Jednotka asistovala, při automobilových závodech do vrchu Koráb s vozem RZA Opel Campo (HDO 323) . Po příjezdu na MU, a provedeném průzkumu. Jednotka kontaktovala vedoucího tratě a po domluvě s vedoucím tratě a převzetí radiostanice, odjela na místo určené vedoucím tratě. V průběhu závodu, byla jednotka přes radiostanici, kontaktována vedoucím tratě, že měl vůz na cestě nehodu.
Jednotka vyjela na MU, po příjezdu na MU a provedeném průzkumu bylo zjištěno: Vozidlo při průjezdu zatáčky narazilo do stráně u silnice. Po nárazu došlo k utržení předního kola. Řidič, nezraněn a zkontrolován osádkou ZZS, která asistovala na závodech. Z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny. Odpojen akumulátor vozidla a provedeno protipožární zabezpečení. Na MU se dostavila odtahová služba, která automobil odvezla. Jednotka se vrátila zpět do místa určeném vedoucím tratě.

Jednotka opět kontaktována vedoucím tratě přes radiostanici, že z trati vylétlo vozidlo ze stráně do lesa mezi stromy.
Jednotka vyjela na MU a po provedeném průzkumu zjištěno: vozidlo mimo pozemní komunikaci z mírného svahu v lese. Řidič mimo vozidlo a nezraněn, kontrolován osádkou ZZS. Provedeno odpojení akumulátoru, provedeno protipožární zabezpečení. Po domluvě s vedoucím tratě, proběhne vyproštění automobilu až po závodech. Po ukončení závodů, bylo vozidlo vytaženo pomocí lanového navijáku terénního automobilu vedoucího tratě. Vozidlo vytaženo na pozemní komunikaci, kde bylo naloženo na odtahovou službu. Jednotka provedla kontrolu místa, zda z vozidla neunikají žádné provozní kapaliny. Bez úniku. Poté bylo MU předáno vedoucímu tratě.

Po ukončení závodů se jednotka vrátila zpět na základnu.
Návrat na základnu bez závad na technice a újmy na zdraví

Tags:

Napsat komentář