Zpráva sportovního družstva za rok 2012

 

 

 

Soutěžní rok pro nás začal okrskovou soutěží ve Štichově, kde jsme obsadili až pátou příčku.

Po ne zcela povedené štafetě-čas 80,60s. bylo již zřejmé, že dostat se na bednu bude nadevše těžké.

Družstvo složené na poslední chvíli,po žádném tréninku se ale ani tak přes velikou snahu všech zúčastněných na vysněnou bednu nedostalo a s časem požárního útoku 20,52s. s celkovým časem 101.12s dopadlo tak jak už je známo.

Dalších soutěží jsme se už nezúčastňovali, protože nás bylo málo. Pokaždé někdo nemohl přít buď

na trénink, či na samotné závody. Bez tréninku a stálých  lidí to v dnešní době  již nejde.

Chtěl bych se zmínit o sobotě 23.června, kdy v Plzni na Košutce se  konala krajská soutěž ve

vyprošťování. V družstvu,  které tuto soutěž vyhrálo a postoupilo na republiku byli členové našeho sportovního družstva mužů a nato jsem náležitě pyšný. Jsem  rád že i  když se nám nedaří v soutěžích požárního sportu je stále něco, na co můžeme být  hrdí a číst, či sledovat úspěchy mých přátel a kamarádů.

Soutěž,  na které jsme se  ukázali ne jako celé družstvo, nýbrž spojené s našima děvčaty a to v Kvíčovicích, kde vládla skvělá nálada a pohoda a tak by to mělo být ve všem.

Družstvo se v uplynulém roce zúčastňovalo brigád, školení a jiných činností pořádané sborem či městem Holýšov.

V roce 2012se družstvo přes všechna úskalí zapojilo do všech činností, při kterých bylo dosaženo

pěkných výsledků a za to všem, kteří se jakkoli podíleli, velice děkuji.

V nastávajícím roce bychom chtěli zlepšit výsledky a přivítat i třeba nějaké nové tváře se sportovním duchem, kteří by chtěli dělat něco, ať už pro své zdraví, nebo si jen tak zaběhat s námi- hasiči.

Dále bychom se chtěli dál zúčastňovat všech akcí pořádaných městem či sborem a být stále plnohodnotnými členy SDH Holýšov.

Závěrem chci poděkovat členům sportovní družstva,kteří se aktivně zapojili a všem kteří nám jakkoli pomohli v uplynulém roce 2012.

D.Hrubant