Na základě žádosti ředitelky mateřské školy Holýšov paní Daniely Levákové, DiS., jednotka vyjela s technikou DA L1Z (HDO 325) k desinfekci prostorů a předmětů v mateřské škole Holýšov, ulice Luční č.p. 557.
Jednotka provedla desinfekci mokrým způsobem pomocí postřikovačů, lihové desinfekce a roztokem Persterilu 36%.
Byla provedena desinfekce:
Jídelen, heren, všech tříd, všech ložnic, koupelen a umýváren, kanceláří, šaten a kuchyňských prostor.
Desinfekci mokrým způsobem předcházela desinfekce ,,časem” – tzn. v prostorech MŠ se nikdo nepohyboval více než 72h a také desinfekce ozónem (Ozongen F20).
Dezinfekce prostor byla provedena dle pokynu vydaného HZS.
Po předání MU ředitelce školy se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář