Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2007

 

 

Význam dobrovolné činnosti pro obec není nutné zvlášť zdůrazňovat. Už sama skutečnost, že se jedná o činnost dobrovolnou, zasluhuje uznání. Možná si každý ani neuvědomuje, jaký význam má pro obec a spoluobčany dobře fungující hasičský sbor. Zajištění požární ochrany je totiž jednou ze základních povinností obce daných zákonem. Nemůže být větším štěstím pro obec, když se může v tomto úseku spolehnout na dobrovolné, obětavé a akceschopné pomocníky. A těmito zcela nepochybně členové našeho sboru jsou, což je v dnešní uspěchané a nezájmem o veřejné dění poznamenané době zvlášť cenné.

Rád využívám této příležitosti k poděkování všem hasičům za to, že udržují chod sboru na takové úrovni, že z něj má užitek nejen obec, ale samozřejmě všichni spoluobčané, kteří jejich pomoc potřebují při dopravních nehodách, živelných pohromách, požárech, či jiných ostatních mimořádných událostech.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů mají nenahraditelné místo i v IZS. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to dokazují. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a  věcnými prostředky požární ochrany. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III a je předurčena na dopravní nehody. Spolupráce s jednotkami HZS je na velmi dobré úrovni.

Naše členská základna je sestavena ze 79 členů, z toho dívek a žen je 15, chlapců a mužů je 64. Členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce je 23.

 

Jako v každém sboru, i u nás jsou členi aktivní, kteří udržují v chodu náš sbor i výjezdovou jednotku, pak jsou méně aktivní, kteří občas přijdou a pak jsou pasivní, kteří zaplatí jenom členský příspěvek.

 

Výbor se za rok 2007 sešel 5x, členská valná hromada se konala 1x a jedna VVH.

Úkoly a problémy se řeší operativně.

 

Velitel sboru a JSDHO se zúčastňuje pravidelných schůzek se starostou města Holýšova, kde informuje o teoretických a praktických školeních jednotky, výjezdech jednotky a řeší aktuální problémy. Dle možností se některých schůzek zúčastňují i další členové výboru.

 

1 Oblast prevence

Jako již tradičně, náš sbor zajišťoval průběh novoročního ohňostroje, který organizovalo město Holýšov.

MKIS nás požádalo též o asistenci u ohňostroje, který pořádalo při příležitosti ukončení prázdnin a zahájení školního roku.

 

I letos nás navštívil ústav sociální péče ze Stoda. I když jsou to lidi postižení, mají velký zájem a každá malý dáreček jim udělá radost.

1.6.07 byl pořádán „Dětský den“. Dopoledne byla akce pořádána ZŠ a odpoledne MKIS.

Tato akce proběhla na školním hřišti a prostorech okolo kulturního domu. Veškerá technika byla ke zhlédnutí, včetně hist.vozidla Chevrolet. Probíhala soutěž v kuželkách, kde se kuželky shazovaly pomocí hadice „C“. Probíhala ukázka hašení ropných látek pomocí ručních hasících přístrojů. Tuto dovednost si mohli vyzkoušet i dobrovolníci a nebylo jich málo – hlavně děti, za asistence členů naší jednotky. Největší obdiv sklidilo historické vozidlo Chevrolet. Náš sbor také zajišťoval přílet a odlet vrtulníku z LZS Líně.

Ten samý den nás navštívila mat.škola z Kvíčovic, která také je již pravidelným hostem.

Prohlídli si hasičskou zbrojnici a techniku. Pořízené fotografie jim odeslány elektronickou poštou.

Na 9.6.2007 jsme byli pozváni na dětský den do Hradce u Stoda s vozidly RZA Opel Campo a CAS T815. Tady se provedla ukázka vyprošťování dvou zraněných osob z havarovaného vozidla společně s RZA Nissan Patrol z HZS ČD Plzeň. K ukázce probíhal i komentář pro občany, aby věděli, co se v daný moment provádí. Poté byl vrak vozidla zapálen a provedla se ukázka hašení osobního vozidla pomocí vysokotlakého hašení z CAS T815. Provedla se též ukázka činnosti s navijákem.

U prodejny „Apetit“ se nachází propagační skříňka, která slouží pro informaci spoluobčanům o nejdůležitějších akcích ve sboru. O tuto skříňku se stará p.Dopirák Radek, ještě s ostatními mladšími členy. I když to občas zaskřípe, tak se snaží. Pořizuje i videozáznamy z různých akcí a soutěží. Další videozáznamy pořizuje také p.Fait ml., p.Lorenc a fotografie p.Engel. Tyto podklady se využívají také na našich webových stránkách, které spravuje p.Šleis. Pro ty, kteří ještě naší webovou stránku nenavštívili, ta adresa je www.hasiciholysov.cz.

 

2 Školení a výcvik

Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik. Tyto školení i výcvik probíhá jednou týdně a to v pondělí. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Minimálně jednou za měsíc se provádí kondiční jízdy se všemi vozidly a provádí se výcvik se všemi agregáty.

5.2. a 12.2.2007 – v rámci praktického výcviku u našeho sboru, proběhlo cvičení s dýchací technikou. Tento výcvik byl proveden v areálu bývalých kasáren v budově štábu a podruhé ve sklepních prostorech budovy týlu. Výcvik probíhal za tmy. Provedlo se zároveň prozkoušení osvětlení pomocí CAS T815 a pomocí osvětlovací soupravy. Úkolem výcviku s DT bylo v obou případech najít zraněnou osobu a propanbutanovou láhev do určitého limitu. Situace byla ještě ztížená zakouřeným prostorem. Hasiči ještě zároveň natahovali proud „C“. Povoleny byly pouze zásahové svítilny, které v zakouřeném prostoru jsou skoro k k ničemu. Tento výcvik nám všem dal dobré poznatky.

10.2.2007 – proběhlo školení obsluh motorových pil, kterou provedl p.Vokráčka z Plzně.

26.3.2007 – proběhl výcvik s CAS T815, který byl zaměřen na používání navijáku.

 

30.3.2007 – proběhlo školení preventistů II. a III. stupně zde v HZ. Toto školení a přezkoušení provedla komise ve složení p.Mařík, p.Chloupek, p.Indrholz. Z našeho sboru se zúčastnili p.Lorenc, p.Engel a p.Zelený. Všichni úspěšně toto školení absolvovali a získali odbornost preventistů II.stupně.

16.4. a 18.6.2007 – byl proveden výcvik s mobilním přívěsným odsavačem kouře VTA 60.

3.5.2007 – proběhlo školení rozhodčích pro soutěže mladých hasičů v Domažlicích.

4.6.2007 – za pěkného počasí proběhlo cvičení u řeky Radbuzy v Holýšově s vozidly CAS T148 a T815. Tento výcvik byl zaměřen hlavně pro strojníky - proškolení používání čerpadel, sání vody z přírodních zdrojů pomocí savců a pomocí ejektorů. Vyzkoušely se všechny typy proudnic, hlavně mladší hasiči, aby věděli která proudnice co dovede.

8.9.2007 – proběhlo profesní proškolení a přezkoušení řidičů v HZ. Toto proškolení probíhá pravidelně každý rok, protože bez tohoto proškolení nelze řídit has.vozidla s majákem.

19.9.2007 – se konalo námětové cvičení ve spolupráci s HZS Domažlice – pobočka Staňkov. Toto cvičení proběhlo na řece Radbuza ve Staňkově a bylo zaměřeno na výcvik

na vodě. Hlavním tématem bylo sestavení norné stěny pro odchyt ropných produktů z hladiny řeky. Vyzkoušelo se i sestavení provizorní norné stěny pomocí hadic „B“, což je případ našeho sboru, protože nornou stěnu nevlastníme.

10.11.2007 – OSH ČMS pořádalo školení vedoucích a instruktorů mládeže v Pivoni. Všichni naši účastníci absolvovali toto školení úspěšně.

Velitel jednotky a strojníci jednotky se zúčastňují pravidelných školení pořádaných HZS PK.

 

3 Soutěže

Zprávy jednotlivých družstev jsou zařazeny v příslušných odkazech.

Sportovní družstvo, veteráni, ženy, děti

 

Touto cestou chci poděkovat také p.Heregovi za zapůjčení pozemku pro potřeby tréninků všech hasičských družstev.

 

4 Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

Zásahy jsou zveřejňovány průběžně na našich stránkách.

 

5 Hasičská technika

Je zveřejněna na našich stránkách.

 

6 Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Každý člen si připravuje svojí výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby dle aktuálního období.

Průběžně se provádí kontroly provozních náplní agregátů minimálně každý měsíc.

Chemik jednotky odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně.

U vozidla RZA Opel Campo se ošetřil podvozek a nastříkal se protikorozní hmotou.

V březnu byla provedena výměna zbylých výjezdových vrat u garáží, natřely se rámy kolem vrat a nalinkovalo se stání vozidel v garážích.

Hasičská zbrojnice se udržuje průběžně dle potřeby.

 

 

7 Kultura

Tradicí se stalo, že každý rok staví „Májku“ místní dobrovolní hasiči. Tak tomu bylo i letos 30.4.2007 na „Náměstí na Výhledech“. Před postavením májky proběhla jízda všech vozidel ulicemi města. Jako vždy, největší pozornost dětí přitahoval náš starý Chevrolet. Po postavení májky následovalo posezení u ohně za has.zbrojnicí i s rodinnými příslušníky.

23.8.- 26.8.07 – se uchýlili některý členové do lesa na mysliveckou chatu „Bumbálka“. Prožili jsme pěkné čtyři dny v lese. Tímto děkuji myslivcům za zapůjčení této chaty.

Na žádost města jsme i letos zajišťovali průběh mikulášské jízdy Holešovem – hodný mikuláš p.Zelený a zlý čerti Engel J. a Engel M. .

 

8 Dárci krve

Možná nevíte, ale 14.červen je „Světový den dárců krve“. Ústředním heslem tohoto dne je „Krev je dar pro život. Děkujeme.“

I v našem sboru jsou bezplatní dárce krve. Pomáhají nezištně svým spoluobčanům a zdravotnictví při operacích a záchraně životů. Nebudu je jmenovat, protože bych mohl někoho vynechat a to bych nerad. Akorát mně mrzí, jako dárce krve, lhostejnost a nezájem některých organizací k těmto lidem.

Tímto děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve, za normální nesobeckou lidskou pomoc.

 

 

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2007 přiložili ruku k dílu; všem, kteří kdykoli když je třeba, tak přijdou. Pokud zahouká siréna, jdou na pomoc bližnímu svému. Ani neví do čeho jdou, protože se to doví teprve v has.zbrojnici. Jsou to hasiči, kterým je hasičské desatero dobře známo. Odvádí dobrou práci na plné čáře a nebojí se udělat něco navíc.

Jsem nepřítelem vypočítávání odpracovaných hodin, kolik hodin jme strávili u zásahů, atd. Důležité je to, že děláme tuto práci dobrovolně a bez očekávání odměny či poděkování. Děláme jí rádi. Proto jsme tady.

 

 

 

Zpracoval starosta SDH Holýšov : Juraj Engel