Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS PK, vyjela jednotka s CAS 32 Tatra 815 (HDO 322) a CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) k požáru stroje ve firmě XXXXXXXX, ve městě Holýšov.
Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě jednotka HZS PS Staňkov, která provádí rozvinutí jednoho útočného proudu od rozdělovače. Jednotka pomohla s rozvinutím útočného proudu. Jedná se o zahoření v odsávací jednotce svařovacího robota bez plamenného hoření na hale číslo 11. Po vypnutí přívodu el. proudu (tlačítkem CENTRAL STOP) k odsávací jednotce a svařovacího robota, započaty hasební práce. Po dobu hasebních prací byla měřena teplota termokamerou VJ Holýšov. Zjištěny vyšší hodnoty (cca 220°C) po plášti odsávací jednotky. Dále provedena kontrola svařovacího boxu termokamerou, zda se uvnitř nenacházejí tlakové lahve, což se nepotvrdilo. Box silně zakouřen. Dochází pouze k úniku tlakového vzduchu ke svařovacímu robotu. Vzduch uzavřen zaměstnancem firmy. Dveře do boxu ponechány otevřené, z důvodu přirozeného odvětrání. Dále zjištěna vysoká teplota v odpadové nádobě odsávací jednotky. Nádoba odpojena, prolita vodou a vyvezena na volné prostranství před halu číslo 11. Dále provedeno měření teploty odsávacího potrubí a střechy boxu. Zde naměřeny pouze zvýšené hodnoty okolo 50°C. Po ochlazení odsávací jednotky teplota nadále nestoupá, nýbrž klesá.
Po likvidaci a domluvě s VZ se jednotka vrací s oběma vozidly zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář