Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2009

 

 

Vážené sestry, bratři, delegáti, vážení hosté.

 

Dovolte mi, abych z pověření výboru SDH Holýšov, zrekapituloval činnost našeho sboru za uplynulý rok 2009.

 

Rád bych do začátku zvýraznil oblíbenou světovou soutěž X-faktor, který se týká nás všech.

 Stát se dobrovolným výjezdovým hasičem stojí také nemalé úsilí. Obzvláště u jednotek, které vyjíždějí pravidelněji. Rekrutovat se můžeme my, obyčejní lidé. Ne každý z nás je ale vhodný. Existuje již alergie snad na všechno, lidé trpí bolestmi a nemocemi a to už i mladí. Někteří myslí jen na své blaho. Svou kariéru. V očích peníze. Pokud založí rodinu, rádi by spokojený klidný život. Proč pro někoho riskovat. Pohled na krev taky nedělá dobře. Proč mít další povinnosti někde, kde za to téměř nic nedostanu? Proč utrácet své osobní peníze pro blaho lidí, kteří nechápou smysl dobráků? Možná tedy i člen dobrovolné jednotky potřebuje ke svému odhodlání pomáhat smysl podobný x faktoru.
 Výběr nových členů do jednotky se tak stává soutěží podobnou x faktoru. Na začátku máte hromadu místních obyčejných lidí a vy porotci by jste si měli v nich najít ty, kteří něčím vynikají. Hledáte v nich ten x faktor pro hasiče. Lidi spolehlivé, obětavé, chápající své povinnosti. Lidi, kteří mají čas na hasiče. Nejlíp, aby byli vůbec pány svého času. Nejlíp s céčkem v ruce a chutí něco dělat. Ale takových lidí už moc není. Proto často musíme sáhnout ke kompromisům, aby v té jednotce vůbec někdo byl. To vede v situacích kdy z patnácti členné jednotky maká pět lidí a ostatní se vezou. Přestanou vnímat svou roli a úlohu v jednotce. Žádné požadavky na ně, rovná se žádná účast a angažovanost.
 Spolupráce je v našich poměrech asi ten nejzákladnější princip hasičského fungování. V jednotce, kde je hasičský x faktor většinově plně rozvinut, je radost dělat člena. Není to jen plnění svých povinností. Už to přerůstá nad tento rámec - vymýšlení nových návrhů na zlepšení, nových akcí, sebezdokonalování vědomostí, vlastní fyzická příprava, zájem o aktuální dění v kolektivu.

Takový by měl být DOBROVOLNÝ HASIČ

 

 

Naše jednotka je zařazená v kategorii JPO III s předurčeností na dopravní nehody.

 

Členská základna je k 31.12. 2009 sestavena z 85 členů, z toho 66 mužů a chlapců, 19 žen a dívek a jednotka SDH čítá 23 členů.

 

Výbor SDH se v roce 2009 sešel 7x, členská valná hromada se konala 2x, z toho na jedné proběhli volby a jedna VVH.

 

 

 

1 Oblast prevence

Tradiční první akcí naší jednotky je odpalovaní novoročního ohňostroje na střeše kulturního domu v Holýšově.

Samozřejmě tradiční je i stavění májky spojené s průjezdem všech našich vozidel ulicemi města. Na této akci se mohou děti projet historickým vozidlem po výhledech. O to je u dětí, myslím si, větší zájem než o stavění májky samotné.

6.června jsme byli pozváni na oslavy 100 let založení SDH Všekary  s technikou moderní i historickou. Zde jsme se zúčastnili slavnostního průvodu a poté bylo možné si techniku prohlédnout. Dále jsme zde prováděli i ukázku hašení za použití vysokotlaku z CAS 24  a izolačních dýchacích přístrojů.

 Jako každý rok má nějaká MŠ zájem o ukázku techniky. 26.června jsme byli ve školce ve školní ulici. Zde si děti mohli na vlastní kůži vyzkoušet vakuové dlahy a nosítka. Také jsme předvedli zvedací vaky, se kterými bylo nadzvednuté vozidlo a pak také lavice s dětmi.

V srpnu jsme zajišťovali požární asistenci na rockovém festivalu na Ostrově u mlýna v Holýšově.

 V Září byla naše jednotka požádána o účast na dětském dni ve Staňkově na letišti. Opět si zde děti přišli na své. Mohli si vyzkoušet dýchací přístroj, zásahový oděv a plno dalšího vybavení, které hasiči používají. Uspořádali jsme i ukázku vyprošťování zraněných osob z vozidla, pod vozidlem i pod přívěsem. S touto ukázkou nám pomohla i JSDH města Staňkov.

 

Pravidelně aktualizujeme naše webové stránky. Když se po zásahu vrátím do hasičárny a podívám se na návštěvnost našich stránek, vidím, že se lidé z Holýšova na naše stránky dívají hned po vyhlášení poplachu a čekají nějaké informace. Již několikrát jsme psali článek do Holýšovského zpravodaje, že fotografie a informace jsou zde umístěny nejdříve následující den. Samozřejmě už delší dobu uvažujeme o webové online kameře umístěné na zbrojnici. Ale vzhledem k vyšším nákladům na pořízení se tak zatím nestalo.

 

Na naší propagační skříňce se toho díky internetovým stránkám moc neobjevuje, ale když je zapotřebí nebo je něco zajímavého o dění v našem sboru je také využita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Školení a výcvik

 

Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Tyto školení i výcvik probíhá jednou týdně a to v pondělí. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Pravidelně každý měsíc se provádí výcvik se všemi agregáty a vybavením. Strojníci jednou měsíčně provádí kondiční jízdy se všemi vozidly, pokud určité vozidlo neřídili daný měsíc k zásahu.

Minimálně dvakrát do roka nositelé dýchací techniky prodýchají jednu láhev. 

Velitel i strojníci se zúčastňují školení, které jsou pořádány HZS PK.

V červnu proběhl kurz chemicko-technické služby v Třemošné. Tohoto kurzu se zúčastnili dva členové jednotky a to Lukáš Jiránek a Marek Engel.

22.7. 2009 Jsme se zúčastnili výcviku záchrany tonoucích společně s profesionály ze Staňkova na řece ve Staňkově.

21.8. 2009 Byla naše jednotka pozvána HZS Domažlice na výcvik s pěnou, které se konalo v Lazcích na skládce. Zde si hlavně mladší členové vyzkoušeli a naučili hasit s těžkou i střední pěnou.

28.11. 2009 Nositelé dýchací techniky vyrazili do zkušebního polygonu v Domažlicích. Zde se ukázalo, že nositelé jsou schopni se orientovat v zakouřeném prostředí a hlavně v nulové viditelnosti si hlídat svou skupinu.

4.12. 2009 Byl naší jednotce v 9:32 vyhlášen poplach. Jednalo se o požár střechy průmyslového objektu v Evobusu. Po příjezdu na místo jsme se dozvěděli, že se jedná o prověřovací cvičení. Zde jsme cvičili v plné výzbroji hašení střechy. Poté byla jednotka provedena firmou a upozorněna na možná rizika v případě mimořádné události.

 

Děkuji hasičům, kteří nejenže chodí na školení a výcvik, ale i si z něj něco odnesou.

Každý se na školení podílíme jinak. Účastí, figurantstvím, přednášením, ale všichni tvoříme jeho průběh. Pouhý podpis si nechme na doby, až budeme jednou slavní díky znalostem, které si odtud v pondělí odnášíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Soutěže

Viz zprávy jednotlivých družstev

 

V září SDH Holýšov za pomoci SDH Neuměř, organizoval soutěž v požárním sportu Chodské veterán ligy na fotbalovém hřišti v Neuměři. Myslím, že to klapalo dobře. Tímto chci poděkovat všem členům a zainteresovaným osobám z SDH Neuměř za velikou pomoc a samozřejmě i členům našeho sboru. Zvláště bych pak chtěl poděkovat panu Benešovi a firmě JOOB za dokončení nástřikových terčů, které byly možné vidět na obou kolech CHVL. Při výrobě těchto terčů byli nápomocni i někteří ,,sporťáci“.

Touto cestou chci poděkovat také p.Heregovi za zapůjčení pozemku na ostrově pro potřeby tréninků všech hasičských družstev.

Poděkovat musím i všem sporťákům, dětem, ženám i veteránům za dobrou reprezentaci sboru.

 

 

4 Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

Jak jistě víte, naše jednotka je svolávána k událostem pomocí sirény, svolávacího zařízení tzv. Pagerů a pomocí mobilních telefonů – zde se již dovíme o jaký druh zásahu se jedná a lokalitu, kde se událost nachází.

 

Podrobnější informace o zásazích naleznete na stránkách www.hasiciholysov.cz

 

Dále bych chtěl poprosit o větší pozornost starší a mladší členy naší jednotky.

Každý začátek je těžký. Říká se to a platí asi v každé situaci. I největším tréninkem nelze hasičské nováčky připravit úplně na vše. Mohou nastat situace, které se při výcviku opomněly. Může dojít ke zkratovému chování jedince, který se uvědomuje, že zasahuje poprvé naostro. Čím více člověk trénuje, tím lépe je připraven, ale realita někdy bývá i tak jiná. Dnes po vás, zkušených matadorech, chci zamyšlení na tím, jaký byl průběh vaší premiéry. Pokud jste u hasičů už nějaký ten pátek, bude možná problém vzpomenout si na ten úplně první, ale bohatě postačí projít si znovu jeden z těch prvních. Proč? To se dozvíte v závěru. Aby vám vzpomínání šlo trochu snadněji, zkusím povzpomínat i já.

Na svůj první výjezd si už nevzpomínám, ale třeba na můj první výjezd v dýchacím přístroji nebo mé první velení jednotce u zásahu.

Bylo kolem půl desáté večer a já své snoubence popřál dobrou noc. Po pár minutách se venku ozvala siréna a doma pager. Vyrazil jsem s bratrem a otcem do hasičárny, kde jsem se dozvěděl, z vysílačky, že hoří v holýšovských kasárnách ,, feťácké doupě“.  Takže rychle se obléknout a připravit na požár.

V autě kde nás bylo pět, dal velitel vozu pokyn abych se s bratrem ustrojil a nasadil IDP. V tuto chvíli se mi hlavou honili myšlenky na to, jestli uvnitř budovy nejsou lidé apod. Brácha viděl vyděšení v mých očích a řekl mi – Neboj, to zvládneme. Uklidnil mě. Uvědomil jsem si že je profesionální hasič nějaký ten rok, a že mám u sebe člověka, který mi poradí. Myslím, že díky tomu jsme to zvládli tak dobře jak to jen šlo.

I při hašení střechy se mě ujal jeden ze starších hasičů naší jednotky a po celou dobu byl po mém boku aby mě mohl poradit.

Dnes můžu říct, že mě takový požár moc nerozhodí. Zhruba asi po roce jsem se dostal i k velení. Byl to obdobný strach z toho, že něco udělám špatně. Dnes je to také jiné. Když za mnou přišel VZ při jednom z větších požárů se na něco zeptat, mě mladého dobráka, uvědomil jsem si, že jsme všichni jen lidé a každý nemůže vědět všechno. Není ostuda se na něco někoho zeptat.

I já jsem studiem, sice jako dobrák, dospěl k tomu, že dnes mám základy hasičiny pod kůží. Na zásahu převážně vím, jak co vyřešit, co si dovolit. Naučil jsem se to v průběhu let. A není to jen můj případ. Znám i dalšího kluka, který v pozici hasiče dobráka dnes ví o hasičině více než jeho velitelé. Protože má snahu se to učit a chce. Ale i ten největší frajer velitel, ke kterému teď všichni vzhlíží s obdivem, ve své kariéře někdy ujel a i on měl určitě na počátku problémy. Jde o to, že teď už jsou promlčeny. Neškodí nám proto alespoň dnes si je opět připomenout, což byl cíl celého tohoto povídání. Až příště budete křičet po svých nováčcích, nebudete chápat, jakou levotu to mohli při zásahu vyvést, proč jim něco samotným nedošlo a podobně, vzpomeňte si právě na své první okamžiky u hasičů. Jak jste byli také vyjevení, že se něco děje. I oni se časem zapracují a za pár let se zasmějou, jak mohli být takoví tajtrlíci. Teď na počátku ale pro ně mějte možná více pochopení a tolerujte, že  i základní věci pro ně nebudou z počátku samozřejmé a jasné. Vždy, když něco vyvedou, zkuste místo jekotu po nich, rychle vzpomenout na svoji „premiéru". A pochopíte. I oni potřebují čas. A pak zůstanou a budou možná jednou i lepší než vy. Pokud je ovšem váš hněv dříve od dobrovolné hasičiny neodradí.

 

 

5 Hasičská technika

 

U všech hasičských vozidel a přívěsů je provedena platná technická prohlídka a je připravena na zimní provoz včetně agregátů.

 

Tatra 815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148 CAS 32 – 1 ks

Iveco Daily DA 10 L1Z – 1 ks

Opel Campo RZA – 1 ks

VAZ 2105 VEA – 1 ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

MPS 12 – 3 ks ( zásahová, soutěžní, soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení Narimex – 1 sada ( Kombinované nůžky, vyprošťovací nůžky – papoušek)

Hnací agregát Honda k vyproštění – 1 ks

Vysokotlaké hašení RZA – 1 sada

Naviják 4,1 t – 1 ks

Naviják 5,4 t – 1 ks

Plovoucí čerpadlo – 2 ks

Přetlakový ventilátor – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 – sada

Motorová pila Husqarna – 2 ks

Elektrocentrála Honda 6500 – 1 ks

Kalové čerpadlo Subaru – 1 ks

AKU přímočará pila – 1 sada

Vzduchové zvedací vaky – 1 sada

Kompresor dílenský Orlík– 1 ks

Kompresor Trident universál k plnění tlakových lahví – 1 kus

 

 

 

6 Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Minimálně 1x za měsíc se provádí kondiční jízdy dle potřeb řidičů a kontroluje se chod všech agregátů. Každý člen si připravuje svojí výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby a dle aktuálního období.

Průběžně se provádí kontroly provozních náplní agregátů minimálně každý měsíc.

Chemik jednotky odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně.

Technik pravidelně udržuje svítilny, lana a další podobné vybavení v bezpečném a provozuschopném stavu.

Sportovní družstvo provedlo úklid celého sklepa.

Bylo zapotřebí upravit podvozek DA Iveco. Jelikož podvozek neměl antikorozní úpravu, museli jsme si svépomocí podvozek ošetřit.

 

 

 

7 Kultura

 

Jak jsem již zmiňoval v oblasti prevence jsme i letos stavěli májku a povozili děti i některé rodiče naším veteránem. Po postavení májky následovalo posezení u ohně za has.zbrojnicí i s rodinnými příslušníky.

 Na konci července jme byli pozváni i s Chevroletem do Čermné, kde se otevíralo soukromé hasičské muzeum. Bylo zde vidět hodně staré a historické techniky. Pan Marek Klíma vyjádřil poděkování za podporu a hlavně snahu dostat tento den našeho veterána na ukázku do tohoto muzea.

 Na žádost města jsme samozřejmě nemohli odmítnout zajištění průběhu mikulášské jízdy Holýšovem – Svatý Mikuláš Karel Zelený a zlý čerti Engel J. a Engel M. .

 

 

 

 

 

 

 

8 Dárci krve

I v našem sboru jsou bezplatní dárci krve. Pomáhají i nepřímo k záchraně životů. Jsem rád, že v našich hasičských řadách stále přibývá více a více dárců a to nejen krve, ale někteří se zaregistrovali i jako dárci kostní dřeně, p. Beneš a p. Engel Jiří ml. Tímto děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve a kostní dřeně, za nesobeckou lidskou pomoc.

 

 

Sestry, bratři, vážení hosté.

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2009 pracovali jak jen mohli, kteří kdykoli když jim zvoní telefon s nápisem poplach či výjezd, ba dokonce Náčelník, tak přijdou.

Závěrem mé zprávy mi dovolte abych vám ještě přečetl třetí odstavec starého hasičského slibu:

 

Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni  pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky státi, v nebezpečíse neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských. TAK SLIBUJEME

 V těchto slovech slyším poslání hasiče-záchranáře.

 

Jak je již tradicí, každý rok zhodnotíme nějakým bodem z hasičského desatera. Dovolte mi tedy krátký citát prvních tří bodů.

·  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

·  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

·  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

 

Chci poděkovat starostovi města p.Pazourovi, zastupitelstvu a radě města Holýšov, sponzorům a všem těm, kteří nám – hasičům jakkoliv pomohli a stále nám vychází vstříc.

 

Přeji Vám do roku 2010 štěstí, lásku, pevné zdraví a spokojenější život než v roce minulém.

 

 

 

Zpracoval Náměstek starosty SDH Holýšov: Marek Engel

 

 

 

 

Ocenění a vyznamenání 2009

 

 

Za věrnost

Novák Josef    – 10 let

Fait Pavel st.   – 30 let

 

Medaile za příkladnou Práci

Engel Jiří

Beneš Ondřej

 

 

ČU KSH

Kratochvíl František

 

Medaile za mimořádné zásluhy

Lorenc Martin

Říčka Bronislav

Zavadil Jindřich