.

Dne 14.3.2018 v 15h proběhla kontrola MU - kontaminovaná zemina odbagrována a na toto místo navezena zemina nová. Plocha odstraněné zeminy cca. 2x2m, hloubka neznámá.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/13.3.2019_unik_ropnych_produktu_Holysov

 

 

 

 

 

 

 

21.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k úniku hydraulického oleje z autobusu ve městě Holýšov, ulice nádražní 297.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o únik hydraulického oleje z hadice posilovače řízení autobus VDL. Řidič autobusu na místě. Na MU se dále dostavila PČR OO Holýšov. Jednotka provedla zahraničení a posyp uniklé kapaliny pomocí 15 kg ABSODAN Plus - DN 1. S řidičem domluveno, že hadice bude přeříznuta z důvodu rachlejšího odtoku unikající kapaliny, která bude zachytávána do plastového kyblíku. Po ukončení těchto prací, byl autobus odstaven ke krajnici místní komunikace, byl proveden nový posyp pod autobusem. Řidiči na místě ponechány cca 2 kg ABSODAN Plus - DN 1, kterým bude po opravě autobusu v případě potřeby posypána silnice. Jednotka provedla závěrečný úklid komunikace a po předání MU řidiči autobusu se vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez nzranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/21.3_2019_unik_nebezpecne_latky%2C_Holysov%2C_ulice_Nadrazni/

 

 

 

 

 

 

6.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k nakloněné pouliční lampě na parkovišti Penny Marketu ve městě Holýšov.
Po příjezdu na MU  průzkumem zjištěno, že se jedná o nakloněnou pouliční lampu na parkovišti Penny Marketu vedle nakládací rampy. Jednotka provedla zajištění MU vytyčovací páskou a lampu zajistila proti pádu pomocí nastavovacích žebříků a klínů. VZ se spojil s vedoucím prodejny Penny Market,aby kontaktoval svého nařízeného a zjednal nápravu poškozené lampy. Po telefonické domluvě bylo domluveno, že během dne, bude provedena oprava veřejného osvětlení. Vedoucí poučen, aby provedl seznámení se svými podřízenými o zákazu vstupu na nakládací rampu, dokud nebude provedena oprava. Dále poučeni i zaměstnanci maso/uzeniny ZEMAN. Dále jednotka vyčkala příjezdu a zadokumentování PČR DI Domažlice. Po odjezdu PČR jednotka ponechala na místě vytyčovací pásku a provedla odstranění zajištění veřejného osvětlení. MU předáno vedoucímu prodejny Penny Market.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

 

Foto:

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/6.4_2019_TP_-_naklonena_lampa_verejneho_osvetleni_Penny%2C_Holysov

 

 

 

 

 

 

14.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k úniku plynu z překopnuté plynové přípojky ve firmě EvoBus Bohemia, s.r.o., K Evobusu 610, Holýšov.
Po příjezdu na MU zjištěno, že MU se nachází na stavbě nové haly. Jedná se o překopnutou středotlakou plynovou přípojku těsně před novou halou, kterou překopnul bagr, který prováděl výkopové práce. Dále na místě stavbyvedoucí, která potvrdila uzavření plynu v celém areálu fy. EvoBus. Plyn již neuniká. Hala je částečně zasažena unikajícím plynem. Členové JPO v izolačním dýchacím přístroji provedli přirozené odvětrání haly otevřením oken a vjezdových vrat. Na MU se dále dostavila jednotka HZS PS Staňkov. Velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Dále se jednotka řídila pokyny VZ.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

Foto: 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/14.4_2019_Unik_nebezpecnych_latek_do_ovzdusi_-_unik_plynu%2C_Evobus%2C_Holysov

 

 

 

 

 

26.4.

Na základě písemného oznámení od KŘ HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) na letiště Plzeň-Líně k taktickému cvičení na téma: pád letadla. Po příjezdu na shromaždiště techniky jednotka čekala na pokyn k výjezdu na MU. Po udělení pokynu k výjezdu, jednotka vyjela na MU. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě již zasahuje několik JPO a posádek ZZS včetně LZS. Na pokyn Náčelníka štábu jednotka pomáhala na stanovišti třídění a odsunu zraněných, kde se dále řídila pokyny Vedoucího odsunu a Vedoucího lékaře. Po odsunu všech zraněných se jednotka nahlásila Štábu VZ jako volná k dalším činnostem. Na základě rozhodnutí Štábu jednotka dostala pokyn k návratu na základnu.  

 

 

 

 

 

 

29.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, jednotka vyjela k úniku nafty s CAS 24 Tatra Terrno ve městě Holýšov, ulice Táborová.

Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o naftu, nezjištěného množství, která se táhne ulicemi Tř. 1. Máje, Táborová, Sokolovská, Tylova a parkoviště před supermarketem PRAMEN. Vlivem četného deště, namíchaná nafta s vodou zatéká do kanálu, která ústí do ČOV Holýšov. Jednotka provedla zasypání nejhorších míst pomocí 15 kg ABSODAN Plus DN-1 a na místo události si povolala jednotku HZS PS Staňkov. Po příjezdu jednotky PS Staňkov, velení na MU předáno nprap. Petráskovi. Po domluvě s VZ, VJ Holýšov informoval o stavu starostu města Holýšov Mgr. Schröpfera Libora, který informoval správce ČOV Holýšov, který bude situaci monitorovat. 

Po domluvě s VZ se obě jednotky vrací zpět na základnu.

Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky. 

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.4_2019_TP_-_unik_nafty%2C_Holysov%2C_Taborova/

 

 

 

 

 

 

30.4.

Na základě žádosti starosty města Holýšov - Mgr. Schröpfer Libor, vyjela jednotka ve městě Holýšov, náměstí na Výhedech k postavení Máje. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, provedla jednotka postavení Máje za pomoci nastavovacích žebříků, trhacích háků, lan a soukromé motorové pily Husqvarna (Engel Marek). 

Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k otevření uzavřených prostor, ve městě Holýšov, ulice Ruská 337.

Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že oznamovatelka/matka čeká před vchodem do bytového domu. Dveře jsou pouze zabouchnuty průvanem, uvnitř dvě malé děti 11 měsíců, které dle matky spí. Na MU se dostavila PČR OO Holýšov. Jednotka provedla nenásilný vstup do bytu pomocí speciálního nářadí. Děti spí, jsou v pořádku a předány matce. Dveře nepoškozeny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz