Na základě vyhlášení poplachu KOIS Pk jednotka vyjela s vozy CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) a CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) k požáru uskladněného dřeva v kolně ve městě Holýšov, ulice Politických Vězňů.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno. Jedná se o požár karavanu, kůlny se dřevem, odpadu, králíkárny, vzrostlého smrku, elektroniky a menší zemědělské techniky. Požár se již rozšířil na mobilheim. Na místě majitel. Nad požárem vedou dráty vysokého napětí. Majitel tvrdí, že se v požáru nenacházejí žádné tlakové lahve. Jednotka utvořila dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy. První proud zaměřen na ohnisko požáru, druhý proud zaměřen na likvidaci požáru částečně zasaženého mobilheimu, kde hrozilo rozšíření na další vedle stojící mobilheim. Po příjezdu jednotky HZS PS Staňkov bylo velení na MU předáno nprap. Sedláčkovi. Při likvidaci požáru mobilheimu nám majitel upřesnil. že je zde několik tlakových lahví s propan-butanem. První PB lahev (10 kg) k mobilheimu nalezena, proměřena termokamerou, evakuována a vhozena do nedalekého rybníčka k dalšímu chlazení. Při dohašování požářiště nalezeny ještě 2 ks PB lahví (2 kg). Tyto lahve proměřeny a vhozeny taktéž do rybníčka. Dále nalezena menší svařovací souprava CO2 s malou tlakovou lahví (8 litrů). Po změření lahev chladná. Ponechána již na místě. Dále probíhalo v místě dohašování a vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Na pokyn VZ provedena závěrečná konrola požářiště a mobilheimu pomocí termokamery. Čerpací stanoviště vytvořeno z podzemního hydrantu v ulici Tovární. Po předání místa zásahu majiteli a domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících členů jednotky.

Tags:

Napsat komentář