Poděkování

 

 

Dnes zde již zaznělo několik poděkování. Dovolte mi, abych i já poděkoval všem, kteří přispívají k naší činnosti a těm o kterých zde dnes ještě nebyla řeč.

Za spolupráci při organizování Oslav 110. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově bych chtěl ještě jednou poděkovat městu Holýšov, sponzorům a ostatním účastníkům oslav. Poděkování patří samozřejmě také všem členům sboru, kteří se na přípravě oslav jakýmkoliv způsobem podíleli.

Rád bych poděkoval pí. Procházkové – bývalé majitelce Restaurace U Nováků za darování dataprojektoru. Ten je nyní pravidelně využíván ke školení jednotky SDH.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat pí. Daně Janouškové, která sboru darovala kromě zmiňovaných dresů pro MH i myčku na nádobí.

Za poskytnutí travnaté plochy na ostrově u Holýšova, kde probíhají tréninky sportovních družstev, jsme vděční p. Heregovi.

Děkuji také všem aktivním členům, kteří neváhají obětovat svůj volný čas ve prospěch hasičů v Holýšově. Nemalé poděkování patří i vašim rodinách a blízkým za jejich toleranci a pochopení. Je nutné si uvědomit, že toto gesto není ku prospěchu pouze nám hasičům, ale nepřímo i občanům města Holýšov, a také všem, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují využít naší pomoci.

Závěrem bych se rád zmínil o bezplatných dárcích krve v našem sboru. I touto aktivitou naši členové pomáhají k záchraně životů. Jsem rád, že v našich hasičských řadách evidujeme hojný počet dárců, a nejen krve. Těší mě, že jsou mezi námi již i dárci kostní dřeně. Děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve a kostní dřeně, za nesobeckou lidskou pomoc.

Děkuji.