Zpráva o činnosti sportovního družstva žen „Holýšovské prdelky“

za rok 2009

 

 

Vážení hosté, sestry a bratři,

Z pověření ženského družstva ,,Holýšovské Prdelky“ vám přednesu zprávu o činnosti za rok 2009. Před započetím sportovní sezóny 2009 byl proveden nábor nových žen do družstva formou letáčku  Holýšově a blízkém okolí a pomocí našich internetových stránek.

Náš první trénink byl svolán na 19. 4. 2009. S napětím jsme očekávali nové členky, které projít náborem. Přivítali jsme mezi sebou Jindru Haškovou, zvanou Babi, na post druhé strojnice, dále Renatu Dočkálkovou, zvanou Teta, na post rozdělovače, Ali Kohoutovou, zvanou Pegi na levý proud a po mateřské dovolené se k nám vrátila Verča Fišerová, zvaná Happy, na post narážečky. Na prvním tréninku jsme si vysvětlili pravidla požárního sportu a povinnosti každé členky při požárním útoku.Na další tréninky jsme již jezdili na ostrov, kde jsme se do toho všechny s vervou pustily.

8. 5. jsme měli první soutěž v tomto roce, která se konala v Hradci u Stoda, kde jsme se umístili na třetím místě.

16. 5. byla soutěž v Horní Kamenici, na které poprvé závodila Pegi a Teta. Tady jsme získali krásné druhé místo.

Největší prověrkou našich schopností byla okrsková soutěž, která proběhla v Kvíčovicích 23. 5. 2009. Na štafety jsme trénovaly za hasičárnou a moc nám to nešlo. Stále jsme brblaly a chudáci chlapi, co nás to učili. Ale úspěšně jsme to zvládli. Po štafetách jsme byly první, ale jeden útok se nám nevydařil, tak jsme získaly celkové druhé místo.

V Domažlicích se konala okresní soutěž 13. 6. kam jsme zapůjčily dvě naše členky, a to Oli Bakovskou a Martinu Kulišanovou pro SDH Strýčkovice. S jejich výkony jsme byli i v SDH Strýčkovice velice spokojeni.

Dále jsme se scházely na trénink vždy každou neděli od 15 hodin. A stále se připravovali na soutěže.

4. 7. jsme vyrazily do Lisova na memoriál Jaroslava Faita, kde jsme získaly nádherné první místo, ale za které musíme poděkovat družstvu ze Všekar. Rozbila se nám mašina a družstvo nám zapůjčilo mašinu jejich, abychom měly oba útoky. Je pěkné, když si navzájem pomůžeme.

11. 7. byla soutěž ve Všekarech, kde měla trémistka Babi premiéru a velmi dobře zvládla obsluhu mašiny. Děvčata přivezla druhé místo. Na další soutěž jsme vyrazily do Dolní Kamenice 1. ročníku ,,O zlatou helmu“. Ten den byl silný a vytrvalý déšť. Dráha byla samé bahno a to se taky odrazilo na výsledku. Pro mužská družstva byly helmy – zlatá, stříbrná a bronzová, pro ženská družstva byly nádherní andílci. Prdelky získaly bronzového. Až na déšť a bahno, byla soutěž super. Jinak nám ženám chybí na těchto soutěžích záchody. Pánové to mají snadné, ale co my na velké louce? Myslete na to organizátoři, též je nás ženských družstev hodně na soutěžích.

Po neplánovaném a hodně nečekaném odchodu Martiny Kulišanová – pravý proud z našeho družstva Prdelek do ženského družstva Honezovic jsme narychlo sehnaly novou proudařku Petru Dvořákovou. Petra měla první trénink 5. 8. a hned 8. 8. s námi jela na soutěž do Kostelce. Měla strach, ale na to že měla jeden trénink, tak fakt dobrý. Získali jsme čtvrté místo.

Večer  jsme jeli na 1. ročník noční soutěže do Touškova. Byla tam skvělá atmosféra, fajn parta a krásné třetí místo.

22.8. jsme jely na soutěž na naše oblíbené místo a to je Neuměř. Tady jsme v srpnu 2007 začínali, ale stále nemůžeme prolomit čtvrté místo, které se nás tu drží třetí rok.

26.9. jsme jely na poslední soutěž této sezóny na 1. ročník osmiček do Červeného Újezdu. Organizace nebyla nic moc a pravidla platila jak pro koho. Mašina nám dost prděla, ale s pomocí Honzíka Votruby jsme to zvládly na čtvrté místo.

12. a 19. září jsme jezdily fandit našim veteránům, kteří podali vynikající výkon.

24. 10. jsme měli všichni v HZ ukončení sezóny. Sešli jsme se my Prdelky, sporťáci a veteráni. Výborně jsme se bavili a vzpomínali na sezónu s doprovodem video prezentacemi.

Na závěr chceme poděkovat veliteli, že nám přispěl na bundy, Jarce a Jirkovi Engelovým za vyřízení a samozřejmě také sponzorům, kteří nám věří.. Chceme poděkovat trenérovi a všem  co nám pomáhají na trénincích a soutěžích, jsou to hlavně sporťáci. Jsme fajn parta a už se moc těšíme na novou sezónu 2010.

Děkujeme za pozornost, podporu a pochopení.

V novém roce všem přejeme všem hlavně hodně zdraví.

 

Holýšovské Prdelky

Zpracovala Jaroslava Engelová ved. Dr. Žen

16. 1. 2010