Na základě žádosti Mateřské školy Holýšov, zastoupené ředitelkou paní Danielou Levákovou, DiS., jednotka vyjela k desinfekci mateřské školy v ulici Luční č.p. 557.
Po provedeném průzkumu bylo rozhodnuto, že jednotka provede nejprve desinfekci prostorů po výskytu COVID 19 pomocí generátorů ozónu a až po této proceduře proběhne desinfekce ,,mokrým” způsobem.
Bylo provedeno ozónování všech tříd, ložnic, jídelen, šaten, koupelen a kanceláří.
Událost se obešla beze škod a zranění.

Tags:

Napsat komentář