Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS24 (HDO 321) k vyproštění koťat z nedostupného prostoru pod schody na adrese PMV 462, Holýšov. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno:
 – Jedno kotě již odchyceno před příjezdem JPO a druhé kotě údajně pod schody vedoucí do vchodu č.p. 463
Jednotka provedla odstranění jednoho žulového schodu pro vytvoření přístupového otvoru, přes který bylo možné zkontrolovat prostor pomocí termokamery a tím tak lokalizovat pozici koťátka. Koťátko bylo vyproštěno a předáno oznamovatelce, která je obě odvezla na veterinární kliniku.
Po uvedení schodiště do původního stavu a předání koťátek oznamovatelce, se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu beze škod na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Za fotografie děkujeme Lucii Růžičkové

Tags:

Napsat komentář