Zpráva sportovního družstva za rok 2008

 

 

 

Sportovní družstvo se zúčastnilo celkem 7 soutěží. První soutěž se uskutečnila zde u nás a to 10. Května zde u nás v Holýšově, kde od družstva mužů startovala hned dvě mužstva, která obsadila krásná místa. Mužstvo ,, A“  skončilo na 2. místě a mužstvo ,, B“ na 3. místě. Další soutěže, kde nás mohlo být vidět, bylo ve Staňkově, Všekarech, Neuměři, Březí u Meclova, Honezovicích a také jako každý rok na noční soutěži v Tlučné.

Družstvo, se také zapojuje do jiných akcí mimo sportovní činnosti, jako jsou např. brigády, zásahy, školení a to každé pondělí, a další jiné činnosti.

 

Od ledna až do května jsme pracovali na elektrických sportovních terčích dle domluvy a možností členů. Tímto bych chtěl poděkovat p. Benešovi za jeho práci a ochotu, dále firmě J.O.O.B, která nám sponzorovala veškerou elektroniku pro naše nové terče.

 

12.1 jsme se dále účastnili výcviku v dýchacích přístrojích v polygonu na požární stanici Košutka, kde se procvičují zásahy v dýchacích přístrojích a záchrana osob v zakouřeném prostředí.

 

8.2 proběhla úspěšně STK na DA 8 Avia.

 

13.2 se konala brigáda na Ostrově, kde se upravovala dráha a její okolí, a srovnával se terén pro běhání požárních útoků. Také se po celou sezónu chodila sekat tráva na naši sportovní dráhu.

Družstvo se také podílelo na dnu pro ZŠ, žákovského plesu a úklidu celé Hasičské zbrojnice na den otevřených dveří pro ZŠ.

 

25. 3 se jelo na soutěž, tak zvanou ,,domažlickou věž“

 

3. 4 se několik členů sportovního družstva účastnilo třídenního kurzu Nositele dýchací techniky, pořádané v Domažlicích, kde všichni úspěšně zakončili celý kurz.

 

30.4 jsme jako každoročně také stavěli májku na náměstí na Výhledech, samozřejmě za pomoci celého sboru.

Celou sportovní sezónu jsme se pravidelně každý týden scházeli na trénincích, většinou každý pátek

 

29.9 proběhlo námětové cvičení na vodě za Staňkovem se spoluprací s HZS Staňkov.

 

15.11 se uskutečnilo rozloučení se sportovní sezónou, zde v hasičské zbrojnici, kde se sešli všichni sportovci z našeho SDH, ať už naše Prdelky, Veteráni tak i my a bylo zde veselo.

Poslední akci, o které se chci zmínit, bylo malování klubovny, chodby a kanceláře velitele. Děkuji vedení a členům sboru za pomoc a zázemí nám vytvořené.

 

V roce 2009 bychom chtěli zlepšit naše výsledky na soutěžích a dál se účastnit dalších akcí pořádané sborem, zásahovou jednotkou či městem Holýšov. Doufám, že rok 2009 bude lepším, než ten loňský, o což se musíme postarat všichni. Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem za podporu a důvěru našeho družstva.