Na základě vyhlášení poplachu KOPIS HZS Pk, vyjela jednotka s CAS 24 Tatra Terrno (HDO 321) ke kouři z elektrického zařízení ze šachty v panelovém domě ve městě Holýšov, ulice Pod Makovým vrchem.Po příjezdu na MU průzkumem zjištěno, že na místě je již člen JSDH Holýšov a zároveň velitel stanice Dobříš ze Sčk, který jednotku seznámil se situací na místě události, jeho provedeným průzkumem.
Jedná se o technickou havárii horké vody v šachtě panelového domu. Vlivem páry došlo v rozvodné skříni nad šachtou (v přízemí) ke zkratu a jejímu následnému zahoření. Ve venkovní rozvodné skříni došlo k odpojení jedné fáze na nožové pojistce. Elektrické rozvody již nehoří. Na MU se dostavila jednotka HZS PS Staňkov a velení na MU bylo předáno VS PS Staňkov.
Jednotka připravila nezavodněné dopravní vedení s rozdělovačem před budovu s jedním proudem C a vybavila se PHP CO2.
Po domluvě s VZ jednotka provedla uzavření přívodu teplé vody do panelového domu v šachtě, aby nedošlo k zatopení a byly vyndány tři nožové pojistky z hlavní rozvodné skříně panelového domu (pro vchod).
Na místo události se dále dostavil ředitel městských a technických služeb města Holýšova, kterému VZ předal místo události a poučil ho o nutnosti opravy a zapojení el. energie do vchodu.
Po domluvě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a bez zranění členů JSDH Holýšov.

Tags:

Napsat komentář