INFO O ZÁSAHU 2020

 

 

1.1.

Na základě žádosti města Holýšov, zastoupené starostou Mgr. Liborem Schröpferem jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321), CAS 32 (HDO 322), DA L1Z (HDO 324) a OA Škoda Roomster (HDO 326) k požární asistenci při odpalování novoročního ohňostroje ve městě Holýšov, prostranství Na Stráni a Pod Makovým vrchem.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na místě je již pyrotechnická firma s jejíž zástupcem se VZ dohodl na ochranném pásmu.
Během ohňostroje jednotka zabezpečovala ochranné pásmo proti vstupu neoprávněných osob.
Po ukončení ohňostroje jednotka provedla průzkum s cílem nalezení nežádoucího hoření vizuélně a pomocí termokamery.
Dále jednotka počkala 15 minut a průzkum provedla znovu. Žádná ohniska nalezena nebyla a tak se jednotka vrátila zpět na základnu.
Při zásahu nedošlo ke zranění zasahujících členů jednotky a bez závad na technice.

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Na zákadě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k dopravní nehodě 5ti osobních automobilů směr Plzeň.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o DN dvou OA, další tři vozidla stačila dobrzdit a byla nepoškozena. Událost se nachází na silnici I/26 na vrcholu kopce Trný. Silnice je silně namrzlá a špatně sjízdná. Na místo povolán sypací vůz SÚS. Na místě se nachází dvě zraněné osoby. Jedna zraněná osoba z vozidla Škoda a druhá z vozidla BMW. Jednotka poskytovala předlékařskou první pomoc do příjezdu ZZS Stod. Tyto osoby následně předány do jejich péče. Z vozidla BMW unikají provozní kapaliny. Silnice I/26 kompletně uzavřena. Jednotka provedla zajištění MU, protipožární zabezpečení havarovaných vozidel a provedla zasypání uniklých provozních kapalin u vozidla BMW.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení zásahu předáno nprap. Milanu Sedláčkovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny. Povedeno nasvětlení místa zásahu z výsuvného stožáru CAS 24 Tatra Terrno. Po ukončení šetření dopravní nehody PČR DN, jednotky provedly úklid komunikace od fragmentů havarovaných vozidel. Po úklidu komunikace provedl sypací vůz SÚS její ošetření a následně byli zprůjezdněny oba pruhy směr od Plzně na Holýšov. Provoz v místě zásahu řízen JSDH Holýšov. Jednotka dále asistovala při nakládání havarovaných vozidel a po jejich naložení byl proveden závěrečný úklid dvou pruhů z Holýšova na Plzeň. Následně obnoven provoz i v tomto směru.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů jednotky.

 Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/1.1._2020_Dopravni_nehoda_2x_OA%2C_Holysov%2C_vrch_Trny/

 

 

 

 

 

 

4.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela k otevření uzavřených prostor s technikou CAS 24 Tatra Terrno ve městě Hoýšov, ulice Na Stráni, kde se v zamčené koupelně má nacházet cca dvouleté dítě.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že dveře do koupelny byli před příjezdem jednotek již otevřeny členem jednotky SDH Holýšov, který bydlí ve vedlejším vchodě. Dítě v pořádku u maminky, bez viditelných zranění. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ a sepsání podkladů se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

7.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjelas CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k dopravní nehodě jednoho osobního a jednoho nákladního automobilu s vyproštěním osob na silnici I/26 za obec Ohůčov (obchvat města Staňkova).
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o DN osobního automobilu Ford Tranzit (pick up) a nákladního automobilu DAF na obchvatu města Staňkova, první křižovatka za obcí Ohůčov. Na místě již zasahuje jednotka HZS PS Staňkov, ZZS Stod. Nákladní automobil DAF se nachází uprostřed silnice směr Horšovský Týn. Osobní automobil Ford Tranzit (pick up) se nachází na pravé krajnici, částečně v příkopu ve směru na Holýšov. Řidič NA nezraněn. Řidič OA již mimo vozidlo, v péči HZS a ZZS. Spolujezdec z OA se nachází zaklíněný ve vozidle a má zranění neslučitelná se životem. Jednotka provedla zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS na silnici I/26. Dále provedeno zajištění místa události, protipožární opatření. Řidič osobního automobilu transportován do vrtulníku LZS. Provoz v místě události byl kompletně uzavřen. Jednotka dále prováděla řízení a usměrňování dopravy mezi obchvatem a městem Staňkov, kde byla zřízená objízdná trasa pro osobní automobily přes cyklostezku. Od CAS 24 Tatra Terrno provedeno nasvětlení MU. Po vyšetření události ze strany PČR, bylo tělo spolujezdce ve spolupráci s HZS vyproštěno mimo OA. Po dalším šetření ze strany PČR byla komunikace uklizena. Dále jednotka asistovala odtahové službě při nakládání OA. Následně proveden závěrečný úklid komunikace. Po zprůjezdnění komunikace a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/7.1_2020_DN_OA_a_NA%2C_Stankov/

 

 

 

 

 

11.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyje s technikou CAS 24 (HDO 321) k monitoringu ohlášeného pálení nad obcí Horní Kamenice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná pálení klestu po lesní těžbě (2x ohniště 1x1m), a že na místě se nenachází odpovědná osoba za pálení klestu.
Jednotka provedla prolití ohniště pomocí jednoho vysokotlakého proudu od CAS 24. Po příchodu odpovědné osoby bylo společně MU překontrolováno termokamerou.
Po předání MU odpovědné osobě se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/11.1.2020_P_-_Horni_Kamenice/

 

 

 

 

 

15.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru kola návěsu na silnici I/26, směr Stod. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vysoké zahřátí druhého kola na levé straně návěsu. Dle řidiče vozidla, zřejmě došlo k zablokování brzdiče na tomto kole a tím došlo k rozžhavení kovových částí.
Jednotka prováděla ochlazování kola pomocí vysokotlakého proudu a zároveň prováděla kontrolu teplot pomocí termokamery a bezkontaktního teploměru.
Po příjezdu jednotky HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Radku Petráskovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.
Po domluvě s PČR a VZ, bylo NA umožněno přejet do Města Holýšov, kde byl následně NA odstaven na parkovišti u nádraží. Po odstavení NA byla provedena kontrola teplot kola termokamerou a bezkontaktním teploměrem. Teploty na kole dosahovaly max. hodnoty 30°C.
Na základě rozhodnutí VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/15.1.2020_P_-_NA_Terny/

 

 

 

 

 

 

19.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k likvidaci nedohašeného ohniště v prostoru bývalého tankodromu ve městě Holýšov. Při cestě na MU byla jednotka požádána ze strany KOPIS o prověření další ohlášené události (kouř z okna panelového domu v okolí ulice Školní). Jednotka provedla průzkum v ulici Školní a přilehlé části sídliště ,,Pod makovým vrchem" (PMV) s negativním výsledkem. Jednotka se tedy spojila s oznamovatelem a provedla ověření z místa odkud tento kouř oznamovatel viděl. Pomocí dalekohledu bylo zjištěno, že se jedná o kouř z komínů centrální kotelny pro sídliště PMV.
Jednotka dále pokračovala v hledání nedohašeného ohniště z původní události, na kterou byl vyhlášen poplach. Po nalezení ohniště ( GPS: 49° 35' 46.29" N; 13° 06' 58.56" E), byla provedena likvidace ohniště, ve kterém se nacházeli obaly od sprejů a chemikálií, pomocí džberové stříkačky. Místo bylo následně zkontrolováno pomocí termokamery. Ohněm nebyla evidentně způsobena škoda na majetku.
Po likvidace se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/19.1.2020_neohlasene_paleni/

 

 

 

 

 

 

25.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s vozidly CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) k zahoření stupaček v panelovém domě ve městě Holýšov, ulice PMV 461.

Po příjezdu na MU čekal oznamovatel. Průzkumem zjištěno, že se jedná o žhnutí ve stupačkách panelového domu v bytě ve 4. N.P. na sociálním zařízení. Jednotka provedla natažení dopravního vedení s rozdělovačem před budovu a rozvinutí jednoho útočného proudu C. Dále připraven hasící přístroj CO2. Ve stupačkách bylo spozorováno žhnutí a jiskření. Pomocí termokamery bylo naměřeno v místě žhnutí >150°C. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na místě zásahu předáno jejímu veliteli. Po domluvě s VZ byla na místo zásahu povolána další technika Škoda Roomster (HDO 326) se štěrbinovou kamerou. Zjištěno, že opravdu dochází ke zkratu a tím ke žhnutí kovové konstrukce ve stupačkách. Dalším postupem se provádělo jednotlivé odpojení bytových jednotek od elektrického proudu a tím bylo zjištěno přepětí elektroinstalace v bytové jednotce ve 3. N.P.. V tomto bytě ponechán odpojen jistič el. zásuvek. Na místo se dostavil ředitel Městského a bytového střediska p. Ing. Cendelín Jan. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

29.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě se zraněním ve městě Holýšov, ulice Politických vězňů. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na na MU je již ZZS Pk a již má ve své péči jednu zraněnou osobu a také PČR OO Holýšov. Dále bylo zjištěno, že nikdo další již zraněný není. Dále bylo zjištěno, že z vozidla Fiat uniká servo olej. Jednotka ve spolupráci s HZS Staňkov odpojila AKB u obou vozidel a provedla posyp uniklého oleje. Dále bylo provedeno protipožární opatření a místo bylo zajištěno práškovým hasícím přístrojem.
Po odvozu zraněné osoby ZZS Pk do nemocnice bylo s VZ zásahu dohodnuto, že na MU zůstane pouze jednotka Holýšov.
Jednotka pomohla s naložením OA na odtahovou službu a dále provedla úklid komunikace od fragmentů vozidel a sorbentu. Po úklidu a zprovoznění komunikace se jednotka vrátila na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

Foto:

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.1_2020_Dopravni_nehoda_2x_OA%2C_Holysov%2C_Politickych_veznu/

 

 

 

 

 

 

29.1.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru kontejneru do ulice Pod Makovým vrchem. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár plastového kontejneru na papír o objemu 1500l, který je již shořelý. Dále zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov.
Jednotka provedla likvidaci pomocí vysokotlakého proudu od CAS 24.
Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo předáno velení nprap. Janu Zubovi.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

Foto:

 https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/29.1_2020_Pozar_kontejneru_na_trideny_odpad%2C_Holysov%2C_Pod_Makovym_vrchem/  

 

 

 

 

 

3.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě dvou osobních vozidel ve městě Staňkov, Nám. T. G. Masaryka x Soukenická.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:
- Na MU ZZS Pk, která má ve své péči dvě zraněné osoby z OA Škoda Fabia.
- Na MU Velitel PS Staňkov
- Dva OA (Škoda Fabia - poškozený levý bok vozidla a Mercedes Benz 190 - poškozená přední část)
- Únik nafty z vozidla Mercedes Benz
Jednotka provedla protipožární opatření na MU za použití práškového PHP a provedla odpojení AKB u obou vozidel. Dále jednotka provedla zachytávání vytékající nafty z vozu Mercedes do odkapové vaničky a provizorně ucpala trubičku ze které palivo vytékalo. Dále byl proveden posyp komunikace sorbentem a po zdokumentování nehody policií jednotka provedla odtlačení vozidel mimo křižovatku a úklid komunikace od fragmentů vozidel a sorbentu.
Po dobu zásahu se jednotka řídila pokyna VZ.
Po ukončení likvidačních prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

9.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK HZS vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci spadlého stromu na vrch Trný, silnice I/26.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě je již PČR OO Holýšov, která provedla zastavení provozu. Strom leží na silnici v jednom jízdním pruhu. Jednotka provedla likvidaci Osiky obecné pomocí motorové pily Husqvarna 565. Po likvidaci byl proveden úklid komunikace pomocí motorového vysavače/foukače Husqvarna. Po ukončení zásahu a domluvě s PČR byla komunikace I/26 plně zprůjezdněna. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

Foto:  

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/9.2_2020_Technicka_pomoc_-_odstraneni_stromu%2C_vrch_Trny%2C_Holysov/  

 

 

 

 

 

9.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k odstranění stromu do ulice Kasárenská, město Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený vzrostlý smrk přes silnici. Jednotka provedla odstranění stromu z komunikace pomocí motorové pily Husqvarna 565 a elektrického navijáku od vozidla CAS 24. Po uvolnění a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k odstranění stromu do ulice Kasárenská, město Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený vzrostlý smrk přes silnici. Jednotka provedla odstranění stromu z komunikace pomocí motorové pily Husqvarna 565 a elektrického navijáku od vozidla CAS 24. Po uvolnění a zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

10.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k odstranění stromu přes silnici I/26 směr Stod. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený smrk a jednu borovici přes silnici. Dále zjištěno, že na MU je již PČR OO Holýšov. Jednotka provedla odstranění stromů z komunikace pomocí motorové pily Husqvarna 565. Po uvolnění a zprůjezdnění komunikace bylo VZ sděleno od PČR, že v areálu bývalých kasáren jsou popadané stromy přes komunikaci. Velitel tuto skutečnost oznámil KOPIS a jednotka jela tuto skutečnost prověřit.Po příjezdu k areálu bývalých kasáren bylo průzkumem zjištěno, že je zde popadáno 5 stromů, z čehož šlo o 4 vzrostlé smrky a jeden listnatý strom. Jednotka provedla zprůjezdnění a odklizení komunikace pomocí motorové pily Husqvarna 565. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

21.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA (HDO 323) a CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě jednoho OA na silnici I/26 směr Ohučov cca. 2Km za Holýšovem. Po příjezdu RZA na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, který se nachází na poli, v pozici na kolech a že ve vozidle se nachází jedna zraněná osoba (dále jen ZO). Dále bylo zjištěno, že ZO je bezvědomém stavu, nereaguje a nepřirozeně dýchá. Byl proveden záklon hlavy pro uvolnění dýchacích cest, což se neprojevilo ve zlepšení dýchání. Posádka RZA tedy ZO okamžitě vyndala z vozidla a zahájila resuscitaci. Po příjezdu HZS PS Staňkov byl k resuscitaci ještě přidáno použití kyslíku. V průběhu resuscitace na MU dorazila posádka ZZS Pk Stod, která ZO připojila na monitorovací zařízení. Po příletu LZS AČR si resuscitaci převzali zdravotničtí pracovníci. Po obnovení životních funkcí jednotka pomohla s transportem ZO do Vrtulníku LZS.
Jednotka dále provedla provedla protipožární opatření pomocí práškového RHP a odpojila AKB.
Po závěrečném průzkumu a úklidu prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

 

23.2.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k padajícím taškám ze střechy bytového domu ve městě Holýšov, ulice Ruská 349. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že vlivem větru došlo k odfouknutí střešních tašek a jejich pádu na chodník a přilehlé parkoviště.
Jednotka provedla označení nebezpečné oblasti pomocí bezpečnostní pásky a úklid popadaných tašek. Dále jednotka provedla ve spolupráci s HZS Staňkov zakrytování ,,otvoru" ve střeše náhradními taškami, které byly uskladněny na půdě. Jednotka provedla také sundání odfouknutých tašek z okapů a zaseknutých u střešních oken pomocí nastavovacích žebříků a trhacího háku.
Po předání MU velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

 

 

15.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci olejové skvrny na křižovatku silnice I/26 a silnici ve směru na Kvíčovice.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě je PČR OO Holýšov. Jedná se o olejovou stopu dlouhou cca 300 metrů o šíři cca 80 cm z proražené olejové vany. Vozidlo se na místě nenachází. Jednotka započala s likvidací olejové skvrny pomocí sorbentu ABSODAN Plus a posypového vozíku. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nprap. Petráskovi. Po provedeném posypu a předání MU PČR, byla jednotka přeposlána na událost POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, Hradec č.p. 85, ID - 305390032.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/15.3_2020_Unik_nebezpecnych_latek_na_pozemni_komunikaci%2C_Kvicovice/

 

 

 

 

 

15.3.

Jednotka přejela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) od události ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NA POZEMNÍ KOMUNIKACI, Kvíčovice, ID: 305388032 na Požár kůlny s uhlím do obce Hradec 85.
Po příjezdu jednotky na MU zjištěno, že na místě již jednotka HZS PS Staňkov, která vytváří vysokotlaký útočný proud. Po lokalizaci jednotka společně s jednotkou HZS Staňkov vyskladnila část uhlí a provedla kontrolu požářiště pomocí termokamery. Po domluvě s VZ, na místě již naše jednotka není potřeba a vrací se na základnu.

 

 


Foto:  https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/15.3_2020_Pozar_kulny_s_uhlim%2C_Hradec/ 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s vozy CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) k požáru uskladněného dřeva v kolně ve městě Holýšov, ulice Politických Vězňů.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno. Jedná se o požár karavanu, kůlny se dřevem, odpadu, králíkárny, vzrostlého smrku, elektroniky a menší zemědělské techniky. Požár se již rozšířil na mobilheim. Na místě majitel. Nad požárem vedou dráty vysokého napětí. Majitel tvrdí, že se v požáru nenacházejí žádné tlakové lahve. Jednotka utvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy. První proud zaměřen na ohnisko požáru, druhý proud zaměřen na likvidaci požáru částečně zasaženého mobilheimu, kde hrozilo rozšíření na další vedle stojící mobilheim. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Sedláčkovi. Při likvidaci požáru mobilheimu nám majitel upřesnil. že je zde několik tlakových lahví s propan-butanem. První PB lahev (10 kg) k mobilheimu nalezena, proměřena termokamerou, evakuována a vhozena do nedalekého rybníčka k dalšímu chlazení. Při dohašování požářiště nalezeny ještě 2 ks PB lahví (2 kg). Tyto lahve proměřeny a vhozeny taktéž do rybníčka. Dále nalezena menší svařovací souprava CO2 s malou tlakovou lahví (8 litrů). Po změření lahev chladná. Ponechána již na místě. Dále probíhalo v místě dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Na pokyn VZ provedena závěrečná konrola požářiště a mobilheimu pomocí termokamery. Čerpací stanoviště vytvořeno z podzemního hydrantu v ulici Tovární. Po předání místa zásahu majiteli a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/16.3_2020_Pozar_odpadu%2C_karavanu%2C_dreva_a_mobilheimu%2C_Holysov/

 

 

 

 

 

 

19.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k úniku nafty z nákladního automobilu ve městě Holýšov, ulice Jiráskova třída u č.p. 146.
Po příjezdu na MU zjištěno: Oznamovatelka vyčkala příjezdu JPO. Jedná se o naftovou louži o rozměrech cca 0,2 x 2m. Nákladní automobil na místě již není. Dle oznamovatelky se mělo jednat o Polský nákladní automobil, kterému při zaparkování a mírném náklonu z nádrže vytékala motorová nafta.
Jednotka započala s likvidací motorové nafty pomocí ABSODAN Plus - DN 1 (Absodan doplněn JSDH Holýšov jednotkou HZS Staňkov - 5 kg) . Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Sedláčkovi. Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

23.3.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru plastového kontejneru na papír ve městě Holýšov, ulice Husova.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se již nejedná o plamenné hoření a že kolemjdoucí do kontejneru vylil lahev vody a tím zpomalil hoření před příjezdem JPO. Jednotka provedla úplnou likvidaci pomocí jednoho vysokotlakého proudu.
Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení pprap. Jiřímu Engelovi.
Po nahlášené likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

 

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/23.3.2020_Pozar_kontejneru

 

 

 

 

 

 

OD

30.3.

Trvalá dezinfekce prostor dle nařízení KHS/KÚ

 

Dezinfekce:

 

V průměru se spotřebuje: 23 litrů roztoku Chlornanu sodného a 0,3 litru Anti-Covidu, 4x oblek Tyvek, 8 párů chirurgických rukavic.

Dezinfekci provádíme denně z nařízení krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a Krajského úřadu.

Jezdíme ve dvou partách po dvou se dvěma vozidly. Dezinfekce nám zabere přibližně 3 hodiny a po návratu na hasičárnu následuje očista všech použitých prostředků a dezinfekce vozidel. 

 

Dezinfikujeme:

 

Dolní Kamenice:

Kejvákova vyhlídka, kontejnery na tříděný odpad, autobusové zastávky, železniční zastávka. 

Cyklostezka z Holýšova do Dolní Kamenice (odpočívadlo, koše, zábradlí, lavičky) 

 

Holýšov:

Všechny autobusové zastávky, železniční stanice - kompletně), lavičky, kontejnery na tříděný odpad, kontejnery na oblečení Charity, dětské hřiště (Ruská ulice, sídliště PMV a hřiště mezi ulicemi Ruská, Americká a soukromé hřiště v sídlišti Táborová), zábradlí a klouzačka nové cesty spojující sídliště PMV a sídliště na Stráni, hřbitov

 

Holýšov Nový Dvůr:

Odpočívadlo naučné stezky. 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPuVcScwfpk3V7wwrkI-g55m5hhE2XHuEgSDwnbMzXDoNmu110fy8_H5V9wuE6dng?key=dWpYanp5WHZ3cUVPaHBTak5zeGVMRlpQd21fNlF3

 

https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/30.3.2020_TP_-_Dezinfekce_mesta/

 

 

 

 

 

 

 

20.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k otevření uzavřeného prostoru ve městě Holýšov, ul. Na Stráni 667, kde je podezření na osobu uvnitř bytu, která může být ohrožena na životě.
Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že na místě je PČR OO Holýšov, starosta města Holýšov Mgr. Schröpfer Libor. Jednotka na pokyn VJ Holýšov se oblékla do obleků Tyvek, ochranných masek CM6 s nasazeným filtrem P3 R z důvodu bezpečnosti zasahujících. Byt se nachází ve 4 NP, prostřední byt. Jednotka provedla pomocí speciálního nářadí nenásilné vniknutí do bytu, kde se nacházela pohřešovaná osoba bez známek života. Provedena kontrola životních funkcí. Místo předáno PČR. Provedena dekontaminace dvou zasahujících členů jednotky. Na místo dále povoláno vozidlo OA Škoda Roomster (HDO 326) z důvodu odvozu dekontaminačních prostředků a použitého materiálu.

 

 

 

 

 

 

20.4.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS PK jednotka vyjela s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k otevření uzavřených prostor ve městě Holýšov, ulice PMV 460.
Při cestě k zásahu jednotka KOIS odvolána. Byt se podařilo otevřít před příjezdem JPO.

 

 

 

 

 

 

7.5.

Na základě vyhlášení poplachu KOIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA (HDO 323) a CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě ve městě Holýšov, ulice Kasárenská.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že na MU je již PČR OO Holýšov a velitel stanice Staňkov npor. Ing. David Dopirák. Dále bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dodávkového automobilu, který měl srazit dítě nízkého věku, které bylo z MU odvezeno rodiči do nemocnice. Na MU se nachází řidič dodávky, který neguje zranění. Z vozidla neunikají provozní kapaliny a nebrání plynulému provozu.
Jednotka umístila k poškozenému vozidlu RHP práškový.
Po sepsání podkladů pro zprávu o zásahu a po dohodě s PČR jednotka zrušila protipožární opatření a vrátila se na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

16.5.

Jednotka Holýšov vyjela příkaz KOPIS PK na záchranu psa z okapu obytného domu.
Na místě zjištěno : - pes malého vzrůstu (Yorkshire terrier) vylezl z půdního bytu na střechu domu a pohybuje se v okapu- hrozí pád z výšky cca 10 m
                    - k psu se nelze dostat z půdního prostoru
                    - na chodníku pod okapem vytvořili svědci události nataženou plachtu pro případ pádu psa
Provedeno : - pomocí nastavovacího žebříku výstup k okapu domu
            - odchyt a snesení psa
            - pes předán majitelce
Po příjezdu HZS PK ÚO DO PS Staňkov byla událost předána veliteli.

 

 

 

 

 

 

 

20.5.

KOIS Pk vyslalo jednotku SDH Holýšov s CAS 24 Tatra terrno (HDO 321) k vycházejícímu kouři z lesa v lokalitě 3 km okolo firmy EVOBUS Bohemia s.r.o.
KOIS Pk i oznamovatel, který se dostavil k hasičské zbrojnici jednotku posílá po silnici I/26 směr Stod. Jednotka pozorovala vycházející kouř z lesa v areálu bývalých kasáren. Jednotka dojela až na křižovatku ke Střelicím společně s PČR OO Holýšov. Po dobu jízdy byl zpozorován jen kouř z kasáren. Jednotka po domluvě s KOIS a HZS Staňkov přejela do areálu bývalých kasáren, kde bylo nalezeno nenahlášené pálení po kácení náletových stromků na soukromém pozemku. Na místě již jednotka HZS Staňkov, která poučila osobu o nutnosti nahlášení pálení na KOIS PK. Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

21.5.

KOIS PK vyslalo jednotku SDH Holýšov s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k úniku ropného produktu na parkovišti u LIDLU ve městě Holýšov.
Při cestě k zásahu průzkumem zjištěno, že pruh o šíři cca 5 cm se táhne již po silnici I/26. Po příjezdu na parkoviště LIDL zjištěno, že se jedná o několik louží a pruhu motorové nafty, který dále vede okolo vlakového nádraží směrem do areálu bývalých kasáren. Od řidičů, kteří se vracejí z kasáren, nám bylo sděleno, že opravdu pruh se táhne až do areálu bývalých kasáren a další pruhy se mají nacházet po Holýšově. Jednotka započala s likvidací ropné látky pomocí DN1 - Absodan Plus na parkovišti LIDLU. Na místo povolána další technika Škoda Roomster (HDO 326), která dovezla další pytle sorbentu. Na místo povolána dále jednotka HZS PS Staňkov a PČR, která po příjezdu na MU a domluvě přejela do areálu kasáren a provedla kontrolu úniku po Holýšově, kde společně s PČR OO Holýšov nalezla viníka. Po likvidaci a úklidu ropného produktu, se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice, technických prostředcích a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

Foto:  https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/21.5_2020_TP-Unik_nebezpecnych_latek%2C_Holysov%2C_Nadrazni/  

 

 

 

 

 

 

30.5.

KOIS PK vyslalo jednotku SDH Holýšov s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k dopravní nehodě jednoho OA se zraněním ve městě Holýšov, ul. Jiráskova třída, křižovatka u LIDLU.
Po příjezdu na MU zjištěno, že na místě již zasahuje PČR OO Holýšov. Místo události souhlasí. Jedná se o DN jednoho OA, mimo komunikaci. Vlivem DN došlo k poškození mostku a zábradlí u komunikace I/26, křižovatka u LIDLU. Ve vozidle cestovali celkem dvě osoby. Řidič, viditelně nezraněn, na bolesti si nestěžuje. Spolujezdkyně,  byla lehce zraněna, sedí ve vozidle. Žena si stěžuje na bolest kolene, malíčku na ruce a má lehce odřené čelo. Jednotka provedla nasazení krčního límce a ošetřila ránu na koleni pomocí obvazu. Po příjezdu ZZS Domažlice, byla zraněná žena předána do jejich péče. Dále se na MU dostavila PČR SDNI Domažlice.
Jednotka provedla zajištění MU, protipožární zabezpečení. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno nstržm. Boudovi. VJ Holýšov na MU povolal vedoucího technických služeb města p. Trnku, aby na místo dovezl mobilní zábrany, kterými bylo později zabezpečeno zábradlí, kde by mohlo hrozit pád osob/y do potoka.
Po domluvě s VZ na MU zůstává pouze JSDH Holýšov. ZZS lehce zraněnou ženu ponechala na místě na vlastní žádost. Odtahové službě jsme asistovali při nakládání vozidla. Po dobu nakládání vozidla, byl na komunikaci I/26 kyvadlově řízen provoz jednotkou SDH Holýšov. Dále jednotka provedla úklid vozovky od fragmentů vozidla. Po odjezdu odtahové služby, se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů jednotky.

 

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/30.5_2020_Dopravni_nehoda_1x_OA%2C_Holysov%2C_Jiraskova_trida/  

 

 

 

 

 

 

2.6.

KOIS PK vyslalo jednotku SDH Holýšov s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k likvidaci obtížného hmyzu, ve městě Holýšov, ul. Školní 74.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno. Na jednotku čeká oznamovatelka. Jedná se o soukromý pozemek, kde se nachází malé děti. Těsně sousedící se zdravotním střediskem. Včely ohrožují i pacienty, kteří docházejí k lékaři. Jedná se o tři roje v tůjích na zahradě. Část je usazená a část rozlítaná. Jednotka provedla zkrápění rozlítaného roje pomocí vysokotlakého proudu a vyčkala až se usadí zbytek roje. Na místo se dostavil místní včelař p. Konopík, který se pokusí včelstvo odchytit. To se nepodařilo z důvodu špatného přístupu. Nakonec jednotka provedla pomocí motorového vysavače Husqvarna odsátí všech tří rojů. Po likvidaci rojů jednotka provedla ošetření míst pomocí insekticidního přípravku BANDIT Super 10 EW (celkem 0,2 litru).
Majitelka poučena, že ještě zbytek včelstva bude po nějakou dobu k místu létat.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/2.6_2020_TP_-_Likvidace_obtizneho_hmyzu%2C_Holysov%2C_Skolni/

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a CAS 32 (HDO 322) k požáru dílny v obci Dolní Kamenice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár v dílně firmy na výrobu kartáčů pro auto-myčky. Dále bylo zjištěno, že místní občané provedli hašení pomocí RHP práškového přes otevřené okno. Vzhledem ke stále probíhajícímu hoření uvnitř dílny, bylo potřeba provést vstup do uzamčené budovy. Jednotka tedy ve spolupráci s příslušníkem HZS Staňkov provedla otevření okna pomocí Rescop W a poté provedla otevření vchodových dveří odříznutím štítku a vylomením zámku. Po otevření okna provedl vstup do objektu člen jednotky společně s příslušníkem HZS Staňkov se zavodněným proudem ,,C,, kde provedli hašení požáru. Dále byla otevřena okna pro přirozenou ventilaci a následně byl nasazen přetlakový ventilátor pro úplné odvětrání prostoru, který byl překontrolován termokamerou. Po likvidaci a předání MU velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednotka provedla doplnění vody do CAS 24 ve městě Holýšov, ulice Tovární z podzemního hydrantu - cca. 400l. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.  

 

 

 

Foto: https://hasiciholysov.rajce.idnes.cz/6.6_2020_Pozar_dilny%2C_Dolni_Kamenice/

 

 

 

 

 

 

23.6.

KOIS HZS PK vyslal jednotku SDH Holýšov k likvidaci obtížného hmyzu s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) ve městě Holýšov, ulice PMV 476.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo nad oknem v přízemí. Na místě oznamovatel, který byl vosami poštípán. Jednotka provedla stržení hnízda do pytle. Oznamovatel poučen v případě alergické reakce.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

 

Foto: https://photos.app.goo.gl/bsfcBCUcGeDm9Nei8

 

 

 

26.6.

KOIS HZS PK vyslalo jednotku SDH Holýšov k požáru na PCO, ve firmě EVOBUS Holýšov, ul. K Evobusu 610.
Jednotka byla odvolána KOIS HZS PK před výjezdem. Potvrzen planý poplach.

 

 

 

 

 

 

18.7.

Na základě žádosti přes RDST KOPIS HZS Pk jednotka vyjela k záchraně osoby ve městě Holýšov, ulice Horní, kde se měla starší osoba nebezpečně vyklánět z okna.
Po příjezdu na MU bylo průzkumem zjištěno, že již zasahuje PČR OO Holýšov a žádá o otevření zamčeného bytu. Dále bylo zjištěno, že paní (osoba s podivným chováním) nemá žádné sebepoškozující úmysly, ale nemůže najít klíč od bytu a souhlasí s otevřením bytu od JPO.
V rámci šetrnosti bylo VJ rozhodnuto o vstupu do bytu v 
2.NP přes otevřené okno pomocí nastavovacích žebříků. Po vstupu do bytu oknem byla paní prohlédnuta po zdravotní stránce a nejevila žádné známky poranění či nevolnosti. Společně s příslušníkem HZS Pk bylo provedeno hledání klíče od bytu, který byl poté nalezen v kuchyňské rukavici zavěšené za dveřmi v kuchyni. Po odemčení vstupních dveří bytu, byla paní předána do péče ZZS Pk a MU bylo předáno PČR OO Holýšov.

 

 

 

 

 

 

 

30.7.

Na základě žádosti KOPIS PK, jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu ve městě Holýšov, ulice Husova třída 305 s technikou CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321).
Po příjezdu na MU zjištěno, že se jedná o sršně, kteří zalétávají pod střechu bytového domu. Na místo povolána výšková technika z PS Staňkov. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov, bylo velení na MU předáno jejímu veliteli. Po ustavení výškové techniky byla provedena likvidace hnízda pomocí insekticidního spreje EFFECT od JSDH Holýšov (velký).
Po likvidaci a domluvě s VZ, se jednotky vrátili zpět na základnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.

Na základě žádosti KOPIS PK jednotka vyjela k likvidaci padlého stromu s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) ve městě Holýšov, místní komunikace od železniční stanice směrem na Holýšov-Nový Dvůr.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že se jedná o zlomenou velkou větev listnatého stromu, která se opírá o zem. Jednotka provedla její odstranění z nástavby CAS a ruční pilky. Následně proveden úklid místní komunikace.

 

 

 

Foto: https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipM_UrrHaQv7X_BcZ4JmgwNS_rLdet2NWP9xDxDsAakxDWeC7wqIp2MTzRV9NrLXfQ?key=Nnd1SVNxWnpaSkt2NXdxdFRhTmxMNU1SNW1XWTZB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz