Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 32 (HDO 322) k požáru travnatého porostu za městem Staňkov, směr Osvračín. Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár louky o rozloze cca. 30x30m, a že na MU již zasahuje jednotka HZS Staňkov a JSDH Staňkov. Dva hasiči vypomáhali na dvou útočných proudech ,,C” vedeného od rozdělovače dopravního vedení z CAS 20 – PDO 131. Po vyprázdnění CAS 20 – PDO 131 jednotka provedla hašení a prolití požářiště z lafetové proudnice CAS 32 – HDO 322.Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář