Zpráva sportovního družstva za rok 2010

 

 

 

Vážení hosté, vážení hasiči

Dovolte mi, abych vás seznámil s činností sportovního družstva v roce 2010

Sportovní družstvo se zúčastnilo celkem 6 soutěží, což není mnoho,ale ne každý z nás má čas.

Někdo chodí ještě do školy, jiný do zaměstnání a tak není jednoduché se sejít na tréninky, či závody.

První soutěží, které jsme se zúčastnily, byla soutěž v H.Kamenici kde jsme s časem 18.41 obsadili 3místo.

22.5.se konala okrsková soutěž a to v D. Kamenici,kde s časem 52.3na štafetě a 22.13při útoku se skončilo na pěkném 2místě.

Třetí soutěží, na kterou jsme odjeli se konalaLisově, kde s časem 18.69 jsme obsadily až 10místo, což bylo zklamání.

Další soutěží konané ve Všekarech jsme skončili 6 a to s časem 18.7, kde ihned po dokončeném druhém útoku se odjíždělo na požár pole u H Kamenice.

14.8 se jelo na soutěž do Kostelce, kde se sešlo velmi početné pole družstev.

Na této soutěži se nám podařilo zaběhnout jeden z nejlepších časů sezóny a to 17.12, ale v konkurenci, která se sem sjela jsme nakonec obsadili 6příčku.

Poslední soutěží, které jsme se zúčastnili, byla v Neuměři,kde jako již tradičně se nám ne a nedaří. Obsadili jsme zde 8 příčku.

V tomto roce jsme se opět zúčastňovali brigád, školení a jiné činnosti pořádané naším sborem či městem.

Rok 2010 byl rokem průměrným, kde přes snahu, odhodlání, přání či plány se podařilo dosáhnout přijatelných výsledků. Všem, kteří se aktivně zapojili velice děkuji a doufám, že rok nadcházející bude rokem lepším, nežli ten minulý.

Děkuji také Davidu Dopirákovi za skvělou reprezentaci sboru, při závodech jednotlivců, kde dosáhl nejlepšího možného umístění, MISTRA REPUBLIKY v běhu na sto metrů překážek        

V roce 2011 bychom chtěli zlepšit výsledky a počet startů na soutěžích, dále se zúčastňovat brigád, i dalších akcí pořádaných ať už sborem, či městem a být dál plnohodnotnými členy SDH Holýšov.

Závěrem chci poděkovat vedení a členům SDH za důvěru, pomoc a podporu našeho družstva. Dále chci poděkovat všem členům sportovního družstva, kteří se aktivně podíleli na dosažených výsledcích družstva v uplynulém roce.

Děkuji za pozornost a přeji vám všem v Novém roce hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti doma

I v zaměstnání.

 

 

Dáda Hrubant.

8.1.2011