Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku většího
množství hydraulického oleje k obci Malý Malahov. Při příjezdu k MU byl prováděn průzkum, kterým bylo zjištěno, že cca. 150m za obcí Puclice začíná olejový pruh směrem na obec Malý Malahov v délce cca. 2Km a že na místě již
zasahuje HZS Pk PS Staňkov.
Po příjezdu na MU bylo s VZ dohodnuto, že jednotka začne s posypem sorbentu od první zatáčky v již zmíněném směru. Jednotka svou činností spotřebovala 60Kg sorbentu k posypu uniklé látky. Posyp byl
prováděn pomocí posypového vozíku.
Během zásahu se jednotka řídila pokyny VZ.
Po spotřebování veškerého dostupného sorbentu se jednotky vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář