Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk jednotka vyjela s technikou CAS 24 (HDO 321) k úniku nafty z proražené palivové nádrže vozidla, které stojí v průmyslové zóně II Holýšov, ul. Kasárenská.
Po příjezdu na MU byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že nafta z nádrže vytéká ve větším množství a bylo tedy okamžitě provedeno zacpání díry v nádrži rukou s nasazenou nitrilovou rukavicí. Poté jednotka provedla zacpání této díry pomocí dřevěného kolíku. Dále jednotka ve spolupráci s jednotkou HZS Staňkov provedla zasypání vyteklé nafty a následné odklizení sorbentu.
Po předání MU velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění zasahujících hasičů.

Tags:

Napsat komentář