Zpráva o činnosti Rescue Teamu za rok 2012

 

 

Letošní rok se nesl v duchu MČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

První soutěží Rescue teamu byl, jako už tradičně, Memoriál Jindřicha Šmause v Rokycanech dne 17. Května. Na této soutěži každý tým spolupracuje se svou záchrannou službou. Hasiči Holýšov a ZZS Stod byl v Rokycanech kompletní Tým. Zde soutěžilo 10 družstev HZS a dvě družstva JSDH. Myslím, že v této konkurenci pro nás bylo 6. místo v celkovém hodnocení vítězstvím. Ovšem nesmím opomenout na to, že ZZS Stod v kategorii zdravotnických záchranných služeb vyhrála první msto.

To že jsme na této soutěži porazili i JSDH Blovice pro nás znamenalo postup na MČR. Radost byla, ale předčasná. Během dvou týdnů se v PK ozývala další družstva, která chtěla PK reprezentovat na MČR.

Bylo tedy rozhodnuto, že se musí zorganizovat krajská soutěž ve VZOHV.

Začaly nám těžké tréninky v Jivjanech u p. Hofmana, který vlastní firmu na ekologickou likvidaci vozidel. Tréninky byly prováděny stejným způsobem jako pokusy na soutěžích. Figuranti, situace i výstroj a výzbroj byla naprosto stejná, což ve vysokých teplotách, které tyto dny byly, dost stěžovali tréninky. Ale jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Krajské kolo se konalo 23.6.2012 v Plzni na CPS Košutka. Zde se sjely tři družstva, a to: Holýšov, Zbiroh a Železná Ruda. Blovice jakožto pořádající tým MČR se nemusel zúčastnit krajského kola. V losování situací, jsme si vylosovali č.3. Naše těžké a tvrdé tréninky, se ovšem vyplatily. V celkovém hodnocení se naše jednotka umístila na prvním místě a tím si i spravedlivě vybojovala postup na MČR VZOHV.

Teď jsme se mohli radovat z úspěchu. Radost, ale polevila při prvním tréninku. Tréninky byli skoro obden a trvali až 5 hodin.

MČR se konalo ve dnech 6.-7. července. V pátek hned po příjezdu jsme byli ubytováni na internátu místní školy a poté se konala instruktáž ohledně organizace soutěže a jednotkám byly předvedeny některé novinky v oblasti pohonů osobních automobilů Mercedes Benz.

V sobotu 7. července se konalo v 8h ráno slavností zahájení 1. MČR VZOHV JSDH na Masarykovo náměstí. Po slavnostním zahájení se konala ukázka Mladých hasičů, přípravky, z Kralovic. Děti prováděli ukázku zásahu u dopravní nehody. Při této ukázce nejednomu z hasičů ukápla i slza.

Od 8:30h začaly soutěžní pokusy. Naše družstvo si vylosovalo startovní číslo 5.

Takže družstvo nástup na přípravu základny a automobilu k soutěžnímu pokusu a poté odejděte do separace. Separací se rozumí prostor, kde je družstvo po dobu přípravy situace, která je každému družstvu utajena. Po této větě nastoupila nervozita, kterou jen málo z nás kdy kdo zažil. V separaci už jsme měli myšlenky jen na situaci, o které jsme ještě nevěděli. Nervozita byla vystupňovaná i tím, že se na nás přijeli podívat kamarádi, kolegové a rodiny. To ovšem všechno zmizelo slovem START. Myšlení našeho družstva se přepnulo do zásahového režimu shodného jako u skutečného zásahu. Velitel zásahu musel okamžitě provést průzkum spolu se zdravotníkem, ve kterém se zjišťuje počet zraněných a způsob provedení přístupu pro zdravotníka do havarovaného vozu. Mezitím si musel strojník nastartovat auto, pustit majáky a připravit vyproštění pro případ potřeby. Hasič č. 1 provádí zajištění vozidla proti pohybu. Po vytvoření přístupu pro zdravotníka musí velitel určit způsob vyproštění zraněného, který mimochodem měřil 2m a jeho váha byla 112kg. Na vyproštění má družstvo 20min. Nám se povedlo předat osobu ZZS ve dvacáté minutě, což se také promítlo v celkovém hodnocení. Po ukončení pokusu družstvo odchází spolu s rozhodčími do stanu, kde se zhodnotí celý pokus. Podle rozhodčích jsme měli jednu z nejtěžších situací. Rozhodčím taktiky bylo veliteli vytknuto, že při zásahu pracoval a tím ztrácel přehled o činnosti zbytku družstva. Cituji: velitel nedělá, ale velitel velí, jak si začal dělat, ztratil si přehled o zásahu. Pro mou obhajobu mohu jen říct, že u skutečného zásahu to funguje jinak. Bylo nám vytknuto ještě několik dalších drobností, ale celkově byl pokus zhodnocen jako dobrý.

V 19h začal v lidovém domě slavnostní večer s vyhlášením výsledků. Naše družstvo se umístilo na dvanáctém místě a tím je 11. nejlepším družstvem v ČR, jelikož jedno družstvo bylo z Německa.

Po vyhlášení výsledků následovala volná zábava a ve 23h začal ohňostroj jakožto ukončení soutěže.

Musím pochválit organizaci celé soutěže, která byla naprosto dokonale řízena bez zbytečných zmatků.

Na závěr chci upozornit že krajského kola a mistrovství se nesměli zúčastnit příslušníci HZS ani HZS podniku. Takže soutěž byla čistě pro JSDH obcí a měst.

Závěrem mé zprávy chci poděkovat panu Hofmanovi za poskytnutí vozidel i zázemí pro tréninky našeho družstva, všem figurantům a p. Josefu Novákovi za odbornou pomoc jakožto od oficiálního rozhodčího pro tyto soutěže.

Dále chci poděkovat celému vedení našeho sboru i jednotky za podporu našeho týmu.

Děkuji samozřejmě za dobrou reprezentaci členům týmu:    Jiří Štrunc - zdravotník

                                                                                  Radek Dopirák - zdravotník na MČR

                                                                                  Lukáš Jiránek - Strojník na MČR

                                                                                  Tomáš Janda - Hasič na MČR

                                                                                  Marek Engel - Velitel na MČR

 

 

 

Zpracoval velitel Rescue Teamu

Marek Engel