Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2012

 

 

1 Oblast prevence

 

 

První akcí naší jednotky v roce 2012 bylo odpalování novoročního ohňostroje na školním hřišti.

10.3. proběhlo školení preventistů v Domažlicích, kterého se zúčastnil Engel Marek a Dopirák Radek. Získali odznak preventistů III. Stupně.

 

28.3. nás navštívila MŠ z Holýšova. Dětem se ukázala výstroj hasiče, zásahové vozy a jejich výbava. Vyzkoušely si helmy a osahaly nářadí, s kterým soutěží oddíl mladých hasičů.

 

Firma EvoBus nás pozvala 2.6.2012 na ukázku techniky do své firmy při příležitosti dne dětí. Zde jsme byli umístěni až na vedlejší travnaté pole úplně mimo firmu, což bylo mimo veškerého dění. To se mi vůbec nelíbilo. Z tohoto důvodu zájemců bylo minimum.

 

Stalo se již tradicí, že každý rok se scházíme s pacienty z  domova pro osoby se zdravotním postižením Stod. I letos se tak stalo 16.6.2012. Byly jsme pozváni na akci „Šestý den“.

 

 

V Hradci u Stoda jsme byly na ukázce pro děti 22.6.2012 s vozidlem RZA Campo.

Pro rybáře byla zapůjčená technika i s obsluhou 1.4. na rybník Střelnice a 26. a 27.10. na výlov rybníku Trný.

 

Internetové stránky www.hasiciholysov.cz se pravidelně aktualizuje. Stránky máme i na Facebooku „Hasiči Holýšov“.

 

 

 

2. Školení a výcvik

 


Celoročně se provádí teoretické i praktické školení a výcvik jednotky. Tyto školení i výcvik probíhá jednou týdně a to v pondělí. Tyto znalosti se využívají pak při různých druzích zásahů.

Pravidelně každý měsíc se provádí výcvik se všemi agregáty a vybavením. Strojníci jednou měsíčně provádí kondiční jízdy se všemi vozidly, pokud určité vozidlo neřídili daný měsíc k zásahu.

Minimálně dvakrát do roka nositelé dýchací techniky prodýchají jednu láhev. 

Velitel i strojníci se zúčastňují školení, které jsou pořádány HZS PK.

 

10.3.2012 proběhlo školení preventistů v Domažlicích, kterého se zúčastnil Engel Marek a Dopirák Radek. Získali odznak preventistů III. Stupně.

 

20.4.2012 se konalo prověřovací cvičení ve Stodě ve firmě MURR. Jednalo se o fingovaný požár lakovny s osobami uvnitř. Naše jednotka zajišťovala ochranu střechy proti šíření požáru.

 

26.5.2012 proběhl výcvik u HZS Domažlice. Tématem tohoto cvičení byla záchrana osob z výšek pomocí lanové techniky a nastavovacích řebříků. Velmi užitečné téma.

 

17.7.2012 proběhlo taktické cvičení ve firmě ZF Ohůčov. Bylo to užitečné cvičení, při kterém jsme provedli i obhlídku firmy, vyzkoušeli jsme si funkčnost a hašení pomocí nového nástěnného hydrantu s možností přiměšování pěnidla. Vyzkoušelo se sání z podzemní požární nádrže. Zde byla zjištěna nefunkčnost sacího podzemního vedení.

Na žádost firmy jsme tuto nádrž vyčistili a opravili.

 

24.7.2012 proběhl již pravidelný výcvik na vodě ve spolupráci HZS DO pobočka Staňkov. Zde jsme vyzkoušeli náš člun a provedla se kompletace norné stěny pomocí hadic „B“. Na závěr nás povozili hasiči za Staňkova na raftu.

 

 

Tzv. Resque tým prováděl tvrdou přípravu na soutěže ve vyprošťování a záchrany osob z havarovaných vozidel. Podrobnější zprávu Vám později přednese Engel M.

 

 

 

3 Soutěže

Zprávu oddílu „Mladých hasičů“ Vám podá p.Beneš.

Zprávu sportovního družstva mužů podá p.Hrubant.

Zprávu sportovního družstva žen „Holýšovské prdelky“ podá pí. Engelová

Zprávu sportovního družstva „Veterán tým“ podá p.Engel J.

Zprávu Resque týmu podá Engel M.

 

Chci poděkovat p.Heregovi za zapůjčení pozemku na ostrově pro potřeby tréninků všech hasičských družstev i když letos jich moc nebylo.

Poděkovat musím i těm sporťákům, dětem, ženám i veteránům, kteří letos se zúčastnili soutěží za dobrou reprezentaci sboru.

 

 

 

 

 

4 Represe, zásahy, technické výjezdy, dopravní nehody.

Naše jednotka je svolávána k událostem pomocí sirény, svolávacího zařízení tzv. Pagerů a pomocí mobilních telefonů voláním a velitelskými SMS.

 

V roce 2012 byla naše technika a pomoc zapotřebí celkem 51x

z toho bylo

 

Požár                               12x

Dopravní nehoda            15x ( 1 železniční )

Technická pomoc           20x

Technologická pomoc      2x

Planý poplach                   2x

 

 

Podrobnější informace o zásazích naleznete na stránkách www.hasiciholysov.cz a také na facebookových stránkách Hasiči Holýšov.

 

 

 

5 Hasičská technika

 

U všech hasičských vozidel a přívěsů je provedena platná technická prohlídka a je připravena na zimní provoz včetně agregátů.

 

Tatra 815 CAS 24 – 1 ks

Tatra 148 CAS 32 – 1 ks

Iveco Daily DA 10 L1Z – 1 ks

Opel Campo RZA – 1 ks

Mercedes Benz Vito – 1Ks

Chevrolet – hist. vozidlo – 1 ks

MPS 12 – 3 ks ( zásahová, soutěžní, soutěžní pro MH )

PPS 8 – 1 ks

Osvětlovací agregát BLA 3 – 1 sada

Vyprošťovací zařízení Narimex – 1 sada ( Kombinované nůžky, vyprošťovací nůžky – papoušek)

Vyprošťovací zařízení LUKAS

Hnací agregát Honda k vyproštění – 1 ks

Vysokotlaké hašení RZA – 1 sada

Automobilový naviják – 2 ks

Plovoucí čerpadlo – 2 ks

Přetlakový ventilátor – 1 ks

VTA 60 – mot. odsavač kouře – 1 – sada

Motorová pila Husqarna – 2 ks

Elektrocentrála Honda 6500 – 1 ks

Kalové čerpadlo Subaru – 1 ks

AKU přímočará pila – 1 sada

Vzduchové zvedací vaky – 1 sada

Kompresor dílenský Orlík– 1 ks

Kompresor Trident universál k plnění tlakových lahví – 1 kus

Sada na odchyt zvířat – 1Ks

Vysoušeč MASTER – 1sada

 

 

 

6 Údržba techniky, výstroje a výzbroje, hasičské zbrojnice

Pravidelně probíhá příprava techniky a agregátů na letní a zimní provoz. Minimálně 1x za měsíc se provádí kondiční jízdy dle potřeb řidičů a kontroluje se chod všech agregátů. Každý člen si připravuje svojí výstroj a výzbroj individuálně podle potřeby a dle aktuálního období.

Chemik jednotky pravidelně ročně provádí kontrolu IDP a odesílá plicní automatiky dýchacích přístrojů a tlakové lahve na pravidelné revize do Plzně.

Technik pravidelně udržuje svítilny, lana a další podobné vybavení v bezpečném a provozuschopném stavu.

Už od loňského roku probíhá rekonstrukce elektrozařízení (světel) a rozvodů. Jsou namontována pohybová čidla na pánských toaletách a byly namontovány čidla i na chodbu. Osvětlení garáží by mělo projít taktéž rekonstrukcí. Máme tady šikovného elektrikáře p.Beneše, který tyto práce provádí a řídí. Nápomocní mu jsou především hasiči mladší generace. Chtěl bych vyzvednout ještě pomoc Jandy Tomáše, který nevynechal snad jednu brigádu a je opravdu snaživým členem. Tímto chci poděkovat všem, kteří tuto náročnou rekonstrukci provádí. Je výhoda, že si můžeme spoustu věcí provést sami.

Další potřebné práce se provádí operativně dle potřeb.

 

Zajistila se revize vyproštění Lukas, které nám předali kolegové z Neunburgu vloni.           

 

O veškerou techniku a nářadí je řádně pečováno, udržováno a všechny stanovené prohlídky a revize jsou prováděny v řádných termínech.

 

 

 

7 Kultura

 

Jako každý rok jsme i letos byli stavět májku tradičním holýšovským způsobem, spojené s průjezdem všech našich vozidel. V průběhu stavění máje se děti mohli opět povozit s naším Chevroletem po krátkém okruhu městskými ulicemi. V noci neznámý pachatelé májku podřízli takovým způsobem, že ohrožovala jiné spoluobčany. Dokonce tam nechali i pilku. Májka se musela zlikvidovat. Nevím, komu to udělalo radost.

 

1.7.2012 a 19.8.2012  jsme byli požádáni, abychom se zúčastnili motokrosových závodů v Merklíně z důvodu kropení tratě. Spolupráce s místní organizací byla na perfektní úrovni.

 

13. – 14.7.2012 jsme prováděli požární dozor na rockovém festivalu v Holýšově.

 

15.7.2012 jsme byli pozváni sborem dobrovolných hasičů z partnerského města Neunburgu na obrovský historický průvod i s naším historickým vozidlem Chevrolet.

Dopravu zajistila firma VAPE Václav Pesar, za co mu chci moc poděkovat.

Přijetí bylo přátelské jako vždy. Bylo o nás postaráno po všech stránkách. Chvíli pršelo, takže nám zapůjčili i své kabáty. Poté jsme příjemně poseděli u nich v hasičské zbrojnici. Musím říct, že spolupráce s hasiči v Neunburgu je velmi přátelská a udržujeme neustálý písemný kontakt.

 

4.8.2012 se konaly oslavy 100 let založení SDH Kvíčovice. Zde jsme se zúčastnili technikou T815 TERNO.

 

30.8. – 2.9.2012 byla po dlouhé době opět expedice Bumbálka. Počasí moc nevyšlo. Zájemců bylo méně, ale i přesto jsme zde prožili pěkné chvíle.

 

20.10.2012 se konala v HZ rozlučka se sportovní sezonou.

 

Janda Tomáš se zapojil do soutěže s hasičskou tematikou Progresservis na internetu. 

Zodpověděl všechny otázky správně a z toho vyplynulo pozvání do obce Sibřina. Zde probíhaly různé ukázky – přestavba vozidel, úprava nástaveb, jízdy hasičské techniky a podobně. Blahopřeju.

 

10.11.2012 nás požádali kolegové z Horní Kamenice o zapůjčení vozidla IVECO na svatbu jejich člena. Této akce se zúčastnil Jan Votruba.

 

 

Na žádost města jsme samozřejmě nemohli odmítnout zajištění průběhu mikulášské jízdy Holýšovem – Svatý Mikuláš Karel Zelený a čerti z řad hasičů Engel M.

 

 

 

 

8 Dárci krve

I v našem sboru jsou bezplatní dárci krve. Pomáhají i nepřímo k záchraně životů. Jsem rád, že v našich hasičských řadách stále přibývá více a více dárců a to nejen krve, ale i kostní dřeně. Děkuji všem našim členům, bezplatným dárcům krve a kostní dřeně, za nesobeckou lidskou pomoc i já.

 

 

 

Sestry, bratři, vážení hosté.

Chci poděkovat všem, kteří v roce 2012 pracovali, jak jen mohli, ať už na brigádách, sportu, zásazích, nebo jen dobrým nápadem. Těch bylo málo. Brigády prováděli z velké většiny ty mladší a ještě k tomu stejný lidi. Spočítal bych je na prstech jedné ruky.

Ozývá se z davu starších výkřik“ My jsme se nadělali dost“. Ano, nadělali. Ale proč v tom nechat topit těch pár mladších. Když se na to vyfláknou, nebude zde nikdo, protože starší už se toho nadělali dost. Samozřejmě nechci házet všechny do jednoho pytle. Ale snad si to každý přebere podle svého. Vzpomeňte si na slova, které byly proneseny na svěcení praporu, který máme zde. Ten prapor je symbolem jednoty a soudržnosti. Takže bychom měli táhnout za jeden provaz nejen u zásahů, ale i v dalších činnostech uvnitř sboru. Jsme jedna parta. A to bych Vás chtěl dnes požádat.

 

 

Chci poděkovat starostovi města p.Pazourovi, zastupitelstvu a radě města Holýšov, sponzorům a všem těm, kteří nám – hasičům jakkoliv pomohli a stále nám vychází vstříc.

 

Přeji Vám do roku 2013 štěstí, lásku, spokojený život a hlavně pevné zdraví.

 

Děkuji Vám za pozornost.