Zpráva sportovního družstva za rok 2009

 

 

 

Vážení hosté, hasiči,

Dovolte, abych vás seznámil s činností sportovního družstva v roce 2009.

Družstvo se zúčastnilo celkem dvanácti soutěží, z toho jedna noční ve Vsi Touškově, jedné ,,osmičkové“ v Červeném Újezdě kde jsme obsadili šesté místo. Tak abych začal od začátku roku postupně.

Hned na Nový rok jako obyčejně se zúčastňujeme odpalování ohňostroje na KD.

Další akcí byla soutěž ,,Domažlická věž“ a to 4. 4. 2009. Je to soutěž velice náročná na fyzickou zdatnost závodníků, protože se běží v zásahových botách, přilbě, s dýchacím přístrojem a hadicí ,,C“. Souhrnem má každý na sobě tak o 20 kg navíc. Běží se po různých schodech, jak do sklonu, tak výšky, šířky či povrchu. Po 94 schodech se závodníci dostanou do 56m vysokého cíle na ochozu Dom. věže. Letos již po šesté jsme měli naše zástupce ve startovní listině, která čítala 80 jmen. Nejlepší z naší trojice byl David Dopirák, která s časem 1,37,11 min skončil na krásném druhém místě. První místo mu uteklo o pouhých 11setin sekundy. Druhý z řad našich byl Radek Dopirák na pěkném šestnáctém místě s časem 1,56,31 min. Třetí z našich odvážlivců byl Tomáš Janda na 37 místě s časem 2,34,60 min. Všem velice děkuji za skvělé reprezentování a přeji do dalších ročníků hodně síly a štěstí.

28. 3. se rybáři z řad našich sportovců zúčastnili výlovu rybníku na Střelnici, kde jako obvykle dodáváme vodu.

8. 5. se jelo na soutěž do Hradce u Stoda, zde jsme se umístili na devátém místě.

16. 5. se vyrazilo do Horní kamenice na soutěž, která probíhala zároveň s tamní poutí. Zde jsme si vybojovali páté místo.

23. 5. se konala okrsková soutěž v Kvíčovicích, kde jsme obsadili druho příčku po velice pěkné štafetě.

13. 6. Honezovice – zde jsme obsadili třetí místo.

4. 7. se konal memoriál Jaroslava Faita v Lisově, kde jsme skončili na osmém místě.

11. 7. Všekary – 10 místo

18. 7. Dolní kamenice, kde jsme obsadili třetí místo. Tato soutěž byla dost náročná. Nazvali jsme si jí ,,Bahení lázně“. Proč? Se dozvíte ve zprávě žen. Družstva.

8. 8. Kostelec, zde jsme si dvakrát překonali dosavadní rekord družstva v pož. útoku. I přes tento úspěch jsme se umístili na třetím místě.

22. 8. Neuměř, kde se nám již tradičně nedaří a naše umístění se nachází na dvanácté pozici.

Každoročně se zúčastňujeme i jiných akcí, jako jsou aktivity výjezdové jednotky našeho sboru, např. Výcvik na vodě, výcvik vyprošťování a hašení s pěnou v Lazcích na skládce a samozřejmě i preventivních a kulturních akcí pro mládež např. den dědí ve Staňkově, stavění májky, brigád apod. Více uslyšíte ve zprávě o činnosti SDH.

Takže na nudu moc času nezbývalo. V letošním roce prošli úspěšnou zkouškou naše nástřikové terče, spravovala se také stříkačka, auta a jiné věci, takže práce bylo dost.

V roce 2010 bychom se chtěli dál zúčastňovat soutěží, výcviku a jiných akcí pořádaných naším sborem, jednotkou, městem či HZS ČR.

Přáním každého z nás je zlepšit výsledky na soutěžích a dobře reprezentovat náš sbor.

Závěrem chci poděkovat všem členům sportovního družstva za reprezentaci SDH a města Holýšov při závodech a jiných aktivit popsaných výše ve zprávě. Dále bych chtěl poděkovat všem kteří jakkoliv pomohli sportovnímu družstvu během roku a sboru za pomoc a zázemí nám vytvořené.

D o nového roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Děkuji za pozornost.

 

16.1. 2010