Naše stanoviště bylo na lesní křižovatce U tří borovic.

Červeně je vyznačena plánovaná trasa. Modře skutečná trasa, které bylo dosaženo.