Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a CAS 32 (HDO 322) k požáru dílny v obci Dolní Kamenice. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár v dílně firmy na výrobu kartáčů pro auto-myčky. Dále bylo zjištěno, že místní občané provedli hašení pomocí RHP práškového přes otevřené okno. Vzhledem ke stále probíhajícímu hoření uvnitř dílny, bylo potřeba provést vstup do uzamčené budovy. Jednotka tedy ve spolupráci s příslušníkem HZS Staňkov provedla otevření okna pomocí Rescop W a poté provedla otevření vchodových dveří odříznutím štítku a vylomením zámku. Po otevření okna provedl vstup do objektu člen jednotky společně s příslušníkem HZS Staňkov se zavodněným proudem ,,C,, kde provedli hašení požáru. Dále byla otevřena okna pro přirozenou ventilaci a následně byl nasazen přetlakový ventilátor pro úplné odvětrání prostoru, který byl překontrolován termokamerou. Po likvidaci a předání MU velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednotka provedla doplnění vody do CAS 24 ve městě Holýšov, ulice Tovární z podzemního hydrantu – cca. 400l. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.  
Tags:

Napsat komentář