Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k požáru kola návěsu na silnici I/26, směr Stod. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o vysoké zahřátí druhého kola na levé straně návěsu. Dle řidiče vozidla, zřejmě došlo k zablokování brzdiče na tomto kole a tím došlo k rozžhavení kovových částí.
Jednotka prováděla ochlazování kola pomocí vysokotlakého proudu a zároveň prováděla kontrolu teplot pomocí termokamery a bezkontaktního teploměru.
Po příjezdu jednotky HZS Pk PS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Radku Petráskovi. Jednotka se dále řídila jeho pokyny.
Po domluvě s PČR a VZ, bylo NA umožněno přejet do Města Holýšov, kde byl následně NA odstaven na parkovišti u nádraží. Po odstavení NA byla provedena kontrola teplot kola termokamerou a bezkontaktním teploměrem. Teploty na kole dosahovaly max. hodnoty 30°C.
Na základě rozhodnutí VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář