Zpráva o činnosti Rescue Teamu za rok 2013

 

 

Rok 2013 začal pro Rescue team přípravou na soutěž s názvem Memoriál Jindřicha Šmause, která se koná v Rokycanech a zasahuje se zde společně se záchrannou službou. Jenomže když jsme se pokusili družstvo přihlásit, bylo nám oznámeno, že se zde dobrovolné jednotky zúčastnit nemohou.

 Bohužel, ale i možná bohudík se tak stalo proto, aby se zamezilo nepravostem, které se dějí i v klasickém požárním sportu. Mluvím o tom, že u dobrovolných hasičů samozřejmě je i mnoho profesionálních a tak bylo společně s Asociací hasičských důstojníků a sborem rozhodčích dohodnuto, že soutěže ve VZOHV budou pořádány buď pro profesionální jednotky anebo pro jednotky dobrovolné. Nikoliv smíšeně a to i tak že v týmu nesmí být profesionální hasič. Takže Rokycany sbohem.

Vyrazili jsme tedy do Milevska na MMČR, kam jsme byli pozvaní. Po dlouhé cestě, na které jsme stále naráželi na zákazy a omezení pro nákladní vozidla jsme dorazili v 6:45 ráno. Slavnostní nástup zde měl proběhnout v 8 hodin, jenže vytrvalý déšť celou soutěž zkomplikoval. Nástup proběhl až okolo půl desáté (to už nepršelo) a první družstvo se dostalo do izolace až kolem půl jedenácté. My jsme si vylosovali startovní číslo 4. To pro nás znamenalo start až v půl třetí odpoledne za ohromně vysokých teplot. Na vyhlášení výsledků jsme zde ani nečekali, protože při našem odjezdu, tj. V 18 hodin ještě stále nebyly soutěžní pokusy dokončeny. Organizace na této soutěži vázla, sbor tzv. Rozhodčích neposuzoval družstva objektivně a neustále během pokusů se i hlavní rozhodčí raději věnoval přátelům v obecenstvu a při zhodnocení pokusů družstev uměli pouze kritizovat a to jen chyby, kterých si zde všímal nějaký kolemjdoucí. Při této soutěži se spíše hodnotilo, kdo má jaký kobereček pod koleno, aby si náhodou hasiči neumazali oblečení. A to myslím vážně. Chápu, že zajistit organizačně takovouto soutěž je náročné, ale myslím, že není problém zajistit vyškolené rozhodčí, které HZS pro tyto soutěže má.

 Dále jsme se vydali v době červnových povodní i na krajské kolo soutěže abychom opět mohli bojovat o postup na MČR. Jenže, jak jsem se zmínil, období povodní nám nedovolilo jezdit trénovat a nakonec ani složit původní družstvo, tak jsme museli dosti improvizovat. Náš výkon bohužel stačil na šesté místo, a tudíž jsme se s postupem mohli rozloučit.

 Další akcí Rescue teamu byla ukázka vyproštění osob při oslavách 110. výročí založení našeho sboru. Zde byla ukázka prováděna pro širokou veřejnost za asistence Zdravotnické asistenční služby CD Sanitar s.r.o., která byla okomentována rozhodčím pro soutěže ve VZOHV p. Novákem.

 Dne 14.září jsme byli pozváni na dětský den ve Staňkově, kde jsme prováděli ukázku vyproštění osoby z havarované dodávky s naším RZA.

Samozřejmě jsme v rámci volného času a výcviku jezdili trénovat a zkoušet si nové techniky a postupy v technice vyprošťování do Jivjan k p. Hofmanovi, který vlastní firmu na ekologickou likvidaci vozidel. Touto cestou mu velmi děkuji za přístup, přípravu vozidel dle našich požadavků a samozřejmě i za skvělé zázemí, které v areálu této firmy máme. Této pomoci si velmi ceníme, jelikož v dnešní době shánět auto, se kterým můžeme trénovat je velmi složité.

 Děkuji za podporu našeho týmu všem, kteří se jakkoliv podílejí na přípravách, výcviku či pouhé podpoře, která je pro nás velmi důležitá.

Dámy a pánové vyslechli jste zprávu Rescue teamu za rok 2013. Do roku 2014 vám celý tým přeje mnoho úspěchů a pevné zdraví.

 

Zpracoval

Marek Engel