Zpráva o činnosti dorostu za rok 2011

 

 

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté,

Dovolte, abych Vás seznámil s činností Mladých hasičů SDH Holýšov za rok 2011.

V roce 2011 se družstvo zúčastnilo dvou soutěží a to Zimního setkání v Horšovském Týně a Soutěže požární všestrannosti v Koutě na Šumavě. Jelikož toto byly první dvě soutěže družstva, nedosáhly jsme na medailové pozice, ale poslední jsme také nebyly. Především bych chtěl ocenit to, jak se celé družstvo na soutěžích snažilo.

Mimo soutěží jsme se celý rok věnovaly různým výcvikům a volnočasovým aktivitám.

Děti měly možnost si vyzkoušet několik požárních útoků s vodou, a také měly možnost vyzkoušet si používání vodního děla.

Před začátkem prázdnin jsme s dětmi vyrazili na pěší túru na „Bobří potok“, kde jsme si opekly buřty a odtud jsme pokračovaly do Lisova, kde jsme se podívaly na koňské rodeo pořádané na tamějším ranči. Odtud jsme pokračovaly do Hradce u Stoda, kde jsme nasedly do vlaku a ten nás odvez zpět do Holýšova, kde náš výlet končil.

Začátkem podzimu jsme své aktivity přesunuly zpět do klubovny, jelikož venku už nebylo počasí nakloněné sportu. V klubovně jsme se věnovaly výcviku, různým soutěžím a hrám.

Z důvodu rekonstrukce Hasičské zbrojnice jsem začátkem prosince kroužek přerušil a další schůzka se konala až v letošním roce.

V roce 2012 bychom se chtěly zúčastnit více soutěží, aby děti viděly, jak to vůbec na soutěžích chodí a aby si mohly vyzkoušet, co všechno se už naučily.

 

V dnešní době na kroužek dochází pravidelně 7 z 10 členů, během roku 2011 k nám přivítal další člen a to Petr Smetana.

 

V roce 2011, jsme se Já, pan Lukáš Jiránek a pan Tomáš Janda zúčastnily školení pro vedoucí mládeže. Účelem školení bylo oživit si pravidla pro soutěže hry Plamen, připomenout rizika spojená s vedením mládeže. Ukončení školení doprovázel závěrečný test. Všichni tři jsme úspěšně složily zkoušku a jsme tudíž oprávněni k vedení kroužku mladých hasičů.

 

Závěrem bych chtěl všem členům zboru poděkovat za vstřícnost a pomoc při vedení kroužku mladých hasičů. Dále bych chtěl jménem Mladých hasičů, popřát všem hodně štěstí a zdravý do roku 2012.

 

Děkuji za pozornost

 

Beneš Ondřej

Vedoucí Mladých hasičů Holýšov