Na základě vyhlášení poplachu KOIPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) a CAS 32 (HDO 322) k požáru chatky ve městě Holýšov v zahrádkářské kolonii u mostu č.26-029. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár zahradního přístřešku a kůlny a že požár je již ve třetí fázi. Dále bylo jištěno, že vstupní branka na pozemek je uzamčená a je nutné provést násilný vstup. Jednotka vytvořila dopravní vedení ,,B” s rozdělovačem a jeden útočný proud ,,C”, pomocí kterého začala s likvidací požáru. Během hasebních prací byl proveden ještě jeden násilný vstup do přilehlé kůlny, kde bylo podezření na přítomnost tlakových láhví, které se ovšem nepotvrdilo, ale byly zde nalezeny dva 5l kanystry s benzínem. Tyto kanystry byly vyneseny na volné prostranství v dostatečné vzdálenosti od požáru. Po příjezdu jednotky HZS Staňkov bylo předáno velení na MU nprap. Janu Zubovi a jednotka se dále řídila jeho pokyny. Na hašení a dohašovací práce byla spotřebována jedna kartuše smáčedla, která byla použita společně s přiměšovacím tubusem umístěným před rozdělovačem. CAS 32 doplňovala hasební vodu do cisterny, ze které byl prováděn hasební zásah. Z CAS 24 bylo osvětlováno MU pomocí stožáru a EC Hodna 6000. Požářiště bylo během zásahu průběžně kontrolováno termokamerou a po závěrečném průzkumu a po dohodě s VZ byly sklizeny věcné prostředky a jednotka se vrátila zpět na základnu. Při cestě na základnu CAS 32 doplnila vodu z podzemního hydrantu v ulici Tovární a velitel vozidla o tomto informoval ChVAK. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.   

Tags:

Napsat komentář