Zpráva družstva „Veterán tým“ Holýšov za rok 2007

 

Jak možná víte,členům týmů veteránů mužů musí být minimálně 40 let. Náš „Veterán tým“ je složen z těchto členů. Říčka B. st., Votruba J., Hašek M., Gabriel J., Fait P., Kulišan M., Engel J., Kratochvíl F. .

 

V roce 2007 se „Veterán tým“ zúčastnil několika soutěží.

 

19.5.2007 se konal pouťový pohár v H.Kamenici. Tady „Veterán tým“ doplnili dva členové sport.družstva a obsadil 10.místo.

 

2.6.2007 „Veterán tým“ zastupoval Holýšov na okrskové soutěži ve Štichově. Rozhodovali jsme se, jestli vůbec dáme dohromady složení na štafetu 4x100m překážek, ale nakonec nám pomohl Engel Marek a nářadí nám zapůjčila H.Kamenice. Pro některé to byla fuška po letech opět skákat přes překážky, ale časem 71,75s jsme to zvládli. Tímto časem a časem na pož.útoku 24,04s jsme obsadili 5.místo.

 

Další soutěží byl Memoriál Jar. Faita dne 5.7.2007 v Lisově.Tato soutěž byla dvoukolová. První útok se nám nepovedl a dosáhli jsme času 35,31s. Druhý útok byl zdařilejší a dosáhli jsme času 23,94s. Tento výkon nám stačil na 9.místo.

 

Memoriál Radka Gilla, Josefa Brhlíka a Josefa Steinbacha se konal 14.7.2007 ve Všekarech.

Ve velmi silné konkurenci si zde „Veterán tým“ vytvořil zatím svůj nejlepší čas v požárním útoku na sklopné terče – 20,06s. Druhý útok jsme zmrvili a dosáhli času 34,73s. Celkově jsme obsadili 12.místo.

 

18.8.2007 jsme vyrazili v rámci tréninku na soutěž „O pohár starosty“ do Neuměře. Opět se zde sešla velmi silná konkurence mladých sportovních družstev a obsadili jsme krásné 10.místo s časy 21,93s a 23,20s.

 

Těchto soutěží, které jsem uvedl se zúčastnil „Veterán tým“ za plné účasti mladých sport.družstev a účastníku Západočeské ligy. Samozřejmě nemůžeme těmto mladým družstvům konkurovat, ale máme o to lepší pocit, že ještě nepatříme do starého železa. Výše uvedená umístění jsou toho důkazem.

 

Vyvrcholením sezony 2007 pro „Veterán tým“ byl II. ročník  „Chodské veterán ligy“. Po úspěšném I.ročníku, kdy jsme si přivezli 1.místo a putovní pohár, jsme byli odhodláni tento úspěch zopakovat.

„Chodská veterán liga“ se skládala ze dvou kol. První kolo se konalo v Křenovech za velmi špatného počasí. Zde jsme s časy 31,18s a 29,70s obsadili 2.místo.

Druhé kolo se konalo 29.9.2007 ve Srbicích. Zde jsme obsadili 3.místo s časem 22,85s. První pokus byl neplatný.

Součtem lepších časů z obou kol jsme se umístili celkově v II.ročníku „Chodské veterán ligy“ na 3.místě o pouhou setinu na místo druhé.

Bylo to pro nás rozčarování, protože nás doprovázela i malá smůla, ale doufáme že v příštím ročníku se umístíme na lepším místě.

 

Myslím si , že to byla vcelku úspěšná sezona 2007. Jsme si vědomi, že v konkurenci mladých sportovních družstev nemáme šanci. Ale jsme rádi, že ještě můžeme zamotat pořadím mladých sport.družstev a že s námi „staříky“ se pořád musí počítat.

 

Dovolte mi, abych poděkoval všem členům „Veterán týmu“, které jsem na začátku této zprávy vyjmenoval, za odvedenou práci, dále sport.družstvu za pomoc, samozřejmě celému sboru a veliteli K.Zelenýmu za projevenou podporu.