Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou RZA (HDO 323) a CAS 24 (HDO 321) k dopravní nehodě jednoho OA na silnici I/26 směr Ohučov cca. 2Km za Holýšovem. Po příjezdu RZA na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, který se nachází na poli, v pozici na kolech a že ve vozidle se nachází jedna zraněná osoba (dále jen ZO). Dále bylo zjištěno, že ZO je bezvědomém stavu, nereaguje a nepřirozeně dýchá. Byl proveden záklon hlavy pro uvolnění dýchacích cest, což se neprojevilo ve zlepšení dýchání. Posádka RZA tedy ZO okamžitě vyndala z vozidla a zahájila resuscitaci. Po příjezdu HZS PS Staňkov byl k resuscitaci ještě přidáno použití kyslíku. V průběhu resuscitace na MU dorazila posádka ZZS Pk Stod, která ZO připojila na monitorovací zařízení. Po příletu LZS AČR si resuscitaci převzali zdravotničtí pracovníci. Po obnovení životních funkcí jednotka pomohla s transportem ZO do Vrtulníku LZS.
Jednotka dále provedla provedla protipožární opatření pomocí práškového RHP a odpojila AKB.
Po závěrečném průzkumu a úklidu prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář