Zpráva sportovního družstva za rok 2007

 

 

 

Sportovní družstvo se zúčastnilo deseti soutěží, z toho jedné noční a to v Tlučné, kde jsme vyhráli. V dalších devíti soutěžích jsme dosahovali různých umístění, např.:  

12. 5. 07 v Červeném Újezdě – 3. místo;

19. 5. 07 ve Staňkově – 4. místo;

Honezovicích, Štěnovicích a v Lisově – 5. místo.

17. 6. 2007 jsme jeli vyzkoušet, jaké to je na západočeské lize. Soutěž se konala v Krašovicích ve velmi pěkném prostředí, ale štěstí nám nepřálo a skončili jsme na 30. místě. Tady bych chtěl podotknout, že jsme tuto soutěž brali jako trénink, protože konkurence byla veliká. Poslední soutěží, o které bych se chtěl zmínit, byla soutěž v Březí, kde nás čekalo krásné počasí i prostředí, protože se běhalo na dva starty s velmi dobrou organizací celé soutěže. Tady jsme nastoupili ve dvou družstvech a to „A“ a „B“. Družstvo „A“ obsadilo 3. místo a družstvo „B“ obsadilo 4. místo. Družstvo „B“ je poskládáno z dorostenců, kteří přešli od p.Faita k nám. Tato soutěž byla jejich první v kategorii mužů a hned těsně pod bednou, takže krásný výsledek.

O noční soutěži Vám může říct velitel družstva na této soutěži p.Engel Marek, pokud bude mít někdo zájem. Chtěl bych vyzdvihnout úspěch, kterého tady kluci dosáhli, protože je to fakt bomba. Zde jsme obsadili 1. místo. V uplynulém roce se družstvo zúčastnilo školení, brigád a jiné činnosti v rámci SDH Holýšov. Další členové družstva byli zařazeni do výjezdové jednotky sboru a další jistě budou. Získali jsme také vytoužený areál na tréninky a to na ostrově. Areál, nebo chcete li hřiště se v této době předělává. Srovnává se dráha k terčům, předělává základna a odvod vody pod ní. Srovnal se také terén od startovní čáry k základně a k nádrži. Dále se zde osadilo molo pro plovoucí čerpadlo na doplňování vody a schůdky k němu. Je zde mnoho práce, ale snad nám nadšení a hřiště vydrží do budoucna.

Také byla zahájena výroba nástřikových terčů, které by měly být do jara hotové. Rok 2007 byl jak do práce i zábavy si myslím dobrý, jak s výsledky na závodech, tak i při jiných činnostech.Všem, kteří se přičinili velice děkuji a doufám, že i v tom následujícím roce se nebudeme muset za nic stydět.Děkuji také vedení sboru za podporu a zázemí nám vytvořené. Také velice děkuji p.Heregovi za umožnění vybudovat si tréninkové sportoviště na jeho pozemku, což je základ k vylepšení výsledků. Poděkování patří také všem, kteří nám jako sportovnímu družstvu jakkoli pomohli.

V roce 2008 bychom chtěli dodělat areál na ostrově, zlepšit výsledky na soutěžích a také dodělat nástřikové terče. Dále pak se zúčastnit brigád, školení i dalších akcí pořádaných naším sborem. Doufám, že tento rok bude lepším, nežli rok minulý. Závěrem chci ještě všem jmenovaným, či nejmenovaným poděkovat za podporu sportovního družstva.