Zpráva o činnosti oddílu Mladých hasičů

 

 

   Oddíl mladých hasičů začal svoji činnost v tomto roce, vedle pravidelných schůzek, již v sobotu 13.1. To jsme jeli do Horšovského Týna kde se v tamním kulturním středisku plnily testy odborností. Naše družstvo splnilo celkem deset odborností. Již za čtrnáct dní v sobotu 27.1. jeli jsme opět do Horšovského Týna, tentokráte do Základní školy, kde se konal Zimní sraz hasičské mládeže. V této soutěži jsme obsadili 3. a 12. místo. Za dalšími soutěžními zkušenostmi jsme jeli do Dobřan dne 17.2., kde probíhala soutěž tříčlenných družstev v tamní hasičské zbrojnici. Naši závodníci zde vybojovali 5. a 8. místo. Na samý závěr zimy jel náš oddíl na závody do Oplota u Přeštic. Závod se nám zde nevydařil, obsadili jsme 14. a 18. místo. Členka našeho družstva Holýšov I. Petra Votrubová zde obdržela od organizátorů soutěže cenu Fair play, když přiznala na dotaz rozhodčího svoji chybu při plnění disciplíny. Předávání této ceny provázel velký potlesk všech zúčastněných závodníků. 

   Skončila zima a začaly přípravy na druhé kolo hry Plamen. Ještě jsme stihli jednu schůzku 17.4. věnovat besedě s vedoucím reprezentace České republiky v požárním sportu panem Emilem Dopirákem o Mistrovství světa v požárním sportu v Íránu, o úspěších našich hasičů na dalších soutěžích a o požárním sportu samotném. Kluci si prohlédli různé dresy národního družstva, vlajky, medaile z vrcholných soutěží hasičů, spoustu fotografií, filmový dokument, atd. Dobře připravená beseda byla pro naše kluky zdrojem mnoha nových informací o tomto sportu.

   V sobotu 2.června se konalo II.okresní kolo hry Plamen v Domažlicích na hřišti gymnázia. Ve všech disciplínách tohoto kola naši závodníci skončili na druhém místě za družstvem z Chodské Lhoty. A tak i v konečném pořadí, po součtu výsledků šesti disciplín, naše družstvo skončilo na 2.místě. V závodě jednotlivců na 60m s překážkami obsadili David Dopirák 1.místo a Míra Ferko 3.místo. Do krajského kola postoupilo družstvo Chodské Lhoty posílené naším členem Davidem Dopirákem, který jim svými výkony pomohl k dobrým výsledkům. Tím se uzavřel sportovní rok 2006/2007.

   Nová sportovní sezona 2007/2008 se opět otevřela 1.září. Během podzimních měsíců jsme se připravovali na I.kolo hry Plamen, které se konalo 6.10. v Luženicích. V závodě branné všestrannosti obsadila naše pětice závodníků 2.místo. Velká marodka v našem oddíle v době konání tohoto závodu nám znemožnila start v druhé disciplíně, kterou byl útok CTIF. Takže jsme v útoku CTIF skončili jako poslední a bude to velká bodová zátěž pro jarní kolo.

   Na další závod jeli naši závodníci do nedalekého Osvračína dne 27.10., kde se konal branný závod jednotlivců žáků a dorostenců. A vedlo se nám o něco lépe. V konkurenci pěti sborů našeho okresu vybojovali ve svých kategoriích Tereza Nováková 3.místo, Jan Červeňák 2.místo, Matěj Lelek 2.místo,Václav Oswald 1.místo a Pavel Fait v dorostu 1.místo.

    Sobotu a neděli 10.-11.11. věnovali vedoucí a instruktoři školení v Pivoni, které organizuje Okresní sdružení hasičů ČMS a její Odborná rada mládeže. V závěrečném testu prokázali naši vedoucí i instruktoři dobré znalosti z pravidel a bezpečnosti práce v této oblasti.                                                                                                                                                 Některé další schůzky našeho oddílu byly věnovány exkurzím. 20.11. jsme byli v holýšovské firmě KABEX, kde se všichni dozvěděli a podívali, jak se vyrábí kabely všeho druhu. A dozvěděli se také, že tato firma vyváží své výrobky do celého světa. Další akcí, dne 27.11., byla návštěva holýšovské čistírny odpadních vod, aby se každý dozvěděl co se stane s tím dobrým včerejším obědem, který před chvilkou spláchnul. Exkurze to nebyla nějak voňavá, ale docela poučná. Stávku učitelů v úterý dne 4.12. využil náš oddíl k návštěvě švihovské sklárny. Viděli jsme sklářského mistra při práci, dozvěděli se něco o historii výroby skla a někteří si vyfoukali ze žhavé skloviny pěkný suvenýr. Pokračovali jsme procházkou okolo hradu Švihov a na zpáteční cestě jsme se zastavili na prohlídku hradu Roupova. V neděli 23.12. byla poslední schůzka roku 2007, kterou jsme jako každý rok věnovali výletu do lesa a donášce dobrot pro lesní zvěř do krmelce.

   Musím se zde také zmínit o tom, že naši členové, kteří již vyšli z řad mladých hasičů – žáků, se soutěží Mladých hasičů v našem okrese zúčastňují stále, ale již v pozicích rozhodčích nebo pomocných rozhodčích a tím napomáhají k hladkému průběhu soutěží.

    Závěrem bych chtěl za naše mladé hasiče poděkovat všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali a věnovali nám svůj čas.

 

                                              Děkuji za pozornost.

 

 

 

                                                                                Zprávu napsal Pavel Fait