Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2010

 

 

Vážené sestry, bratři, delegáti, vážení hosté.

 

Dovolte mi, abych z pověření výboru SDH Holýšov, zrekapituloval činnost našeho sboru za uplynulý rok 2010.

 

Dovolte mi na začátek malé zamyšlení:

Řada lidí se cítí býti hasičem celý život. Mladí muži jsou členy jednotek, zasahují u nejrůznějších událostí. Jenže, jak být hasičem, když už jsem ze starší generace, nebo nemám tak pevné zdraví, abych vykonával nejdůležitější poslání dobrovolného hasiče?  Nemusím mít ještě dostatečný věk, nebo můžu být slabší žena. Kam pak se mnou? Na všechny tyto otázky se dá odpovědět slovem sbor. Většina si představí jedno sdružení , kam odvádí své příspěvky jednou ročně. Pro naše účely však vnímejme sbor jako ucelený spolek přátel hasičů, které má řadu činností a dobré je, když má i nějakou právní formu pro lepší jednání s ostatními subjekty.

Do náplně práce takovéhoto sboru pak patří především práce s dětmi, sportovní zápolení a kulturně-společenská činnost. Řada členů jednotek opravdu přičuchla k hasičině přes sbor, což není sice podmínka, ale pokud ano, pak by neměla takovýto sbor hanit. Protože bez něj by patrně o hasičině nevěděla, že nějaká jednotka v okolí funguje. Sbor děti vede k hasičině již od mala, pokud ovšem nemáme dorost, pak v deváté třídě vysypete potencionální zájemce o jednotku zpět na ulici a nemáte z nich nic. Což je asi věc zásadní, takže musíme najít schopného vedoucího a řidiče, kteří s dětmi pojedou na soutěže. Smutné je, že na toto dnes nemá prakticky nikdo čas. Jenže pokud se jednotka nedoplňuje a nemá jiný zdroj zájemců, pak vymře.

Tím, že členové sboru jsou jakoby „přáteli hasičů" dospějeme ke stavu, že tento člen nemusí o hasičině vědět nic, stačí, když bude platit. Takovýto člen nechápe žádný systém, nezdráhá se pít nebo nevhodně jednat s nápisem hasiči na zádech, nemá vesměs povinnosti. Takových lidí je pak hodně, maká pár aktivistů a ti se je, ve většině případu, ještě zdráhají vyhodit. Sbor nabízí uplatnění všem. Pokud se již nemohu aktivně podílet na chodu, mohu alespoň mít přehled o činnosti a aktivitách nástupců. A každý takový „přítel hasičů" by se měl taky chovat podle určitých pravidel, které by měl ctít. Přece jenom nosíme uniformy, tak by to trochu drilu chtělo.

Dalším ožehavým tématem je rozdíl mezi takovýmto sborem a jednotkou. Mnohokrát jste jistě slyšeli argumenty rozdílu. Moc se ale nemluví o tom, proč to rozdělovat. Zbytečně nabízíme veřejnosti prostor, aby pak míchala jablka s hruškami. Rozdíl by se měl vysvětlit jednou pro vždy. Mnoho argumentů praví, že veřejnosti se to tak lépe chápe, ale já myslím, že naše společnost ještě tak hloupá není a že rozdíly jsou natolik závažné, že by se to dělit mělo. Člověk - hasič, by alespoň před většinovou laickou veřejností, nemusel tolikrát třískat hlavou do stolu

 

 

 

Naše jednotka je zařazená v kategorii JPO III s předurčeností na dopravní nehody.

 

Členská základna je k 31.12. 2010 sestavena z 73 členů, z toho 54 mužů a chlapců, 19 žen a dívek a jednotka SDH čítá 24 členů.

 

Výbor SDH se v roce 2010 sešel 6x, členská valná hromada se konala 2x a jedna VVH.

 

 

1 Oblast prevence

Tradiční první akcí naší jednotky je odpalovaní novoročního ohňostroje na střeše kulturního domu v Holýšově.

Samozřejmě tradiční je i stavění májky spojené s průjezdem všech našich vozidel ulicemi města. Na této akci se mohou děti projet historickým vozidlem po výhledech. O to je u dětí, myslím si, větší zájem než o stavění májky samotné.

25. května proběhla ukázka RZA Opel Campo mateřské školce v Hradci u stoda

Jako již tradičně jsme se 1. června podíleli na oslavách dne dětí v základní škole v Holýšově

15. června jsme předvedli techniku a vybavení ve školce v Luční ulici i v ulici Školní. Předvedla se práce s vyprošťovacím nářadím a samozřejmě vakuové dlahy a nosítka, o které je u dětí největší zájem.

25. června proběhla ukázka naší zbrojnice dětem z výměnného pobytu ze Švýcarska. Proběhla ukázka slaňování ze střechy budovy, ukázka stříhání vyprošťovacím nářadím a projížďka po městě v našem historickém vozidle Chevrolet.

24. Července byla naše jednotka požádána o účast na oslavách 135. výročí založení  SDH Kladruby s technikou Iveco Daily.

22. Října proběhl nábor MH v ZŠ Holýšov. Zde byla pro děti k vidění video presentace našeho SDH i JSDH, vybavení družstva MH, sportovců i výjezdové jednotky. Některé děti mohli vidět výjezd jednotky i tz. Online, protože byl jednotce vyhlášen při ukázkách poplach.

Naše webové stránky jsou aktualizovány pravidelně. Již se pracuje na technologii, která bude umět na naše stránky umístit text s informacemi o zásahu ihned po jeho vyhlášení.

 

2. Školení a výcvik

 

Učit se, učit se, učit se. Starší generace má tato slova ještě v živé paměti. Mladí však už takové nadšení nesdílí. Dneska panuje demokracie, málo věcí je povinných, ty povinné jsou díky úskalí svobody těžko vymahatelné a tak bychom mohli pokračovat dále. Dobrovolně dělat hasiče ovšem znamená dobrovolně přijímat povinnosti. Hasič musí být zdatný jak po stránce fyzické, tak i vzdělanostní.
Dobré školení je um. Jak svolávat pravidelně tolik lidí na stejný čas? Jak ozvláštnit výklad? Jaké pomůcky používat? Jak vlastně zaujmout? Takových „jak" si můžeme položit několik desítek. Před slůvkem „jak" by ale mělo každého člena jednotky napadnout slovo „proč".
Vždy se musí ale najít človíček, který se to naučí a ostatním vědomosti předává. Není podmínkou, že školit musí jen velitel jednotky. Stačí, že to bude velitel zastřešovat. Vždy je však potřeba mít na paměti skutečnost, že nikdo z těch, kteří o tom už něco vědí, nemá důvod předávat své znalosti dále ostatním, kteří byli líní se něco o hasičině naučit. Proto projevením vděku za snahu od ostatních školených by měla být alespoň pravidelná účast na takových školeních. 

Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Tyto školení i výcvik probíhá jednou týdně a to v pondělí. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Pravidelně každý měsíc se provádí výcvik se všemi agregáty a vybavením. Strojníci jednou měsíčně provádí kondiční jízdy se všemi vozidly, pokud určité vozidlo neřídili daný měsíc k zásahu.

Minimálně dvakrát do roka nositelé dýchací techniky prodýchají jednu láhev. 

Velitel i strojníci se zúčastňují školení, které jsou pořádány HZS PK.

4. Června se jednotka zúčastnila soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Rokycanech společně se záchranou službou PK Stod. Soutěž je to velice náročná, protože vše musí mít daný řád postupu, přístupu ke zraněným i organizaci velitele jednotky.Naše jednotka na této soutěži byla poprvé a navíc jediná dobrovolná jednotka. Proto pokládáme výsledek na této soutěži za dobrý. Z celkového počtu desíti družstev jsme se umístili na místě devátém. Záchranná služba Stod se ve svém hodnocení umístila na celkovém druhém místě. Tuto soutěž pokládáme jako dobrý výcvik a přípravu pro skutečný zásah.

16. Června jsme se ve spolupráci s HZS ČR stanice Staňkov zúčastnili výcviku ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel na stanici ve Staňkově. I zde nám byly zkušenosti z Rokycan ku prospěchu.

27. Listopadu jednotka prováděla výcvik s dýchacími přístroji v zakouřeném a hlavně neznámém prostoru v kasárnách. Výcvik byl zaměřen hlavně na předávání zkušenosti těch ostřílenějších těm mladším. Cílem výcviku byl průzkum zakouřeného prostoru s následným vyproštěním raněné osoby, komunikace s radiostanicemi v ochranných maskách a jištění při vstupu do neznámých prostor.

 

 

 

3 Soutěže

Zprávu oddílu „Mladých hasičů“ Vám podá p.Novák, nebo pověřený zástupce.

Zprávu sportovního družstva mužů podá p.Hrubant.

Zprávu sportovního družstva žen „Holýšovské prdelky“ podá pí. Engelová

Zprávu sportovního družstva „Veterán tým“ podá p.Engel

 

Chci poděkovat p.Heregovi za zapůjčení pozemku na ostrově pro potřeby tréninků všech hasičských družstev.

Poděkovat musím i všem sporťákům, dětem, ženám i veteránům za dobrou reprezentaci při soutěžích sboru.

 

4 Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

Naše jednotka je svolávána k událostem pomocí sirény, svolávacího zařízení tzv. Pagerů a pomocí mobilních telefonů – zde se již dovíme o jaký druh zásahu se jedná a lokalitu, kde se událost nachází.

 

V roce 2010 byla naše technika a pomoc zapotřebí celkem 41x

z toho bylo

 

Požár                         10x

Dopravní nehoda      6x

Technická pomoc     12x

Ostatní pomoc           8x (vyhledávání osob, odchyt zvířat apod.)

Planý poplach           3x

Taktické cvičení        1x

Prověřovací cvičení  1x

 

 

 

Podrobnější informace o zásazích naleznete na stránkách www.hasiciholysov.cz a také na facebookových stránkách SDH Holýšov.

 

5 Hasičská technika

 

U všech hasičských vozidel a přívěsů je provedena platná technická prohlídka a je připravena na zimní provoz včetně agregátů.

 

Tatra 815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148 CAS 32 – 1 ks

Iveco Daily DA 10 L1Z – 1 ks

Opel Campo RZA – 1 ks

VAZ 2105 – 1 ks

EA Mercedes Benz Vito – 1Ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

MPS 12 – 3 ks ( zásahová, soutěžní, soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení Narimex – 1 sada ( Kombinované nůžky, vyprošťovací nůžky – papoušek)

Hnací agregát Honda k vyproštění – 1 ks

Vysokotlaké hašení RZA – 1 sada

Naviják 4,1 t – 1 ks

Naviják 5,4 t – 1 ks

Plovoucí čerpadlo – 2 ks

Přetlakový ventilátor – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 – sada

Motorová pila Husqarna – 2 ks

Elektrocentrála Honda 6500 – 1 ks

Kalové čerpadlo Subaru – 1 ks

AKU přímočará pila – 1 sada

Vzduchové zvedací vaky – 1 sada

Kompresor dílenský Orlík– 1 ks

Kompresor Trident universál k plnění tlakových lahví – 1 kus

Sada na odchyt zvířat – 1Ks

 

6 Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Minimálně 1x za měsíc se provádí kondiční jízdy dle potřeb řidičů a kontroluje se chod všech agregátů. Každý člen si připravuje svojí výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby a dle aktuálního období.

Průběžně se provádí kontroly provozních náplní agregátů minimálně každý měsíc.

Chemik jednotky 2x ročně provádí kontrolu IDP a odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně.

Technik pravidelně udržuje svítilny, lana a další podobné vybavení v bezpečném a provozuschopném stavu.

Další potřebné práce se provádí operativně dle potřeb.            

 

 

7 Kultura

 

Jako již tradičně jsme odpalovali 1.ledna ohňostroj ze střechy kulturního a informačního střediska v Holýšově.

Jako každý rok jsme i letos byli stavět májku tradičním holýšovským způsobem, spojené s průjezdem všech našich vozidel. V průběhu stavění máje se děti mohli opět povozit s naším Chevroletem po krátkém okruhu městskými ulicemi.

I letos jsme měli jednu ne až tak častou akci a tou byla svatba našeho hasičského bratra a sestry. Proto jsme jak se sluší a patří byli oběma postavit ke vchodu máje. Naše prdelky se postarali o nevěstu, kolegové z jednotky o máje u ženicha a veteráni byli odhodláni s lahví v ruce jít ženichovi jeho počínání rozmluvit, což se jim naštěstí nepovedlo. Další den jsme již novomanželům společně s kolegy ze Staňkova byli zatahovat na veselce. I zde náš Chevrolet byl tím pravím zpestřením slunečného odpoledne. Nevěsta měla kočár jak jsem již říkal jak se sluší a na hasiče patří.

Letos jsme také uzavřeli dohodu s kolegy z Německa z města Neunburg o vzájemné pomoci v případě mimořádných situací v obou městech. Proběhla návštěva německých kolegů u nás ve městě, která byla velmi vydařená. Na oplátku jsme v Srpnu zavítali i my k nim do Neunburgu. I my jsme se seznámili s jejich technikou, postupy i zvyklostmi. A jelikož šlo o již druhé setkání, byla to akce ještě vydařenější.

Na žádost města jsme samozřejmě nemohli odmítnout zajištění průběhu mikulášské jízdy Holýšovem – Svatý Mikuláš Karel Zelený a čerti Engel J. a Engel M. .

 

 

8 Dárci krve

I v našem sboru jsou bezplatní dárci krve. Pomáhají i nepřímo k záchraně životů. Jsem rád, že v našich hasičských řadách stále přibývá více a více dárců a to nejen krve, ale i kostní dřeně. Dva z našich dárců, Jiří Engel a Ondřej Beneš , byli letos oceněni stříbrnou plaketou Jánského, což si myslím, že v jejich věku je úctyhodné.Tímto děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve a kostní dřeně, za nesobeckou lidskou pomoc i já.

 

 

Sestry, bratři, vážení hosté.

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2010 pracovali jak jen mohli, kteří kdykoli když jim zvoní telefon s nápisem poplach či výjezd, ba dokonce Náčelník, tak přijdou.

Závěrem mé zprávy mi dovolte abych vám ještě přečetl Modlitbu hasiče:

 

Modlitba hasiče

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.

 

Pro záchranu životů Pane, dodej mi síly dost.

 

V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas,

 

ale i starce, matku, která má šedý vlas.

 

Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,

 

před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

 

Když i Tvé vůle se má stát, že sám přitom život ztratím,

 

požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,

 

co při plnění poslání jsem jinem lidem dal.

 

Ámen

 

 

Chci poděkovat starostovi města p.Pazourovi, zastupitelstvu a radě města Holýšov, sponzorům a všem těm, kteří nám – hasičům jakkoliv pomohli a stále nám vychází vstříc.

 

Přeji Vám do roku 2011 štěstí, lásku, pevné zdraví a spokojenější život než v roce minulém.

 

 

Děkuji Vám za pozornost.

 

 

Zpracoval Náměstek starosty SDH Holýšov: Marek Engel