Zpráva o činnosti dorostu za rok 2013

 

 

Vážené hasičky, vážení hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Mladých hasičů SDH Holýšov za rok 2013.

Začátkem roku jsme navštívili Krajské operační a informační středisko hasičů, které sídlí v Plzni. Na tomto středisku se přijímají hovory z tísňových linek 112 a 150, a v případě potřeby je zde vyhlašován poplach hasičským sborům, které následně vyjíždějí na pomoc lidem v nouzi. Byli nám představeni operační důstojníci a předvedena technologie, pomocí které je možné, co nejdříve vyslat pomoc tam, kde je potřeba. Návštěva to byla velmi zajímavá a poučná.

V únoru jsme vyrazili na letošní první soutěž, a to Zimní setkání Mladých hasičů ve Kdyni. Zde se utkala pětičlenná družstva v sedmi hasičských disciplínách. Bylo vidět, že je to letošní první soutěž, jelikož jsme obsadili desáté místo z třinácti družstev. V dubnu jsme byli na soutěži v Nýrsku. Disciplíny zde byly podobné jako ve Kdyni, ale připravenost družstva byla lepší, takže jsme obsadili krásné čtvrté místo z šestnácti družstev. Další soutěž se konala až po letních prázdninách a byl to Závod požární všestrannosti v Chodské Lhotě. Zde děti běžely jako jednotlivci a byly rozděleny do kategorií dle věku. Soutěž obsahovala sedm disciplín, které byly rozmístěné na tříkilometrové trase. Za Holýšov zde startovalo šest členů, přičemž dva z členů obsadili druhá místa ve svých kategoriích, byl to Zedník Martin s celkovým časem trati 0:25:45 a Holzäpfel Pavel s časem 0:23:12. Dne 5. 10. se konala podzimní část okresního kola hry Plamen ve Spáňově, jednalo se opět o závod požární všestrannosti. Zde startovalo jedno družstvo mladých hasičů z Holýšova a nakonec se umístili na 8. místě z 18 družstev, což není špatný výsledek, jelikož na okresním kole je již velká konkurence. Letos se nám nejvíce dařilo na soutěži v Osvračíně, kde se konal také závod požární všestrannosti jednotlivců a děti se stejně jako v Chodské Lhotě utkaly v sedmi disciplínách na trati dlouhé 3 Km. Za Holýšov startovalo šest členů, a jak jsem již naznačoval, výsledky byly špičkové: Hodečková Zdeňka - 1. místo s časem trati 0:14:50, Holzäpfel Pavel – 1. místo s časem 0:15:30, Romanjuková Iva – 3. místo s časem 0:18:50 a Poslední Marie – 4. místo s časem 0:24:50.

Poslední letošní soutěž byla v Milavčích. Jelikož toto byla netradiční soutěž, vyrazili na ní nejmladší členi kolektivu, a přestože to byla jejich první soutěž za jejich krátkou působnost v kolektivu, výsledek byl překvapivě dobrý - družstvo obsadilo 10. místo z patnácti družstev.

Mimo soutěží, se děti účastnily i jiných akcí, pořádaných sborem dobrovolných hasičů v Holýšově.

30. 4. jsme se společně s dospělými hasiči zúčastnili stavění májky v Holýšově, kde děti hlídali dodržování bezpečné vzdálenosti diváků, aby pomohli k ochraně jejich bezpečí při zdvihání stromu.

22. 6. Oslava 110let od založení sboru dobrovolných hasičů v Holýšově. Zde se děti zúčastnily v podobě technické čety a byly nápomocni k hladkému průběhu oslav.

29. 10. jsme vyrazily na pole za Holýšovem, kde jsme pouštěli draky, bohužel příroda nebyla k tomuto nakloněna a bohužel nefoukal moc vítr, takže se v závěru vzneslo jen pár draků.

26. 11. jsme navštívily hasičské muzeum v Chotěšově, kde jsme měli možnost prohlédnout si, s jakými prostředky musely bojovat s ohněm naši předchůdci. Expozice nebyla sice moc velká, ale i přesto byla velmi zajímavá.

Dne 15. 12. jsem do hasičské zbrojnice svolal informační schůzku s rodiči Mladých hasičů, kde byli rodiče informováni o činnosti jejich dětí v kroužku Mladých hasičů, myslím si, že tato schůzka byla oboustranně výhodná a hodlám jí organizovat pravidelně.

23. 12. jsme tradičně vyrazili do Holýšovských lesů, kde jsme v krmelci zanechaly pár dobrot pro místní lesní zvěř, a tímto výletem jsme ukončili schůzky mladých hasičů v roce 2013.

 


 

 

Přehled:

V průběhu roku bylo družstvo, díky sponzorskému daru paní Dany Janouškové, vybaveno novými sportovními dresy. Za tento dar paní Janouškové velmi děkuji.

 

Po letních prázdninách přestoupil Dominik Kanta z Mladých hasičů do sportovního družstva mužů.

16. – 17. 11. se Beneš Ondřej, Jiránek Lukáš a Kanta Dominik zúčastnili školení vedoucích a instruktorů.  Všichni přítomní splnili závěrečné zkoušky a jsou tudíž oprávněny k vedení kroužku MH.

 

Na konci roku 2013 měl kroužek Mladých hasičů 19 členů, což je o 4 více než minulý rok.

Z tohoto počtu je 6 dívek a 13 chlapců.

 

Družstvo se v roce 2013 zúčastnilo:

            Závody: 6x

            Volnočasové aktivity: 5x

            Celkový počet schůzek: 37x (x 1.5h  = 55.5 hodin)

 

Závěrem bych chtěl poděkovat celému sboru dobrovolných hasičů za pomoc s vedením kroužku mladých hasičů.

 

Jménem Mladých hasičů přeji všem do nového roku hodně zdraví a štěstí.

 

Děkuji za pozornost

Beneš Ondřej – Vedoucí MH Holýšov