Něco z naší činnosti

 

Dětský den s tradičním kropením

Družstvo malých hasičů

Stavění májky

Cvičení s nornou stěnou

Okrsková soutěž 2000

Chemické cvičení

Škola smyku

Asistence na šermu