Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2008

 

 

Dovolte mi, abych z pověření výboru SDH Holýšov, zrekapituloval činnost našeho sboru za uplynulý rok 2008.

 

Význam dobrovolné činnosti pro obec není nutné zvlášť zdůrazňovat. Už sama skutečnost, že se jedná o činnost dobrovolnou, zasluhuje uznání. Možná si každý ani neuvědomuje, jaký význam má pro obec a spoluobčany dobře fungující hasičský dobrovolný sbor. Nemůže být větším štěstím pro obec, když se může v tomto úseku spolehnout na dobrovolné, obětavé a akceschopné pomocníky. A těmito členové našeho sboru jsou, což je v dnešní uspěchané a nezájmem o veřejné dění poznamenané době zvlášť cenné.

Rád využívám této příležitosti k poděkování všem hasičům za to, že udržují chod sboru na takové úrovni, že z něj má užitek nejen obec, ale samozřejmě všichni spoluobčané, kteří jejich pomoc potřebují při dopravních nehodách, živelných pohromách, požárech, či jiných ostatních mimořádných událostech.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů mají nenahraditelné místo i v IZS. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to dokazují. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a  věcnými prostředky požární ochrany. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III a zároveň je předurčena na dopravní nehody. Spolupráce s jednotkami HZS je na velmi dobré úrovni.

Naše členská základna je sestavena ze 79 členů, z toho dívek a žen je 16, chlapců a mužů je 63.

Jako v každém sboru, i u nás jsou členi aktivní, kteří udržují v chodu náš sbor i výjezdovou jednotku, pak jsou méně aktivní, kteří občas přijdou a pak jsou pasivní, kteří zaplatí jenom členský příspěvek.

 

Výbor se za rok 2008 sešel 9x, členská valná hromada se konala 2x a jedna VVH.

Úkoly a problémy se řeší operativně.

 

Velitel sboru a JSDHO se zúčastňuje pravidelných schůzek se starostou města Holýšova, kde informuje o teoretických a praktických školeních jednotky, výjezdech jednotky a řeší aktuální problémy a požadavky jednotky. Dle možností se některých schůzek zúčastňují i další členové výboru.

 

 

Oblast prevence

Jako již tradičně, náš sbor zajišťoval průběh novoročního ohňostroje, který organizovalo město Holýšov.

V únoru požádala velitele jednotky a SDH p.Zelenýho ředitelka ZŠ v Holýšově, jestli by jsme byli schopni zajistit hasičský projektový den pro celou školu. Díky nápadům a obětavosti zúčastněných hasičů se tato akce velmi vydařila. Zřídily se 3 stanoviště:

1. stanoviště se nacházelo v jedné ze tříd. V této třídě pomocí DVD projekce probíhala teorie: Všeobecný význam dobrovolného hasičstva, historie a současnost sboru v Holýšově, práce jednotky SDH Holýšov, sportovní činnost a ostatní činnost.

2. stanoviště se nacházelo v tělocvičně ZŠ. Tady byl rozmístěn materiál, výbava a výstroj hasičů pro různé zásahy. Zkrátka skoro všechno, co se dalo z vozidel přemístit, včetně klece na odchyt zvířectva. Tato klec snad měla největší úspěch. To všechno opět doprovázela videoprojekce.

3. stanoviště se nacházelo na školním hřišti. Zde probíhala praktická ukázka vozidel, práce se zbylým nářadím a hašení ohně pomocí RZA vysokotlakem a pomocí ručního hasícího přístroje.

Tato akce dle nás i dle vyjádření zástupců ZŠ moc povedla.

Je vidět, že když se chce a jsou ochotní lidi, dá se leccos zvládnou. Ještě jednou patří dík všem, kteří se na této akci podíleli.

 

Tradicí se stala i každoroční návštěva MŠ z Kvíčovic.

V červnu hasiči navštívili MŠ v Holýšově. Proběhla ukázka techniky, výstroje a výzbroje.

 

7. a 14.6.2008 jsme byli pozváni na ukázku s RZA Opel Campo do Hradce u Stoda společně s RZA Nissan Patrol od HZS ČD.

 

Snažíme se pravidelně aktualizovat naše webové stránky. Podle návštěvnosti a požadavků návštěvníků našich stránek, největší zájem je o fotografie ze zásahů a ostatních akcí. Moc mně potěší, když se mně na ulici lidi zeptají, kdy již budou nějaké fotky z nových akcí na internetu. Je vidět, že i hasiči jdou do podvědomí našich občanů Kdo neznáte naše stránky, tak to jsou: www.hasiciholysov.cz.

 

Školení a výcvik

 

Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Tyto školení i výcvik probíhá jednou týdně a to v pondělí. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Minimálně jednou za měsíc se provádí kondiční jízdy se všemi vozidly a provádí se výcvik se všemi agregáty.

V lednu proběhl výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu u HZS Plzeň – Košutka.

Je to taková prolézačka s překážkami, které musí hasič překonat v zásahovém oděvu s dýchacím přístrojem na zádech.

Protože ne všichni členové zásahové jednotky jsou nosiči dýchací techniky, v dubnu se konal kurz nositelů v Domažlicích. Tohoto kurzu se úspěšně zúčastnili p.Engel M., Jiránek, Janda T. .

V dubnu též proběhlo školení rozhodčích a instruktorů v Domažlicích.

V květnu se konalo prověřovací cvičení v rámci PK. Toto cvičení proběhlo v Líních na letišti. Námětem cvičení bylo hašení skladu hořlavin.

V červenci, jako již každý rok, proběhlo cvičení na vodě společně s HZS Domažlice – pobočka Staňkov.

V listopadu proběhlo další prověřovací cvičení, tentokrát ve Stodě. Námětem bylo hašení požáru průmyslových a výrobních hal.

Velitel i strojníci se zúčastňují školení, které jsou pořádány HZS PK.

 

Soutěže

Zprávu oddílu „Mladých hasičů“ Vám podá p.Fait, nebo pověřený zástupce.

Zprávu sportovního družstva mužů podá p.Hrubant.

Zprávu sportovního družstva žen „Holýšovské prdelky“ podá

Zprávu sportovního družstva „Veterán tým“ podá p.Engel

 

V květnu SDH Holýšov organizoval soutěž v požárním sportu okrsku Holýšov na školním hřišti ZŠ. Musela se ještě upravit dráha na štafetu 4x100m. Myslím, že to klapalo dobře. Tímto chci poděkovat ředitelce ZŠ za zapůjčení školního hřiště.

Touto cestou chci poděkovat také p.Heregovi za zapůjčení pozemku na ostrově pro potřeby tréninků všech hasičských družstev.

Nesmím zapomenout na Ondru Beneše a jeho firmu, která postavila úplně nové nástřikové terče. Byly mu nápomocni i ostatní sporťáci.

Poděkovat musím i všem sporťákům, dětem, ženám i veteránům za dobrou reprezentaci sboru.

 

 

Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

Jak jistě víte, naše jednotka je svolávána k událostem pomocí sirény a svolávacího zařízení tzv. Pagerů. Po novu ještě přibylo na zkoušku svolávání pomocí mobilních telefonů. Zde se již dovíme o jaký druh zásahu se jedná a lokalitu, kde se událost nachází. Zásahy jsou k nahlédnutí na našich stránkách.

 

Hasičská technika

 

U všech hasičských vozidel a přívěsů je provedena platná technická prohlídka a je připravena na zimní provoz včetně agregátů.

 

Tatra 815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148 CAS 32 – 1 ks

Avia 31 DA 8 – 1 ks

Iveco Daily DA 10 L1Z – 1 ks

Opel Campo RZA – 1 ks

VAZ 2105 VEA – 1 ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

MPS 12 – 3 ks ( zásahová, soutěžní, soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení Narimex – 1 sada ( Kombinované nůžky, vyprošťovací nůžky – papoušek)

Hnací agregát Honda k vyproštění – 1 ks

Vysokotlaké hašení RZA – 1 sada

Naviják 4,1 t – 1 ks

Naviják 5,4 t – 1 ks

Plovoucí čerpadlo – 2 ks

Přetlakový ventilátor – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 – sada

Motorová pila Husqarna – 2 ks

Elektrocentrála Honda 6500 – 1 ks

Kalové čerpadlo Subaru – 1 ks

AKU přímočará pila – 1 sada

Vzduchové zvedací vaky – 1 sada

Kompresor – 1 ks

 

U techniky bych se chtěl chvilku pozastavit. Můžu říct, že v současné době máme obnovený a doplněný vozový park a výbava vozidel je na velmi dobré úrovni. Obnova vozidel začala vlastně za éry, kdy byl starostou města p.Králík. V této době bylo zakoupeno vozidlo Opel Campo, které jsme si svépomocí přelakovali, upravili a vybavili prostředky na potřeby RZA. Poté byla zakoupena T148 – cisterna z SVA Holýšov, která má tu výhodu, že obsahuje 6m3 vody. Byla též zakoupena cisterna Tatra 815 TERNO od THT Polička a stará cisterna byla prodána do jiného sboru. Toto auto bylo financováno z dotací státu, HZS PK a města.

V současné době, kdy je starostou města p.Pazour, byl zakoupen DA Iveco Daily

DA 10-L1Z. Toto vozidlo též vyrobila THT Polička. Vozidlo bylo financováno zcela z finančních zdrojů města.

Tímto bych chtěl poděkovat bývalému starostovi i nynějšímu starostovi města, zastupitelstvu i radě za to, že zakoupili novou techniku pro občany města a okolních obcí, a hasičům jí dali do užívání. Nejsou to zbytečně vyhozené peníze, ale dobře investované finance. S takovouto technikou lze kvalitněji likvidovat různé mimořádné události ( požáry, dopravní nehody, záplavy atd. ) Samozřejmě nesmím vynechat ani velitele jednotky Karla Zelenýho, kterého když vyhodili dveřmi, vrátil se oknem. Musím ještě poděkovat všem, kteří se podíleli na úpravách ve výbavě vozidel.

 

 

Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Minimálně 1x za měsíc se provádí kondiční jízdy dle potřeb řidičů a kontroluje se chod všech agregátů. Každý člen si připravuje svojí výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby dle aktuálního období.

Průběžně se provádí kontroly provozních náplní agregátů minimálně každý měsíc.

Chemik jednotky odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně.

U vozidla RZA Opel Campo proběhla oprava zadního blatníku.

V říjnu se vymalovala klubovna, chodba a kancelář.

 

Kultura

 

Jak již jsem se zmiňoval v oblasti prevence, v ZŠ Holýšov se konal hasičský den. Na to navazoval dne 1.3.2008 žákovský ples pod titulkem „Hoří má panenko“. Věci pro výzdobu jsme zajistili a dodali. Proběhla soutěž v oblékání hasičského obleku na čas. Zde bylo prezentováno video o našem sboru. Tyto videa natáčel a režíroval Radek Dopirák.

Tradicí se stalo, že každý rok staví „Májku“ místní dobrovolní hasiči. Tak tomu bylo i letos 30.4.2008 na „Náměstí na Výhledech“. Před postavením májky proběhla jízda všech vozidel ulicemi města. Jako vždy, největší pozornost dětí přitahoval náš starý Chevrolet. Po postavení májky následovalo posezení u ohně za has.zbrojnicí i s rodinnými příslušníky.

Na žádost města jsme i letos zajišťovali průběh mikulášské jízdy Holýšovem – hodný mikuláš Jirka Janda a zlý čerti Engel J. a Engel M. .

 

Dárci krve

Možná nevíte, ale 14.červen je „Světový den dárců krve“. Ústředním heslem tohoto dne je „Krev je dar pro život. Děkujeme.“

I v našem sboru jsou bezplatní dárce krve. Pomáhají nezištně svým spoluobčanům a zdravotnictví při operacích a záchraně životů. Nebudu je jmenovat, protože bych mohl někoho vynechat a to bych nerad.

Tímto děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve, za nesobeckou lidskou pomoc.

 

 

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2008 přiložili ruku k dílu; všem, kteří kdykoli když je třeba, tak přijdou. Pokud zahouká siréna, jdou na pomoc bližnímu svému. Jsou to hasiči, kterým je hasičské desatero dobře známo. Odvádí dobrou práci na plné čáře a nebojí se udělat něco navíc.

Jsem nepřítelem vypočítávání odpracovaných hodin, kolik hodin jme strávili u zásahů, atd. Důležité je to, že děláme tuto práci dobrovolně a bez očekávání odměny či poděkování. Děláme jí rádi. Proto jsme tady.

 

Ještě jednou chci poděkovat starostovi města p.Pazourovi, zastupitelstvu a radě města Holýšov, sponzorům a všem těm, kteří nám – hasičům jakkoliv pomohli a vychází nám vstříc.

 

Za celoroční práci byli vyznamenáni tyto členové:

Čestné uznání SDH Holýšov

Fait Pavel ml.

Dopirák David

Ferko Miroslav

 

Čestné uznání OSH ČMS

Engelová Jaroslava

Novák František

 

Medaile „Za zásluhy“

Fait Pavel st.

 

Medaile za věrnost – 10 let

Beneš Ondřej

Dopirák Radek

Engel Jiří

Engel Marek

Jiránek Lukáš

Říčka Bronislav ml.

Šleis Jan

 

 

 

Zpracoval starosta SDH Holýšov : Juraj Engel