Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2011

 

 

2011

Naše jednotka je zařazená v kategorii JPO III s předurčeností na dopravní nehody.

 

Členská základna je k 31.12. 2011 sestavena z 80 členů, z toho 58 mužů a chlapců, 22 žen a dívek a jednotka SDH čítá 23 členů.

 

Výbor SDH se v roce 2011 sešel 5x, členská valná hromada se konala 2x a jedna VVH.

 

 

1 Oblast prevence

První akcí naší jednotky v roce 2011 bylo odpalovaní novoročního ohňostroje na střeše kulturního domu v Holýšově.

25.3.  jsme v naší hasičárně přivítali DOZP Stod (domov osob zdravotně postižených). Zde si poslechli něco o práci hasiče a mohli si vyzkoušet zásahový oblek, přilbu a další pomůcky používané u zásahu. Prohlídli si vozidla a jejich výbavu.

4. května několik členů pod vedením Pavla Faita zorganizovalo ukázku a besedu v ZŠ, která byla zaměřena především na poskytnutí první pomoci běžných lehkých poranění, se kterými se děti celkem často setkávají, jako například zabodnutý trn v ruce, řezná rána ruky apod. Vše bylo odborně namaskováno, takže všechna poranění vypadala skutečně. Souběžně s touto besedou probíhala i ukázka prostředků chemicko-technické služby a nesměli chybět ani dětmi oblíbená vakuová nosítka.

28.6. naše jednotka odjela na ukázku techniky s Tatrou 815 a RZA Opel do mateřské školky ve školní ulici, kam přišla i školka z Luční ulice. Dětem se krátce povědělo něco o práci hasičů a již tradičně se pohoupaly ve vakuových nosítkách. Děti si půjčily i přilby, které jsme pak hledali po celém areálu školky, dále si děti mohly zastříkat i ze džberové stříkačky na kuželky.

 

 

2. Školení a výcvik

 

Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Tyto školení i výcvik probíhá jednou týdně a to v pondělí. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Pravidelně každý měsíc se provádí kontrola a výcvik se všemi agregáty a vybavením. Strojníci jednou měsíčně provádí kondiční jízdy se všemi vozidly, pokud určité vozidlo neřídili daný měsíc k zásahu.

Minimálně dvakrát do roka nositelé dýchací techniky prodýchají jednu láhev. 

Velitel i strojníci se zúčastňují školení, které jsou pořádány HZS PK.

13. března jsme pomohli Radku Dopirákovi ze studijní prací a zároveň provedli výcvik v zakouřeném prostoru v kasárnách. Výcvik spočíval v odvětrání zakouřených prostorů pomocí vodní clony. Tento výcvik nám dal mnoho nových informací a poznatků o této technice, kterou Radek zpracovává.

Jedním takovým výcvikovým dnem se stal i 11. duben, kdy proběhl výcvik s hydraulickým vyprošťovacím nářadím a to na vozidle, které toto zařízení 10 let vozilo k zásahům tohoto typu. Byl to náš starý ,,žigulík kombi“. Měli jsme z toho moc smíšené pocity.

26. května se jednotka zúčastnila soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Rokycanech společně se záchranou službou PK Domažlice. Soutěž je to velice náročná, protože vše musí mít daný řád postupu, přístupu ke zraněným i organizaci velitele jednotky. Naše jednotka na této soutěži byla již podruhé. Proto pokládáme výsledek na této soutěži za dobrý. Z celkového počtu desíti družstev jsme se umístili na místě devátém. Tuto soutěž pokládáme jako dobrý výcvik a přípravu pro skutečný zásah.

28.7. jsme se ve spolupráci s HZS ČR stanice Staňkov zúčastnili výcviku na vodě, zaměřeným na záchranu tonoucích, vyhledávání osob a předmětů pod hladinou.

19. listopadu jednotka prováděla výcvik s dýchacími přístroji v zakouřeném prostoru v polygonu v Domažlicích. Součástí tohoto výcviku byl i zásah u dopravní nehody -  cisterny převážející neznámou látku. Tento výcvik byl velice smysluplný, už jen pro naši předurčenost na dopravní nehody.

Také během jara měli naši strojníci dobrou přípravu a nácvik s čerpadlem naší Tatry 148. Jezdilo se totiž během velice slunných a suchých dnů zalévat tréninkové hřiště místnímu fotbalovému klubu dvakrát až třikrát týdně, aby se čerstvě vysázená tráva nespálila a neuschnula.

 

 

3 Soutěže – viz zprávy jednotlivých družstev

Chci poděkovat p.Heregovi za zapůjčení pozemku na ostrově pro potřeby tréninků všech hasičských družstev.

Poděkovat musím i všem sporťákům, dětem, ženám i veteránům za dobrou reprezentaci při soutěžích sboru.

 

 

4 Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

Naše jednotka je svolávána k událostem pomocí sirény, svolávacího zařízení tzv. Pagerů a pomocí mobilních telefonů voláním a velitelskými SMS.

V roce 2011 byla naše technika a pomoc zapotřebí celkem 43x

z toho bylo

 

Požár                         6x

Dopravní nehoda      9x

Technická pomoc     22x

Ostatní pomoc           3x (vyhledávání osob, odchyt zvířat apod.)

Planý poplach           3x

Taktické cvičení        2x

 

 

 

Podrobnější informace o zásazích naleznete na stránkách www.hasiciholysov.cz a také na facebookových stránkách Hasiči Holýšov.

 

 

5 Hasičská technika

 

U všech hasičských vozidel a přívěsů je provedena platná technická prohlídka a je připravena na zimní provoz včetně agregátů.

 

Tatra 815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148 CAS 32 – 1 ks

Iveco Daily DA 10 L1Z – 1 ks

Opel Campo RZA – 1 ks

Mercedes Benz Vito – 1Ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

MPS 12 – 3 ks ( zásahová, soutěžní, soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení Narimex – 1 sada ( Kombinované nůžky, vyprošťovací nůžky – papoušek)

Hnací agregát Honda k vyproštění – 1 ks

Vysokotlaké hašení RZA – 1 sada

Automobilový naviják – 2 ks

Plovoucí čerpadlo – 2 ks

Přetlakový ventilátor – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 – sada

Motorová pila Husqarna – 2 ks

Elektrocentrála Honda 6500 – 1 ks

Kalové čerpadlo Subaru – 1 ks

AKU přímočará pila – 1 sada

Vzduchové zvedací vaky – 1 sada

Kompresor dílenský Orlík– 1 ks

Kompresor Trident universál k plnění tlakových lahví – 1 kus

Sada na odchyt zvířat – 1Ks

 

 

6 Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Minimálně 1x za měsíc se provádí kondiční jízdy dle potřeb řidičů a kontroluje se chod všech agregátů. Každý člen si připravuje svojí výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby a dle aktuálního období.

Chemik jednotky 2x ročně provádí kontrolu IDP a odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně.

Technik pravidelně udržuje svítilny, lana a další podobné vybavení v bezpečném a provozuschopném stavu.

V letošním roce už bylo velice nutné opravit nájezdy do garáží, které byly rozpraskané. Dále jsme se pustili i do výměny a rekonstrukce elektro zařízení (světel) a rozvodů, výměny podlahy v klubovně i šatně, a snížení a zateplení stropu klubovny. Všechny tyto práce se museli stihnout za jeden měsíc, protože jinak by jsme si tady nemohli ani sednout. Tímto chci poděkovat všem, kteří tuto náročnou rekonstrukci provedli, protože kromě podlahy, jsme vše dělali svépomocí. Vše je samozřejmě provedeno dle platných vyhlášek. Jsem rád, že každý z nás je odborníkem na něco jiného, a proto si můžeme spoustu věcí provést sami. Takže děkuji!

Další potřebné práce se provádí operativně dle potřeb.            

 

 

O veškerou techniku a nářadí je řádně pečováno, udržováno a všechny stanovené prohlídky a revize jsou prováděny v řádných termínech.

 

 

7 Kultura

 

Jako již tradičně jsme odpalovali 1.ledna ohňostroj ze střechy kulturního a informačního střediska v Holýšově.

Jako každý rok jsme i letos byli stavět májku tradičním holýšovským způsobem, spojené s průjezdem všech našich vozidel. V průběhu stavění máje se děti mohli opět povozit s naším Chevroletem po krátkém okruhu městskými ulicemi.

5.7. jsme přijeli k oslavám 90. výročí založení SDH H. Kamenice s technikou T-815, T-148 a RZA.

6. srpna jsme se zúčastnili oslav 90.let od založení SDH Čermná s technikou RZA a CAS 24. Zde jsme prováděli ukázku vyproštění z havarovaného automobilu a jeho následné hašení vysokotlakem z Tatry 815 Terno.

Oslav založení sboru jsme se také zúčastnili v Honezovicích 20. srpna. Zde jsme také provedli ukázku záchrany zraněného z havarovaného vozu pomocí hydraulických nůžek.

23. listopadu jsme byli poctěni návštěvou kolegů a kamarádů hasičů z Neunburgu. Návštěva byla krátká, ale přesto veselá. Kolegové nám přivezli jako dar starší, ale stále funkční sadu hydraulického nářadí s elektrickým pohonem Lukas, které bychom chtěli v letošním roce zařadit do výjezdu. Samozřejmě i my jsme měli připravený nějaký ten dárek a to v podobě plovoucího čerpadla, které není u německých kolegů až tolik rozšířené a známé. Doufám, že se v letošním roce s kolegy opět setkáme.

 

Na žádost města jsme samozřejmě nemohli odmítnout zajištění průběhu mikulášské jízdy Holýšovem – Svatý Mikuláš Karel Zelený a čerti z řad hasičů Engel J. a Engel M. .

 

 

 

 

8. Dárci krve

I v našem sboru jsou bezplatní dárci krve. Pomáhají i nepřímo k záchraně životů. Jsem rád, že v našich hasičských řadách stále přibývá více a více dárců a to nejen krve, ale i kostní dřeně. Děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve a kostní dřeně, za nesobeckou lidskou pomoc i já.

 

9.Ocenění a vyznamenání

Nejprve se chci omluvit za malé množství ocenění, které letos udělujeme. OSH v Domažlicích se muselo z pronajatých prostor HZS Domažlice vystěhovat a doposud nemají zprovozněnou kancelář pro další činnost u SDH Domažlice.

Z těchto důvodů předáme jenom interní poděkování za příkladnou a obětavou práci u SDH za rok 2011.

Tímto samozřejmě nechci znehodnocovat práci ostatních členů, ale z té mladší generace opravdu letos byli nejiniciativnější.

 

Diplom SDH

 

Tomáš Janda

Jiří Engel

Lukáš Jiránek

Ondřej Beneš

 

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2011 pracovali jak jen mohli, ať už na brigádách nebo jen dobrým nápadem.

 

 

Chci poděkovat starostovi města p.Pazourovi, zastupitelstvu a radě města Holýšov, sponzorům a všem těm, kteří nám – hasičům jakkoliv pomohli a stále nám vychází vstříc.

 

Přeji Vám do roku 2012 štěstí, lásku, pevné zdraví a spokojenější život než v roce minulém.