Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2006

 

 

Naše členská základna byla v roce 2006 sestavena ze 74 členů, z toho dívek a žen je 8, chlapců a mužů je 66.

Jako v každém sboru, i u nás jsou členi aktivní, kteří udržují v chodu náš sbor, pak jsou méně aktivní, kteří občas přijdou a pak jsou pasivní, kteří zaplatí jenom členský příspěvek.

 

Výbor se za rok 2006 sešel 7x, členská valná hromada se konala 2x a jedna VVH.

 

Velitel sboru a JSDHO se zúčastňoval pravidelných schůzek se starostou města Holýšova. Dle možností se některých schůzek zúčastňovali i další členové výboru. Je dokládána účast na školeních jednotky sboru dobrovolných hasičů, výjezdy a řeší se důležité operativní záležitosti.

 

1 Oblast prevence

 

Jak se již stalo tradicí, naše jednotka, v rámci prevence, zajišťovala průběh novoročního ohňostroje, který organizovalo město Holýšov.

8.2.06 a 30.3.06 nás navštívil ÚSP Stod. I když to jsou postižení lidi, mají o hasiče velký zájem a každá maličkost jim udělá radost.

30.5.06 někteří členové našeho sboru v rámci dětského dne navštívili ZŠ v Holýšově. Vysvětlili dětem co hasiči mají za povinnosti, vědomosti a co vůbec hasiči dělají. Poté následovala zkouška zručnosti při motání hadic. Vyzkoušely si i testové otázky.

2.6.06 byl náš sbor pozván MKIS na oslavu Dětského dne za kulturním domem. Přítomna byla veškerá technika a proběhla ukázka hašení pomocí ručních hasících přístrojů a jeden člen p.Kulišan asistoval při ukázce záchrany z vrtulníku LZS.

5.6.06 byl den otevřených dveří pro ZŠ v Holýšově a MŠ z Kvíčovic. Opět proběhla ukázka techniky, výstroje a výzbroje a hasičské zbrojnice.

 U prodejny „Apetit“ se nachází propagační skříňka, která slouží k propagaci našeho sboru. Slouží k seznámení občanů města s naší činností. O tuto propagaci se stará p.Dopirák Radek. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Stará se taky o zachycení zajímavých momentek z různých akcí a samozřejmě i o videonahrávky. Podklady dostává i od p.Lorence, Engela M. a při sestavování klipů mu zdatně pomáhá p.Lavička.

 

 

2 Školení a výcvik

 

Celoročně se provádí školení členů zásahové jednotky, které probíhá každé pondělí od 17,00 hodin v hasičské zbrojnici. Základním tématem těchto školení je „Cvičební řád jednotek požární ochrany, který se musí zvládnout jak po teoretické tak i po praktické stránce. Tyto znalosti se využívají při každém zásahu. V rove 2007 se bude provádět praktický výcvik, kde se využijí teoretické znalosti nabyté v roce 2006 a 2005..

Po zrušení OPIS HZS v Domažlicích jsme se byli podívat v rámci školení na KOPIS HZS v Plzni dne 13.2.06. Byl nám ukázán způsob vyhlašování poplachu jednotkám, vybavení a poté následovala beseda.

2.3.2006 proběhlo taktické cvičení na práci na ledě pomocí člunů, řebříků při záchraně osob a zvířat při prolomení ledu ve spolupráci s HZS ÚO Domažlice – pobočka Staňkov a s SDH Staňkov.

6.3.2006 provedl p.Dopirák školení rozhodčích na požární sport dle nových pravidel požárního sportu.

Velitel sboru, velitelé družstev i strojníci se zúčastnili pravidelných povinných školení  pořádaných HZS PK.

29.6.2006 se konalo další taktické cvičení na vodě v Puclicích. Účelem tohoto cvičení byla záchrana tonoucích pomocí člunu, manipulace a práce na a s člunem, instalace norných stěn pro odchyt nebezpečných látek a překonávání vodních ploch.

9.8.2006 se konalo taktické cvičení na DN, které bylo spojeno se školením a praktickým výcvikem v regulování dopravy a v poskytování první pomoci.

V říjnu jsme si v rámci jednotky provedli výcvik s dýchacími přístroji v kasárnách ve sklepních prostorách.

I letos se zúčastnili školení instruktorů a vedoucích mládeže, které organizovalo OSH ČMS Domažlice tito členové SDH Holýšov: Fait, Engel Marek, Chloupek, Jiránek, Dopirák R., Marcell, Heinzová a Janda T. Všichni toto školení absolvovali úspěšně.

 

 

3 Soutěže

Družstvo složené z členů starších jako 40 let ( až na jednoho Fr. Kratochvíla–skoro čtyřicátníka) se zúčastnilo soutěže v požárním útoku při příležitosti založení SDH Neuměř. Toto družstvo obsadilo v silné konkurenci pěkné 12.místo.

Tady se zrodila myšlenka založit Veterán Team. Členové tohoto teamu musí být starší 40-ti let. Prsty v tom mněl  Hašek Míra. Slovo dalo slovo a Veterán team byl založen. Pod vedením Emila Dopiráka se team připravoval v Horní Kamenici. Pro tyto účely nám velitel sboru zakoupil  trička s nápisem „Veterán team Holýšov“. Tento team se zúčastnil  veteránské „Chodské ligy“, který tento rok pozůstával ze dvou soutěží.

První soutěž se konala v Krchlebech dne 16.9.2006. Tady veterán team Holýšov vyhrál časem 22,50 s.

Druhá soutěž se konala ve Starém Klíčově 23.9.2006, kde obsadil 2.místo. Tím jsme získali celkové prvenství v „Chodské veterán lize“ a získali putovní pohár.

Sluší se vyjmenovat, kdo se o toto prvenství zasloužil:

Strojník: Říčka Bronislav, Dopirák Emil

Savce: Hašek Miroslav

Košík: Votruba Jan

Hadice „B“ – Gabriel Josef

Rozdělovač: Fait Pavel

Levý proud: Engel Juraj

Pravý proud: Kulišan Miroslav

Náhradník: Chloupek Josef

Maskot: Jánský Emanuel

Dokázali, že ještě nepatří do starého železa a když je třeba, umí se i rozběhnout.

Všem děkuji za dobrou reprezentaci sboru a chci poděkovat SDH Horní Kamenice za zapůjčení dráhy pro přípravu tohoto teamu.

 

Zpráva o činnosti oddílu „Mladých hasičů“

 

Hasičské závody, kdy se zúročí poctivá příprava na schůzkách, začaly pro náš oddíl v tomto roce již 28. ledna. Zúčastnili jsme se Zimního srazu hasičské mládeže okresu Domažlice. Je to soutěž otevřená a tak se jí zúčastňují i kolektivy z okresů sousedních. Letos se tento sraz konal v Kolovči v budově tamní Základní školy. Závodí zde pětičlenné hlídky, které plní celkem devět disciplín, např. štafeta, rozhazování hadic na cíl, uzlová štafeta, určování hasebních prostředků, atd. Tuto soutěž jsme obsadili dvěma družstvy v kategorii starších a jedním družstvem v kategorii mladších žáků. Velká byla radost naší výpravy, když jsme se dozvěděli výsledky. Poprvé v historii těchto Zimních srazů dokázalo naše družstvo starších žáků vyhrát! Naše ostatní družstva se také dokázala prosadit a nechala za sebou spoustu soupeřů.

   Skončila jedna soutěž a začala rychlá příprava na další. V únoru jsme vyjeli na zkušenou za hranice našeho okresu do obce Obora v okrese Plzeň-sever. Tam se konala obdobná soutěž jako v Kolovči, ale ve větším měřítku. Podstatný rozdíl spočíval v tom, že soutěž probíhala venku a to za každého počasí (a zrovna pěkně mrzlo). Na celkem 4 km dlouhé trati se neběhalo protože čas zdolání trati se nepočítal. Bylo tam rozestavěno celkem 17 stanovišť s disciplínami hasičskými(např. technické prostředky,hasební prostředky,…), nehasičskými (např. poznávání zvířat,rostlin,stromů,…) a střeleckými (vzduchovka,foukačka). Mezi 40 tříčlennými hlídkami v kategorii starších žáků skončili naše dvě hlídky na 13.-17.místě. V kategorii mladších žáků jsme byli o něco úspěšnější. Mezi 28 zúčastněnými, skončila jedna naše hlídka na 4. místě a druhá na 22.místě. Po tomto závodě se všichni zajeli podívat do Plzně, jak se slouží u hasičů Českých drah.

   Od března se naše příprava začala zaměřovat již jen na II. kolo hry Plamen, kde jde o postup do krajského kola. Jenže paní zima byla proti nám a naše rozestavěné překážky zapadaly v březnu sněhem, takže cvičit na nich se dalo až od dubna. Vedle výcviku na soutěž jsme ještě v dubnu stihli brigádu u jedné firmy v Touškově Vsi, kde jsme třídili papír, plasty a dřevní odpad. V květnu byly provedeny testy odborností a už se rychle blížila sobota 20. května, kdy  se naše družstva představila na okresní soutěži před domácím publikem.

   Okresní soutěž začal náš sbor připravovat již v zimě. Městské kulturní středisko a Základní škola nám vyšli vstříc, na vše bylo pamatováno, soutěž byla pečlivě připravena a přišlo malé rozčarování v podobě počtu zúčastněných družstev. II. kola hry Plamen se zúčastnilo jen 6 družstev! Z toho byla dvě družstva z Holýšova. Přitom jsme počítali z účastí až 14 družstev. Člověka to i trochu zamrzí, protože se do přípravy vložilo hodně práce.

   Soutěž se ráno po nástupu rozběhla jak měla, počasí nám přálo a na tratích jednotlivých disciplín našim barvám přálo štěstí také. První byla na řadě štafeta 4x60m, následoval útok CTIF, po něm se běhala štafeta CTIF, pak následovala královská disciplína – požární útok s vodou a nakonec se běžel závod jednotlivců na 60m s překážkami.Naše družstvo starších žáků vyhrálo co se dalo a po součtu bodů z podzimního a tohoto jarního kola zcela jasně vyhrálo a zaslouženě postoupilo do krajského kola. Družstvo mladších žáků ve své kategorii zvítězilo také a tak jsme všem ukázali, kdo je pro tento rok v okrese mistrem. Soutěž jako taková se vydařila a byli jsme rádi, že jí navštívilo množství diváků, kterým jsme mohli ukázat co všechno musí mladý hasič umět a znát, aby se mohl takovéto soutěže zúčastnit.

   Krajská soutěž se konala ve Stodě ve dnech 16.-18. června. Stejně jako v minulém roce, tak i nyní nám z různých důvodů vypadli ze sestavy čtyři závodníci, kteří museli být nahrazeni mladšími. Náš tým opět nezávodil v nejsilnější sestavě a byl věkově nejmladší.

V sobotu dopoledne se odběhl branný závod na Šibeničním vrchu. Po obědě se na ploše stadionu konal slavnostní nástup a po něm se soutěž rozběhla naplno. I když téměř polovina našeho družstva spadala do kategorie mladších nikdo se nevzdával a od soupeřů byla slyšet i slova uznání nad výkony našich závodníků v různých disciplínách. Naše zlatá chvíle přišla až po večeři, kdy se běžel závod jednotlivců na 60m s překážkami. Milan Lavička dokázal porazit nejlepší hasiče z Plzeňského i Karlovarského kraje a v této disciplíně zvítězil. V neděli dopoledne se běžely požární útoky s vodou a po nich následovalo vyhodnocení soutěže. Milan Lavička pro nás vybojoval první medaili z krajské soutěže v historii tohoto družstva. Družstvo jako celek skončilo nakonec na celkovém 6.místě, což je o jednu příčku výše než v loňském roce.

   Na samém sklonku prázdnin byl oddíl mladých hasičů svolán na malé třídenní soustředění, které se konalo ve dnech 28.-30. srpna v Bukovci ve středisku Oáza ( budova bývalé fary). Soustředění bylo zaměřeno na přípravu blížící se Přeshraniční soutěž, která se konala 9. září. Jedná se o soutěž, která se koná jednou za 2-3 roky a své dovednosti zde měří mladí hasiči okresu Domažlice a německého okresu Cham. Soutěž probíhala na velkém parkovišti před hraničním přechodem na Folmavě. Na tuto soutěž nebo lépe mezinárodní setkání mladých hasičů se sjelo celkem 15 čtyřčlenných družstev z Německa a 30 čtyřčlenných družstev z Čech. Po sečtení výsledků ze všech 11 disciplín bylo naše první družstvo nejlepší z českých týmů. Další naše dvě  družstva se mezi českými týmy umístili také hodně vysoko.

   V neděli 24. září jel náš oddíl do Chodské Lhoty na soutěž v branném závodě jednotlivců. Je to soutěž, kde jsou závodníci rozděleni do sedmi kategorií podle roku narození a je dobrou průpravou před podzimním kolem hry Plamen.  A vedlo se nám tam výtečně. David Dopirák ve své kategorii zvítězil a navíc získal Putovní pohár obecního úřadu jako nejlepší závodník tohoto ročníku. Vašek Oswald obsadil ve své kategorii 2. místo a měli jsme další závodníky kteří se umístili na dobrých pozicích. Po součtu výsledků našich nejlepších pěti závodníků jsme vyhráli také Putovní pohár obecního úřadu za nejlepší družstvo závodu a sebrali jej na jeden rok závodníkům domácím. Tento vynikající výsledek podtrhl svým vítězstvím Milan Lavička v kategorii dorostenců.       

 Ve sváteční den 28.září, jeli členové našeho oddílu na výlet do Plzně. Samozřejmě zase k hasičům. První zastavení bylo na stanici Hasičského záchranného sboru podniku Škoda. Zde byli naši hasiči poslední exkurzí, protože o dva dny později byl HZS Škoda zrušen a přestal existovat. Po prohlídce končícího škodováckého útvaru, jeli naši na prohlídku do nově přestěhovaného útvaru HZS Českých drah Plzeň. Zde byli naši naopak asi první exkurzí, která si nové prostory drážních hasičů prohlédla.  

   Pak už se naše příprava soustředila na I.kolo hry Plamen, které se konalo v sobotu14. října. Soutěžilo se v disciplínách branný závod a štafeta požárních dvojic. Protože marodka v našem oddílu byla opět velká, postavili jsme v kategorii starších žáků  pouze jedno pětičlenné družstvo na braňák a devět závodníků na štafetu. V obou disciplínách jsme skončili na 2. místě za družstvem Chodské Lhoty, z celkového počtu 9 družstev startujících v kategorii starších žáků.

   V sobotu 28.října se náš oddíl zúčastnil soutěže Mladých hasičů v Osvračíně, kde si naši vedli také výtečně.

   V neděli 17. prosince jel náš oddíl na výlet do Horšovského Týna. Zde navštívil slavnostní otevření výstavy Mladých hasičů z okresu Domažlice. Náš oddíl zde má také svoji expozici, která patří společně s expozicí domažlického oddílu mezi největší. K vidění zde jsou kroniky, fotografie, diplomy, poháry a další věci spojené z činností oddílů Mladých hasičů v minulosti i současnosti.

    Myslím, že to byl rok naplněný činorodou prací, která byla odměněna dobrými výsledky našich závodníků. Na prahu nového roku bych chtěl poděkovat za všechny vedoucí, instruktory a nejmladší sportovce všem hasičům, kteří našemu oddílu během uplynulého roku pomáhali a věnovali nám svůj čas. Všem patří dík a odměnou nechť Vám jsou dobré výsledky dosahované našimi nejmladšími sportovci na soutěžích.

 

Zpráva sportovního družstva

 

Sport.družstvo se zúčastnilo celkem 9 soutěží, což je víc než v roce 2005.

Soutěžní rok začal okrskovou soutěží v Kamenici, kde jsme obsadili druhou příčku.

Druhou soutěží byla účast v Hradci u Stoda. Tady jsme obsadili 6. místo v dost velké konkurenci.

24.6.2006 jsme se zúčastnily dvou soutěží najednou. A to ráno na Doubravce, kde jsme byli na 4.místě a od 13,00 hod. odpoledne v Honezovicích, kde jsme obsadili 2.místo.

5.7.2006 se konala soutěž v Lisově, na které nám opět uniklo zlato, i když jen o vlásek, byli jsme opět druzí.

Na šestou soutěž jsme odjížděli povzbuzeni z předchozích výsledků, ale jak už se stává ve Zbůchu naší tradicí, opět jsme propadly a skončili nakonec na 4.místě.

15.7.2006 jsme se vydali do nedalekých Všekar, tam se sjelo velmi početné pole družstev a tady jsme obsadili 2.příčku.

19.8.2006 se konala soutěž v Neuměři, tam jsme skončili na 11.místě.

Poslední soutěží, na které nás bylo vidět, byla noční soutěž v Tlučné. Blíže ve zprávě dorostu.

V loňském roce jsme se opět zúčastňovali brigád, školení a jiné činnosti s naším sborem.

Stále se učíme s novým nářadím, abychom se zlepšovali a byly konkurence schopni, i když nemáme jen sport. Naší členové jsou ve výjezdové jednotce sboru a i vedou děti a dorostence. Takže času na sport není až tak moc.

Všem členům sport.družstva, kteří se aktivně zapojili, velice děkuji a p.Novákovi L. za pomoc při soutěžích.

Ještě jednou chci poděkovat vedení a členům sboru SDH, kteří nám pomohli. V roce 2007 bychom chtěli ještě o něco se zlepšit a dál se zúčastňovat soutěží a dalších akcí při našem sboru. Doufám, že tento rok 2007 bude lepším, než ten minulý a musíme se o to postarat všichni.

 

Zpráva dorostu

 

Rok 2006 byl pro dorostence velmi pestrý. Již od poloviny března se naše družstvo připravovalo na naší první soutěž, kterou byl výstup na domažlickou věž. Na tuto soutěž jsme se připravovali v tělocvičně základní školy v kompletní výstroji a výzbroji ve které se tato soutěž běhá. Této soutěže se zúčastnili tři dorostenci. Nejlepší z nich byl František Novák .

Další naší soutěží byl Memoriál Vendulky Fránové, který se konal 8. května v Plzni na Košutce. Zde za SDH Holýšov startoval František Novák a Radek Dopirák. Oba dorostenci postoupili do první třicítky, kde je čekali další dva starty v běhu na sto metrů překážek. Zde jsme obsadili 26. a 20 místo z 55 soutěžících.

Nejdůležitější soutěží byla krajská soutěž, která se odehrála 10. června v Plzni na Štruncových sadech. Zde si své sportovní umění s konkurencí změřil František Novák, Radek Dopirák a Marek Engel. Zde jsme běhali 100m překážek, dvojboj jednotlivců a psali test z požární ochrany. Naše umístění na této soutěži bylo velice pěkné. František Novák si vybojoval čtvrtou příčku, Radek Dopirák si doběhl pro 6 místo a Marek Engel se podíval na sedmé místo.

V září jsme sestavili družstvo a vyrazili na přeshraniční soutěž na Folmavu, kde jsme soutěžili  podle pravidel německých kolegů.

Dále se několik dorostenců zúčastnilo memoriálu Rudolfa Homolky v Tlučné, protože několik původních členů družstva odřeklo svoji účast na poslední chvíli. I přesto, že dorostenci tuto soutěž znali jen z vyprávění a pravidla se dozvídali v autě na cestě do Tlučné, zvládli svoji práci dokonale a po těžkých bojích pomohli družstvu k šestému místu. Rád bych Vám tuto soutěž vysvětlil trochu podrobněji. Soutěž má dvě části. Ta odpolední se skládá z technické prohlídky vozidel, testů pro řidiče, testů z požární ochrany a odpolední štafety, která je velice náročná. Noční část začíná disciplínou v rychlosti ustrojení pro zásah, přes znalosti první pomoci, až po požární útok tvořený od historické stříkačky nebo dokonce testu na alkohol. Prostě soutěž, která se opravdu týká té pravé hasičiny. Dovolím si hájit umístění na této soutěži dvěma argumenty. Jak jsem se již zmínil, měli jsme dva členy, kteří si toto okusili poprvé a dále se velitel družstva zranil již při odpolední štafetě, takže oslabení v noční části soutěže bylo poznat.

Jako každý rok jsme se i letos na podzim zúčastnili prvního kola hry Plamen v soutěži jednotlivců. Po tomto kole zatím držíme první tři příčky a šesté místo.

Na konci sezóny se konal přestup MH k dorostu. Přijali jsme mezi sebe Milana Lavičku a Jirku Jandu. Jsem rád,že se rozhodli pokračovat v požárním sportu a doufám, že za tři roky i tyto dva dorostence předám na výcvik veliteli jednotky.

Dorostenci se zúčastňují pravidelného školení zásahové jednotky, brigád a schůzek MH.

Závěrem děkuji všem zainteresovaným za pomoc a hlavně všem mým svěřencům za dobrou reprezentaci sboru.

 

Po zprávě dorostu proběhla ukázka první pomoci oddílu „Mladých hasičů“ při pořezání ruky s otevřenou ránou.

 

 

4 Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

 

JSDHO Holýšov eviduje za rok 2006 68 událostí a z toho 39 podloženo zprávou na KOPIS.

 

5 Hasičská technika

U všech vozidel a přívěsech je v současné době platná technická prohlídka a je připravena na zimní provoz.

2.11.2006 – Byla slavnostně  předána automobilová cisterna  T815 CAS 24 do užívání JSDHO Holýšov. Přítomni byly zástupci města, kraje, MV, zástupci obcí a HZS ČR. Toto vozidlo se muselo před zařazením do IZS dovybavit povinnou výbavou a seznámit strojníky s obsluhou a umístěním požární výbavy. Dne 4.12.2006  bylo toto vozidlo oficiálně přihlášeno do výjezdu.

 

T815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148/ CAS 32 – 1ks

CAS 25 RTHP – Š706 – 1 ks ( v prodejním řízení pro SDH Hůrky )

A 31 DA 8 – 1 ks

VAZ 2105 TA – 1 ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

OPEL CAMPO RZA – 1 ks

MPS 12 – 3 ks ( 1x zásahová, 1x soutěžní, 1x soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení NARIMEX – 1 sada

Vysokotlaké hašení – 1 sada

Naviják 4,1 t – 1 ks

Naviják 5,4 t – 1 ks

Plovoucí čerpadlo  – 2 ks

Odsávač kouře elektrický – 1 ks

Přetlakový ventilátor MT 236 – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 sada

Motorová pila Husqvarna – 2 ks

Elektrocentrála ECT 6500 – 1 ks

Kompresor – 1 ks

 

 

6 Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

 

Na základě usnesení RM Holýšov ze dne 10.1.05, byl sbor požádán o likvidaci havarijního stavu vyčleněných konstrukcí v objektu kasáren. Na tuto činnost se SDH zaměřila od prvních dnů roku 2006. Brigády probíhaly v zimních i letních měsících  i v týdnu.

V květnu proběhla výměna oken a dveří v celé HZ.  Poté následoval úklid celé zbrojnice.

V červnu se dovezl kompresor na dofoukávání tlakových lahví k dýchacím přístrojům z generální opravy. Tento kompresor je umístěn v plynárně.

V červenci se vyměnili jedny výjezdové vrata na garážích. Věřím, že letos se najdou finance v rozpočtu města a vymění se i ostatní vrata.

V říjnu proběhla příprava techniky na zimní provoz a individuální příprava osobní výstroje a výzbroje pro práci v zimních měsících, protože v tomto období je provoz mnohem náročnější.

Úklid HZ a jeho okolí probíhá pravidelně jednou za měsíc.

 

 

7 Kultura

16.2.2006 nás pozvali na kuželkářské klání do místní kuželny členové PČR. Nešlo o to kdo zvítězí, ale o to si posedět, pobavit se a utužit spolupráci mezi hasiči a místní PČR. 14.10.2006 jsme toto pozvání oplatili.

25.3.2006 se ženil Martin Lorenc ml. Provedlo se zatahování a od radnice byli odvezeni i s manželkou hasičským Chevroletem až do hasičské zbrojnice.

Tradicí se stalo, že každý rok staví „Májku“ místní hasiči. Tak tomu bylo i letos dne 30.4.05 na náměstí „Na Výhledech“. Stavění májky předcházela jízda se všemi vozidly, včetně hist. vozidla Chevrolet, Holýšovem. Po postavení májky jsme poseděli u ohýnku i s rodinnými příslušníky za hasičskou zbrojnicí .

 

10.6.2006 se ženil Jan Šleis a tady jsme taky nezůstali pozadu.

Sbor zorganizoval, lépe řečeno K.Zelený, dovolenou na přehradu Hracholusky ve dnech

 22.7.-29.7.06. Byla tak oceněna práce některých lidí a tato dovolená byla financována z prostředků, které se vydělaly na brigádách v kasárnách. Byla to moc vydařená relaxace.

I letos dva naši členové, p.Zelený, Engel  na žádost města Holýšov, zajišťovali „Mikulášskou jízdu“ v kočáře městem.

 

 

8 Dárci krve

 

Kromě fyzické pomoci při zásazích, pomáháme i našemu zdravotnictví tím, že někteří členové našeho sboru darují pravidelně tekutinu nejvzácnější a to krev. Tak sice ne přímo, ale přesto zachraňují lidské životy svým spoluobčanům. Nebudu je jmenovat, protože nechci na nikoho zapomenout a mohl by se cítit dotčen. Ale přesto jedno jméno vzpomenu: p.Chloupek již získal ocenění „Zlatý kříž“ za 80 odběrů, ale v současné době jich má již cca 100. Těmto lidem patří dík za nezištnou pomoc.

9 Ocenění a vyznamenání

 

Medaile „Za věrnost“ – 10 let – p.Červík Radek

 

Medaile „Za příkladnou práci“ – p.Köppl Rudolf – bývalý místostarosta města Holýšov

                                                         p. Dopirák Emil

 

Medaile „Za zásluhy“ – p.Králík Jaroslav – In Memoriam – bývalý starosta města Holýšov

                                         p.Votruba Jan

 

Ocenění za osobní obětavost a přínos pro rozvoj SDH a JSDHO Holýšov:

p.Králík Jaroslav – In Memoriam – bývalý starosta města a vrchní velitel JSDHO Holýšov

p.Köppl Rudolf

p.Zelený Karel

 

Závěrem mi dovolte, abych blahopřál odměněným, ještě jednou poděkoval všem členům, kteří v jakoukoliv denní i noční dobu jsou ochotni ochránit lidi a jejich majetek před požáry a pohromami a zachránit životy při dopravních nehodách. Nekoukají na to, že utíkají od manželek, družek, dětí nebo vnoučat. Jestli je sobota, či neděle. Nečekají na odměnu či pochvalu. Pomáhají v neštěstí všem, kteří jejich pomoc potřebují. Pomáhají i těm, kteří umí hasiče jenom pomlouvat a v životě mezi ně nepřijdou. Myslí si, že hasiči mají takovou techniku, takové oblečení atd. Přitom si nikdo z nich neuvědomuje, že tato technika, vybavení a výstroj je jenom v pronájmu hasičů a slouží všem občanům a odkud oni utíkají, tam hasiči nasazují své zdraví a mnohdy i své životy. A proto, si dovoluji citovat první bod z hasičského desatera:

„Nehledáme v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnost bratrské pomoci v neštěstí.“

 

Za hasiče z Holýšova přeji všem do roku 2007 hodně štěstí, úspěchů a  pevné zdraví.