Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově za rok 2013

 

 

Zpráva starosty sboru

 

Úvodem bych Vás chtěl seznámit se změnou v personálním obsazení výboru SDH Holýšov, která proběhla v letošním roce.

29. 4. 2013 na žádost velitele SDH a JSDH, a zároveň pokladníka SDH p. Karla Zeleného došlo k jeho odvolání z funkce. Po provedených doplňkových volbách byl na základě návrhu odstupujícího velitele zvolen nový velitel SDH a JSDH p. Jiří Engel. Jako pokladník SDH byl zvolen p. Lukáš Jiránek.

 

Dále byla 27. 10. 2013 přijata rezignace na funkci starosty sboru p. Juraje Engela a místostarosty sboru p. Marka Engela. V provedených doplňkových volbách 9. 11. byl do funkce starosty sboru zvolen p. Bc. Radek Dopirák a do funkce místostarosty sboru p. Ondřej Beneš.

Všem odstoupeným funkcionářům patří poděkování za jejich aktivní práci ve sboru. Za dobu jejich působení došlo k mohutnému rozvoji Sboru dobrovolných hasičů a jeho jednotky. Zejména bych chtěl vyzdvihnout délku vykonávání funkcí starosty sboru p. Juraje Engela – 19 let a velitele sboru p. Karla Zeleného – 11 let. Děkuji.

 

Nyní k proběhlým kulturním akcím v uplynulém roce.

 

30. dubna se opět již tradičně provádělo stavění máje na výhledech. Letos trochu s problémy (asi byla těžší než vloni), ale podařilo se. V průběhu stavění měly děti možnost se projet okružní jízdou po Holýšově v historickém vozidle Chevrolet.

22. června 2013 proběhly Oslavy 110. let založení Sboru dobrovolných hasičů v Holýšově. V hasičské zbrojnici v Holýšově proběhl bohatý program pro veřejnost, hosty a spřátelené sbory hasičů z okolí i z Německa. Před hasičskou zbrojnicí proběhly ukázky techniky – historické i moderní, ukázky činnosti hasičů a jiných složek IZS. Proběhla zde ukázka ošetření běžných zranění s reálně namaskovanými figuranty. Ošetření prováděli záchranáři ze zdravotní asistenční služby Plzeň a maskování provedl náš člen Pavel Fait. Dále proběhla ukázka slanění z automobilové plošiny, kterou předvedli příslušníci HZS Plzeňského kraje z požární stanice ve Staňkově. V odpoledních hodinách prezentoval Petr Jůzek z SDH Plzeň-Koterov taktiku hašení různých tříd požáru. Svoji činnost prezentovali také mladí hasiči z Holýšova. Na závěr proběhla ukázka vyproštění osob z havarovaných vozidel holýšovským Rescue týmem ve spolupráci se zdravotní asistenční službou Plzeň. Tuto ukázku okomentoval zkušený rozhodčí soutěží ve vyprošťování Josef Novák. V průběhu celého dne pak uvnitř hasičské zbrojnice probíhala prezentace sboru formou výstavy uniforem, fotografií, kronik, trofejí a videoprezentace

.

5. prosince se členové sboru Ondřej Beneš - jako mikuláš a Marek Engel - jako čert, podíleli na zajištění Mikulášské jízdy Holýšovem, kterou pořádalo město Holýšov.

 

Na požádání pomáháme s naší technikou také okolním sborům nebo občanům a organizacím v Holýšově.

 

V letních měsících zajišťujeme dodávku vody na soutěže v požárním sportu sborům, které nemají k dispozici cisternu nebo blízké vodní zdroje. V podzimních měsících při výlovech rybníků je naše technika nápomocná rybářům v Holýšově při dodávce vody do kádí. V letošním roce jsme také po povodních strávili několik dní čerpáním vody v zahrádkářské kolonii u řeky Radbuzy.

 

Rád bych se také zmínil o vytížení historického vozu Chevrolet. Toto stále pojízdné vozidlo, o které pečuje p. Jan Votruba a p. Bronislav Říčka, se stalo velmi oblíbenou atrakcí na různých akcích a dalo by se říci, že je v průběhu roku doslova na roztrhání. Posuďte sami z následujícího seznamu:

30.4. Stavění máje

18.5. 130 let SDH Nýřany

25.5. 80 let SDH Křenovy

31.5. 130 let Plzeňské hasičské župy Plzeň

2.6.   150 let hasiči Neunburg

15.6. Den otevřených dveří ZF Ohůčov

22.6. 110 let SDH Holýšov

29.6. 150 let hasiči Furth im Wald

14.7. 125 let hasiči Kümmersbruck

28.9. 145 let SDH Všeruby

 

V neposlední řadě pár slov k příhraniční spolupráci s německými hasiči. Mezi německými kolegy máme dva partnerské sbory, jsou to hasiči z Kümmersbrucku a hasiči z Neunburgu.

 

2. června jsme se zúčastnili společně se zástupci města oslav 150 let hasičů v Neunburgu a později 14. července jsme se zúčastnili oslav 125 let hasičů v Kümmersbrucku.

 

Dále proběhla v říjnu ještě jedna návštěva kolegů Kümmersbrucku.

V příštím roce očekáváme návštěvu obou sborů u nás v Holýšově.

 

Děkuji za pozornost