Na základě vyhlášení poplachu KOPIS PK, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k požáru komínového tělesa ve městě Holýšov, ulice Husova třída. Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno: Na místě oznamovatel. Z Komínového tělesa létají jiskry. Kotel se nachází ve sklepních prostorech, který ústí do tohoto komínového tělesa. V kamnech se již netopí, kotel již vyhasl. Na místo se dostavila jednotka HZS PS Staňkov. Velení na MU předáno nstržm. Boudovi. Dále zjištěn špatný přístup ke komínovému tělesu. S VZ domluveno ustavení AZ 30 MB Atego, ze kterého bude prováděno sražení hořících sazí. Na MU se dále dostavil VS PS Staňkov, který zajel do hasičské zbrojnice Holýšov pro suchý písek v barelu. Z AZ 30 započalo srážení hořících sazí v komínovém tělese pomocí suchého písku, dále pomocí škrabky a kominického nářadí. Jednotka SDH Holýšov prováděla ve sklepních prostorech vybírání sazí z vymetacích otvorů komína a následné vynášení horkých sazí před bytovku. V půdním bytě zjištěn kouř z pod podlahy. Pomocí termokamery nezjištěno žádné skryté ohnisko. Provedena kontrola bytu v 2.NP, který prochází rekonstrukcí. Zde zjištěna okopaná omítka v místě komínového tělesa, kde ze spár mezi cihlami dochází k průniku kouře z komínového tělesa ke stropu a tím dochází k vycházejícímu kouři z pod podlahy v půdním bytě. V rekonstruovaném bytě na komínovém tělese, v ústí spotřebiče k připojení do komínového tělesa, není komín opatřen víčky. Zde provedena přirozená ventilace. Majitelce půdního bytu doporučeno otevření oken do odjezdu jednotek. Zkontrolován i následně byt v 1.NP, kde je vše v pořádku. Po ukončení těchto prací a domluvě s VZ provedeno kontrolní měření termokamerou, všech dotčených bytových jednotek a půdního prostoru. Vše v pořádku a jednotky se vrací na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů JSDH.

Tags:

Napsat komentář